Kezdőlap (Elfojtás)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Elfojtás

Pszichológia  Elektív mutizmus  Elhárító mechanizmus

Elfojtás
Freud elméletében olyan elhárító mechanizmus, amely a kényelmetlen, feszültséget okozó ingereket kizárja a tudatból.
ABC: ...


1.Elfojtás:A kínosnak és veszélyesnek tartott vágyakhoz tartozó gondolati tartalmak kiszorulnak a tudatból, azonban ezek ne felejtődnek el, álruhában visszajárnak.

Elfojtás: A zavaró gondolatok vagy érzések megjelenítésének megakadályozása, az egyén számára félelmet vagy fájdalmat keltő memóriatartalmak kiutasítása a tudatból. A kínos gondolatokat, érzelmeket a tudattalanba száműzzük, a fájdalmas tapasztalatokat nem engedjük tudatosulni.

Elfojtáselmélete: a lelki betegségeket az okozza, hogy az érzelmileg túlságosan megterhelő esemény(eke)t az átélés időpontjában a személy képtelen tudatosan feldolgozni, ezért azokat elfojtja, így a tudattalanba száműzött élményanyag tünet(ek) formájában keres magának megnyilvánulási utat.

elfojtás â†' ebben az esetben nincs krízis DE
â†" ↙
bármelyik életszakasz újragenerálhatja a krízist ...

~
Az elfogadhatatlan képzetek és a hozzájuk kapcsolódó érzelmek kiszorítása. Ha sikeres, nem marad nyoma a tudatban, hanem a tudaton kívül megszorul. Működésének oka az örömelv és a realitáselv közötti konfliktus.
empátia ...

~: a mindennapokban is előfordulhat, hogy a kínos tapasztalatokat felejtéssel, azaz ~sal "tüntetünk el". Lehetnek azonban olyan megterhelő élmények, amelyek aktív ~t igényelnek az arra rászoruló személytől.

az ~t, amely neurózishoz vezet, és
a szublimálást, vagyis a libido eltérítését, más, nem szexuális tevékenységben való felhasználását.

[19] ~ - A német "Verdrängung"-nak szó szerint megfelelő kiszorítás, félretolás helyett Ferenczi Sándor a folyamat lényegét jobban megközelítő ~ kifejezést választotta, s ez így honosodott meg magyarul.

képzetek ~ával - járt. Az asszociációs szabadság növekedésével lassan elérhetővé
váltak a 'sorban álló' tudatelőttes gondolatok. Idővel párhuzamot lehetett vonni a terápiában
ki nem mondhatónak érzett gondolatok kimondása és a terápián kívüli, ...

Ne az érzelmek ~a vagy megszüntetése legyen a cél a pszichés blokkok feloldásában, hanem az érzelmek kiegyensúlyozása: egy adott érzés felidézése, rövid átélése és békében történő elbocsátása.

Itt ismét Freud nevét említhetjük, aki ezen jelenséget az ~ elhárító mechanizmusával magyarázta. Ezek megrázó, főként gyermekkorban átélt események "szándékos elfeledését" jelentik, melyek csak terápiával, szakszerű kezeléssel idézhetők fel, tudatosan nem tudunk emlékezni rájuk.

Ez a dermedési (freeze) reakció elhúzódó depresszió, érzelmi ~ képében jelenik meg, ugyanakkor megoldási lehetőség nélküli fenyegetettség elhúzódó élményével is együtt jár, reménytelenséghez vezet, mely a daganatos betegségben szenvedőkre általában jellemző.

Jól látszik, hogy a tagadásnak és az ~nak funkciója van, azonban hangsúlyozni kell, hogy az ~ nem tudja eltüntetni teljesen a negatív érzéseket, a konfliktus okozta érzelmi zűrzavart. Csupán kizárja a tudatból, majd a tudattalanba száműzi.

Ezt magyarázza Freud ~i hipotézise, amely szerint azokat a tartalmakat, emlékeket, amelyek olyan mértékű feszültséget, traumát jelent a tudat számára, amit az nem tud elviselni, elfojtódnak és a tudattalan részévé válnak.

"Túljutva a halál gondolatának ~án, egyre inkább felszínre került az elmúlás kérdése, fokozatosan kezdett teret nyerni a tanatológia, amely rohanó társadalmunkban megpróbálja visszahelyezni a halált az őt megillető helyre, hiszen ez is életünk része. A halál kérdése kikerülhetetlen.

A düh háromféle módon közelíthető meg: kifejezés, ~, és lenyugvás.
A legegészségesebb mód az, ha kiadjuk magunkból a dühünket - kerülve az agresszivitást és leginkább azt, hogy mindezt anélkül tudjuk megtenni, hogy megbántunk másokat.

elkerülő viselkedést, ~t)[6]. Nyelve egyszerű, következetes, és őszinte[3]. Mint egy tükör, közvetlenül az irányában tanúsított non-verbális jelzésekre, testnyelvre válaszol, nem befolyásolja egyéb torzító tényező (pl. a beszéd tartalma, társadalmi státusz, nyelv, rassz, stb.)[3].

A pszichoszomatikában szenvedő ember nem bolond, ahogy a köznyelv nevezné és nem is hipochonder. Teste szenvedő alanya csupán lelke '~ainak', küzdelmeinek. A tünetek benne keletkeznek, mintegy jelzésként: - Pihenésre, törődésre van szükséged! ...

A terapeuta többszörös áttételi helyzetekkel dolgozhatott és "beavatkozó harmadik"-ként bontotta meg a pár "összekuszálódott" viszonyát, ekképp mutatva meg a pár ~ait, kapcsolatdinamikai zavarait.

A gyász ~a meggátolja őt abban, hogy leváljon az elhunyt szülőről, a képzeletében élő pedig nem elégítheti ki igényeit, s így a csalódott gyermek később, felnőttkorában is bizalmatlan lesz, távol tartja magát a meghitt kapcsolatoktól.

* őszintétlen légkörben él, hiszen igazi érzéseit mindig leplezi.
* abból az alávetettség felőrli a szeretetet, bizalmat és az intimitás képességét.
* valódi érzelmei ~ával külső kapcsolati és belső pszichoszomatikus zűrzavart okoz.

Igen, karácsonykor olyan emberekkel is találkoznunk kell, akiket egyébként nem kedvelünk, és még mindennek a tetejébe kedvesnek is kell mutatkozni velük. A barátságos mosoly alatt meggyűlő indulatok nagyon sok kellemetlen pillanatot tudnak okozni, nagyon sok düh kerül ilyenkor ~ra.

Freud szerint ez az ~ mechanizmusát indítja meg; Rogers azonban úgy véli, hogy ez nem következik be szükségszerűen, és nem is marad meg feltétlenül tartósan.

: a probléma időleges félretétele, a helyzet jelentésének megváltoztatása jelentésének megváltoztatása Elhárító mechanizmusok: Anna Freud (1946/1967) szerint: olyan tudattalan stratégiák , melyek segítségével az emberek negatív érzelmeikkel megküzdenek (önbecsapási elem!) - tagadás, ~ ...

Kodependens az a személy, aki saját igényeinek háttérbe szorítása árán vállal felelősséget általában egy aktív szenvedélybetegért. Jellemzői: szorongás, depresszió, önértékelési zavar, tagadás, érzései ~a, kényszeres viselkedés.
Evési zavarok: Bulímia, Anorexia nervosa. ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Személyiség, Szorongás, Félelem, Tudattalan?

◄ Elektív mutizmus   Elhárító mechanizmus ►
 
RSS Mobile