Kezdőlap (Kompetencia)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kompetencia

Pszichológia  Kompenzáció  Komplexus

A "kompetencia" jelentése: Hatáskör, illetékesség, hozzáértés, alkalmasság, képesség (például kompetencia-felmérés).


A kompetencia: a hatékonyság, hozzáértés motívuma, késztetés a környezettel való hatékony viselkedés elsajátítására. A cselekvés, a tárgyakkal való bánni tudás, az 'én csinálom' sikere az egyedfejlődés korai élménye. Kompetencia-élmény kísér minden sikeres akciót.

Kompetencia
Illetékesség, hozzáértés.
További információ Kompetencia tartalommal kapcsolatosan ...

A kompetencia-központú tanárképzés
Mint említettük, a tervezett új programunk a tanulók megismerésének a feladatát kompetencia-központúvá kívánja tenni. A kompetencia-központú tanárképzés hazánkban ma még ismeretlen. A gondolata az 1960-as évek végén született az Egyesült Államokban.

Szakmai kompetencia
- Megbizonyosodtam-e arról, hogy rendelkezésemre áll olyan konzulens, vagy szupervízor, aki ezt a módszert gyakorolja?
- Megbizonyosodtam-e arról, hogy az intézményem engedélyezte-e nekem, hogy ilyen módszerrel dolgozzam?

Fejér Zsolt a kompetencia alapú szövegértés, szövegalkotás előnyeiről és alkalmazásuk eredményeiről számol be.

Az ellátási kompetencia alapvonalai a diagnosztika szintjén
A szűrés és demencia gyanúja felvetése (2.1.1. pont) elsődlegesen családorvos feladata. A pontos diagnózis tisztázása (2.1.2.-től kezdődően) szakorvosi feladat.

Elméletének a kulcsfogalmai: énidentitás, kompetencia, pszichoszociális krízis. Az életet álland˘ identitás-keresésként fogja fel, mely identitás-keresés a serdülőkorban körvonalazódik és a késői felnőttkorban ér véget.

Az apák több időt töltenek szabadidős elfoglaltságokkal gyermekeikkel, és inkább a hosszú tá-vú célok kijelölésében vesznek részt, jobban bátorítják a serdülőkorúak autonómiáját, ami a kompetenciaérzést serkenti.

Chomsky: nyelvi kompetencia (a fejünkben létező tökéletes nyelvtudás) és performancia (tényleges beszédmegnyilvánulásaink, például hibás mondatok, stb.). A nyelvészeti kutatás célja a nyelvi kompetencia megértése, vizsgálata.
Az emberi hangképző szervek kb.

Az élményterápiás módszernek e formája, a kalandterápia számos egyéni kompetencia (önbizalom, önkifejezés, önállóság, indulatkezelés, kreativitás) és szociális készség (konfliktuskezelési, kommunikációs, empátiás készség) fejlődését segíti elő.

Az elmúlt évek során alkalmam volt olyan vezetői kompetencia méréseket végezni, ahol nagyszámú összehasonlító adat is rendelkezésre állt. A hazai vezetők körében mért adatok átlaga alapján a leaderi kompetenciák közül a legalacsonyabb értéket az érzelmi intelligencia kapta.

A kétéves kor körüli kisgyermekek dackorszaka is lényegében ennek a kompetenciaigénynek a kifejeződése. A valóságműsor megálmodói, akár ösztönösen, akár tudatosan, de mindenesetre zseniális módon vonták be potenciális nézőiket a műsorba.

A szupervízió célja a szakmai kompetencia növelése, a kooperáció és a hatékonyság fejlesztése. Elősegíti az intervenciós lehetőségek tudatosítását, és támogatja a kapcsolatok és munkaköri rendszerek hatékony együttműködését.

Sok okunk van tehát arra, hogy azt gondoljuk, a pragmatikai kompetencia és az okokat és az emberi indokokat kezelő társas értelmező modul működése közötti kapcsolatok nem triviálisak.

A kommunikációs kompetencia kérdései kerültek előtérbe. Milyen háttérismeretekre van szüksége a résztvevőknek, hogy sikeresen vegyenek részt az adott interakcióban? Ehhez meg kell határozniuk, mi a kapcsolat a tanár által használt nyelvi forma és a szándékolt funkció között.

a terhesség-megszakítás csökkenti a nő kompetencia érzését,
szélsőséges módon felerősödhet az önvád, a bűntudat és a harag - saját magával, illetve általában a kismamákkal szemben,
a terhesség-megszakítással a nő jövőjének egy darabját is elveszíti, ...

Megszüntetnénk a tudományos fokozatokat, mint a kompetencia mércéit, részben azonos okokból. Egy további ok a fokozatok megszüntetésére az, hogy ezek valaminek a végét jelzik, és a tanulót csak a tanulás vég nélküli folyamata érdekli.

LINKTÁR TANANYAGGAL KAPCSOLATOS OLDALAK Ápolási - gondozási algoritmus gyűjtemény Szakmai standardok KOMPETENCIA
ETIKA
A Szociális Munka Etikai Kódexe Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kódexe Európai Szociális Karta ...

Ügyfeleink eredményességének növelése az elsődleges cél, amelyet társaságirányítási, belső szabályozási, szervezeti kultúrafejlesztési, szervezettervezési, HR rendszerfejlesztési, kompetenciafejlesztési és belső kommunikációs akciók összehangolt tervezése és közös programtervben történő ...

A tanult leleményesség, a szociális kompetencia képessége a tanult tehetetlenség ellentéte.

A kompetencia hiánya miatti félelem az iskolázottsággal/képzettséggel gyakran megszűnik, azonban megmarad az a félelem, hogy mások inkompetensnek tartják, és az attól való félelem, hogy elveszíti fontos emberek bizalmát, támogatását.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Viselkedés, Pszichológia, Személyiség, Szociális, Motiváció?

◄ Kompenzáció   Komplexus ►
 
RSS Mobile