Kezdőlap (Beilleszkedés)

 Pszichológia 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Beilleszkedés

Pszichológia  Behaviorizmus  Beilleszkedési zavar

Beilleszkedési zavarok és életvezetési nehézségek
Beilleszkedési zavarok és életvezetési
nehézségek
A másik emberhez, a közösséghez nehezen alkalmazkodó személyek küzdenek ezekkel a problémákkal.


BEILLESZKEDÉSI ZAVAROK
Boldog gyerekkor
A Várfok Pszichoterápiás Rendelőben lehetőség van rövid, szülő-gyermek-pszichológus konzultációt igénybe venni.

A BEILLESZKEDÉSI ZAVAROKRÓL.
Karaktervonásokból adódó beilleszkedési nehézségek
A gyerekek meghatározott karaktervonásokkal születnek, melyek a környezet és tapasztalatok hatására némiképp módosulhatnak, de lényegileg lassan változnak.

A beilleszkedési nehézségek forrásait keresve ugyancsak két koncepció rajzolódik ki. A magyarázatok egy része a jelenséget az intézményi kényszerekkel, a túlzott irányítással, illetve ennek ellenkezőjével, a túl rugalmas, esetleg "szabados" iskolarendszerrel hozza összefüggésbe.

A társadalmi beilleszkedés legnagyobb kihívása napjainkban egyre növekvő deviáns viselkedésű fiatalok megjelenése. Fokozottabb veszélyt jelent a bűnözés, agresszív életellenes és a testi épség elleni bűncselekmények arányának emelkedése.
Pszichikus problémák: ...

A tanulási és ~i problémák sokasága tapasztalható a pedagógiai gyakorlatban, ugyanakkor a megoldási eszközök kevéssé állnak rendelkezésre.

Sok gyermek küzd ~i problémákkal az iskolakezdés során. A passzív "jó" gyermek viselkedése éppúgy magatartászavarra utal, mint a "rossz" gyermeké. Ne ijedjünk meg, ha gyermekünk évet veszít, mert hosszú távon így nyer.
BŐVEBBEN
Rosszul alszik a gyerek ...

Az egyik elképzelés szerint a gyermek a nyelvelsajátítás feladatának és egyáltalán a társas életbe való ~ feladatának nem magára hagyva lát neki, hanem olyan támaszpontjai vannak, amelyeket az evolúció alakított ki.

Ranschburg (2010) szerint számos olyan tényező van, ami befolyásolhatja a szerhasználatot: individuális kockázati faktor, családtörténet, genetika, hiperaktivitás, ~i problémák, a serdülőkori személyiség és egyéb kockázati faktorok.

A szocializáció a 'társadalomba való ~ folyamata, amely során az egyén megtanulja megismerni önmagát és a környezetét, elsajátítja az együttélés szabályait, a lehetséges és elvárt viselkedésmódokat.

A nehéz gyermekkor, a szülők hiánya, a gyermekkori viselkedészavarok, a ~i nehézségek, a gyermekkori neurotikus tünetek, a karakterfejlődés zavarai, a gyermekkorban elszenvedett lelki sérülések (gyakran ilyenek a balesetek, idült betegségek lelki következményei is), a kisebbségi érzések, ...

A különböző ~i- és teljesítményzavarok, vagy neurotikus tünetek kialakulása gátolja az iskolai követelményeknek való megfelelést, megzavarja a nevelési folyamat alakulását.

Éppen ezért az óvodába lépéssel egyidejűleg megjelenik a ~i, leválási, elválási nehézség. Tüneti szinten sokféleképpen jelezhet.

"Eredményeinkből kiderült, hogy a fizikai ~ önmagában nem elegendő.

Ma már tudjuk, hogy közülük kerülnek ki azok, akik valamilyen könynyebb vagy súlyosabb személyiségzavarban fognak szenvedni, nehezebben állnak ellen az alkohol, a drog csábításának, nehezebb lesz nekik a ~ a társadalomba, s emiatt sokan kriminalizálódnak, a perifériára sodródnak.

Tanuló-tanuló viszony: ebben a szférában van a gyerekek ~ének lényege. Az ekkor felmerülő kérdések: elfogadnak-e, elfogadom-e a többieket. Bevonnak vagy kiközösítenek, bevonok vagy kiközösítek ?

