Kezdőlap (Szulejmán)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szulejmán

Magyar történelem 1  Szpáhi  Taksony

Szulejmán (Sulaymān)
(1494-1566)
1541. augusztus 29-én, a mohácsi csata 15. évfordulóján díszes menet indul a várpalotából a Logodi kapun át a szultán szállására.


Szulejmán szultán 1520 szeptemberében lépett trónra, s ezzel fordulat állt be az Oszmán Birodalom külpolitikájában.

Szulejmán és János Zsigmond találkozója Zimonyban, 1566-ban
Szapolyai János magyar királynak és I. Zsigmond lengyel király leányának, Jagelló Izabellának a fia. Még születési évében, 1540. szeptemberében, a rákosi országgyűlés II. János néven Magyarország királyává választotta.

Szulejmán hadjáratai nyomán összeomlott a Zsigmond és Mátyás királyok által kiépített déli védelmi rendszer. A mohácsi csatában megsemmisült a várak felmentését vagy visszafoglalását megkísérelhető haderő.

Szulejmán is kész volt a fegyverszünetet meghosszabbítani, de a magyarok oly hosszasan tanácskoztak a feltételek felől és annyira biztak az európai segedelemben, hogy a büszke nagyúr sérelmet látott a halasztásban. Maga állott serege élére és 1521 tavaszán ostrom alá vette Nándorfejérvárt.

Perényi Péter átmenetileg újra Terebest szemelte ki, ám Sikósról való menekültében kincseivel és Ferenc fiával együtt Szapolyai embereinek kezébe került, akik átadták ~ szultánnak.

A rendes zsoldos gyalogságnak egyik hadteste, melyet Orkhán szultán szervezett, és amely, mint tulajdonképen a szultán testőrsége, ~ig csak a szultán személyes vezérlete alatt tartozott háboruba menni.

~ szultán segítségét. 1538-ban Váradon a két király kölcsönösen elismerte egymás királyságát, s Szapolyai igéretett tett, hogy halála után az ország a Habsburgoké lesz. 1540-ben azonban fia született Jagelló Izabellától, János Zsigmond, akit örököséül jelölt ki.

1521-ben oktalanul megsértette ~ szultánt, letartóztatva Behrum vagy Berham nevü követét. E könnyelmüség következménye az volt, hogy Sabác, Nándorfehérvár, Zimony, Titel és Szalánkemén a hadat indító török kezébe kerültek.

~ szultán értesülvén erről, személyesen vezette a felmentő sereget Buda alá, amelyik ugyan elűzte a Roggendorf vezérlete alatt álló ostromló sereget, de Buda várát ravasz csellel elfoglalta.

'Tarih-i Üngürüsz' - 'A magyarok története' II. ~ (1520-1566) török szultán magyarországi hadjáratairól született, győzelmeit magasztaló mű.
temenosz - (ókori görög) 'az istenek földje' szentélykörzet, papi terület, központja az oltár.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Erdély, Esztergom, Buda, Magyar király, Mohács?

◄ Szpáhi   Taksony ►
 
RSS Mobile