Kezdőlap (Neurózis)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Neurózis

Pszichológia  Neurotranszmitterek  Non-verbális kommunikáció

neurózis
A neurózissal - a kérdés jelentősége miatt - részletesen foglalkozunk. A neurózis elterjedtségére utal például az a tapasztalat, hogy az iparilag fejlett, magas civilizációjú államokban az orvoshoz forduló betegek mintegy 40-50 %-a neurotikus.


A neurózis szorongással járó funkcionális mentális zavar.
Mivel a neurózist nem kísérik hallucinációk, illetve téveszmék, nem esik kívül a társadalmilag elfogadott viselkedési normákon. A pszichoneurózisban (neurotikus zavarban) szenvedő betegeket neurotikus személyiségnek nevezzük.

A "neurózis" jelentése: A külvilággal való súlyos összeütközésből származó, testi és lelki zavarokban megnyilvánuló anatómiailag ki nem mutatható idegbetegség.

neurózis, A reaktív depresszió az a depresszív állapot amit valami lelki megrázkódtatás (katasztrófa átélése, egy közeli rokon halála, stb) okozott.

Családi neurózis
Annak a jelenségnek a jelölésére használják, amelyben egy családon belül az egyes családtagok neurózisa kölcsönösen kiegészíti, feltételezi egymást. Továbba a család gyermeket 'megbetegítő', patologizáló hatására is alkalmazzák.
Csoportlélek ...

~ok
viselkedészavarok felosztása
b) a pszichoterápia formái (mivel ma, több, mint 140 különböző terápiás eljárást tartunk számon, itt most ezeket nem részletezzük)
c) az etiológia = zavart kiváltó tényezők tana
d) epidemiológia - zavarok elterjedésének mutatói
e) indikáció - megfelelő ...

~ (neurosis)
A szervezet testi és lelki működésének zavaraiban megnyilvánuló, a külvilággal való súlyos összeütközésből származó funkcionális (anatómiailag ki nem mutatható) idegbetegség.

A ~ra való hajlamosságot más úton lehet a nemi fejlődés megzavartságából leszármaztatni.

A ~ ti. szorosan kapcsolódik a mindenkori korproblémákhoz, és tulajdonképpen nem más, mint az egyén sikertelen próbálkozása, amelyet az általános probléma egyéni megoldása irányában tett. A ~: meghasonlás.

A fóbiás ~ok kezelése - Ha mindenképpen utazni kell
Úgy érzem, menten összeesek, rám dőlnek a házak, félelmetesen hömpölyög felém a tömeg. A torkomban kalimpál a szívem, nem kapok levegőt, a földbe gyökereznek lábaim, pedig legszívesebben elfutnék, szaladnék a világ végéig...

Kísérleti ~: a környezet bejósolhatatanná válik és a szervezet alkalmazkodási rezdszerei felmondják a szolgálatot.
Tanult gyámoltalanság: először nincs kiút - aztán van. Viselkedésterápia: például fóbiák esetén eredményes.
John B. Watson, Wikipedia ...

az elfojtást, amely ~hoz vezet, és
a szublimálást, vagyis a libido eltérítését, más, nem szexuális tevékenységben való felhasználását.

] Freud hatalmas eredetisége nem abban áll, hogy felismerte a ~ mögött rejtőző szexualitást. A szexualitás már ott volt, Charcot már beszélt róla.

Ez utóbbit depressziós ~nak nevezték. Ez egybeesett az Amerikában bevezettet neuraszténiával. Ekkor még nem volt sejthető, hogy ez a spektrumfelfogás egyszer még a pszichiátria válságához vezethet.

Még hátra van, hogy közöljem Önökkel azon legfontosabb tapasztalatunkat, amely a ~ok nemi mozgató erőire vonatkozó feltevésünket megerősíti.

A 70-es években kezdődött, akkor még a pánikbetegséget, stb ~nak nevezték. Szédüléses panaszaim voltak. mellette fülzúgás, eldugult orr.Góckutatás..de mivel nem találtak semmit, ~ lett a diagnózis.

A gyermek verése lelki sérülések, ~, szélsőségesen agresszív magatartás okozója lehet. Sajnos egyre gyakrabban találkozunk a családon belüli brutalitással, pedig tudjuk, hogy csak az esetek töredéke derül ki.

Ez főiskolásként átcsapott ~ba, és mind jobban elszakadtam a külvilágtól. Kiutakat keresve kezdtem el különböző vallásokról olvasni: keresztény lelkiségi irodalmat, ill.

