Kezdőlap (Kognitív)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kognitív

Pszichológia  Kogníció  Kognitív disszonancia

Kognitív- és viselkedésterápia
Kognitiv- és viselkedésterápia
Főleg szorongásos, kényszeres, depressziós tünetek megjelenésekor alkalmazhatók. Tudatos, jól felépített, sok együttműködést igénylő módszerek összessége, ami otthoni gyakorlást is igényel.


A kognitív idegtudomány egy tudományterület, amely a kogníció (megismerés) biológiai hátterének tudományos vizsgálatával foglalkozik[1], különös hangsúlyt fektetve a mentális folyamatok idegi alapjaira.

kognitív tudomány - a megismerési folyamatok kutatásával foglalkozó interdiszciplináris szakterület, mely az emberi, gépi és állati megismerési rendszerekkel foglalkozik.

kognitív pszichológia - a latin cognitio ( megismerés") szóból: a kísérleti pszichológia vezető irányzata a huszadik század második felében. Az emberi megismerés vizsgálatát állította a kísérletezés előterébe, a belső modellek, a reprezentációk kialakulásának és irányító szerepének törvényeivel.

Kognitív pszichológia
Noam Chomsky volt az, többek között, aki a lefektette a kognitív pszichológia alapjait. A kognitív pszichológia az 50-es években indult útjára és napjaink egyik legjelentősebben fejlődő pszichológiai irányzata.

A "~ disszonancia" jelentése: Belső feszültség, amit egy - eddigi tapasztalatunknak ellentmondó - új információ vált ki. Az a konfliktusos állapot, amelyet átélünk, miután olyan döntést hoztunk, amely korábbi véleményünkkel, érzelmeinkkel és értékeinkkel ellentmondásban áll.

~ neuropszichológiai bizonyíték
Célok:
Disszociációk feltárása-akkor fordul elő ha: egy beteg normálisan teljesít egy feladatot, de egy másik feladat esetében károsult.
Az ép személyek legalább két memória rendszerrel rendelkeznek.

A ~ tudományról, a ~ pszichológiáról, és ennek fejlődéséről beszél Pléh Csaba a vele készített interjúban.

Szocio-~
A gondolkodás és a társas folyamatok egymásra hatását feltételező, arra épülő.
ABC: ...

A tudósok összesen 102 profi és 173 amatőr sportoló, valamint 33 egyetemi hallgató vizuális érzékelési és ~ funkcióit vizsgálták meg a "3D-MOT" teszt segítségével, melyet összesen tizenötször kellett teljesíteniük a résztvevőknek.

~ fejlődés a gyermekkorban

1. Piaget szakaszelmélete
Piaget előtt: biológiai (érésköpontú) / környezeti (tanulásközpontú) megközelítés ...

~-viselkedésterápia, relaxációs technikák, autogén tréning, sportpszichológiai felkészítés, mentális tréning, integratív hipnoterápia, jungi pszichoterápia, NLP (neuro-lingvisztikus programozás), pszichológiai kivizsgálás, pszichológiai tanácsadás, ...

~ tünetek beleértve a koncentráció és az emlékezet zavarait, például a figyelemhiányt, a gondolkodás lelassulását, a betegség belátásának (megértésének és elfogadásának) hiányát.

~ terápia
A beteg a terapeutával átbeszéli azokat a helyzeteket, amik kiváltják a szorongást és megpróbálják megérteni a folyamatot. Tudatosítják a betegben, hogy félelmei irreálisak, nincs oka szégyenkezni a jelenség miatt és nem kisebbrendű másoknál, tehát szorongása alaptalan.

~ terápia megközelítései
A ~ terápia különböző teoretikusai szerint a gondolatok befolyásolják az érzéseket és a magatartást. Az élmények, életesemények egészséges módon való értelmezése, címkézése egészséges magatartást eredményez.

~ nézőpont
Előfeltevései:
Csak a mentális folyamatok (észlelés, érzékelés, emlékezés, gondolkodás, problémamegoldás) tanulmányozásával érthetjük meg teljesen, hogy mit csinálnak az élőlények.

A ~ tudomány három programja
A mai megismeréskutatás irányzatait tekinthetjük úgy is, mint a reprezentációk különböző szemléletű értelmezését. Ebből a szempontból mintegy rendet is teremthetünk mind a megismeréskutatás irányzatai, mind lehetséges ágazatai között.

b) ~-fejlődéslélektani megközelítés
Ebben a gondolatkörben az erkölcsi szocializáció kohlbergi elméletét kívánjuk ismertetni (l. Arbuthnot-Faust, 1981; Johnson, 1979).

16. ~ és idegrendszeri plaszticitás (NKFP 5/0079/02, konzorciumi tag)
Támogató: Nemzeti Kulturális Fejlesztési Program ...

III/22 ~ terápia
Tevékenység: Magatartási zavarok, önkép zavarok hátterében rejlő kóros (diszfunkcionális) attitűdök módosításának eljárás-rendszere.

Mik a ~ folyamatok?
~ folyamatok (cognitive processes)
Az észlelés, emlékezés és információfeldolgozás mentális folyamatai, amelyekkel az egyén az információkat begyűjti, terveket készít és problémákat old meg.

