Kezdőlap (Kazár)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kazár

Magyar történelem 1  Kaunitz  Kazárok

A kazárok török nyelvű nép voltak, a 7. századtól a 10. századig a kelet-európai sztyeppén a Kazár Birodalom vezető népe. Birodalmuk fennhatósága alá tartoztak az onogur-bolgárok mellett a magyarok is, akikre államszervezetük hatást gyakorolt.


Kazárok
máskép (és a tőle eredt hely- és személynevek alapján kétségkivül hegyesebben) kozárok is, ősrégi nép a keleti turkok csoportjából, melynek neve a persa nyelvből származtatva "futót", "szaladót" jelent. Eredete és nyelve sokáig holmokegyenest ellenkező nézetekre szolgáltattak alkalmat.

kazár
Népvándorlás kori törökös nyelvű nép, e nép tagja, -melléknévként- e néppel kapcsolatos.
A népnév eredete homályos, valószínűleg éppúgy egy törökös kaz- (kóborol) tőből ered, mint a kazah és kozák.

A kazároknak vagy kozároknak nevezett kabarok (kavarok) a Dél-Dunántúlon (a későbbi Somogy-Baranya megyékben) telepedtek le. Figyelemreméltó tény, hogy a Kárpát-medencébe érkező magyarság a helybenlakók települései mellé, azokat mintegy kiegészítve és nem rájuk települt.

Ez esetben a kazár kákán bég, a második kazár fejedelem jelképét látjuk benne viszont. A sztyeppi népek fejedelmi és előkelő nemzetségei személynév adásában a méltóságnevek használata elterjedt szokás volt.
A magyar fejedelmi kíséret neve jobbágy volt.
I.

Csakhogy - így némely történész - a ~ függéstől való szabadulás idején Álmos a legjobb esetben is még gyermekifjú volt, nem lehet tehát fejedelemmé választását közvetlenül összekapcsolni a függetlenség visszaszerzésével.

Taksony felesége "kun" (mindenképpen keleti: ~, volgai bolgár vagy besenyő) nő volt. Géza is egy tőle ténylegesen független (tehát ilyen értelemben idegen) fejedelem, a Kárpát-medence keleti felében hatalmat gyakorló Gyula leányát, Saroltot vette nőül.

Ő - mivel családja a hajdani ~ arisztokráciába tartozott - bizonnyal zsidó vallású volt, alattvalói között itt is az iszlám követőivel és pogányokkal számolhatunk.

Lebédiában történt a ~októl elpártolt kabar nép csatlakozása a magyarokhoz, a hét törzshöz nyolcadikul sorakozván.

A Volga és Don köze legfeljebb pihenohelyet nyújtott nekik, mert dél felol ~ország, észak felol pedig az erdos steppe lakói, a burtászok és volgai bolgárok zárták el az utat.

kende (kündü) - a magyar törzsszövetség főfejedelme a 9-10. sz.-ban. Tisztsége a magyarok vándorlása során ~ és türk mintára alakult ki, de a tényleges hatalom - a gyula kezében volt. Méltósága a honfoglalás (895-896) időszakában szűnt meg.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Fejedelem, Honfoglalás, Nemzetség, Kazárok, Besenyők?

◄ Kaunitz   Kazárok ►
 
RSS Mobile