Kezdőlap (Kreativitás)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kreativitás

Pszichológia  Krakk  Krízishelyzet

A kreativitás ára
Bár kreatív emberek esetében az intenzív koncentráció segíthet a célok elérésben, a legújabb kutatások szerint a túlzott összpontosítás gátolhatja a rugalmas gondolkodást.
h i r d e t é s ...


KREATIVITÁS ÉS TEHETSÉG KAPCSOLATA
Háromféle kapcsolat lehet:
1. a tehetség fogalmában nincs benne a kreativítás ...

a gondolatainkat és az érzéseinket, és ezáltal inspirációt nyújt mindenféle cselekvéshez. Az ibolyaszín energiája a spirituális énünkhöz kapcsol bennünket, és így útmutatást, bölcsességet és belső erőt szerezhetünk a segítségével. Ez a szín felerősíti a művészi képességeket és a kreativitást.

A kreativitás akadályai
Kreativitásunk kifejeződésének gyakori akadálya, hogy nehezen tudunk kilépni (gondolkodási, cselekvési, életviteli) szokásaink keretei közül. Ezt a megközelítést a pszichológia 'a változással szembeni ellenállásnak' hívja.

(4) Kreativitás
A vita ahhoz is hozzájárul, hogy a probléma más megvilágításba kerüljön és úgy fogalmazódjon újra, hogy a vita résztvevői új támpontokat kapjanak a megoldáshoz. A vitában sok új elképzelés termelődik ki, színvonalas ötletek születnek, amelyek eredeti módon fejeződnek ki.

~ és intelligencia
Jó néhány pszichológus, nevelő és filozófus próbált általánosan elfogadható definíciót adni a ~ra.

A ~.
A ~tesztek az ötletességet, eredetiséget, rugalmas gondolkodást próbálják mérni, a feltett kérdéseknek nincs egyetlen helyes megoldása, nyitott végűek.
A szokatlan használat tesztben az adott válaszok száma az ember gondolatainak gazdagságát mutatja.

Kifejező ~ szintje, amikor a gyerek tudását, véleményét, érzésvilágát a legkülönfélébb tevékenységi formákban nyilvánítja ki: szóban, írásban, rajzban, feladatok megoldásában, játékosan, kötöttségek nélkül.

Az új jelölési rendszerben tehát ~ának mértéke szerint (melynek elbírálásában a jelenleg készülő Rorschach vulger standard lesz mérvadó) is minősíthető a záróválasz.

Gondolkodás - ~
FREUD topográfiai modellje (2X3-AS FELOSZTÁS)
FREUD fejlődéselmélete ...

Az élményterápiás módszernek e formája, a kalandterápia számos egyéni kompetencia (önbizalom, önkifejezés, önállóság, indulatkezelés, ~) és szociális készség (konfliktuskezelési, kommunikációs, empátiás készség) fejlődését segíti elő.

Vagyis akit például hajt a szakmai becsvágy, a ~, és emellett egy nagy adag versenyszellem is szorult belé, az könnyebben válik munkamániássá, mint aki inkább precíz végrehajtó típus?

Egyáltalán nem tennék ilyen általánosításokat.

Falloszokkal találkozni álmunkban ~t, férfiasságot, és általában véve a behatolást jelképezi. Az erekciós állapotban lévő hímtag az álmodó életerejét és ~át szimbolizálja, a feltámadás és az élet megújulásával együtt.

Ők valóban úgy gondolták, hogy az, ami az észlelésben történik, vagyis az, ahogyan az egyedi események ellenállhatatlanul és elkerülhetetlenül alakzatokban képződnek le, valójában az egyéni ~ és a tudományos ~ kulcsa is.

Hasonlóan hozzájárul a lelkierő, a rugalmasság kifejlesztéséhez a ~ megélése: már a kisgyermekeket biztassuk arra, hogy rajzolja le, fogalmazza meg, énekelje el, táncolja el érzelmeit, a vele történteket.

Landau, E., (1974): A ~ pszichológiája. Tankönyvkiadó, Budapest
Lénárd Ferenc, (1978): A problémamegoldó gondolkodás. Akadémiai Kiadó, Budapest
Lénárd Ferenc - Demeter Katalin, (1990): A nevelés gyakorlata a tanítási órán. Tankönyvkiadó, Budapest ...

Az autista gyerekek szorongását oldják, ~át fokozzák:
a készségfejlesztő, célzott játékok
a gyógylovaglás
a relaxálóolajok: citromfű, levendula, geránium, zsálya
az orbáncfű, citromfű, komló, macskagyökér.

M alakú hajtő
Nem törekszik vezető pozícióra, inkább a ~ érdekli. Művészi pályán (színész, író, képzőművész) éles elméje és filozófiai érdeklődése miatt jó érvényesülhet. Érzékeny, gyengéd, kitűnő szerető.

A jó gondolatok megnyilvánulásához idő kell . A ~t csak mértékkel lehet határidők közé szorítani, rendszerint meglehetősen nagy szabadságra van szükség ahhoz, hogy érvényt nyerjen.

Az úgynevezett művészujj a ~, a képzelőerő, az empátia mértékét mutatja meg.
Mutatóujj ...

ui: erről a témáról, ilyen közérthetően valóban hiánypótló!
uui.: remélem én még nem tartozom ebbe rizikócsoportba,én feledékenységem a ~sal szoktam magyarázni. Egyébként meg notesszal fekszem és kelek! De ez komoly! Bevált módszer, hogy ne terheljem az agyam tárfeladatokkal! ...

Nagy szükség lesz az édesanya ~ára a konyhában, és diéta esetén az első egy-két hónapra nyugodtan álljon át az egész család a cukorbeteg gyermek diétájára. A család, sportoljon együtt.

Az intellektus, a ~, az emlékezés és a problémamegoldó képesség vizsgálatához a pszichiátriai tesztek nyújtanak segítséget. Mind a szülő, mind a beteg bizalmát meg kell nyerni, hisz e nélkül lehetetlen a betegség megismerése és gyógyítása is.

Az a jellemző, amit az intelligenciatesztek mérnek. Részei a problémamegoldás, gondolati rugalmasság, elvont fogalmakban gondolkodás, tanulási képesség, beszédkészség, ítéletalkotás, téri képzelőerő, kézügyesség, ~. A meglévő ismeretek egyaránt részei az intelligenciának.

Játékterápiák: itt az elsődleges cél a játszani-tudás kialakítása, a játék örömének felfedezése, a pillanatról-pillanatra változó élmények biztosítása, amelyek elsősorban aktivizálnak, érzelmeket mobilizálnak, felkészültségeket oldanak, ~t fejlesztenek, ...

Székács I.: Átlátszóság, ~ és értelmezés. In: Pszichoanalízis és természettudomány. Párbeszéd Kiadó, Budapest, 1991 ...

Viselkedési szinten pedig konfrontáció, megerősítés, próbacselekvések során új viselkedésminták alakíthatók ki. A páciens rátalál a játék, a szimbolikus gondolkodás ~t fokozó elemeire amivel meggyorsíthatja önmegértését, személyisége kiteljesedését.

Ezek fontos jellemzője ~uk: a reprezentációk egymással összekapcsolódva nemcsak leképeznek, hanem kreatívan új gondolatokat is létrehoznak. Ebben az értelemben a reprezentáció a gondolkodás alapja, amint azt a kognitív tudomány értelmezi.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Viselkedés, Személyiség, Gondolkodás, Tapasztalat?

◄ Krakk   Krízishelyzet ►
 
RSS Mobile