~ tudomány
A ~ tudomány a megismerés vizsgálatával foglalkozó interdiszciplináris terület. Ennek megfelelően az itt bemutatott írások a pszichológia, biológia, filozófia határterületén mozognak.

~ tünetek: nyugtalanság, önsors-rontás, halálfélelem, félelem a megőrüléstől, önkontroll vesztéstől, készenléti állapot, dekoncentráltság
Affektív tünetek, a hangulati-érzelmi élet tünetei: szorongás, idegesség, irritabilitás, másodlagosan kialakuló depresszió ...

~ disszonancia kísérlet (értelmi hozzáállás)
- egymással össze nem férő elemek együttléte
- gondolkodásban létrejövő össze nem férő elemek
A csoport B csoport
↘unalmas, hosszú feladat↙ ...

~

gondolkodási, gondolkodással kapcsolatos, gondolkodással járó ...

A ~ viselkedésterápia két terápiás megközelítésből jött létre. A viselkedésterápia a tanulásnak, valamint a korábbi tapasztalatoknak tulajdonít nagy jelentőséget, ezzel szemben a ~ terápia a gondolkodásmódot, az információ feldolgozását teszi felelőssé a tünetek kialakulásában.

A ~ pszichológiában megkülönböztetik egymástól az agyat és az elmét. Az agyat egy biológiai szervként határozzák meg, amelyben az érzelmek és gondolatok biokémiai összefüggésrendszerk ént jelennek meg.

A ~ disszonancia ellenőrző kísérletében (1957) férfi egyetemisták egy órán keresztül végeztek egy unalmas, monoton mozgási feladatot. A feladat elvégeztével egyes személyeknek 1 dollárt ígértek azért, hogy mondják azt a következő kísérleti személynek, hogy a feladat érdekes és mulatságos.

A ~ tesztek első körében kiderült, hogy a dohányosok közül többen érték el a legalacsonyabb pontszámokat, mint azok, akik sohasem gyújtottak rá. A középkorúak dohányzása emlékezetzavarokkal és az érvelési készségek hanyatlásával jár.

A ~ viselkedésterápia ezen felül abban próbál meg segíteni az embereknek, hogy azonosítsák az olyanfajta stresszkeltő helyzeteket, amelyek fiziológiai tüneteiket okozzák, és hogy megváltoztassák azokat a módszereket, amelyekkel megküzdenek ezekkel a helyzetekkel.

A ~ terápia azon alapul, hogy az iskoláskorú gyermek olyan pszichiátriai tréningen vesz részt, amelynek során szakorvosi segítséggel eljut lelki és szociális problémáinak megoldásához, széteső viselkedésének megváltoztatásához.
Gyógyszeres kezelés ...

A KOGNITÍV - MAGATARTÁSTERÁPIÁS MÓDSZEREK
Ezek a módszerek (pl. relaxáció, gondolat-elterelés, vezetett fantáziálás, hipnózis), egyéni vagy csoportos formában alkalmazva, a daganatos betegség diagnózisa és kezelése miatt kialakult gyakorlati problémák, ...

Piaget ~ fejlődéselméletében az a jelenség, hogy a műveletek előtti szakaszban lévő gyerekek a társadalmi normákat abszolútnak és megváltoztathatatlannak tartják.
További információ Erkölcsi realizmus tartalommal kapcsolatosan
Érzelmi intelligencia (EQ) ...

Végül a kommunikációs zavar lehet olyan többgénes öröklődésű, neuro~ zavar jele, amely szülőnél és gyermeknél egyaránt fennáll, azzal, hogy míg a szülőnél nem jár együtt klinikai szintű tünetekkel, az együttes terheltség már patológiás viselkedést vált ki.

A pszichoterápiák közül depresszió esetében az egyik leghatékonyabb a ~ viselkedésterápia. Ez a terápiás módszer azon az elven alapszik, hogy ahogyan gondolkodunk, az hatással van arra, ahogyan érezzük magunkat és ahogyan viselkedünk.

~ terápiák alkalmazása: önkontroll-tréning, visszaesés-megelőzés tréning.
Biológiai terápiák: orvosi ellenőrzés mellett antagonista szerek alkalmazása.
Szociokulturális terápiák: önsegítő csoportok pl: Anonim Akoholisták.

Enyhébb esetekben a gyógyszeres kezelés helyett, súlyosabb esetekben mellett egyfajta pszichoterápiás kezelés, az ún. ~ viselkedésterápia lehetséges, ami megtanítja, hogy hogyan csökkentheti a személy a szorongást és közelítheti meg másként a pánikhelyzeteket.

* viselkedés és ~ technikák - ahol a hibás, diszfunkciós magatartás, ~ torzítás korrekciója történik.
* analitikus terápiák - melyek lényege a traumatikus élmények feltárása és átkeretezett feldolgozása.

Ma biológiai és a ~ szemponttal foglalkozunk bővebben.
Kéri Georgina segít legyőzni a depressziót
egyeztess hozzá időpontot: ...

