Kezdőlap (Besztercebánya)

 Magyar történelem 1 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Besztercebánya

Magyar történelem 1  Besenyők  Betelepítés

Besztercebánya
r. t. város sz. kir. város és bányaváros cimmel Felső-Magyarország egyik legszebb s legnyájasabb anyagi és szellemi műveltség tekintetében nagy haladást tett városa; Zólyom vmegyében a Garam jobb partján épült; ...


évi (besztercebányai) törvénycikkek
Előbeszéd
1542. évi (besztercebányai) I. törvénycikk ...

1620. augusztus 25. Besztercebánya
1707. június 13. Ónod
1849. április 14. Debrecen
1921. november 6. Budapest ...

Bethlen Gábor éppen a besztercebányai országgyűlésen volt elfoglalva, hol őt Magyarország királyává választották. Bántotta a székelyek szűkkeblűsége s 1620. augusztus 3.

Bercsényi Károlyival egyenesen Neusohl, azaz Besztercebánya felé tartott, és arra kényszerítette Forgách grófot, hogy egy német ezreddel rendezetlenül visszavonuljon a városba, mert Schlick, csapatainak maradványával, Körmöcbányán tartózkodott.

A rézpénzek báró Hellenbach János kamaragróf és Ajtai Mihály felügyelete alatt kerültek kibocsátásra s előállításukkal a nagybányai, ~i, selmeci, kassai, körmöci, majd a munkácsi pénzverőházak foglalkoztak.

1255. október 14-én IV. Béla városi kiváltságot adott a zólyomi királyi uradalomban fekvő ~ hospeseinek, ugyanebben az évben Rosztiszlav herceg tartományához csatolta Északnyugat-Bulgáriát és felvette a "Bulgária királya" címet. [1] ...

Létrejön a ~i gazdasági tanács. A bevételek ekkor a következőkből származtak: bányavárosok, a Rákóczi vagyon, adók, vámok, bor. Rákóczi rézpénzt veret (libertas), 2 millió darabot. A hadsereg maximális létszáma 70.

~i zászlóalj szintén megpróbálkozott a rohammal, de sikertelenül.

Az 1620-as ~i országgyűlésen a magyar rendek királlyá választották, de az 1621-es nikolsburgi békében erről lemondott. Az 1624-es és 1626-os békék a nikolsburgi békét erősítik meg. Második felesége Brandenburgi Katalin volt.

Felállítják a Gazdasági Tanácsot, ~ székhellyel. Feladata a kincstári javak felügyelete és a hadellátás feltételeinek megteremtése.
1706. február 20. A horvátok - Rákóczi felhívásai ellenére - I.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Erdély, Fejedelem, Jobbágy, Országgyűlés, Vármegye?

◄ Besenyők   Betelepítés ►
 
RSS Mobile