Kezdőlap (Reneszánsz)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Reneszánsz

Művészet  Renaissance  Reprodukció

Reneszánsz
A reneszánsz építészet (quattrocento)
Masaccio: A Szentháromság
Piero della Francesca: Krisztus ostorozása
Albrecht Dürer (1471-1528)
Tiziano Vecellio (1485k-1576)
Botticeli
Leonardo da Vinci
Michelangelo
Raffaello ...


reneszánsz
Az antik műveltség felélesztésére indult eszmei és művészeti mozgalom a 14-16. századok során, -melléknévként- e mozgalommal kapcsolatos.

A "neoreneszánsz" jelentése: 19. század második felében fellépő, a reneszánsz stílus elemeit felújító építészeti irányzat.

Reneszánsz
reneszánsz"
francia szó, újjászületést jelent
A művészek a valóság hiteles bemutatására törekednek.
Behatóan tanulmányozzák az emberi test felépítését, a dolgok térbeli tulajdonságait, magát a teret.

RENESZÁNSZ ÉPÍTÉSZET
A quattrocento építészete és Brunelleschi
...

A reneszánsz művészeti stílus Firenze városállamában, sajátos gazdasági, politikai és kulturális viszonyok között alakult ki 1420 körül. Az Alpokon túl a 16. század első évtizedeitől fogva kezdett elterjedni.

Reneszánsz (ejtsd röneszánsz) a. m. újjászületés. Már VasaiXVI. sz.-beli arezzói festő és az olasz művészek életírója használja azújjászületés (rinascita) szót (Proemis. XVIII.) az olaszországi új művészetneka középkoritól való megkülönböztetéséül.

reneszánsz művészet
A reneszánsz művészet szellemi alapja a humanizmus.

RENESZÁNSZ: Az európai művelődéstörténetnek az 1300-as évektől az 1500-as ( Angliában az 1600-as ) évekig terjedő korszaka és egyúttal az ebben a korban érvényes stílusjegyek összessége, azaz stílusirányzat.

RENESZÁNSZ
A reneszánsz a francia eredetű renaissance szóból ered, újjászületést jelent. XIV. században indult és európai tetőzése a XVI. századra tehető.

Reneszánsz
Az emberek az egész középkor során az Istentől és a mindenütt jelenlévő egyháztól való félelemben éltek. A művészet általában a mennyországot és a szenteket ábrázolta, nem igazán törődött azzal, ami a földön történt. A XIV.

reneszánsz: újjászületés, az antik kultúra — benne a művészet — újjászületése
restaurálás: helyreállítás
rézkarc: mélynyomású, sokszorosító grafikai eljárás ...

A Francia reneszánsz kezdetét általában a franciák 1494-es itáliai hadjáratához kötik, durván számítva VIII. Károly (1483-1498) és IV. Henrik (1589-1610) uralkodása közötti időszakot teszi ki. Általános vélekedés szerint tetőpontját I.

A reneszánsz keletkezésének új és meglepő magyarázatát a franciák mintegy negyedszázada javasolták.

A reneszánsz az embert helyezi a középpontba, sokszor a szó szoros értelmében, az ember és a környezete kiegyensúlyozott, újra felfedezett, geometrikus harmóniájához érve el.

A reneszánsznak Erdélyben a XVI. század végére egy sajátos, a reformáció által módosított változata alakult ki, amely persze különbözik, az itáliai prototípustól, a "Hochrenaissance"-tól, nem oly mély gyökerű, egyes vonatkozásokban periferikusabb, ...

BAROKK: a reneszánszot követő korstílus kb. 1530 és 1750 között, jellemzői az ellentétek szembeállításából, ...

A reneszánsz szerelmi költés minden poétára kötelező kánonja a petrarkizmus. Balassi Bálint Anna-verseiben is megfigyelhető.
Planctus (siratóének, siralom):
A Mária-himnuszok egyik fajtája.

Az európai festészetben, a reneszánsz korában találkozunk ismét az impresszionizmusnak szórványosan fölbukkanó nyomaival. Leonardo da Vinci vázlatkönyve és Tizian öregkori festészete jelzik ennek a festői iránynak újból való megjelenését.

század második harmadában kezdődött korstílus, folytatása és továbbalakítója a reneszánsz stílusának. A reneszánsszal szemben a nyugalom állapotából a fokozott mozgalmasság felé igyekvő törekvés jellemzi.

Neoreneszánsz épülete Leo von Klenze tervei alapján 1825 és 1836 között épült fel. A 2. világháború alatt súlyosan megrongálódott, 1957-ben a sérüléseket helyreállították és ismét megnyitották.

E folyamat megismétlődik a középkortól a reneszánszig, hol a képírás Michelangelóval éri el az anyag affirmálásának tetőpontját.

Leginkább az észak-európai késő reneszánszban és barokkban használt plasztikus díszítőforma, a nyíláskeretezés szalagvégeinek visszacsavarásával. Egyiptomi hieroglifikus felirat ellipszis alakú keretben, fáraó vagy istenség nevét címét adja meg.

felsőbányai mesterekből (Korb Erzsébet 1899-1925, Szőnyi István, Aba Novák Vilmos, Patkó Károly 1895-1941 és társaik), akik apokaliptikus hangulatú látomásokat festettek kisvárosi látképekben, miközben a reneszánsz-klasszikus hagyományt is követték.

(Akárcsak a reneszánsz festészetben az ablak és a tükör.) Tekintve, hogy a Concept Art (fogalmi művészet) legfőbb feladatának - ha egy mondatban meg lehet fogalmazni - a művészet mint olyan vizsgálatát tartja, ...

Aranymetszési arányok találhatók számos ókori épületeken, középkori és reneszánsz képzőművészeti alkotásokon, de ez az arány felismerhető például az emberi testen vagy csigák mészvázán is.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Alkotás, Antik, Görög, Középkor, Festészet?

◄ Renaissance   Reprodukció ►
 
RSS Mobile