Kezdőlap (Montázs)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Montázs

Művészet  Monokróm  Monumentális

A montázs lényegében meglévő elemekből való építkezést jelent, és ilyen módon történő előállítását új dolgoknak.


montázs
Eltérő eredetű képelemekből komponált alkotás: fotómontázs.
Nemzetközi szók a francia montage (szerelés, összeállítás) és monter (felmegy, felszáll, összeállít) nyomán, utóbbi a késő latin montare (hegyre mászik) révén a mons, montis (hegy) leszármazottja.

A "montázs" jelentése: Különböző rajzok, ábrák részleteinek összeillesztése.

Montázs: A rajzokat néha szétvágta, és montázsként egymásra ragasztotta. E képek, rajzok nagy része körben komponált, s valamennyi konkrét háttér nélküli.
Legfrissebb mozgóképes hírünk:
További mozgóképes hírek ...

Vajda Lajos szentendrei rajzmontázs
El Lisszickij Vhutemasz-könyvborító terve
Hegedüs Béla ...

A ~ kérdésén túlmenően a punk/rockkultúra és az avantgárd találkozásának értelmezésénél felvethető az olyan szimbolikus és retorikai erőforrások mozgósításának lehetősége is, amelyek az irónia, a paródia, a radikális átírás alakzataihoz sorolhatók.

a képszerűség dominanciája (egyrészt az egytagú metaforák aránya megnő, másrészt előtérbe kerül a szinesztézia (az egylényegű a világ bizonyítéka), harmadrészt öntudatlanul használják az antropomorf képet)
a ~ és a kollázs jellegzetes alkalmazása ...

Művei te hát "~ok", intellektuális, mesterséges konstrukciók, amelyekben lehetőleg a természeti valóság mindenféle motívuma (föld, levegő, fák, víz) együtt szerepel, "tipikus" formában.

EXPRESSZIONIZMUS: avantgardista mozgalom 1905 és 1920 között - a színpadi formák szimbolikussá alakítása, a szimultanizmus, ~ jellemzi - a naturalista művészettel szembefordulva az ember belső érzelmi-indulati tartalmainak kivetítését tekintette céljának.

Ez a ~ technika. Ez is autóról, pontosabban az autóhoz, mint tárgyhoz fűződő viszonyról, imádatról szól. Ennél az alkotásnál a vizsgázó kitért a ~ technika rövid történetére, megemlített 1-2 kiemelkedő alkotót, akik gyakran alkalmazták. Röviden ismertette a technika lényegét.

A ~-technika és az önműködő írás (automatikus írás) nem a logika szabályait követi, ...

Az animálást, a ~okban következetesen végigvitt groteszk ritmust, hangeffektusokkal kísérve, korabeli (század eleji és két háború közti) lapokból (Tolnai Világlapja, Színházi Élet, Magyar Úriasszonyok Lapja) származó "képkollázsokkal" ellenpontozva sikerült a kívánt érzelmi, ...

EXPRESSZIONIZMUS: avantgardista mozgalom 1905 és 1920 között - az extatikus szabad vers, a színpadi formák szimbolikussá alakítása, az epikai szimultanizmus, ~ jellemzi - a naturalista művészettel szembefordulva az ember belső érzelmi-indulati tartalmainak kivetítését tekintette céljának.

A mozgás megragadására törekedtek, úgy hogy annak időben egymást követő fázisait egyidejűleg, egyazon képen ~szerűen, vagy ritmikusan ismétlődő formákkal megtörték, s egymást átfedő erőterekkel, színnyalábokkal ábrázolták.

képével a fasizmus barbár, értelmetlen pusztításai ellen tiltakozott. A mű a német bombázók által földig rombolt spanyol falu tragédiájának állít emléket. ~hoz hasonló, drámai hatású, hatalmas kép, erős fény-árnyék kontrasztokkal, mely kusza, torz, egymáshoz képest aránytalan figurákkal.

lapja a ballada modern parafrázisa: hány ember építette bele mindenét - egészségét, boldogságát - a frizsiderkommunizmus idején kockaházába. Somogyi groteszkbe hajló előadásmódjának szuggesztivitását a kompozíció fekete foltjainak és a fehér alapnak a kontrasztja, a ~technikát idéző képépítés ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Képzőművészet, Alkotás, Esztétika, Festészet, Realizmus?

◄ Monokróm   Monumentális ►
 
RSS Mobile