Kezdőlap (Kompenzáció)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kompenzáció

Pszichológia  Komorbiditás  Kompetencia

A kompenzációra építő pedagógiában az erőfeszítés, a szorgalom az alacsony képességek kiegyenlítőjévé válhat.


[65] A kompenzáció fogalmát már Alfred Adler is messzemenően alkalmazta.
[66] Psychologie und Alchemie, in: Psychologische Abhandlungen V. köt.
[67] Vö.: T. Wolff: Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie; Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie, 1935.

- ez elveti a kompenzációs nevelés elméletét - egyetlen társadalmon belül is többféle standard létezik. Äşgy az amerikai egyetemeken megjelenik a multikulturalizmus, az alternatív kultúrák ismertetése, a különbségek elfogadása.

a szociális kapcsolatok szabályozásában, a kölcsönösség, a kortárskapcsolatok, a vigasz, az öröm, élmények kölcsönös megosztás stb.);
b) a kommunikációban (beszéd kialakulása, a kialakult beszéd funkcionális használat, például társalgás fenntartására, illetve nem beszélő gyermeknél kompenzációra ...

Néha úgy érezhetjük, hogy e beállítódásban van valami kompenzáció - hasonlóan a mérnökök gyakran tapasztalható erőfeszítéseihez, hogy nem akarnak szakbarbárokká válni.

~s elmélet: a konfabuláció azért jön létre, mert a beteg az emlékezetében támadt űrt kétségbeesetten próbálja kitömködni, vagyis kompenzálni igyekszik azt kitalációival.

A ~t az alapanyagcsere 30-40 %-os csökkenése és az akaratlagos, valamint spontán aktivitás kerülése biztosítja.
Ha a táplálékbevitel tartósan kisebb, majd a szükséglet kb. 60-65%-a, a testsúly folyamatosan csökken.

A skála jobb oldalán a szorongás és a függetlenség kérdések azzal a tapasztalattal állnak összefüggésben, hogy a depresszív diszpozícióban meggyengült én ~ként segélykérő, függőségi viszonylatokat keres.

A lélektani hajlamosság mindig valamilyen örömhiány, örömdeficit, mert ez a szerhasználatban vagy a kielégülést okozó viselkedésmódban gyorsan talál ~t, pótlást.

Túlöltözködés, túl sminkelés, is ~ lehet (fontos, hogy vegyék észre)
Gyerekeknél agresszivitás lehet a kicsik felé……
A sokat fantáziáló ember is kisebbségi komplexusról árulkodik, mert képzelgéseiben éli ki magát. Álmodozásában legalább valaki, s nem is akárki..

Ez többnyire két formában jelenik meg: csökkent kötődésképesség és érzelmi redukáltság, viszonylag enyhe konfliktus hatására is már partnerváltással reagál, míg a másik esetben nagy intenzitású ~ figyelhető meg, a mindenáron való családszerzésre törekvés, ...

A munkahelyi feszültség, az otthoni stressz és a ~ hiánya pedig komoly belső feszültségekhez, problémákhoz vezet, aminek a végén akár testi tünetek is jelentkezhetnek. Az orvos nem talál semmit a komoly testi problémáknál, mert azok szomatizáció miatt alakultak ki.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Szociális, Viselkedés, Tapasztalat, Személyiség, Pszichológia?

◄ Komorbiditás   Kompetencia ►
 
RSS Mobile