Kezdőlap (Empátia)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Empátia

Pszichológia  Emocionális folyamat  Endorfinok

Az "empátia" jelentése: A beleélés képessége, a másik személlyel való együttérzés.


Kutyák és az empátia
A London Egyetem tudósai szerint a kutyák empatikusan viselkednek a szomorú és elkeseredett emberekkel.
h i r d e t é s ...

Empátia
Beleélőképesség, együttérzés.
További információ Empátia tartalommal kapcsolatosan ...

Empátia
Figyeld meg a kiválasztott pszichológust, mennyire látod empatikusnak?
Az empátia, odafordulás és körülölelő figyelem olyan tényezők melyek nélkül nem lehet komoly eredményt elérni.

EMPÁTIA - beleérző képesség
Érzelmi együtt-rezgés - teljes azonosulás, érzelmi folyamat
Kiértékelés - gondolkodási folyamat - a miértekről, hogyanokról (önmagamnak) ...

Az ~ segítségével lehetséges a helyzetet belülről, a problematikus ember oldaláról nézni anélkül, hogy a terapeuta ezáltal elveszítené önmagát vagy saját magát vinné bele a másikba. Ezt az empatikus megértést a személyközpontú pszichológusok különféleképpen alkalmazzák.

Az ~ a mások helyzetébe való beleérző képesség, legyen az akár lelki, fizikai, szociális vagy egyéb állapot. Leírtak eseteket amikor egy majom az életét kockáztatta, vagy fel is áldozta másik majom életéért vagy biztonságáért cserébe.

~
Beleélés, beleérzés. TH. Lipps és M. Scheler munkásságára visszavezethető fogalom; ...

- ~
Az érzelmi intelligencia fontosabb, mint az IQ. A személy későbbi életútját:(80% EQ, 20 IQ)
faktoranalitikus elmélet, intelligencia, kognitív pszichológia, többszörös intelligencia elmélet ...

Â- ~ elfogadása és empatikus hozzáállás gyakorlása
Â- Gondoskodás, felelősség megtapasztalása, gyakorlása
Â- Irányító, vezető szerep gyakorlása ...

Buda B.: ~. A beleélés lélektana. Ego School, Budapest, 1993
Császár, N., Bereczki, É. és mtsai: A terápiás tervezést szolgáló komplex állapotfelmérés: egy új módszertani kezdeményezés bemutatása. Ideggyógyászati Szemle, 51(9-10): 343-350, 1998 ...

Buda Béla: Az ~ a beleélés lélektana. Gondolat, Budapest, 1978.
Cartwright, D.: A csoportdinamikai elmélet néhány alkalmazási módja. In: (Szerk.: Pataki Ferenc) Pedagógiai szociálpszichológia. Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1976. 313-324.

Az EMK-nak két fókusza van: az egyik az ~, vagyis a másikra való együttérző odafigyelés, a másik az őszinte önkifejezés: oly módon, hogy az a másikat lehetőleg együttérző odafigyelésre indítsa.

Buda B. (1993): ~, a beleélés lélektana. Ego School Bt., Budapest
Buda B. (1999): Irányzatok és integráció a családterápiában. Psychiatria Hungarica, 14 (6): 644-651.

Az együttérzés szó hallatán az ~ kifejezés juthat elsőként az eszünkbe, azonban e két fogalom mégsem feleltethető meg egymásnak.

Nagyobb figyelem, több meghallgatás és ~
Mikor sikeres a másik fél meghallgatása? Ha helyettesítjük az eleve negatív ítéleteket, véleményeket (kritikát) pozitív hozzáállással (beleértve bizonyos dolgok elismerését).

Hangsúlyt kell fektetnünk az ~, az együttérzés képességének kifejlesztésére. A sikerélmény szárnyakat ad nekik, a büntetés és a kudarc még jobban elkeseríti őket, mint másokat. Fontos, hogy azzal foglalkozhassanak, ami jól megy nekik.

Az általános szupportív pszichoterápiás viszonyulás (meghallgatás, ~, a rögzült defenzív mechanizmusok oldása, a verbalizáció elősegítése, emotív támogatás stb.) minden pszichiátriai ellátás integráns és szükséges része.

Az úgynevezett művészujj a kreativitás, a képzelőerő, az ~ mértékét mutatja meg.
Mutatóujj ...

Gondolatok a biológiai és a társadalmi evolúció, illetve a pszichológia és a morális hagyomány közötti konfliktusokról. In: Kulcsár Zs. (szerk.): Morális fejlődés, ~ és altruizmus. D. T.Campbell ELTE-Eötvös KiadóBudapest 1999 273-313.

Az érzelemkifejezés visszajelzési hipotézisei
Mit nevezünk arckifejezési visszajelentés hipotézisnek és milyen vizsgálatokkal tudod a fogalmat bemutatni? Hogyan kerülhet kapcsolatba az érzelemkifejezés és az ~ fogalma?
Az érzelmek funkciói: ...

A rosszul értelmezett versenyszellem, a fizikai és szellemi teljesítőképességet, erőt, tudást és tapasztalatot meghaladó feladatvállalás, a felszínes gondolkodásmód, az ~ és az önkontroll hiánya pedig egyre jobban elősegíti az irigység sárga virágának burjánzását.
tovább olvas
2005.05.12 ...

A segítésnyújtás ebben az esetben kicsit olyan, mintha magunkon segítenénk. Látom, hogy éhes, szomjas, az ~ révén egy kicsit én is éhes és szomjas leszek és enni, inni adok neki, hogy 'éhségemet', 'szomjúságomat' csökkentsem.

A beteg és a család tevékenyen részt vehet a gyógyulásban. Ez odaadást, összehangolt csoportmunkát igényel a család minden egyes tagja részéről a betegség lehető legjobb kimenetele érdekében. Tehát a beteg számára a család az elfogadás, bátorítás, támogatás, ~ forrásává válik.

Az érzelmi beleélés (~) képessége a serdülőkorban már nem annyira szelektív, mint a kisgyermekkorban, hanem többnyire véglegesen generalizálódik. Az azonos nemű baráti kapcsolatok ezt nagyon megkönnyítik, s ezáltal fejlesztik a partnerhez való alkalmazkodást is.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Viselkedés, Személyiség, Pszichológus, Tapasztalat?

◄ Emocionális folyamat   Endorfinok ►
 
RSS Mobile