Kezdőlap (Empátia)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Empátia

Pszichológia  Emocionális folyamat  Endorfinok

Az "empátia" jelentése: A beleélés képessége, a másik személlyel való együttérzés.


Kutyák és az empátia
A London Egyetem tudósai szerint a kutyák empatikusan viselkednek a szomorú és elkeseredett emberekkel.
h i r d e t é s ...

EMPÁTIA - beleérző képesség
Érzelmi együtt-rezgés - teljes azonosulás, érzelmi folyamat
Kiértékelés - gondolkodási folyamat - a miértekről, hogyanokról (önmagamnak) ...

Empátia
A kölcsönös bizalom elmélyíti a barátságot, ideális esetben pedig jelentős beleérző képességen nyugszik. Az empátia ez esetben azt jelenti, hogy képesek vagyunk azonosulni a barátunk érzéseivel, azaz az ő szemével látni a minket körülvevő világot.

Az empátia segítségével lehetséges a helyzetet belülről, a problematikus ember oldaláról nézni anélkül, hogy a terapeuta ezáltal elveszítené önmagát vagy saját magát vinné bele a másikba. Ezt az empatikus megértést a személyközpontú pszichológusok különféleképpen alkalmazzák.

empátia
empathy
Beleélés, beleérzés. TH. Lipps és M. Scheler munkásságára visszavezethető fogalom; ...

- empátia
Az érzelmi intelligencia fontosabb, mint az IQ. A személy későbbi életútját:(80% EQ, 20 IQ)
faktoranalitikus elmélet, intelligencia, kognitív pszichológia, többszörös intelligencia elmélet ...

Buda B.: Empátia. A beleélés lélektana. Ego School, Budapest, 1993
Császár, N., Bereczki, É. és mtsai: A terápiás tervezést szolgáló komplex állapotfelmérés: egy új módszertani kezdeményezés bemutatása. Ideggyógyászati Szemle, 51(9-10): 343-350, 1998 ...

Buda Béla: Az empátia a beleélés lélektana. Gondolat, Budapest, 1978.
Cartwright, D.: A csoportdinamikai elmélet néhány alkalmazási módja. In: (Szerk.: Pataki Ferenc) Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1976. 313-324.

Az EMK-nak két fókusza van: az egyik az empátia, vagyis a másikra való együttérző odafigyelés, a másik az őszinte önkifejezés: oly módon, hogy az a másikat lehetőleg együttérző odafigyelésre indítsa.

Buda B. (1993): Empátia, a beleélés lélektana. Ego School Bt., Budapest
Buda B. (1999): Irányzatok és integráció a családterápiában. Psychiatria Hungarica, 14 (6): 644-651.

Az együttérzés szó hallatán az empátia kifejezés juthat elsőként az eszünkbe, azonban e két fogalom mégsem feleltethető meg egymásnak.

Hangsúlyt kell fektetnünk az empátia, az együttérzés képességének kifejlesztésére. A sikerélmény szárnyakat ad nekik, a büntetés és a kudarc még jobban elkeseríti őket, mint másokat. Fontos, hogy azzal foglalkozhassanak, ami jól megy nekik.

Az általános szupportív pszichoterápiás viszonyulás (meghallgatás, empátia, a rögzült defenzív mechanizmusok oldása, a verbalizáció elősegítése, emotív támogatás stb.) minden pszichiátriai ellátás integráns és szükséges része.

Az úgynevezett művészujj a kreativitás, a képzelőerő, az empátia mértékét mutatja meg.
Mutatóujj ...

Gondolatok a biológiai és a társadalmi evolúció, illetve a pszichológia és a morális hagyomány közötti konfliktusokról. In: Kulcsár Zs. (szerk.): Morális fejlődés, empátia és altruizmus. D. T.Campbell ELTE-Eötvös KiadóBudapest 1999 273-313.

Az érzelemkifejezés visszajelzési hipotézisei
Mit nevezünk arckifejezési visszajelentés hipotézisnek és milyen vizsgálatokkal tudod a fogalmat bemutatni? Hogyan kerülhet kapcsolatba az érzelemkifejezés és az empátia fogalma?
Az érzelmek funkciói: ...

A rosszul értelmezett versenyszellem, a fizikai és szellemi teljesítőképességet, erőt, tudást és tapasztalatot meghaladó feladatvállalás, a felszínes gondolkodásmód, az empátia és az önkontroll hiánya pedig egyre jobban elősegíti az irigység sárga virágának burjánzását.
tovább olvas
2005.05.12 ...

A segítésnyújtás ebben az esetben kicsit olyan, mintha magunkon segítenénk. Látom, hogy éhes, szomjas, az empátia révén egy kicsit én is éhes és szomjas leszek és enni, inni adok neki, hogy 'éhségemet', 'szomjúságomat' csökkentsem.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Viselkedés, Személyiség, Pszichológia, Kommunikáció, Tapasztalat?

◄ Emocionális folyamat   Endorfinok ►
 
RSS Mobile