Kezdőlap (Kompetencia)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kompetencia

Pszichológia  Kompenzáció  Komplexus

A "kompetencia" jelentése: Hatáskör, illetékesség, hozzáértés, alkalmasság, képesség (például kompetencia-felmérés).


A kompetencia: a hatékonyság, hozzáértés motívuma, késztetés a környezettel való hatékony viselkedés elsajátítására. A cselekvés, a tárgyakkal való bánni tudás, az 'én csinálom' sikere az egyedfejlődés korai élménye. Kompetencia-élmény kísér minden sikeres akciót.

Szociális kompetencia
Társas hatékonyság, az a képesség, hogy valaki szociális környezetében változást tudjon előidézni.
ABC: ...

Kompetencia
Illetékesség, hozzáértés.
További információ Kompetencia tartalommal kapcsolatosan ...

A kompetencia-központú tanárképzés
Mint említettük, a tervezett új programunk a tanulók megismerésének a feladatát kompetencia-központúvá kívánja tenni. A kompetencia-központú tanárképzés hazánkban ma még ismeretlen. A gondolata az 1960-as évek végén született az Egyesült Államokban.

Szakmai ~
- Megbizonyosodtam-e arról, hogy rendelkezésemre áll olyan konzulens, vagy szupervízor, aki ezt a módszert gyakorolja?
- Megbizonyosodtam-e arról, hogy az intézményem engedélyezte-e nekem, hogy ilyen módszerrel dolgozzam?

Félelem mások támogatásának elvesztésétől. Reménytelenség és in~ érzése. Mások kívánságának passzív elfogadása. Az élet mindennapi elvárásaival szemben gyengeválasz. Hajlam a felelősség, másokra való áthárítására.

Fejér Zsolt a ~ alapú szövegértés, szövegalkotás előnyeiről és alkalmazásuk eredményeiről számol be.

Az ellátási ~ alapvonalai a diagnosztika szintjén
A szűrés és demencia gyanúja felvetése (2.1.1. pont) elsődlegesen családorvos feladata. A pontos diagnózis tisztázása (2.1.2.-től kezdődően) szakorvosi feladat.

Nyerhető énerő: ~
Egzisztenciális kérdés: Értékes tagja vagyok a világnak?
Jellemző életkor: 5-12 éves korig ...

Elméletének a kulcsfogalmai: énidentitás, ~, pszichoszociális krízis. Az életet álland˘ identitás-keresésként fogja fel, mely identitás-keresés a serdülőkorban körvonalazódik és a késői felnőttkorban ér véget.

Az apák több időt töltenek szabadidős elfoglaltságokkal gyermekeikkel, és inkább a hosszú tá-vú célok kijelölésében vesznek részt, jobban bátorítják a serdülőkorúak autonómiáját, ami a ~érzést serkenti.

Chomsky: nyelvi ~ (a fejünkben létező tökéletes nyelvtudás) és performancia (tényleges beszédmegnyilvánulásaink, például hibás mondatok, stb.). A nyelvészeti kutatás célja a nyelvi ~ megértése, vizsgálata.
Az emberi hangképző szervek kb.

Az élményterápiás módszernek e formája, a kalandterápia számos egyéni ~ (önbizalom, önkifejezés, önállóság, indulatkezelés, kreativitás) és szociális készség (konfliktuskezelési, kommunikációs, empátiás készség) fejlődését segíti elő.

Az elmúlt évek során alkalmam volt olyan vezetői ~ méréseket végezni, ahol nagyszámú összehasonlító adat is rendelkezésre állt. A hazai vezetők körében mért adatok átlaga alapján a leaderi kompetenciák közül a legalacsonyabb értéket az érzelmi intelligencia kapta.

A kétéves kor körüli kisgyermekek dackorszaka is lényegében ennek a ~igénynek a kifejeződése. A valóságműsor megálmodói, akár ösztönösen, akár tudatosan, de mindenesetre zseniális módon vonták be potenciális nézőiket a műsorba.

Sok okunk van tehát arra, hogy azt gondoljuk, a pragmatikai ~ és az okokat és az emberi indokokat kezelő társas értelmező modul működése közötti kapcsolatok nem triviálisak.

A kommunikációs ~ kérdései kerültek előtérbe. Milyen háttérismeretekre van szüksége a résztvevőknek, hogy sikeresen vegyenek részt az adott interakcióban? Ehhez meg kell határozniuk, mi a kapcsolat a tanár által használt nyelvi forma és a szándékolt funkció között.

Önmagunk megismerése, képességeink fejlesztése forrása lehet a ~ érzés és a jókedv megteremtésének, ami mindkét nem esetében kétszeresére emeli a túlélés valószínűségét. Ha megoldási mintákat tanulunk az addig megoldatlan problémáinkra, többek és teljesebbek leszünk.

a terhesség-megszakítás csökkenti a nő ~ érzését,
szélsőséges módon felerősödhet az önvád, a bűntudat és a harag - saját magával, illetve általában a kismamákkal szemben,
a terhesség-megszakítással a nő jövőjének egy darabját is elveszíti, ...

Megszüntetnénk a tudományos fokozatokat, mint a ~ mércéit, részben azonos okokból. Egy további ok a fokozatok megszüntetésére az, hogy ezek valaminek a végét jelzik, és a tanulót csak a tanulás vég nélküli folyamata érdekli.

LINKTÁR TANANYAGGAL KAPCSOLATOS OLDALAK Ápolási - gondozási algoritmus gyűjtemény Szakmai standardok ~
ETIKA
A Szociális Munka Etikai Kódexe Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kódexe Európai Szociális Karta ...

Ügyfeleink eredményességének növelése az elsődleges cél, amelyet társaságirányítási, belső szabályozási, szervezeti kultúrafejlesztési, szervezettervezési, HR rendszerfejlesztési, ~fejlesztési és belső kommunikációs akciók összehangolt tervezése és közös programtervben történő ...

A tanult leleményesség, a szociális ~ képessége a tanult tehetetlenség ellentéte.

szignifikánsan átlag alatti általános intellektuális működés, teljesítmény, az adaptív magatartás hiányosságaival társulva, mely már a fejlődés időszakában észlelhető. Elsősorban értelmi fogyatékosság és szociális in~ jellemzi, különböző súlyossági fokai vannak.

Hiszen a gyereknek az egész dalt fejben kell tartania ahhoz, hogy egzakt módon a megfelelő időpontban eltalálja a megfelelő hangot. És a kórusban megtanul alkalmazkodni is a többiekhez - ami a szociális ~ egyik feltétele.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Viselkedés, Szociális, Motiváció, Személyiség?

◄ Kompenzáció   Komplexus ►
 
RSS Mobile