Kezdőlap (Szapolyai János)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szapolyai János

Magyar történelem 1  Szandzsák  Szászok

Szapolyai János. Erhard Schön (1491-1542) fametszete. A feltételezések szerint a metszet a király hiteles arcképét ábrázolja.
I. (Szapolyai) János (Szepesvár, 1487. - Szászsebes, 1540. július 17. v. július 21.): 1526-tól haláláig Magyarország királya ...


Szapolyai János
(1487-1540)
Íme, négy hónappal a mohácsi bukás után két uralkodója is van az országnak! Az egymással farkasszemet néző két magyar király harca nem sok jót ígér a nemzetnek. V.

SZAPOLYAI JÁNOS
A Pallas Nagy Lexikona szerint: Történeti szereplése a hires 1505-iki rákosmezei országgyülésen kezdődik, midőn a rendek az ő javára azt a végzést hozták, ...

Szapolyai János halálával új korszak kezdődött Erdély történetében. A bonyolult politikai helyzet, János Zsigmond magyar királlyá választása, ezzel szemben Ferdinánd törekvése, hogy magát az egész Magyarország királyának ismertesse el, ...

A Szapolyai János oldalán kifejtett, ilyen irányú tevékenységéről oklevél nem maradt ránk.

SZAPOLYAI JÁNOS (I. JÁNOS) (ZÁPOLYA) (1487-1540): magyar király 1525-1540 között, erdélyi vajda 1510-1520. 1526-ban ő is a török ellen vonul az erdélyi sereggel, de nem ér oda időben. November 5-én a köznemesség királlyá választotta.

A változás árnyékát már előrevetítette az a tény, hogy a mohácsi csatából szerencsésen megmenekült Perényi Péter, mint koronaőr, Szapolyai János koronázása után a koronát nem szokott őrzési helyére, Visegrádra vitte, ...

Szapolyai János magyar király és Izabella lengyel kir. hercegnő fia, szül. Budán 1540 jul. 7., megh. Gyulafehérvárt 1571 márc. 14. Ifju kora viszontagságok és sok megpróbáltatás közt telt el (l. Izabella).

Szapolyai János 1536. szeptember 30-án kelt adománylevelében Enyingi Török Bálintnak juttatta Debrecent,14 Magyarország 'legnagyobb és leggazdagabb városát' (oppidum Hungariae maximum et opulentissimum).

A kettős királyválasztás (1526) utáni belharcok megszüntetése érdekében Szapolyai János és I. Habsburg Ferdinánd között Váradon létrejött szerződés.

Lajos király (1516-1526) halálát követően előbb Szapolyai Jánost (1526-1540), utóbb pedig Habsburg Ferdinándot (1526-1564) koronázták meg Székesfehérvárott, ami úgy volt lehetséges, ...

Igy érthetővé válik, hogy 1526 őszen a király nélkül maradt országban Szapolyai János éppen Tokajban hívja össze, október 14-ére híveit, hogy a korona sorsáról döntsenek.

Az olyan kérdések, mint Ferdinánd magyar trónigényének támogatása, vagy 1526 után Szapolyai János királlyal és a mögötte álló Portával Magyarországon vívott háborúja, másodlagosnak minősültek.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Erdély, Mohács, Magyar király, Fejedelem, Esztergom?

◄ Szandzsák   Szászok ►
 
RSS Mobile