(2004) az FDA számára tervezett Treatment for Adolescents With Depression Study (Depressziós fiatalok kezelési vizsgálata, TADS) például azt állította, hogy komoly fölényt hozott ki a Prozac javára a placeboval és a ~ terápiával szemben.

A szexuális identitás kialakulása azonban nem csak ~ folyamat, hanem a személyiségfejlődés érzelmi megalapozása szempontjából is jelentős. Változást idéz elő például a szülőkhöz való viszonyban annak felismerése, hogy a gyermek melyik szülővel azonos nemű.

A depressziós anyákra jellemző, hogy gyermekeiket és saját magukat is pesszimisztikusan észlelik, és általánosan negatív érzelmi és ~ beállítódással rendelkeznek önmaguk és szociális környezetük iránt (10-12).

probléma megoldásával foglalkozzon probléma megoldásával foglalkozzon - viselkedéses stratégiák : testmozgás, ivás, érzelmi támasz keresé viselkedéses stratégiák : testmozgás, ivás, érzelmi támasz keresése a barátoknál (a "kérődzés" ellen hat) barátoknál (a "kérődzés" ellen hat) - ~ ...

Amikor valaki bánt valakit, akkor ez a cselekedete azokat a ~ folyamatokat hívja életre, amelyeknek az a célja, hogy igazolják a kegyetlen cselekedetét. Valamiképpen meg kell győznie magát arról, hogy akit bántott az megérdemelte.

Az autizmus egy sajátosan humán neuro~ fejlődési zavar, ahol az idegrendszer tipikustól eltérő fejlődési útja miatt, atipikus központi idegrendszeri szerveződés jön létre. Ennek a speciális fejlődésnek az eredményeképpen sajátos ~...
Tovább a részletes leíráshoz ...

Az asszociáció kifejezés azt a folyamatot jelöli, melynek során két fogalom ~ reprezentációja egymással összekapcsolódik. Így a térbeli, időbeli együttállás alapján az egyes dolgok felidézhetik a hozzájuk hasonló, avagy ellentétes tárgyak/fogalmak képeit.

befolyásolta a másnapi teljesítményüket, a ~ éberséget is.
Az alvásnak szisztematikus kapcsolata van a hangulatváltozással az éjszaka folyamán.
A mérésekkel igazolták, hogy a hangulat intenzitása és variabilitása csökken az alvásfolyamat ...

A depresszió ~, tehát elsősorban a gondolkodásváltozásra irányuló terápiája igen sikeres, és tartós, élethossziglani változást képes létrehozni, hiszen a depresszióra hajlamosító negatív gondolkodást változtatja meg a betegnél.

11. Az attitűddinamika: konzisztencia és ~ disszonancia
12. Szervezeti kommunikáció
13. Személyiségfejlesztő módszerek ...

Kulcsszavak: spontán pánik, fóbiás pánik, diagnosztikus zavar, farmakoterápia, ~-viselkedésterápia
Bővebben itt
Szendi Gábor: A női meddőség evolúciós megközelitése és terápiája ...

Freud meghatározásában hajtóerőn (drive-on) azt az erőösszeget értjük, amelyet egy ösztöntörekvés képvisel.
A ~ pszichológiában a hajtóerő egyfajta késztetés, amely cselekvésre ösztönöz valamely cél elérése érdekében.
Karakterneurózis ...

A gyógyszeres kezeléssel párhuzamosan alkalmazott ~ pszichoterápiák abban segíthetnek, hogy a beteg megtanulja olyan stratégiák kialakítását, amelyek segítségével hatékonyabban kezeli a versenyhelyzeteket: amelyek vagy győzelemhez segítik, vagy arra tanítják meg, ...

4.5 Gyógyszerkölcsönhatások és egyéb interakciók
A Hypericum perforatum alkohollal egyidejűleg való alkalmazása esetén a ~ funkciók beszűkülését nem tapasztalták.

A kapcsolati térben keletkezett problémáknak a megoldásához ugyanúgy kapcsolati térben kell dolgoznom rajtuk, egyedül egy szoba csendes magányában ez nem fog menni. Mindez független a ~ intelligenciámtól, a kitartásomtól, az olvasott könyv nagyszerűségétől.

1 éves integrált kifejezés és táncterápiás önismereti csoport indul
Induló Autógén Tréning csoport - Kovács Szilvia
Nincs kép Mindfulness Alapú ~ Terápiás Képzés
Könyv ...

Legtöbbször gyógyszeres megsegítés is indokolt az akut szakaszban. A pszichoterápia a hibás gondolati sémák átírására irányul.
Javasolt terápiák: Dinamikus pszichoterápia, ~ és viselkedés terápia, autogén tréning.
VISSZA ...

Személyiségzavarról akkor beszélünk, ha az élmény és viselkedésminta tartósan és jelentősen eltér a személyes kultúra elvárásaitól és ez az alábbi területek közül legalább kettőben megnyilvánul:
1. ~ funkciók
2. affektivitás
3. interperszonális kapcsolatok
4. impulzuskontroll ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Viselkedés, Személyiség, Gondolkodás, Kísérlet?

◄ Kogníció   Kognitív disszonancia ►
 
RSS Mobile