Kezdőlap (Empátia)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Empátia

Pszichológia  Emocionális folyamat  Endorfinok

Az "empátia" jelentése: A beleélés képessége, a másik személlyel való együttérzés.


Kutyák és az empátia
A London Egyetem tudósai szerint a kutyák empatikusan viselkednek a szomorú és elkeseredett emberekkel.
h i r d e t é s ...

EMPÁTIA - beleérző képesség
Érzelmi együtt-rezgés - teljes azonosulás, érzelmi folyamat
Kiértékelés - gondolkodási folyamat - a miértekről, hogyanokról (önmagamnak) ...

Empátia
A kölcsönös bizalom elmélyíti a barátságot, ideális esetben pedig jelentős beleérző képességen nyugszik. Az empátia ez esetben azt jelenti, hogy képesek vagyunk azonosulni a barátunk érzéseivel, azaz az ő szemével látni a minket körülvevő világot.

Az empátia segítségével lehetséges a helyzetet belülről, a problematikus ember oldaláról nézni anélkül, hogy a terapeuta ezáltal elveszítené önmagát vagy saját magát vinné bele a másikba. Ezt az empatikus megértést a személyközpontú pszichológusok különféleképpen alkalmazzák.

~
Beleélés, beleérzés. TH. Lipps és M. Scheler munkásságára visszavezethető fogalom; ...

- ~
Az érzelmi intelligencia fontosabb, mint az IQ. A személy későbbi életútját:(80% EQ, 20 IQ)
faktoranalitikus elmélet, intelligencia, kognitív pszichológia, többszörös intelligencia elmélet ...

Buda B.: ~. A beleélés lélektana. Ego School, Budapest, 1993
Császár, N., Bereczki, É. és mtsai: A terápiás tervezést szolgáló komplex állapotfelmérés: egy új módszertani kezdeményezés bemutatása. Ideggyógyászati Szemle, 51(9-10): 343-350, 1998 ...

Buda Béla: Az ~ a beleélés lélektana. Gondolat, Budapest, 1978.
Cartwright, D.: A csoportdinamikai elmélet néhány alkalmazási módja. In: (Szerk.: Pataki Ferenc) Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1976. 313-324.

Az EMK-nak két fókusza van: az egyik az ~, vagyis a másikra való együttérző odafigyelés, a másik az őszinte önkifejezés: oly módon, hogy az a másikat lehetőleg együttérző odafigyelésre indítsa.

Buda B. (1993): ~, a beleélés lélektana. Ego School Bt., Budapest
Buda B. (1999): Irányzatok és integráció a családterápiában. Psychiatria Hungarica, 14 (6): 644-651.

Az együttérzés szó hallatán az ~ kifejezés juthat elsőként az eszünkbe, azonban e két fogalom mégsem feleltethető meg egymásnak.

Hangsúlyt kell fektetnünk az ~, az együttérzés képességének kifejlesztésére. A sikerélmény szárnyakat ad nekik, a büntetés és a kudarc még jobban elkeseríti őket, mint másokat. Fontos, hogy azzal foglalkozhassanak, ami jól megy nekik.

Az általános szupportív pszichoterápiás viszonyulás (meghallgatás, ~, a rögzült defenzív mechanizmusok oldása, a verbalizáció elősegítése, emotív támogatás stb.) minden pszichiátriai ellátás integráns és szükséges része.

Az úgynevezett művészujj a kreativitás, a képzelőerő, az ~ mértékét mutatja meg.
Mutatóujj ...

Gondolatok a biológiai és a társadalmi evolúció, illetve a pszichológia és a morális hagyomány közötti konfliktusokról. In: Kulcsár Zs. (szerk.): Morális fejlődés, ~ és altruizmus. D. T.Campbell ELTE-Eötvös KiadóBudapest 1999 273-313.

Az érzelemkifejezés visszajelzési hipotézisei
Mit nevezünk arckifejezési visszajelentés hipotézisnek és milyen vizsgálatokkal tudod a fogalmat bemutatni? Hogyan kerülhet kapcsolatba az érzelemkifejezés és az ~ fogalma?
Az érzelmek funkciói: ...

A rosszul értelmezett versenyszellem, a fizikai és szellemi teljesítőképességet, erőt, tudást és tapasztalatot meghaladó feladatvállalás, a felszínes gondolkodásmód, az ~ és az önkontroll hiánya pedig egyre jobban elősegíti az irigység sárga virágának burjánzását.
tovább olvas
2005.05.12 ...

A segítésnyújtás ebben az esetben kicsit olyan, mintha magunkon segítenénk. Látom, hogy éhes, szomjas, az ~ révén egy kicsit én is éhes és szomjas leszek és enni, inni adok neki, hogy 'éhségemet', 'szomjúságomat' csökkentsem.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Viselkedés, Személyiség, Pszichológia, Kommunikáció, Tapasztalat?

◄ Emocionális folyamat   Endorfinok ►
 
RSS Mobile