Kezdőlap (Basszus)

 Zene 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Basszus

Zene  Basszbariton  Basszuskulcs

basszus
(ol. basso, lat. bassus, fr. basse [bas a. m. mély], a XVI. században sokoldalról akkép értelmeztetett, mint basis a. m. alap), vm. zenei tételnek legmélyebb, illetve legalsóbb szólama, melyre annak egész harmóniai szerkezete van fektetve.


Basszus szerepek
Georg Friedrich Händel és Johann Sebastian Bach e tekintetben a legmagasabb helyet foglalják el. Így például a Megváltó recitativói Bach Máté passiójában a legmagasztosabb szerzemények közé tartoznak, amiket a basszus számára írtak.

A basszus
Egy hagyományos ritmusszekcióban a basszus funkciója eltér egy akkordhangszerétől. Neki is az akkordmenetre kell játszania, hasonlóan például a zongorához, de azzal ellentétben a basszus általában az alaphangot, a tercet, és a kvintet hangsúlyozza, nem pedig a bővítéseket, alterációkat.

basszusgitar-gitariskola.hu
Tisztelt Látogató!
A fenti link segítségével Ön egy fizikailag külön szerveren lévő, de szintén a Pénzes-féle Gitáriskolához tartozó honlapra kerül, amely a basszusgitárral és a nagybőgővel foglalkozik.

10. A mande dobok basszus triásza: a dundun, sangban és kenkeni, a ritmusok lüktető lelke
Nézetek
Személyes eszközök ...

~ - (1) A legmélyebb férfiszólam. (2) A mű legmélyebb szólama. (3) Hangszercsalád legmélyebb tagja.
C - C-dúr skála első hangjának betűneve.
Con brio - Tűzzel,hévvel.

~ - Mély hang tartomány.
Bázisszélesség - a két hangsugárzó egymástól való távolsága; a sztereó "színpad". A bázisszélesség a szoba akusztikájától és a lejátszó berendezéstől is függ.
Belt Drive - lásd Szíjhajtás (angol), lemezjátszóknál, magnóknál.

~ citera (bariton hangmagasság)
Bőgő citera (~ hangmagasság)
A "klasszikus" C-G hangolás mellett léteznek F-C hangolású hangszerek is, amelyek csak méretükben térnek el az előbb leírtaktól.

~
Máté Balázs
Máté Balázs /szül. 1965-ben Budapesten/ a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola elvégzése után a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán szerzett kitüntetéses diplomát. Tanárai voltak többek között Kurtág György és...

Számozott ~
A rövidített akkordjelzéseknek talán ez a legrégibb fajtája. A barokk stílus (kb. 1600-1750) idején a hangszeres kíséreteket szinte kizárólag így jelölték.

Először a ~t írják le és addig a szoprán a fülükbe megy.
C - hangköz, hangzat írás (10 db)
közös hangról: lefelé, középen, fölfelé ...

A fuvola többféle hangolásban készülhet, de a legáltalánosabb a C alapra hangolt úgynevezett nagyfuvola. Ennek kicsinyített, magasabb hangfekvésű mása a kisfuvola, más néven piccolo. Emellett használnak még alt- és ~fuvolákat is.

Akkordhangszerek
~
Dobok
Más hangszerek
előző: Az elmélet átültetése az improvizációba
következő: Játék a többiekkel
a tetejére: Tartalomjegyzék ...

Az az ember akkor látott először ~gitárt. Igen. Megjelentek a dob, a szaxi, az orgona, a harmonika és velük a hangosítás, lassan kiszorítva a hagyományos hangszerek javát.
Érdekes, hogy a hegedűhöz ragaszkodik a nép, legalábbis Erdélyben.

Ebben vagy csak a legfőbb, a ~ és szoprán szólamokat írták le, vagy pedig a további szólamokat is feltüntették olyan, több hangszercsoport által játszott művekben, ahol akár 7-8 különböző hangszeres és énekszólam is előfordulhatott.

Az első szaxofont (egy ~hangszert) először 1841-ben mutatták be a híres zeneszerzőnek, Hector Berlioznak. Végül 1845-ben lett a zenekarok teljes jogú tagja. Ebben az évben volt a híres "zenekarok csatája".

A tuningolás első elemeként végig megtartjuk az A ~t: Am - G/A - F/A - F/A.
A 3. ütemben az addigi kvintfogások helyett bővített kvartot fogunk, amely sokkal markánsabb hangzást eredményez.

Ez a húros hangszer a dudához hasonlóan többszólamú: két állandóan hangzó ~ húrja van, fölötte képezik kis billentyűk segítségével a játszó húron a dallamhangokat.

Egy hármashangzatot alaphelyzetűnek nevezünk, ha az alaphangja van legmélyebben, a ~ban. De nem csak az alaphang kerülhet a ~ba, hanem a terc vagy a kvint is. Akkordfordításnak azt az eljárást nevezzük, amikor a ~ba nem az akkord alaphangját, hanem tercét vagy kvintjét helyezzük.

Az egyes hangfajokat (~, bariton, tenor, kontratenor, alt, mezzoszoprán, szoprán, koloratúra) elsősorban a hangszalagok tulajdonságai határozzák meg.

A reneszánsz óta a többszólamú (énekes és hangszeres) zene elnevezése. Az elnevezést kétféle értelemben használjuk: egyfelől a dallam és ~figurációk (ritmusformulák, motívumok) gyakorlatára, másfelől a harmóniák jelölésére szolgáló ~-számozásra is utal.
gregorián ...

Keverékhangszer. Nyaka, húrozata, játékmódja alapján egy theorba-ciszter, vagyis ~húrokkal kiegészített lapostestű gitárszerű hangszer, de a test formája egy ókori lírára kíván emlékeztetni.
Francia lyra-gitár
Francois Roudhloff, Párizs 1810 körül ...

Gyakran szükséges emellett a mélyebb hangok megszólaltatására képes ~harsona, ezért a játékosok többsége toldalékcsövet használ, amely a csőrendszert a mélyebb hangok megszólaltatására többletszakasszal toldja meg.

Arányosan növelték, illetve csökkentették a méretét[GK2] , hogy a vonósokhoz hasonlóan alkalmasak legyenek a csoportos játékra. A furulyát a Hotteterre család fejlesztette ki. Ők készítették többek között a violin, tenor és ~ hangolású[GK3] egyenes fuvolákat, azaz furulyákat.

Az olasz szó a latin tenor (folyamat, huzam, tartam) megfelelője a tenere (tart, kitart, fenntart) ige nyomán, a tenor szólama ugyanis mintegy tartja, végigviszi a lényeges zenei anyagot a kísérő ~ mellett, illetve fölött. tenuto.

A dallam húrok, a ~ húrok és a könyökhúrok elrendezése nagyjából a citera készitő tudásától is függ. Valamikor Hétfalu minden falujában is akadt ügyes citerakeszítő.

A zenekari hangzásban szükség volt a ~ szólam erősítésére, így nagyobb testű és mélyebb hangú hangszereket építettek, amelyek képesek voltak a gamba szólamok alá lépni egy teljes oktávval.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Hangszer, Dallam, Zenész, Gitár, Ritmus?

◄ Basszbariton   Basszuskulcs ►
 
RSS Mobile