Kezdőlap (Mentálhigiéné)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Mentálhigiéné

Pszichológia  Memória  Mentálhigiénia

A mentálhigiéné minden olyan tevékenység, melynek célja az egészséges lelki élet kialakítása és megtartása, olyan orvosi tudományág, amely támogatja és elősegíti a mentális egészséget és a mentális betegségek megelőzését a pszichiátria és a pszichológia segítségével.
Tartalomjegyzék ...


Mentálhigiénés ismeretek gyűjteménye
Itt olyan anyagokat gyűjtöttünk össze a mentálhigiéné tágabb köréből,
amelyek nem csak hasznosak, de szórakoztatóak is lehetnek.
Kérjük nézd át őket, hátha találsz bennük számodra is érdekeset.

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, interdiszciplináris szaklap, a magyar mentálhigiéné és pszichoszomatika folyóirata. A "Végeken" c. folyóirat jogutódja

Megjelenik évente négyszer. Ez a hetedik évfolyama (2006) ...

A mentálhigiénés prevenció, a lelki egészség védelme. A pszicho-szociális problémák kínzó terhet jelentenek a mindennapokban, - konfliktusok, életvezetési nehézségek forrásai.

A mentálhigiéné napjainkban
A '90-es években a lelki egészségvédelemmel foglalkozó segítő szakmák és segítő foglalkozásúak száma megnőtt, elsősorban a magánvállalkozásban létrehozott mentálhigiénés intézményekben (gondolhatunk itt a profitorientált, "maszek" pszichoterápiás rendelőkre, ...

Amikor a stressz fogalmáról beszélünk, nem kerülhetjük ki a lelki egészségvédelemnek, a ~nek azt az aspektusát, amelyet 'környezeti tényezőként' tartunk számon.

Erre a feladatra a személyzetet megfelelően fel kell készíteni és gondoskodni kell ~s/pszichoszomatikus kondíciójuk karbantartásáról is. Emellett kiemelt tennivalónk a gyógyítók újra és újra aktiválódó halálfélelmének és a tárgyvesztésekkel való sikeres megküzdésének támogatása.

Thomas Insel, a Bethesdai Nemzeti ~s Intézet igazgatója szerint reálisan nem megvalósítható háromhavi pszichoterápiát előírni a gyógyszerfelírás előtt, hisz a terápiás megoldás széles körben nem hozzáférhető.

Mivel a szociális média ennyire fontos részét képezi kultúránknak, a ~s szakértőknek nem szabad figyelmen kívül hagyniuk ezeket a szempontokat sem egy beteg vizsgálatánál.

Gádoros J (1992): ~s problémák Magyarországon. In: Aszmann A. (szerk.) : Jelentés a magyar gyermekek helyzetéről 59-62. Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma.
Gádoros J (1990): A "bántalmazott" szülő. Az intrafamiliáris agresszió sajátos formájáról. Psychiatria Hungarica, 5:195-211.

Elmodhatom, hogy 1995 óta azt csinálom, amire tudatosan készültem. ~s csoportvezetőként, trénerként vagy egyéni tanácsadóként minden esetben ugyanaz a dolog motivál: visszaállítani a test - lélek - szellem egységét a hozzám forduló emberekben.

A bűnmegelőzésről kérdeztük Dr. Veér Andrást
Dr. Veér Andrással, a ~ egykori miniszteri biztosával beszélgettünk.
A celebek Twitter-üzenetei boldogságról árulkodnak
A chilei bányászok tragédiája még nem biztos, hogy véget ért ...

Németországban a lelki eredetű betegségek felelősek a korengedményes nyugdíjazások 7 % -ért, a ~s problémák miatti hiányzások pedig évi 5 milliárd márka feletti kárt okoznak a termelésben.

Betegeink szociális és utógondozásában felsőfokú végzettségű szociális munkások is közreműködnek, az alkoholbetegségben szenvedő betegek számára a ~s 'TÁMASZ Gondozó' biztosítja a megelőző gyógyító és gondozó tevékenységet.

A beteggel együtt élőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a gyógyulási folyamat számukra is stresszhelyzetekkel jár. A legjobb, ha barátaikkal, rokonaikkal kiépítik saját a segítő hálózatukat. Ne feledjék, ~s szakember megfelelő segítségével a szorongásos megbetegedés legyőzhető! ...

Névtelen, de nem személytelen segítségükkel évente országosan több tízezer hívó él, a legkülönbözőbb életnehézségek szorításában. Szervezeteiket maguk tartják fenn, a krízisintervenciós munkára képzett önkéntesek stábokban dolgoznak, s a szolgálatok sok helyen bázisai más ~s, ...

"Mérei Ferenc" ~s Szolgálat, Budapest, 1989. - 13. Möller H., Schmidtke A., Welz R.: Current Issues of Suicidology. Springer-Verlag, Berlin, 1988. - 14. Shneidman E.: Definition of Suicide. Wiley and Sons, New York, 1985. - 15. Zonda T.: Az öngyilkosság kultúrtörténete.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Tapasztalat, Személyiség, Viselkedés, Lélek, Tréning?

◄ Memória   Mentálhigiénia ►
 
RSS Mobile