Kezdőlap (Száműzetés)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Száműzetés

Magyar történelem 1  Szalontai György  Szandzsák

Mikor a száműzetés fanyar sorsára jutott II. Rákóczi Ferenc fejedelem hozzákezdett az örök Igazságnak ajánlott Emlékiratainak megírásához, ...


1032
Bizánci száműzetésében meghal I. (Szent) István sógora, Orseoló Ottó egykori velencei dózse. Fiát, Pétert István Magyarországra hívja, s hamarosan seregvezérévé, majd trónja örökösévé teszi.

Ötödik Gergely pápa száműzetésének tizenegyedik hónapjában visszatérve, bosszút állt a rómaiaktól elszenvedett sérelmekért.

Franciaország ekkor meghasonlott állapotban volt; 923-ban Együgyű Károly fogságba esett, fia Angliában élt száműzetésben, és Rudolf rokona, Radulf (Raoul) koronáztatta magát királlyá.

Ezen aztán a főbb pártütők (házaik és malmaik feldúlása után) száműzetésre ítéltettek. Ezek azonban a királyhoz fellebbezvén, II.

A szabadságharc bukásakor felkínálták neki a kegyelmet, de ő az önkéntes ~t választotta. Az emigrációban írta Emlékiratait és a Vallomásait. A törökországi Rodostóban halt meg. Hamvait 1906-ban hozták haza és a kassai dómban helyezték el.

Mélyen szimbolikus jelentőségű, hogy István alakjához az az András nyúlt vissza, akinek apját, Vazult István uralkodásra alkalmatlanná tette, és akit testvéreivel együtt külországi ~be kényszerített.

Anglia tartózkodását az is kifejezhette, hogy amikor a ~be induló fejedelem hajója Hullban kikötött, az angol hatóságok nem engedték partra szállni.

évi "szilveszteri pátenssel" miniszterelnöke, Schwarzenberg (és ~éből visszatért Metternich herceg) tanácsára az uralkodó visszatért az abszolutizmushoz, de még az 1849-es alkotmányt is visszavonta, melyet ő maga bocsátott ki.

-1674-től gályarabságba küldik azokat, akik a börtönben nem tértek át, vagy nem mentek önkéntes ~benemzetközi felháborodást váltott ki, s 1676-ban I. Lipót kénytelen volt visszavonni e rendelkezést.

1699-ben elkísérte férjét a török ~be. Hamvait fia hamvaival együtt, 1906. október 29-én Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházban helyezték végső nyugalomra. ([1]); ([2]) ...

9 Nem úgy, mint az erdélyi ~ben önálló létét fenntartó sárospataki iskola, a váradi beolvadt a debrecenibe s ezzel emléke elhalványult a magyar iskolatörténetben. Méltatlanul halványult el, hiszen a XVII.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Fejedelem, Királyság, Erdély, Főpap, Tized?

◄ Szalontai György   Szandzsák ►
 
RSS Mobile