Kezdőlap (Verbális kommunikáció)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Verbális kommunikáció

Pszichológia  Venlafaxin  Vérmérséklet

Verbális kommunikáció a beszéd és az írás. Ezek az emberiség története során alakultak ki, de egymástól távol eső időkben.


Non-verbális kommunikáció
Nem beszéddel történő közlés.
További információ Non-verbális kommunikáció tartalommal kapcsolatosan ...

A nem verbális kommunikáció funkciói
- kommunikációs kapcsolat ellenőrzése - a kapcsolatlétesítéstől annak fennállásáig a nem verbális visszacsatolás révén nyilvánul meg.

nonverbális kommunikáció

már Charles Darwin foglalkozott azokkal, amelyek a verbális kommunikáción kívül érzelmek, gondolatok, szándékok kifejezésére szolgálnak. A nonverbális kommunikációs eszközök kiegészítik, megerősítik vagy gyengítik, ill. megcáfolják a verbális jelzések jelentését.

Nem verbális kommunikáció alatt értjük az emberi interakciós folyamatot befolyásoló összes nem nyelvi természetű jelenséget. A mindennapi szóhasználatban sokan azonosítják a metakommunikáció fogalmával, holott ezek korántsem esnek egybe.

A non~
- 3. rész
Egyre nagyobb szükség van arra, hogy mozdulatainkat, mimikánkat tudatosan alakítsuk. Partnereinken is könnyebben kiigazodunk, ha nemcsak szavaikra, hanem mozdulataikra is odafigyelünk.

A non~ vizsgálatát Bagdy (2003) kezdeményezte a KRV kapcsán, de a téma élénk kutatásába Erdélyi Ildikó és munkacsoportja is intenzíven bekapcsolódott.

Kisiskoláskortól a ~ lesz a döntő szerepű, hisz az iskolában ez a munka eszköze. Itt jelentkeznek először erőteljesebben az eltérő családi szocializációból eredő különböző hátrányok, amelyeken korrektív kommunikációs programokkal lehet segíteni. Ezeket jó minél korábban elkezdeni.

A metakommunikációt sokan a nem ~val azonosítják, ez azonban durva leegyszerűsítése a metakommunikáció fogalmának. A metakommunikáció, kommunikáción túli kommunikációt jelent.

Megfigyeléseink alapján az állandó halálközelség hatására aktiválódó halálfélelem miatt a személyzet - akaratlanul is - érzékennyé és "vevővé" válik a daganatos betegek folytonos "kisugárzásaira", mely jelenségek hasonlóságot mutatnak a pszichotikus betegek nem ~jával.

Még a ~ra képes autisták sem képesek a nyelv eszközeivel megfelelő módon élni. Sokan csupán monoton módon ismételgetik a hozzájuk intézett szavakat (echolália), gyakran vagy szó szerint értenek mindent, vagy egyáltalán nem értik, hogy mit mondanak nekik (pl.

Zeneterápia
A zeneterápia a non-~jú zenével a pszichoterápiai diagnózistól függő eljárásokhoz tartozik és a neuropszichiátriai, pszichotikus és pszichoszomatikus betegeknél alkalmazzák sokszor.

Ezek a gyermekek életük egy vagy több jelentős szociális helyzetében (iskolában, idegenek előtt) megtagadják a ~t, és részlegesen vagy teljesen, néhány héttől akár éveken át is némának mutatkoznak, egyébként intakt beszédképességük ellenére.

Természetesen a megjelenés, a külső csupán egy eleme a benyomáskeltésnek, illetve a benyomások kialakulásának. A későbbiekben egyéb elemeiről is szólunk a benyomáskeltésnek, így nemsokára kitérünk a non~ benyomáskeltő hatásaira is.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Kommunikáció, Személyiség, Viselkedés, Pszichológia, Tapasztalat?

◄ Venlafaxin   Vérmérséklet ►
 
RSS Mobile