Kezdőlap (Rubato)

 Zene 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Rubato

Zene  Rotta  Rumbatök

Rubato
(ol.), zeneelőadási műszó, a. m. tetszés szerint; leginkább az időmértékre vonatkozik, s hol a darab egyes frázisai, periodusaival szemben használtatik, hol pedig egy egész darab folyamára is kiterjed s ez esetben mindig tempo R.


Rubato
[rubátó] kötetlen, oldott tempóban -adandó elő-.
Zenei szakszó az olasz rubare, rubato (elrabol) igéből, úgy értve, hogy elrabolja a pontos mértéket.

rubato, tempo rubato - szabadon ritmizálva
rustico - parasztos, népi ...

rubato, parlando ~ + sortagolás 80, ~ ritmus + szöveg 83, 137, ~ dalok + díszítés 150, ~ + új stílus 318
Rüütel, Ingrid 257, 258
sajátos ritmus + egyéni szöveg Ĺ˝ dallam + szöveg ...

Rubato (Megkötöm lovamat)
Andante (Kit virágot rózsám adott)
Poco rubato (Aj, meg kell a búzának érni)
Andante (Kék nefelejcs ráhajlott a vállamra)
[szerkesztés] ...

rubato
A kimért, számarányokkal meghatározható ritmussal (giusto) szemben a dallamrészletekhez, a zenei kifejezéshez igazodó szabadabb ritmika.
sequentia ...

A parlando-rubato dalt, az All the Ways to Go, amely AABB szerkezetű jig, a melodeonjáték után mindig el is dúdolják a már említett sajátosan ír 'lilting' technikával. A jigek 6/8 metrumú táncdallamok. Az ének alapstruktúrája a szótag.

Ezen kívül egyes régi kódexek alkalmaznak apró jeleket annak jelölésére, hogy az ő hagyományuk mely hangokon alkalmaz rubato-jellegű kis nyújtást vagy rövidítést. Ennek emlékeképpen a mai karkönyvek egy része a hangok fölötti vízszintes vonalkával, az ún.

Egy-egy zenei darabon belül előadásbeli (agogikai) vagy formai okokból rövidebb vagy hosszabb tempóváltozás is beállhat. A futólagos módusulást (rit.,acc) után visszatérő régi tempót 'a tempo'-val jelölik. A szabad tempójú darabokat tempo rubato-val jelöljük.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Dallam, Ritmus, Népdal, Stílus, Hangszer?

◄ Rotta   Rumbatök ►
 
RSS Mobile