Kezdőlap (Montázs)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Montázs

Művészet  Monokróm  Monumentális

montázs
Eltérő eredetű képelemekből komponált alkotás: fotómontázs.
Nemzetközi szók a francia montage (szerelés, összeállítás) és monter (felmegy, felszáll, összeállít) nyomán, utóbbi a késő latin montare (hegyre mászik) révén a mons, ...


A "montázs" jelentése: Különböző rajzok, ábrák részleteinek összeillesztése.

Montázs: A rajzokat néha szétvágta, és montázsként egymásra ragasztotta. E képek, rajzok nagy része körben komponált, s valamennyi konkrét háttér nélküli.
Legfrissebb mozgóképes hírünk:
További mozgóképes hírek ...

Vajda Lajos szentendrei rajzmontázs
El Lisszickij Vhutemasz-könyvborító terve
Hegedüs Béla ...

A montázs kérdésén túlmenően a punk/rockkultúra és az avantgárd találkozásának értelmezésénél felvethető az olyan szimbolikus és retorikai erőforrások mozgósításának lehetősége is, amelyek az irónia, a paródia, ...

a képszerűség dominanciája (egyrészt az egytagú metaforák aránya megnő, másrészt előtérbe kerül a szinesztézia (az egylényegű a világ bizonyítéka), harmadrészt öntudatlanul használják az antropomorf képet)
a ~ és a kollázs jellegzetes ...

Feledy Gyula művészete (Madách-illusztrációk, Énekek éneke sorozat), az évtized vége felé bontakozott ki Czinke Ferenc, Pásztor Gábor és mások eltérő jellegű, az egyetlen grafikai lap képi mondanivalóját megsokszorozó ~technikája.

EXPRESSZIONIZMUS: avantgardista mozgalom 1905 és 1920 között - a színpadi formák szimbolikussá alakítása, a szimultanizmus, ~ jellemzi - a naturalista művészettel szembefordulva az ember belső érzelmi-indulati tartalmainak kivetítését ...

Ez a ~ technika. Ez is autóról, pontosabban az autóhoz, mint tárgyhoz fűződő viszonyról, imádatról szól. Ennél az alkotásnál a vizsgázó kitért a ~ technika rövid történetére, megemlített 1-2 kiemelkedő alkotót, akik gyakran alkalmazták.

Az animálást, a ~okban következetesen végigvitt groteszk ritmust, hangeffektusokkal kísérve, ...

EXPRESSZIONIZMUS: avantgardista mozgalom 1905 és 1920 között - az extatikus szabad vers, a színpadi formák szimbolikussá alakítása, az epikai szimultanizmus, ~ jellemzi - a naturalista művészettel szembefordulva az ember belső ...

A mozgás megragadására törekedtek, úgy hogy annak időben egymást követő fázisait egyidejűleg, egyazon képen ~szerűen, vagy ritmikusan ismétlődő formákkal megtörték, s egymást átfedő erőterekkel, színnyalábokkal ábrázolták.

A mű a német bombázók által földig rombolt spanyol falu tragédiájának állít emléket. ~hoz hasonló, drámai hatású, hatalmas kép, erős fény-árnyék kontrasztokkal, mely kusza, torz, egymáshoz képest aránytalan figurákkal.

hány ember építette bele mindenét - egészségét, boldogságát - a frizsiderkommunizmus idején kockaházába. Somogyi groteszkbe hajló előadásmódjának szuggesztivitását a kompozíció fekete foltjainak és a fehér alapnak a kontrasztja, a ~technikát ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Képzőművészet, Alkotás, Esztétika, Festészet, Realizmus?

◄ Monokróm   Monumentális ►
 
RSS Mobile