Kezdőlap (Reneszánsz)

 Művészet 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Művészet » Reneszánsz


 

Reneszánsz

Művészet  Renaissance  Reprodukció
2014.04.20

Reneszánsz
A reneszánsz építészet (quattrocento)
Masaccio: A Szentháromság
Piero della Francesca: Krisztus ostorozása
Albrecht Dürer (1471-1528)
Tiziano Vecellio (1485k-1576)
Botticeli
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Raffaello ...


reneszánsz
Az antik műveltség felélesztésére indult eszmei és művészeti mozgalom a 14-16. századok során, -melléknévként- e mozgalommal kapcsolatos.

A "neoreneszánsz" jelentése: 19. század második felében fellépő, a reneszánsz stílus elemeit felújító építészeti irányzat.

Kulturális enciklopédia >
Művészettörténeti korszakok >
A reneszánsz és a reformáció
..

Reneszánsz
reneszánsz" francia szó, újjászületést jelent
A művészek a valóság hiteles bemutatására törekednek.
Behatóan tanulmányozzák az emberi test felépítését, a dolgok térbeli tulajdonságait, magát a teret.

RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET
A quattrocento építészete és Brunelleschi
...

A reneszánsz művészeti stílus Firenze városállamában, sajátos gazdasági, politikai és kulturális viszonyok között alakult ki 1420 körül. Az Alpokon túl a 16. század első évtizedeitől fogva kezdett elterjedni.

Reneszánsz (ejtsd röneszánsz) a. m. újjászületés. Már VasaiXVI. sz.-beli arezzói festő és az olasz művészek életírója használja azújjászületés (rinascita) szót (Proemis. XVIII.) az olaszországi új művészetneka középkoritól való megkülönböztetéséül.

reneszánsz művészet
A reneszánsz művészet szellemi alapja a humanizmus.

RENESZÁNSZ: Az európai művelődéstörténetnek az 1300-as évektől az 1500-as ( Angliában az 1600-as ) évekig terjedő korszaka és egyúttal az ebben a korban érvényes stílusjegyek összessége, azaz stílusirányzat.

RENESZÁNSZ
A reneszánsz a francia eredetű renaissance szóból ered, újjászületést jelent. XIV. században indult és európai tetőzése a XVI. századra tehető.

Reneszánsz
Az emberek az egész középkor során az Istentől és a mindenütt jelenlévő egyháztól való félelemben éltek. A művészet általában a mennyországot és a szenteket ábrázolta, nem igazán törődött azzal, ami a földön történt. A XIV.

reneszánsz: újjászületés, az antik kultúra — benne a művészet — újjászületése
restaurálás: helyreállítás
rézkarc: mélynyomású, sokszorosító grafikai eljárás ...

A Francia reneszánsz kezdetét általában a franciák 1494-es itáliai hadjáratához kötik, durván számítva VIII. Károly (1483-1498) és IV. Henrik (1589-1610) uralkodása közötti időszakot teszi ki. Általános vélekedés szerint tetőpontját I.

A reneszánsz keletkezésének új és meglepő magyarázatát a franciák mintegy negyedszázada javasolták.

A reneszánsz az embert helyezi a középpontba, sokszor a szó szoros értelmében, az ember és a környezete kiegyensúlyozott, újra felfedezett, geometrikus harmóniájához érve el.

A reneszánsznak Erdélyben a XVI. század végére egy sajátos, a reformáció által módosított változata alakult ki, amely persze különbözik, az itáliai prototípustól, a "Hochrenaissance"-tól, nem oly mély gyökerű, egyes vonatkozásokban periferikusabb, ...

BAROKK: a reneszánszot követő korstílus kb. 1530 és 1750 között, jellemzői az ellentétek szembeállításából, ...

A reneszánsz szerelmi költés minden poétára kötelező kánonja a petrarkizmus. Balassi Bálint Anna-verseiben is megfigyelhető.
Planctus (siratóének, siralom):
A Mária-himnuszok egyik fajtája.

Az európai festészetben, a reneszánsz korában találkozunk ismét az impresszionizmusnak szórványosan fölbukkanó nyomaival. Leonardo da Vinci vázlatkönyve és Tizian öregkori festészete jelzik ennek a festői iránynak újból való megjelenését.

század második harmadában kezdődött korstílus, folytatása és továbbalakítója a reneszánsz stílusának. A reneszánsszal szemben a nyugalom állapotából a fokozott mozgalmasság felé igyekvő törekvés jellemzi.

Neoreneszánsz épülete Leo von Klenze tervei alapján 1825 és 1836 között épült fel. A 2. világháború alatt súlyosan megrongálódott, 1957-ben a sérüléseket helyreállították és ismét megnyitották.

E folyamat megismétlődik a középkortól a reneszánszig, hol a képírás Michelangelóval éri el az anyag affirmálásának tetőpontját.

Leginkább az észak-európai késő reneszánszban és barokkban használt plasztikus díszítőforma, a nyíláskeretezés szalagvégeinek visszacsavarásával. Egyiptomi hieroglifikus felirat ellipszis alakú keretben, fáraó vagy istenség nevét címét adja meg.

felsőbányai mesterekből (Korb Erzsébet 1899-1925, Szőnyi István, Aba Novák Vilmos, Patkó Károly 1895-1941 és társaik), akik apokaliptikus hangulatú látomásokat festettek kisvárosi látképekben, miközben a reneszánsz-klasszikus hagyományt is követték.

Aranymetszési arányok találhatók számos ókori épületeken, középkori és reneszánsz képzőművészeti alkotásokon, de ez az arány felismerhető például az emberi testen vagy csigák mészvázán is.

Lásd még: Lásd még: Alkotás, Antik, Görög, Középkor, Festészet

Művészet  Renaissance  Reprodukció
2014.04.20

 
RSS Mobile