Kezdőlap (Alapkezelő)

 Tőzsde 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Alapkezelő

Tőzsde  Alap deviza  Alapkezelői díj

Alapkezelő
Egy befektetési alap(ok) működtetésével megbízott cég. A törvények számos feltételt támasztanak az alapkezelő cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek, stb.) a befektetők védelme érdekében.
HOZAMKIMUTATÁS ...


Alapkezelői díj
A befektetési alapkezelő az alap kezeléséért alapkezelési díjban részesül. A díj időarányos részét - a nettó eszközérték kiszámítása keretében - a letétkezelő vonja le az alap értékéből. A díj éves mértéke az alap típusától függ.

Egy alapkezelő a befektetési alapokon túlmenően kezelhet más típusú portfoliókat (nyugdíjpénztár, egészségpénztár, magánszemélyek portfoliója, stb.) is, ha arra külön engedélye van.
A hazai vagyonkezelők szakmai érdekképviseleti szervezete a BAMOSZ.
Kapcsolódó szócikkek:
BAMOSZ
Befektetési alap ...

Befektetési alapkezelő
betbulladmin
Egy befektetési alap működtetésével megbízott cég. A tőrvények számos feltételt támasztanak, az alapkezelő cégek elé (alaptőke, személyi-tárgyi feltételek, stb) a befektetők védelme érdekében.

Alapkezelő
Olyan, engedéllyel és megfelelő személyi, tárgyi feltételekkel rendelkező vállalkozás, amely kizárólag befektetési alapok kialakításával, a létrejött alapok eszközeinek adásvételével foglalkozik, annak érdekében, ...

ALAPKEZELŐ
Olyan vállalkozás, amely kizárólag befektetési alapok kialakításával, a létrejött alapok eszközeinek adásvételével foglalkozik annak érdekében, hogy ezzel a lehető legnagyobb hozamot biztosítsa a befektetési jegyek tulajdonosainak. Például: OTP ~ Zrt.
ALKUSZ ...

Az ~k két táborra oszlanak. Az úgynevezett 'aktív' ~k fenntartják azt az álláspontot, hogy megfelelő szakértelemmel és rálátással folyamatosan kimagasló hozamot képesek elérni a költségek levonása után.

Az ~ nem visszaváltható jegyeket bocsát ki, meghatározott időre. Leginkább egy zárt alapítású részvénytársaságra hasonlít, tőzsdén forgatható. Csak névre szóló befektetési jegye lehet.
Zéró kupon hozamgörbe: ...

Az ~k sem dolgoznak ingyen, az ő munkájukat mi fizetjük meg. Ez általában a vételi jutalékban és a vagyonkezelési díjban testesül meg. A vagyonkezelési díj alaptól függően éves szinten 1,5-2% körül van, tehát 1 millió forint után 15-20 ezer forintot tesz ki.

Az ~ vagy portfóliókezelő (grantor) szempontjából:
A fenti kérdésre, hogy miért megy bele egy ~ az előnytelen üzletbe egyszerű. Bevállalja gap risk-et, hogy könnyebben tudjon tőkét bevonni amivel bevételt generálhat. Jól eladható az, hogy "Tőkegarancia + extra hozam".

Az ~ visszaváltható jegyeket bocsát ki, meghatározatlan futamidővel (felszámolásig). A befektető bármikor kivehet, vagy betehet pénzt, naponta látja mennyit ér a befektetése. A papírral a tőzsdén nem lehet kereskedni.
Nyitó szakasz ...

Egy ~ több alapot is létrehozhat és kezelhet. Az egy ~ által kezelt alapok vagyonát egymástól elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani. Az ~ az általa végzett kezelői tevékenységért a Szabályzat szerinti díjat számíthatja fel.

Nem kevés ~nek és devizapiaci befektetőnek okoztak álmatlan éjszakát, azok az Amerikai Jegybanki tisztségviselőktől érkezett kommentek, melyek a likviditási csap idő előtti elzárására vonatkoztak .

Befektetési ~ által működtetett vagyontömeg, egyetlen célja, hogy minél nagyobb nyereséget nyújtson a befektetési jegy tulajdonosainak.

befektetési ~ által működtetett vagyontömeg
BEFEKTETÉSI ARANY
legalább 99,5%-os tisztaságú aranyrúd vagy aranytömb, amely az Európai Unió tagállamaiban mentesül az ÁFA alól ...

Befektetési ~: befektetési alapkezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező részvénytársaság, vagy fióktelep;
...

Befektetési ~ által működtetett vagyontömeg. Cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak.

Ha figyeli az ~k ajánlatait, találkozni fog az egy jegyre jutó nettó eszközérték fogalmával. Nézzük meg kicsit részletesebben a fogalmat. A nettó eszközérték a befektetett vagyontömeget jelenti forintban kifejezve, azaz a befektetési alap teljes vagyonát jelzi.

a befektetési ~ által, a meghirdetett befektetési elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes eszközelemeknek (befektetési eszköz vagy ingatlan) a befektetési ~ döntése alapján, ...

befektetési ~: az a részvénytársaság, amely a befektetési jegyek kibocsátásával összegyűjtött tőke optimális elhelyezésével kapcsolatos politikát kialakítja, és ennek megfelelően jár el a befektetések tekintetében.

Befektetési ~k és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége: A BAMOSZ a hazai befektetési ~k által alapított szervezet, amely képviseli az ~ társaságok érdekeit, támogatja a szakoktatást, Etikai Kódexében szakmai ajánlásokat és normákat fogalmaz meg, ...

