Kezdőlap (Buda)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Buda

Magyar történelem 1  Brankovics György  Buda elfoglalása

Buda
A magyar mondák szerint a hét hun vezérek egyik s Etelével és Reuvával v. más változat szerint Kevével együtt Bendeguz fia az Érd v.


Buda visszafoglalása - 1686
Az 1686-os Buda vár visszafoglalásáért indított hadjárat fő kezdeményezője és anyagi támogatója XI. Ince pápa volt, aki 1684 tavaszán létrehozta a Szent Ligá-t, a török elleni nagy európai szövetséget.

Buda elveszése.
Ferdinánd májusban új sereget küld Buda alá Roggendorf alatt. Nemcsak annak erejében bizik, hanem a királynénak és a német polgároknak békés hajlamában is. De Fráter György egészen magához ragadja a hatalmat.

Buda és Pest ostroma, 1602. / Hermann Russwurm első támadása
Buda ostroma, 1603. / Hermann Russwurm második támadása
Buda ostroma, 1684. / V. (Lotharingiai) Károly támadása
A Víziváros felszabadítása, 1686. / V.

Buda eleste, országunk három részre szakadása szinte reménytelen politikai, gazdasági és katonai helyzetet hozott létre. Számos tényező együttesen hatott oda, hogy az oszmán hódítás mégis lefékeződött, majd behatárolódott a Kárpát-medence közepén.

~ - Egrut fia, I. István magyar király udvarnoka 2.1.345
~ - Gizella magyar királyné tanácsosa 2.1.345
~ (Bleda) - hun vezér (†445) 1.2.195, 1.3.45, 105, 120, 150, 1.5.200 ...

A ~ központú államnak is állandó gondja volt a 11-16. században a Kárpát-medence igazgatásának átfogása, az egységes adó, a bíráskodási rend, a törvénykezés biztosítása.

Míg ~ János király utódának kezében volt, addig lehetetlenség lett volna arra gondolni, hogy az uralkodás középpontja Erdélybe tétessék át. ~ elveszítésével a helyzet megváltozott. A Duna-Tisza köze - az ország közepe - török kézbe jutott.

1686. szeptember 2. ~ felszabadul a 145 éves török uralom alól
1690 - re egész Magyarország felszabadul, de a törökök helyét mindenütt az osztrákok veszik át
Új cél: Habsburgok kiűzése Magyarországról ...

Maga Gellért is elindult ~ felé. A pogány hagyomány ekkor már perzselő tűzzel lobogott.

Részt vett Bécs felmentésében és ~ visszafoglalásában. Győzelmeket aratott a törökök fölött Zentánál (1697), Péterváradnál (1616) és Belgrádnál (1717). A spanyol örökösödési háborúban többször legyőzte XIV. Lajost.

Fráter György néhány hónappal ~ elfoglalása után, 1541. októberében követeket küldött Ferdinándhoz és dec. 29-én egyezséget kötött vele.

Meghallva ezt Gizella királyné tanácsot tartott Budával, e gonosz emberrel, és a lehető leggyorsabban elküldte követét, Sebest, e ~ fiát, ahhoz a börtönhöz, ahol Vazult őrizték, Sebes megelőzte a király küldöttét, kitolta Vazul szemeit, ...

1527-ben ~ várának kapitánya. 1528-ban báró Cseszneky György tatai kapitánnyal Ferdinánd hűségére térítették Győrt. 1529-ben Szolimán szultán fogságába esett, aki kiszolgáltatta Szapolyai János királynak.

Kevés szabad királyi város volt, mint például ~, Pozsony, Bártfa, Eperjes, Kassa, a városfejlődés viszont önmagához képest jelentős volt Magyarországon.

1686-ban, ~ felszabadításának évében Caraffa generális szállta meg Debrecent s félmillió forintos hadisarcot, többet, mint a Habsburgok magyar királyságának egész évi adójövedelme, hajtott be rajta.

1715. évi XXXVII. törvénycikk
~, Pest, Esztergom, Székesfehérvár és Szeged városokról
1715. évi XXXVIII. törvénycikk
Az ország szent koronája őrzésének helyéről s annak őrei választásáról ...

1300 során
Megkezdődik a (~)szentlőrinci pálos kolostor építése.
1300 körül
Megfogalmazzák az Ómagyar Mária-siralom címen ismert verset.
(Más vélemény szerint a 13. század közepén készült.) ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Erdély, Fejedelem, Esztergom, Pozsony, Magyar király?

◄ Brankovics György   Buda elfoglalása ►
 
RSS Mobile