Kezdőlap (Verbális kommunikáció)

 Pszichológia 

  » »
 
   

Verbális kommunikáció

Pszichológia  Venlafaxin  Vérmérséklet

Verbális kommunikáció a beszéd és az írás. Ezek az emberiség története során alakultak ki, de egymástól távol eső időkben.


Non-verbális kommunikáció
Nem beszéddel történő közlés.
További információ Non-verbális kommunikáció tartalommal kapcsolatosan ...

A nem verbális kommunikáció funkciói
- kommunikációs kapcsolat ellenőrzése - a kapcsolatlétesítéstől annak fennállásáig a nem verbális visszacsatolás révén nyilvánul meg.

nonverbális kommunikáció

már Charles Darwin foglalkozott azokkal, amelyek a verbális kommunikáción kívül érzelmek, gondolatok, szándékok kifejezésére szolgálnak. A nonverbális kommunikációs eszközök kiegészítik, megerősítik vagy gyengítik, ill.

Nem verbális kommunikáció alatt értjük az emberi interakciós folyamatot befolyásoló összes nem nyelvi természetű jelenséget. A mindennapi szóhasználatban sokan azonosítják a metakommunikáció fogalmával, holott ezek korántsem esnek egybe.

A nonverbális kommunikáció
- 3. rész
Egyre nagyobb szükség van arra, hogy mozdulatainkat, mimikánkat tudatosan alakítsuk. Partnereinken is könnyebben kiigazodunk, ha nemcsak szavaikra, hanem mozdulataikra is odafigyelünk.

A nonverbális kommunikáció vizsgálatát Bagdy (2003) kezdeményezte a KRV kapcsán, de a téma élénk kutatásába Erdélyi Ildikó és munkacsoportja is intenzíven bekapcsolódott.

Kisiskoláskortól a verbális kommunikáció lesz a döntő szerepű, hisz az iskolában ez a munka eszköze.

halálközelség hatására aktiválódó halálfélelem miatt a személyzet - akaratlanul is - érzékennyé és "vevővé" válik a daganatos betegek folytonos "kisugárzásaira", mely jelenségek hasonlóságot mutatnak a pszichotikus betegek nem verbális ...

Az extralingvális kommunikációs eszközök - a metakommunikációs nem verbális kommunikációs eszköztár - kutatása alig néhány évtizeddel ezelőtt kezdődött.

Még a verbális kommunikációra képes autisták sem képesek a nyelv eszközeivel megfelelő módon élni.

Ezek a gyermekek életük egy vagy több jelentős szociális helyzetében (iskolában, idegenek előtt) megtagadják a verbális kommunikációt, és részlegesen vagy teljesen, néhány héttől akár éveken át is némának mutatkoznak, ...

Mindez megtanulható, de ne feledkezzünk meg a nem verbális kommunikáció (a viselkedésmód, gesztusok, arcmimika) jelentőségéről sem.

Lásd még: Lásd még: Kommunikáció, Személyiség, Viselkedés, Tapasztalat, Szorongás

Pszichológia  Venlafaxin  Vérmérséklet

 
RSS Mobile