Kezdőlap (Száműzetés)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Száműzetés

Magyar történelem 1  Szalontai György  Szandzsák

Mikor a száműzetés fanyar sorsára jutott II. Rákóczi Ferenc fejedelem hozzákezdett az örök Igazságnak ajánlott Emlékiratainak megírásához, a magára maradt ember mélyen önmagába tekintő számot adásával ebben a mondatban foglalta össze történelmet jelentő közszereplését: ...


Augarteni száműzetése hét évig tartott, de a protestánsok továbbra is kapcsolatban maradtak vele. Három alkalommal is meglátogatta budai evangélikus gyülekezetét, a hatóság hallgatólagos engedélyével.

1032
Bizánci száműzetésében meghal I. (Szent) István sógora, Orseoló Ottó egykori velencei dózse. Fiát, Pétert István Magyarországra hívja, s hamarosan seregvezérévé, majd trónja örökösévé teszi.

Ötödik Gergely pápa száműzetésének tizenegyedik hónapjában visszatérve, bosszút állt a rómaiaktól elszenvedett sérelmekért.

Franciaország ekkor meghasonlott állapotban volt; 923-ban Együgyű Károly fogságba esett, fia Angliában élt száműzetésben, és Rudolf rokona, Radulf (Raoul) koronáztatta magát királlyá.

Ezen aztán a főbb pártütők (házaik és malmaik feldúlása után) ~re ítéltettek. Ezek azonban a királyhoz fellebbezvén, II. Ulászló az ügy felülvizsgálatára bírákul kirendelte László erdélyi püspököt és vingárti Geréb László országbírót, nehogy a Székelyföld további zavargásnak legyen kitéve.

A szabadságharc bukásakor felkínálták neki a kegyelmet, de ő az önkéntes ~t választotta. Az emigrációban írta Emlékiratait és a Vallomásait. A törökországi Rodostóban halt meg. Hamvait 1906-ban hozták haza és a kassai dómban helyezték el.
RÁKÓCZI GYÖRGY, I.

Mélyen szimbolikus jelentőségű, hogy István alakjához az az András nyúlt vissza, akinek apját, Vazult István uralkodásra alkalmatlanná tette, és akit testvéreivel együtt külországi ~be kényszerített.

Anglia tartózkodását az is kifejezhette, hogy amikor a ~be induló fejedelem hajója Hullban kikötött, az angol hatóságok nem engedték partra szállni.

évi "szilveszteri pátenssel" miniszterelnöke, Schwarzenberg (és ~éből visszatért Metternich herceg) tanácsára az uralkodó visszatért az abszolutizmushoz, de még az 1849-es alkotmányt is visszavonta, melyet ő maga bocsátott ki.

-1674-től gályarabságba küldik azokat, akik a börtönben nem tértek át, vagy nem mentek önkéntes ~benemzetközi felháborodást váltott ki, s 1676-ban I. Lipót kénytelen volt visszavonni e rendelkezést. Jogtalanságának elismerése súlyos tekintélyveszteséget jelentett.

9 Nem úgy, mint az erdélyi ~ben önálló létét fenntartó sárospataki iskola, a váradi beolvadt a debrecenibe s ezzel emléke elhalványult a magyar iskolatörténetben. Méltatlanul halványult el, hiszen a XVII.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Fejedelem, Királyság, Erdély, Főpap, Tized?

◄ Szalontai György   Szandzsák ►
 
RSS Mobile