Kezdőlap (Feudalizmus)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Feudalizmus

Magyar történelem 1  Feudális kiváltság  Főember

Feudalizmus: földközpontú társadalom (minden hatalom alapja a föld)
Rendszere: hűbériség
A hűbérúr katonai szolgálatért és hűségért földet ad a ...


A magyar feudalizmus századaiban a földesúri alárendeltségben élő parasztságot jelölte. A szónak nincs biztos etimológiája. Had szavunk még ugor kori, belőle képzett a hadnagi-, hadnagy szavunk.

A feudalizmus korai szakaszában, a 10-13. században mezőgazdaság mellett már a kialakult a bányaipar, a kohászat és a fémfeldolgozás is.

A társadalomkritikából a politikai rendszer bírálatába lépve át, immár magyarul a Tanétó és cáfoló theologiá-ban (1679) nemcsak általában a feudalizmust, ...

céh - azonos mesterségben dolgozó kézművesek nagy hatáskörrel rendelkező érdekvédelmi szervezetei a feudalizmus korában. Működésüket hatóság (uralkodó, városi tanács, földesúr stb.) által kiadott ún. céhlevél engedélyezte és szabályozta.

Dönteni kellett a trónutódlás kérdésérol, a német-római császárok beavatkozását meg kellett akadályozni és a pogánylázadásokat leverni (nemcsak a kereszténység ellen, hanem a ~ ellen is lázongtak). A kor kérdése, hogy fennmaradhat-e az önálló magyar keresztény, feudális állam.

A legnagyobb ellenfélnek tekintett Csák Máté katonai erejét a csatavesztés nem törte meg, de a keleti irányú terjeszkedés lehetőségét lezárta előtte, így hatalma hanyatlani kezdett. 1321. március 18-án bekövetkezett halála után elhárultak az akadályok a magyar ~ újjászervezésének útjába.

század utolsó harmadában vette kezdetét Erdélybe való településük, mely nem is annyira hódítás, mint inkább a ~ elöli menekülés volt. A XIII.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Királyság, Magyar király, Esztergomi érsek, Esztergom, 1301?

◄ Feudális kiváltság   Főember ►
 
RSS Mobile