(A társadalomba való ~ kezdete, pályaválasztás, pályaorientáció, pályaidentitás. Itt is léteznek identitás problémák, érzelmi krízisek.) KRIZISEK!
Termékeny időszak az alkotásban. ( Képes az újításokra, felfedezésekre.)
Flexibilitás. (Nem követ bevett formákat.) ...

A nevelési tanácsadás tárgykörébe tartozik a kiskorú gyermekek ~i, magatartási illetve tanulási nehézségeinek kezelése. Elsősorban a pedagógiai szakszolgálatok illetve nevelési tanácsadók látják el ezt a feladatot, de sok gyermekpszichológus is foglalkozik e témákkal magánrendelés...

A biológiai motívumoktól megkülönböztette azokat a fejlődési motívumokat, melyek a környezet jobb megismerésén keresztül a hatékonyabb ~t szolgálják.

Ritkán valósítható meg eléggé a rehabilitáció, tehát az elbocsátás előtt álló rab társadalmi ~ének előkészítése. A visszaesők, azaz az újból bűntettet elkövetők magas százaléka e probléma hiányos megoldását tükrözi.

Később azonban, amikor már nem a túlélés a tét, hanem a társadalomba való mielőbbi ~, sőt, inkább belesimulás (hallottunk már olyat is, hogy valaki kisfiát viccesen 'felhasználóbarátnak' nevezte), gyorsan kénytelenek vagyunk megtanulni a szabályokat.

Marital Adjustment Balance Scale (Házassági ~ és Egyensúly Skála)
Marital Communication Inventory (Házassági Kommunikáció Leltár)
Marital Evaluation Checklist (Házasságértékelő Lista) ...

Kihasználva az Internet adta lehetőségeket és kényelmet kapcsolati problémáiban, ~i nehézségeiben, döntési szituációiban szakember segítségével, pszichológiai módszertani vezetéssel saját maga fogalmazhatja meg gondjait, majd kaphat segítséget. Próbálja ki! ...

Pedig az apáknak a világba való ~t kellene segíteniük. Barátaid voltak? ...

olyan viselkedésmódok, amelyek a környezetbe való ~t, az alkalmazkodást szolgálják.

adottság ...

Sőt, egyes korábbi alkalmazkodási formák kifejezetten maladaptívvá váltak, azaz rontják az ember egészségi állapotát, társadalmi ~ét, közösségi kapcsolatait.

A várható élettartamot az autizmus nem befolyásolja. Az esetleg jelentős mértékű fejlődés mellett az alapvető probléma az egész életen át fennáll, és döntő hatással van a szociális ~re és életminőségre, a képességeknek megfelelő színvonalú életvezetés elérésére.

Nos, a válasz a feltett kérdésre egyértelmű. A skizofrén betegek sem rosszabbak, mint mi, ne is kezeljük őket úgy. A diszkrimináció csak megnehezíti a társadalmi ~üket, noha nem érdemlik meg.

A gének által örökített jegyek nagyon fontosak, de ezek mellett ott vannak azok a sajátosságaink is, amelyek kizárólag minket jellemeznek. Ez utóbbiak a környezetbe való ~ük, a szocializációnk folyamatában épülnek a személyiségünkbe.

Tevékenység: a pszichiátriai diagnózist követően egyfelől a beteg elvesztett, illetve megmaradt képességeinek felmérése, rehabilitációs motivációs szintjének meghatározása, másfelől a beteg környezete által elvárt készségek számbavétele, a ~ feltételeinek körülhatárolása.

pedagógiai tevékenység arra irányul, hogy a gyermekeket alkalmassá tegye az önálló életvitelre, hogy a személyiséget a lehetőségekhez képest harmonikusan fejlessze, és elsajátíttasson vele olyan munkabeli alapfogalmakat, amelyek megkönnyítik a fiatalnak a felnőtt társadalomba való ~ét.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Pszichológia, Személyiség, Viselkedés, Szociális, Pszichológus?

◄ Behaviorizmus   Beilleszkedési zavar ►
 
RSS Mobile