~: Az ~ társaság feladata az alap létrehozatala, a befektetési döntések meghozatala, végrehajtása és adminisztrálása, továbbá a befektetők tájékoztatása.

~
Az a jogi személy aki kezeli a befektetési alapot. Vagyis aki létrehozza az alapot, kialakítja a befektetési stratégiát, megszervezi a jegyzést, és legfőképp aki befektetési döntéseket hozza. Például Budapest ~ Rt.
Alulértékelt, Olcsó Részvény
Híg a leve.

Tulajdonképpen a befjegy eladásából befolyt pénzt az ~ sok különböző dologra költi el: részvény, kötvény, deviza. Így a pénzünk valamelyest védve van a pénzügyi problémákkal szemben. Tehát kockázatcsökkentő!!! ...

Az ~ az összegyűjtött vagyont szakértő módon fekteti be befektetési eszközökbe (például értékpapírokba, pénzpiaci eszközökbe stb.), illetve bankbetétekbe, devizába vagy ingatlanba - attól függően, hogy előzőleg milyen befektetési politikát hirdetett meg.

befektetési alap: olyan jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési ~ a befektetési jegyek kibocsátásával és a befektetési jegyek kibocsátása során összegyűjtött tőke befektetésével alakít ki a befektetők általános megbízása alapján.

Ezért úgy mondtak le a felelősségről, hogy odaadták a pénzüket ~knek. Így áll elő a mai ironikus helyzet, melyben sokkal nagyobb veszteséget is képesek pszichológiailag elviselni, mivel azt mondhatják, nem az ő hibájuk volt. Saját naivitásuk helyett szidhatják az ~k ostobaságát.

A kereskedők, a befektetési intézmények, ~k kereskedési stratégiát használnak, hogy átgondoltabb tőzsdei tranzakciós döntéseket hozzanak és kiiktassák a kereskedésből az érzelmi tényezőt. A kereskedési stratégiától nem szabad eltérni.

Nagy ~k, hedge fundok felvettek például 10.000.000 USD értékű hitelt yenben. Ennek éves kamata 10.000 USD, ennyivel többet kell visszafizetni 1 év múlva. Ha ezt a pénzt átváltják mondjuk Ausztrál Dollárba, ahol kb.

Az ~k igyekeznek diverzifikált portfóliót kialakítani, ami megvédheti az alapot a szélsőséges tőzsdei árfolyamingadozásoktól. Közepes vagy magas kockázatú konstrukció (a portfólió összetételétől függően). A befektetők számára komoly alternatíva a közvetlen részvénybefektetéssel szemben.

Ha gazdagok vagyunk, és befektetni akarunk a tőzsdén, de magával a tőzsdével nem akarunk túl sokat foglalkozni, akkor mindenképpen ajánlatos professzionális ~kre bízni a pénzt. A legtöbb pénzt a rossz hozzáállással lehet veszteni.

Ha egy befektetési alapba fektetnek, akkor a befektetők pénzt küldenek az ~nek, amelyet ők arra használnak, hogy értékpapírokat vegyenek, vagy további alapokat bocsássanak ki.

A hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési ~, a kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, ...

Befektetési alap - Befektetési ~ által működtetett vagyontömeg. Cél a minél magasabb megtérülés biztosítása a befektetési jegy tulajdonosainak. Befektetési terület szerint megkülönböztethetünk ingatlan és értékpapír alapokat, technikailag pedig nyílt, és a zárt végű alapokat.

A tőkegarantált alap esetén az ~ vállalja, hogy a futamidő lejártával a befektetett pénzed mindenképpen visszakapod. A hozambiztosított alapnál pedig az ~ még egy meghatározott minimum hozamot is fizet a futamidő végén.

Hozamgarancia: Az a minimális hozam, melyet egyes ~k és vagyonkezelők vállalnak a befektetőkkel szemben. Ha az alap által ténylegesen elért hozam ennél alacsonyabb, a jegytulajdonos akkor is jogosult a garanciában feltüntetett hozamra.

futamideje; a befektetési jegy névértéke, értékpapír kódja és sorszáma; a tulajdonos neve; a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a befektetési jegyhez fűződő, a befektetési alap kezelési szabályzatában meghatározott jogai; a kibocsátás időpontja; az alap kezelését végző befektetési ~ ...

A legfontosabb az, hogy az ~ képes legyen higgadt maradni, és ne engedje, hogy az aktuális divathullám magával ragadja. Ez pedig igaz a mára már igencsak kiterjeszkedett Hedge Fund világra is.

A befektetési alap jogi személyiséggel felruházott vagyontömeg, mely a befektetők pénzéből tevődik össze, akik befektetési jegyek vásárlásával növelik az alap vagyonát. Az ~ ezt a pénzmennyiséget fekteti be az általa megalkotott alapkezelési szabályok szerint közép- és hosszú távon.

szerint értékpapír letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezet, árutőzsdei szolgáltató, befektetési ~ (a Tpt. szerinti korlátozással), törvény által meghatározott szervezett piac szereplője, a kibocsátó, ...

S& P 100 Index ($OEX): Az S&P 100 index, amely 100 db nagy vállalat részvényeinek, kapitalizációval súlyozott mutatója. A jellemző minimum kapitalizáció 5 milliárd dollár. Számos ~ ezt az indexet használja a nagy vállalatok alapjaihoz benchmarkként.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Befektetési alap, Részvény, Hozam, Kockázat, Tőzsde?

◄ Alap deviza   Alapkezelői díj ►
 
RSS Mobile