Kezdőlap (Szulejmán)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szulejmán

Magyar történelem 1  Szpáhi  Taksony

Szulejmán (Sulaymān)
(1494-1566)
1541. augusztus 29-én, a mohácsi csata 15. évfordulóján díszes menet indul a várpalotából a Logodi kapun át a szultán szállására.


Szulejmán szultán 1520 szeptemberében lépett trónra, s ezzel fordulat állt be az Oszmán Birodalom külpolitikájában.

Szulejmán hadjáratai nyomán összeomlott a Zsigmond és Mátyás királyok által kiépített déli védelmi rendszer. A mohácsi csatában megsemmisült a várak felmentését vagy visszafoglalását megkísérelhető haderő.

Szulejmán is kész volt a fegyverszünetet meghosszabbítani, de a magyarok oly hosszasan tanácskoztak a feltételek felől és annyira biztak az európai segedelemben, hogy a büszke nagyúr sérelmet látott a halasztásban.

Perényi Péter átmenetileg újra Terebest szemelte ki, ám Sikósról való menekültében kincseivel és Ferenc fiával együtt Szapolyai embereinek kezébe került, akik átadták Szulejmán szultánnak.

A rendes zsoldos gyalogságnak egyik hadteste, melyet Orkhán szultán szervezett, és amely, mint tulajdonképen a szultán testőrsége, Szulejmánig csak a szultán személyes vezérlete alatt tartozott háboruba menni.

Szulejmán szultán segítségét. 1538-ban Váradon a két király kölcsönösen elismerte egymás királyságát, s Szapolyai igéretett tett, hogy halála után az ország a Habsburgoké lesz.

1521-ben oktalanul megsértette Szulejmán szultánt, letartóztatva Behrum vagy Berham nevü követét. E könnyelmüség következménye az volt, hogy Sabác, Nándorfehérvár, Zimony, Titel és Szalánkemén a hadat indító török kezébe kerültek.

Szulejmán közeledésének hírére elindult csapataival Mohács felé, de a csatatérre nem érkezett meg. Máig nem tisztázott szerepe a mohácsi vészben.

Szulejmán szultán értesülvén erről, személyesen vezette a felmentő sereget Buda alá, amelyik ugyan elűzte a Roggendorf vezérlete alatt álló ostromló sereget, de Buda várát ravasz csellel elfoglalta.

'Tarih-i Üngürüsz' - 'A magyarok története' II. Szulejmán (1520-1566) török szultán magyarországi hadjáratairól született, győzelmeit magasztaló mű.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Erdély, Esztergom, Buda, Magyar király, Mohács?

◄ Szpáhi   Taksony ►
 
RSS Mobile