Kezdőlap (Óda)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Óda

Művészet  Objektivitás  Ókeresztény

óda
Magasztos tárgyú, emelkedett hangú lírai költemény.
Költészeti szakszó a középkori latin oda nyomán, amely a görög ódé (ének) átvétele. Ez egy korábbi aoidéből ered, s forrása az aeidó (énekel) ige. odeon.


Az "óda" jelentése: Magasztos gondolati vagy érzelmi tárgyú, lelkesült, ünnepélyes hangú költemény, zenekísérlettel előadott lírai költemény vagy karének.

Óda: (gör. a. m. ének), fenséges dal; a lirai költészet ama formája, mely az extázisig feszült érzéseket fejez ki, minő a lelkesedés, a rajongás, a kétségbeesés, az imádat satöbbi Ily extázisát az érzéseknek akár vallásos, akár világi eszme, jelenség, ...

Óda:
Az óda a modern irodalomban fenséges tárgyról szóló, emelkedett hangnemű lírai költemény; tartalmi köre sokkal szűkebb, mint a görög ódáé vagy a latin carmené.

ÓDA: lírai műfaj, fenséges tárgyról emelkedett stílusban írt költemény - három válfaja: a himnusz, a ditirambus és a rapszódia.

Vallásos jellegű, istent vagy isteni hatalmakat dicsőítő, hozzájuk segítségért fohászkodó, imaszerű ének - az óda szinonimája, szárnyaló lendületű költemény, amelyet valamely eszme, személy, ország satöbbi magasztalására írtak.

-ban nincs meg sem a dal könnyü közvetlensége, sem az óda elragadtatása, mindegyiknél nyugodtabb, részletezőbb. Eszmélkedő tartalmánál fogva távolabb áll a szorosan vett lirai fajok szangvinizmusától, jelleme inkább melankolikus.

Kétségtelen, hogy mindez a plasztikai műveltség terjedése, ha még nem is olyan ez a műveltség, hogy miatta most bókolva s a zengő óda hangján letegyük az írószerszámot. De van jel, ami reámutat.

A következő években megjelent sajtótermékek nagy része prózai és verses halotti oráció és óda. Több latin és magyar nyelvű üdvözlőverset, alkalmi költeményt is kinyomtattak.

Azonban ha valaki, ne adj isten, elolvassa Filippo Tommaso Marinetti ~ a verseny-automobilhoz című alkotását Kosztolányi Dezső fordításában, ...

A cselekvést, a dinamizmust, az erőt hirdeti. Megjelenik a gép kultusza, a technikai forradalommal egyidejűen. A költők rajonganak a nagyvárosi életért, a technikai vívmányokért, pl: Marinetti: ~ a versenyautómobilhoz.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Görög, Költészet, Antik, Alkotás, Római?

◄ Objektivitás   Ókeresztény ►
 
RSS Mobile