Kezdőlap (Vazul)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Vazul

Magyar történelem 1  Vasvári béke  Végvár

Vazul
(Basilius), szent, nagy, kiváló görög egyházdoktor, cezareai érsek, szül. Cezareában (Kappadócia) 330 körül, megh. 379 jan. 1. Első oktatását atyjától nyerte, ki rétor volt, azután Konstantinápolyban és Athénben tanult. 355.


Vazul és Szár László mintegy tíz évvel lehettek fiatalabbak Istvánnál, 990 táján születhettek. Erre az időpontra Vazul fiainak feltételezhető, 1010-1020 közötti születési dátumaiból következtethetünk.

Vazul csak felvette ugyan a kereszténységet, de gyermekeit nem keresztelte meg, ráadásul összeesküvést szervezett István ellen. Amikor a király ezt megtudta, megvakíttatta, így Vazul fiai, András, Béla és Levente Lengyelországba menekültek. [2] ...

Vazul - I. István magyar király unokatestvére (†1037) 2.1.1, 345, 2.2.1, 15, 195
Vecellin - magyar hadvezér (997) 2.1.110-120, 2.3.255
Veduk - gót vezér (III. sz.) 1.2.130 ...

1038 körül
Vazul száműzött fiai elválnak egymástól: Levente és András Kijevbe távozik, Béla Lengyelországban marad.

SZENT IMRE HERCEG HALÁLÁRÓL ÉS ~ MEGVAKÍTÁSÁRÓL
Miután pedig az Úr felmagasztalta irgalmasságát Szent István királlyal, a királyok kardja élétől hátat fordítva elfutottak, ...

Géza fejedelem testvérének, Szár Lászlónak (vagy ~nak) fia. Miután I. István fia, Imre herceg 1031.

András (1047-60) a magyarok negyedik királya, ~ fia. Miután szent István fia, Imre herceg 1031 szept. 2-án meghalt, a koronára ~nak és Orseolo Péternek volt joga. P.

~nak kellett volna követnie a trónon, de ot megvakíttatta, fiai (András, Béla, Levente) elmenekültek. Novére fiát, Orseolo Pétert jelölte ki utódjául (velencei dózse fia)
? vérrokonai tehát nem voltak, egyedül maradt.

Esto causó que seguidores de ~ prepararan una conspiración, tratando de asesinar al rey, pero al asesino se le cayó su daga al entrar de noche a la alcoba de Esteban, quien se despertó y lo enfrentó.

A görög befolyás oly nagy volt - írja egy kitűnő román történetíró, Urechia ~ "Istoria scoalelor" című művében (6.1.)-, hogy leányai nem tanulnak meg románul írni, hanem csak görögül.

A nagyok többsége továbbra is keresztény királyt akart, ezért ~ fiai közül a pogány szimpátiáiról ismert Levente mellőzésével az ifjabbat, Andrást választották meg (1046-1060).

Péter másodszor való uralkodása idejében éppen az ő székvárosában határozták el az elégedetlen magyarok ~ fiainak visszahivatását, s 1046-ban Beszteréd, Bőd és Beneta püspökük társaságában ő is útra kelt, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Fejedelem, Királyság, Székesfehérvár, Magyar király, Erdély?

◄ Vasvári béke   Végvár ►
 
RSS Mobile