Kezdőlap (Kompenzáció)

 Pszichológia 

  » »
 
   

Kompenzáció

Pszichológia  Komorbiditás  Kompetencia

A kompenzációra építő pedagógiában az erőfeszítés, a szorgalom az alacsony képességek kiegyenlítőjévé válhat.


[65] A kompenzáció fogalmát már Alfred Adler is messzemenően alkalmazta.
[66] Psychologie und Alchemie, in: Psychologische Abhandlungen V. köt.

- ez elveti a kompenzációs nevelés elméletét - egyetlen társadalmon belül is többféle standard létezik. Äşgy az amerikai egyetemeken megjelenik a multikulturalizmus, az alternatív kultúrák ismertetése, a különbségek elfogadása.

a kortárskapcsolatok, a vigasz, az öröm, élmények kölcsönös megosztás stb.);
b) a kommunikációban (beszéd kialakulása, a kialakult beszéd funkcionális használat, például társalgás fenntartására, illetve nem beszélő gyermeknél kompenzációra való ...

Néha úgy érezhetjük, hogy e beállítódásban van valami kompenzáció - hasonlóan a mérnökök gyakran tapasztalható erőfeszítéseihez, hogy nem akarnak szakbarbárokká válni.

Kompenzációs elmélet: a konfabuláció azért jön létre, mert a beteg az emlékezetében támadt űrt kétségbeesetten próbálja kitömködni, vagyis kompenzálni igyekszik azt kitalációival.

A kompenzációt az alapanyagcsere 30-40 %-os csökkenése és az akaratlagos, valamint spontán aktivitás kerülése biztosítja.
Ha a táplálékbevitel tartósan kisebb, majd a szükséglet kb. 60-65%-a, a testsúly folyamatosan csökken.

A skála jobb oldalán a szorongás és a függetlenség kérdések azzal a tapasztalattal állnak összefüggésben, hogy a depresszív diszpozícióban meggyengült én kompenzációként segélykérő, függőségi viszonylatokat keres.

kompenzáció, túlkompenzáció: testi vagy egyéb fogyatékosság kiegyenlítés miatti pótcselekvések ...

A lélektani hajlamosság mindig valamilyen örömhiány, örömdeficit, mert ez a szerhasználatban vagy a kielégülést okozó viselkedésmódban gyorsan talál kompenzációt, pótlást.

Túlöltözködés, túl sminkelés, is kompenzáció lehet (fontos, hogy vegyék észre)
Gyerekeknél agresszivitás lehet a kicsik felé…… ...

Ez többnyire két formában jelenik meg: csökkent kötődésképesség és érzelmi redukáltság, viszonylag enyhe konfliktus hatására is már partnerváltással reagál, míg a másik esetben nagy intenzitású kompenzáció figyelhető meg, ...

A munkahelyi feszültség, az otthoni stressz és a kompenzáció hiánya pedig komoly belső feszültségekhez, problémákhoz vezet, aminek a végén akár testi tünetek is jelentkezhetnek.

Lásd még: Lásd még: Szociális, Viselkedés, Tapasztalat, Személyiség, Pszichológia

Pszichológia  Komorbiditás  Kompetencia

 
RSS Mobile