Eltérően azonban az álmoktól és a ~tól, amely utóbbinak szintén jellemzői, az alkotáshoz tudatos erőfeszítés, ítélet és kritika is szükséges. Ez szemben áll az álmok és a ~ teljes káoszával.

Freud már magát a vallást is kollektív ~nak nevezi, mivel szerinte illúzión alapul és leépíti a kritikai gondolkodást. Sejthetjük, mennyi veszély van ebben a primitív mítoszkeresésben.

Van néhány olyan tulajdonságunk, ami egész életünkben alig változik: az érzelmek stabilitása (a ~ra való hajlam), nyitottság a külvilág felé, illetve befelé forduló alkat, az új tapasztalatok iránti nyitottság vagy ezektől való elzárkózás, megegyezésre való hajlam vagy túlérzékenység, ...

Freud, aki maga is pánikbeteg volt, a szorongásos ~t olyan tünetekkel írta le, amelyek nagy része megfelel a pánikbetegség mai kritériumainak. Száz évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a pánikbetegség mint önálló diagnózis 1980-ban bekerüljön a hivatalos pszichiátriai osztályozási rendszerbe.

Eysenck - Pavlovra támaszkodva - egy ingerlés-gátlás dimenziót feltételez, amelynek ingerléses végpontján a szorongásos ~, gátlásos végpontján pedig a hisztéria található. A személyiség típusát az határozza meg, hogy az ingerlés-gátlás dimenzió mely pontján foglal helyet.

Az ún. GYES-szindróma, ahogy hazánkban nevezik (más néven: GYES-betegség, GYES-~), bár gyakori jelenség, mégis megosztja a közvéleményt és a szakembereket is. A traumás ~, a gyász-szindróma, stressz, a kimerültség, a pánikbetegség, a menedzserbetegség, a burnout társadalmilag...

A hetvenes évekig az ECT-t a legkülönfélébb pszichiátriai zavarokban alkalmazták: az affektív és a pszichotikus zavarokon kívül például "~okban", "hipochondriázisban" vagy szexuális zavarokban(?), máskor "agitáció" és "agresszivitás" eseteiben, ...

A régebben szorongásos ~nak nevezett kategóriából körvonalazódott a szorongásos zavarok egyik gyakori formája, a pánikroham. Előfordulása kb. 10 százalékos.

ERŐS FERENC: Ferenczi, Freud és a 'háborús ~ok'
GYIMESI JÚLIA: Intrapszichikus kauzalitás és spirituális psziché - versengő tudattalan
koncepciók a tudományos lélektan hajnalán ...

vegetatív zavarok, ~ vagy pszichoszomatikus megbetegedések, 2. korós szokások: a) ujjszopás, b) a fej vagy a test ritmikus himbálása, esetleg a fej falba ütögetése, c) körömrágás, d) haj vagy más testszőrzet tépegetése, e) maszturbáció, f) konfabuláció vagy hazudozás g) lopás, ...

Mind a 40 tétel kiértékelési munkája még a standardskálák alapján történő puszta kiértékelésnél nagyobb mértékben is megköveteli a megalapozott előismereteket a személyiségtudomány és a ~ok tudománya, ezen belül az intraindividuális és pszichoszociális védekezési formák területén.

A depresszió megnevezést a köznyelvben gyakran használják többféle (külső szemlélő számára szembetűnően lehangoltsággal járó) pszichiátriai megbetegedés megnevezésére. Így: Mint ~, A reaktív depresszió az a depresszív állapot amit valami lelki megrázkódtatás (katasztrófa átélése, ...

Sokkal magasabb a korábban ~nak nevezett lelki betegségek (például a kényszerbetegségek, fóbiák) gyakorisága. A lakosság mintegy 25 százaléka szenved valamilyen szorongásos és hangulatzavarral járó - azaz depressziós - panasz miatt.

specializálódás) eredményeképpen ma már nem a beteget vizsgálják, hanem egyes szerveit. A helyzet azonban még ennél is rosszabb, mert a medikusok oktatásában évtizedekig tabutémának számított a lélek, a psziché kérdése, ezért a betegeknek meg kellett elégedniük az idegesség, jobb esetben a ~ ...

Az egyikért mindig áldozatokat kell hozni a másikban, ahogy a hétköznapi emberismereti tanácsok is mondogatták volt. ~ akkor keletkezik, mikor feladjuk autonómiánkat, vagy amikor nem vagyunk képesek másokra tekintettel lenni.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Viselkedés, Személyiség, Szorongás, Depresszió, Stressz?

◄ Neurotranszmitterek   Non-verbális kommunikáció ►
 
RSS Mobile