Kezdőlap (Verbális kommunikáció)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Verbális kommunikáció

Pszichológia  Venlafaxin  Vérmérséklet

Verbális kommunikáció a beszéd és az írás. Ezek az emberiség története során alakultak ki, de egymástól távol eső időkben.


Non-verbális kommunikáció
Nem beszéddel történő közlés.
További információ Non-verbális kommunikáció tartalommal kapcsolatosan ...

A nem verbális kommunikáció funkciói
- kommunikációs kapcsolat ellenőrzése - a kapcsolatlétesítéstől annak fennállásáig a nem verbális visszacsatolás révén nyilvánul meg.

nonverbális kommunikáció

már Charles Darwin foglalkozott azokkal, amelyek a verbális kommunikáción kívül érzelmek, gondolatok, szándékok kifejezésére szolgálnak. A nonverbális kommunikációs eszközök kiegészítik, megerősítik vagy gyengítik, ill. megcáfolják a verbális jelzések jelentését.

Nem verbális kommunikáció alatt értjük az emberi interakciós folyamatot befolyásoló összes nem nyelvi természetű jelenséget. A mindennapi szóhasználatban sokan azonosítják a metakommunikáció fogalmával, holott ezek korántsem esnek egybe.

A non~
- 3. rész
Egyre nagyobb szükség van arra, hogy mozdulatainkat, mimikánkat tudatosan alakítsuk. Partnereinken is könnyebben kiigazodunk, ha nemcsak szavaikra, hanem mozdulataikra is odafigyelünk.

A non~ vizsgálatát Bagdy (2003) kezdeményezte a KRV kapcsán, de a téma élénk kutatásába Erdélyi Ildikó és munkacsoportja is intenzíven bekapcsolódott.

Kisiskoláskortól a ~ lesz a döntő szerepű, hisz az iskolában ez a munka eszköze. Itt jelentkeznek először erőteljesebben az eltérő családi szocializációból eredő különböző hátrányok, amelyeken korrektív kommunikációs programokkal lehet segíteni. Ezeket jó minél korábban elkezdeni.

Megfigyeléseink alapján az állandó halálközelség hatására aktiválódó halálfélelem miatt a személyzet - akaratlanul is - érzékennyé és "vevővé" válik a daganatos betegek folytonos "kisugárzásaira", mely jelenségek hasonlóságot mutatnak a pszichotikus betegek nem ~jával.

Az extralingvális kommunikációs eszközök - a metakommunikációs nem ~s eszköztár - kutatása alig néhány évtizeddel ezelőtt kezdődött. Albert Mehrabian amerikai pszichológus kutatásai szerint a beszélgetések információmennyiségének mindössze 7%-a származik a szavakból.

Még a ~ra képes autisták sem képesek a nyelv eszközeivel megfelelő módon élni. Sokan csupán monoton módon ismételgetik a hozzájuk intézett szavakat (echolália), gyakran vagy szó szerint értenek mindent, vagy egyáltalán nem értik, hogy mit mondanak nekik (pl.

Ezek a gyermekek életük egy vagy több jelentős szociális helyzetében (iskolában, idegenek előtt) megtagadják a ~t, és részlegesen vagy teljesen, néhány héttől akár éveken át is némának mutatkoznak, egyébként intakt beszédképességük ellenére.

Mindez megtanulható, de ne feledkezzünk meg a nem ~ (a viselkedésmód, gesztusok, arcmimika) jelentőségéről sem. A hatás szempontjából ez legalább olyan fontos, mint mondandónk tartalma, ezért rá kell jönnünk az üzenetére és helyes alkalmazásának módjára.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Kommunikáció, Személyiség, Viselkedés, Tapasztalat, Szorongás?

◄ Venlafaxin   Vérmérséklet ►
 
RSS Mobile