Kezdőlap (Basszus)

 Zene 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Basszus

Zene  Basszbariton  Basszuskulcs

basszus
(ol. basso, lat. bassus, fr. basse [bas a. m. mély], a XVI. században sokoldalról akkép értelmeztetett, mint basis a. m. alap), vm. zenei tételnek legmélyebb, illetve legalsóbb szólama, melyre annak egész harmóniai szerkezete van fektetve.


A basszustuba egy tubafajta, feltalálója Wilhelm Friedrich Wieprecht (1835, Berlin).
Általában F vagy Esz hangolású. Felhangjai: F1, F, c, f, a, c', (esz'), f', g', a', (h'), c", stb.

Basszus szerepek
Georg Friedrich Händel és Johann Sebastian Bach e tekintetben a legmagasabb helyet foglalják el. Így például a Megváltó recitativói Bach Máté passiójában a legmagasztosabb szerzemények közé tartoznak, amiket a basszus számára írtak.

A basszus
Egy hagyományos ritmusszekcióban a basszus funkciója eltér egy akkordhangszerétől. Neki is az akkordmenetre kell játszania, hasonlóan például a zongorához, de azzal ellentétben a basszus általában az alaphangot, a tercet, és a kvintet hangsúlyozza, nem pedig a bővítéseket, alterációkat.

basszusgitar-gitariskola.hu
Tisztelt Látogató!
A fenti link segítségével Ön egy fizikailag külön szerveren lévő, de szintén a Pénzes-féle Gitáriskolához tartozó honlapra kerül, amely a basszusgitárral és a nagybőgővel foglalkozik.

10. A mande dobok basszus triásza: a dundun, sangban és kenkeni, a ritmusok lüktető lelke
Nézetek
Személyes eszközök ...

Basszus - (1) A legmélyebb férfiszólam. (2) A mű legmélyebb szólama. (3) Hangszercsalád legmélyebb tagja.
C - C-dúr skála első hangjának betűneve.
Con brio - Tűzzel,hévvel.

Basszus - Mély hang tartomány.
Bázisszélesség - a két hangsugárzó egymástól való távolsága; a sztereó "színpad". A bázisszélesség a szoba akusztikájától és a lejátszó berendezéstől is függ.
Belt Drive - lásd Szíjhajtás (angol), lemezjátszóknál, magnóknál.

basszus
Máté Balázs
Máté Balázs /szül. 1965-ben Budapesten/ a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett kitüntetéses diplomát. Tanárai voltak többek között Kurtág György és...

Számozott basszus
A rövidített akkordjelzéseknek talán ez a legrégibb fajtája. A barokk stílus (kb. 1600-1750) idején a hangszeres kíséreteket szinte kizárólag így jelölték.

Először a basszust írják le és addig a szoprán a fülükbe megy.
C - hangköz, hangzat írás (10 db)
közös hangról: lefelé, középen, fölfelé ...

A fuvola többféle hangolásban készülhet, de a legáltalánosabb a C alapra hangolt úgynevezett nagyfuvola. Ennek kicsinyített, magasabb hangfekvésű mása a kisfuvola, más néven piccolo. Emellett használnak még alt- és basszusfuvolákat is.

A fafúvós-család basszusa, legmélyebb hangú tagja a fagott. Mivel a fúvós hangszerek hosszúsága befolyásolja a hang mélységét, a fagott legmélyebb hangjához körülbelül 3 m hosszúságú törzsre lenne szükség. Ezért kell kétrét összehajtani, és megfelelő csővel összekötni.

Akkordhangszerek
Basszus
Dobok
Más hangszerek
előző: Az elmélet átültetése az improvizációba
következő: Játék a többiekkel
a tetejére: Tartalomjegyzék ...

Az az ember akkor látott először basszusgitárt. Igen. Megjelentek a dob, a szaxi, az orgona, a harmonika és velük a hangosítás, lassan kiszorítva a hagyományos hangszerek javát.
Érdekes, hogy a hegedűhöz ragaszkodik a nép, legalábbis Erdélyben.

Ebben vagy csak a legfőbb, a basszus és szoprán szólamokat írták le, vagy pedig a további szólamokat is feltüntették olyan, több hangszercsoport által játszott művekben, ahol akár 7-8 különböző hangszeres és énekszólam is előfordulhatott.

Az első szaxofont (egy basszushangszert) először 1841-ben mutatták be a híres zeneszerzőnek, Hector Berlioznak. Végül 1845-ben lett a zenekarok teljes jogú tagja. Ebben az évben volt a híres "zenekarok csatája".

A tuningolás első elemeként végig megtartjuk az A basszust: Am - G/A - F/A - F/A.
A 3. ütemben az addigi kvintfogások helyett bővített kvartot fogunk, amely sokkal markánsabb hangzást eredményez.

Ez a húros hangszer a dudához hasonlóan többszólamú: két állandóan hangzó basszus húrja van, fölötte képezik kis billentyűk segítségével a játszó húron a dallamhangokat.

Egy hármashangzatot alaphelyzetűnek nevezünk, ha az alaphangja van legmélyebben, a basszusban. De nem csak az alaphang kerülhet a basszusba, hanem a terc vagy a kvint is. Akkordfordításnak azt az eljárást nevezzük, amikor a basszusba nem az akkord alaphangját, hanem tercét vagy kvintjét helyezzük.

Az egyes hangfajokat (basszus, bariton, tenor, kontratenor, alt, mezzoszoprán, szoprán, koloratúra) elsősorban a hangszalagok tulajdonságai határozzák meg.

A reneszánsz óta a többszólamú (énekes és hangszeres) zene elnevezése. Az elnevezést kétféle értelemben használjuk: egyfelől a dallam és basszusfigurációk (ritmusformulák, motívumok) gyakorlatára, másfelől a harmóniák jelölésére szolgáló basszus-számozásra is utal.
gregorián ...

Keverékhangszer. Nyaka, húrozata, játékmódja alapján egy theorba-ciszter, vagyis basszushúrokkal kiegészített lapostestű gitárszerű hangszer, de a test formája egy ókori lírára kíván emlékeztetni.
Francia lyra-gitár
Francois Roudhloff, Párizs 1810 körül ...

Érdemes még megfigyelni a hangszerelés által nyújtott emelkedést: az egyszerű dallamból kiindulva a basszusgitár ellenszólamán át a teljes alapot hozó kifejletig, amiben a pergő behozatala jelenti a csúcspontot.

Arányosan növelték, illetve csökkentették a méretét[GK2] , hogy a vonósokhoz hasonlóan alkalmasak legyenek a csoportos játékra. A furulyát a Hotteterre család fejlesztette ki. Ők készítették többek között a violin, tenor és basszus hangolású[GK3] egyenes fuvolákat, azaz furulyákat.

Az olasz szó a latin tenor (folyamat, huzam, tartam) megfelelője a tenere (tart, kitart, fenntart) ige nyomán, a tenor szólama ugyanis mintegy tartja, végigviszi a lényeges zenei anyagot a kísérő basszus mellett, illetve fölött. tenuto.

A dallam húrok, a basszus húrok és a könyökhúrok elrendezése nagyjából a citera készitő tudásától is függ. Valamikor Hétfalu minden falujában is akadt ügyes citerakeszítő.

A zenekari hangzásban szükség volt a basszus szólam erősítésére, így nagyobb testű és mélyebb hangú hangszereket építettek, amelyek képesek voltak a gamba szólamok alá lépni egy teljes oktávval.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Hangszer, Dallam, Zenész, Gitár, Ritmus?

◄ Basszbariton   Basszuskulcs ►
 
RSS Mobile