Kezdőlap (Kompenzáció)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kompenzáció

Pszichológia  Komorbiditás  Kompetencia

A kompenzációra építő pedagógiában az erőfeszítés, a szorgalom az alacsony képességek kiegyenlítőjévé válhat.


[65] A kompenzáció fogalmát már Alfred Adler is messzemenően alkalmazta.
[66] Psychologie und Alchemie, in: Psychologische Abhandlungen V. köt.
[67] Vö.: T. Wolff: Einführung in die Grundlagen der komplexen Psychologie; Die kulturelle Bedeutung der komplexen Psychologie, 1935.

a sokféle kompenzációnak a fenntartása (utazások, extrém sportok), amivel magányérzetét
csökkenteni tudta.
Az álom kapcsán felszínre kerültek apja iránti szélsőségesen negatív érzelmei, súlyos ...

- ez elveti a kompenzációs nevelés elméletét - egyetlen társadalmon belül is többféle standard létezik. Äşgy az amerikai egyetemeken megjelenik a multikulturalizmus, az alternatív kultúrák ismertetése, a különbségek elfogadása.

a szociális kapcsolatok szabályozásában, a kölcsönösség, a kortárskapcsolatok, a vigasz, az öröm, élmények kölcsönös megosztás stb.);
b) a kommunikációban (beszéd kialakulása, a kialakult beszéd funkcionális használat, például társalgás fenntartására, illetve nem beszélő gyermeknél kompenzációra ...

Néha úgy érezhetjük, hogy e beállítódásban van valami ~ - hasonlóan a mérnökök gyakran tapasztalható erőfeszítéseihez, hogy nem akarnak szakbarbárokká válni.

~s elmélet: a konfabuláció azért jön létre, mert a beteg az emlékezetében támadt űrt kétségbeesetten próbálja kitömködni, vagyis kompenzálni igyekszik azt kitalációival.

A ~t az alapanyagcsere 30-40 %-os csökkenése és az akaratlagos, valamint spontán aktivitás kerülése biztosítja.
Ha a táplálékbevitel tartósan kisebb, majd a szükséglet kb. 60-65%-a, a testsúly folyamatosan csökken.

A skála jobb oldalán a szorongás és a függetlenség kérdések azzal a tapasztalattal állnak összefüggésben, hogy a depresszív diszpozícióban meggyengült én ~ként segélykérő, függőségi viszonylatokat keres.

~s kísérleteim - szerelem, munka, teljesítmény - hatalmas energiákat emésztettek fel, ennek ellenére soha nem váltak az öröm és a boldog kielégülés forrásává.

Túlöltözködés, túl sminkelés, is ~ lehet (fontos, hogy vegyék észre)
Gyerekeknél agresszivitás lehet a kicsik felé……
A sokat fantáziáló ember is kisebbségi komplexusról árulkodik, mert képzelgéseiben éli ki magát. Álmodozásában legalább valaki, s nem is akárki..

A lélektani hajlamosság mindig valamilyen örömhiány, örömdeficit, mert ez a szerhasználatban vagy a kielégülést okozó viselkedésmódban gyorsan talál ~t, pótlást.

Persze sok munkahelyen, de elsősorban multinacionális cégeknél, az értékelés része a munkakultúrának. Éves teljesítményértékelés van, amit motivációs elemként használnak, hiszen bizonyos ~s csomag tartozik hozzá. Pl. prémiumot vagy akár fizetésemelést is kaphat valaki.

Ez többnyire két formában jelenik meg: csökkent kötődésképesség és érzelmi redukáltság, viszonylag enyhe konfliktus hatására is már partnerváltással reagál, míg a másik esetben nagy intenzitású ~ figyelhető meg, a mindenáron való családszerzésre törekvés, ...

Az abnormális kapcsolatok jórészt aszimmetrikusak, vagyis az egyik fél "kézben tartja" a másikat és rákényszerít egy ~s szerepet. De ilyenkor is mindkettőnek szüksége van a másikra, amit bizonyít, hogy ragaszkodnak egymáshoz, nem tudnak élni egymás nélkül.

A munkahelyi feszültség, az otthoni stressz és a ~ hiánya pedig komoly belső feszültségekhez, problémákhoz vezet, aminek a végén akár testi tünetek is jelentkezhetnek. Az orvos nem talál semmit a komoly testi problémáknál, mert azok szomatizáció miatt alakultak ki.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Személyiség, Tréning, Pszichológus, Szociális?

◄ Komorbiditás   Kompetencia ►
 
RSS Mobile