Kezdőlap (Beilleszkedés)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Beilleszkedés

Pszichológia  Behaviorizmus  Beilleszkedési zavar

Beilleszkedési zavarok és életvezetési nehézségek
Beilleszkedési zavarok és életvezetési
nehézségek
A másik emberhez, a közösséghez nehezen alkalmazkodó személyek küzdenek ezekkel a problémákkal.


A beilleszkedési nehézségek forrásait keresve ugyancsak két koncepció rajzolódik ki. A magyarázatok egy része a jelenséget az intézményi kényszerekkel, a túlzott irányítással, illetve ennek ellenkezőjével, a túl rugalmas, esetleg "szabados" iskolarendszerrel hozza összefüggésbe.

A társadalmi beilleszkedés legnagyobb kihívása napjainkban egyre növekvő deviáns viselkedésű fiatalok megjelenése. Fokozottabb veszélyt jelent a bűnözés, agresszív életellenes és a testi épség elleni bűncselekmények arányának emelkedése.
Pszichikus problémák: ...

A tanulási és beilleszkedési problémák sokasága tapasztalható a pedagógiai gyakorlatban, ugyanakkor a megoldási eszközök kevéssé állnak rendelkezésre.

Sok gyermek küzd beilleszkedési problémákkal az iskolakezdés során. A passzív "jó" gyermek viselkedése éppúgy magatartászavarra utal, mint a "rossz" gyermeké. Ne ijedjünk meg, ha gyermekünk évet veszít, mert hosszú távon így nyer.
BŐVEBBEN
Rosszul alszik a gyerek ...

Az egyik elképzelés szerint a gyermek a nyelvelsajátítás feladatának és egyáltalán a társas életbe való beilleszkedés feladatának nem magára hagyva lát neki, hanem olyan támaszpontjai vannak, amelyeket az evolúció alakított ki.

Minthogy jelentősen változó gyakorisággal lép fel (naponta, hetente stb.), tudni kell róla, hogy természetesen a napi előfordulása befolyásolja leginkább az érintett személy szociális beilleszkedési képességét, egész életvitelét.
Kisebb-nagyobb erősségű.

A szocializáció a 'társadalomba való beilleszkedés folyamata, amely során az egyén megtanulja megismerni önmagát és a környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat.

A nehéz gyermekkor, a szülők hiánya, a gyermekkori viselkedészavarok, a beilleszkedési nehézségek, a gyermekkori neurotikus tünetek, a karakterfejlődés zavarai, a gyermekkorban elszenvedett lelki sérülések (gyakran ilyenek a balesetek, idült betegségek lelki következményei is), a kisebbségi érzések, ...

A különböző beilleszkedési- és teljesítményzavarok, vagy neurotikus tünetek kialakulása gátolja az iskolai követelményeknek való megfelelést, megzavarja a nevelési folyamat alakulását.

"Eredményeinkből kiderült, hogy a fizikai beilleszkedés önmagában nem elegendő.

Ma már tudjuk, hogy közülük kerülnek ki azok, akik valamilyen könynyebb vagy súlyosabb személyiségzavarban fognak szenvedni, nehezebben állnak ellen az alkohol, a drog csábításának, nehezebb lesz nekik a beilleszkedés a társadalomba, s emiatt sokan kriminalizálódnak, a perifériára sodródnak.

Tanuló-tanuló viszony: ebben a szférában van a gyerekek beilleszkedésének lényege. Az ekkor felmerülő kérdések: elfogadnak-e, elfogadom-e a többieket. Bevonnak vagy kiközösítenek, bevonok vagy kiközösítek ?

(A társadalomba való beilleszkedés kezdete, pályaválasztás, pályaorientáció, pályaidentitás. Itt is léteznek identitás problémák, érzelmi krízisek.) KRIZISEK!
Termékeny időszak az alkotásban. ( Képes az újításokra, felfedezésekre.)
Flexibilitás. (Nem követ bevett formákat.) ...

családi kötelék,
kapcsolatok rendezése
munkahelyi beilleszkedés
Fontos, hogy a páciens saját maga vegyen részt a gyógykezelésben, tudja elfogadni a betegségét, azzal képes legyen együtt élni, és úgy viszonyuljon a segítőhöz, hogy abból egy valóságos segítő viszony jöjjön létre.

A biológiai motívumoktól megkülönböztette azokat a fejlődési motívumokat, melyek a környezet jobb megismerésén keresztül a hatékonyabb beilleszkedést szolgálják.

Ritkán valósítható meg eléggé a rehabilitáció, tehát az elbocsátás előtt álló rab társadalmi beilleszkedésének előkészítése. A visszaesők, azaz az újból bűntettet elkövetők magas százaléka e probléma hiányos megoldását tükrözi.

Később azonban, amikor már nem a túlélés a tét, hanem a társadalomba való mielőbbi beilleszkedés, sőt, inkább belesimulás (hallottunk már olyat is, hogy valaki kisfiát viccesen 'felhasználóbarátnak' nevezte), gyorsan kénytelenek vagyunk megtanulni a szabályokat.

Marital Adjustment Balance Scale (Házassági Beilleszkedés és Egyensúly Skála)
Marital Communication Inventory (Házassági Kommunikáció Leltár)
Marital Evaluation Checklist (Házasságértékelő Lista) ...

Kihasználva az Internet adta lehetőségeket és kényelmet kapcsolati problémáiban, beilleszkedési nehézségeiben, döntési szituációiban szakember segítségével, pszichológiai módszertani vezetéssel saját maga fogalmazhatja meg gondjait, majd kaphat segítséget. Próbálja ki! ...

Pedig az apáknak a világba való beilleszkedést kellene segíteniük. Barátaid voltak? ...

olyan viselkedésmódok, amelyek a környezetbe való beilleszkedést, az alkalmazkodást szolgálják.

adottság ...

A várható élettartamot az autizmus nem befolyásolja. Az esetleg jelentős mértékű fejlődés mellett az alapvető probléma az egész életen át fennáll, és döntő hatással van a szociális beilleszkedésre és életminőségre, a képességeknek megfelelő színvonalú életvezetés elérésére.

Nos, a válasz a feltett kérdésre egyértelmű. A skizofrén betegek sem rosszabbak, mint mi, ne is kezeljük őket úgy. A diszkrimináció csak megnehezíti a társadalmi beilleszkedésüket, noha nem érdemlik meg.

A gének által örökített jegyek nagyon fontosak, de ezek mellett ott vannak azok a sajátosságaink is, amelyek kizárólag minket jellemeznek. Ez utóbbiak a környezetbe való beilleszkedésük, a szocializációnk folyamatában épülnek a személyiségünkbe.

Tevékenység: a pszichiátriai diagnózist követően egyfelől a beteg elvesztett, illetve megmaradt képességeinek felmérése, rehabilitációs motivációs szintjének meghatározása, másfelől a beteg környezete által elvárt készségek számbavétele, a beilleszkedés feltételeinek körülhatárolása.

pedagógiai tevékenység arra irányul, hogy a gyermekeket alkalmassá tegye az önálló életvitelre, hogy a személyiséget a lehetőségekhez képest harmonikusan fejlessze, és elsajátíttasson vele olyan munkabeli alapfogalmakat, amelyek megkönnyítik a fiatalnak a felnőtt társadalomba való beilleszkedését.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Viselkedés, Személyiség, Pszichológia, Szociális, Kommunikáció?

◄ Behaviorizmus   Beilleszkedési zavar ►
 
RSS Mobile