Kezdőlap (Iparművészet)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Iparművészet

Művészet  Ipari formatervezés  Irracionális

Iparművészet Magyarországon a két világháború között
Az első világháború következményei iparművészetünk egész arculatát megváltoztatták.


Iparművészet - gyűjtőfogalma annak a tevékenységnek, amellyel használati- és dísztárgyakat művészi igényű és technikájú kivitelezéssel hoznak létre. A 20. század közepétől kezdve ide sorolják az ipari formatervezést (design) is.

Iparművészet: E század folyamán keletkezett ujabb fogalom és ujabb szó; az u. n. nagy művészetekkel, t. i.

A magyar iparművészetnek is ebből a gyökeres reformból kell kisarjadzania, ha nemcsak múlóértékű divatholmikat, hanem az életünk darabját képező, a szívünkhöz nőtt munkákat akar alkotni.
RÓZSAVÖLGYI GYULA
GARAY ÁKOS RAJZA ...

Iparművészeti tárgyak
arany és elefántcsont megmunkálása
növényi ornamentika
geometrikus jellegű, végtelen fonat ...

iparművészet: elsősorban gyakorlati tárgyak tervezésével foglalkozik, ezeknél fontos szerephez jut az esztétikus megjelenés is
Isten szeme: fénysugarak nyalábjába helyezett, egyenlőszárú háromszögből kitekintő szem ...

IPARMŰVÉSZET

Gerevich László szerint ezt az irány- és stílusváltozást talán semmi sem mutatja ki olyan élesen, mint ha IV. László romanizáló pecsétjét feleségének néhány évvel később készült, gótikus pecsétje mellé tesszük.

Népi Iparművészeti Titkárság
Fő feladata a népi iparművészeti gyűjtemény gondozása, az Intézet kezelésébe 1992-ben került Magyar Népi Iparművészeti Múzeum gyűjteményének gondozása.

Iparművészet
Kerámia:
- fazekaskorong feltalálása
- színes, festett edények
- geometrikusan stilizált díszítés
-Pecsételőhengerek feltalálása.
-ékírás.
-írásbeliség, levéltárak ...

Az iparművészet könyve, Budapest, 1912
PÁLOSI J.: Az egyensúly biztonsága, Magyar Iparművészet, 1994/4.
FRANK J.: Az eleven textil, Budapest, 1980 ...

Az Iparművészeti Múzeum palotája a Stubenringen, 1866-1871. Benne figyelemre méltó a központi csarnok.17
A Nemzeti Bank épülete a Herrengasse és a Strauch gasse sarkán, 1856-1860.

ötvösség; iparművészeti ág; kisebb arany, aranyozott ezüst- vagy ezüsttárgyak, ékszerek készítése aranyművesek vagy ötvösök által.
ékszertál
ékszerek tárolására szolgáló, kis tálka ...

Első képviselője Lechner Ödön (1845-1914) volt. Jelentős műve az Iparművészeti Múzeum épülete (1895), keleti, mór elemekkel gazdagított szecessziós stílusú.
Magyar Ede: a szegedi Reök-palota (1906-1907) ...

szecesszió A századforduló nemzetközi stílusirányzata, amely nemcsak a képzőművészetben, hanem az iparművészet és az építészet területén is önálló formanyelvet alakított ki. Elnevezése országonként változó (Jugendstil, Art nouveau, Style 1900, stb.).

Liptóújváron született, egy sziléziai vasgyárban tanult díszeket mintázni, majd Bécsben az Iparművészeti Iskolában, később az Akadémián tanult. Caspar Zumbusch tanítványa volt.

Iparművészetünkön ma is kimutatható a hatásuk. Művészi kivitelű edényeket gyárilag először 1743-ban állítottak elő Holicsban.

Az államalapításkori művészet templomokban, kolostorokban, várakban, a kőfaragás és egyes iparművészetek emlékeiben tettenérhető. Mindebből korunkra vajmi kevés maradt meg. Egyetlen István király korabeli székesegyház alapfalait sem ismerjük teljesen.

század fordulójának sajátos képző-, építő- és iparművészeti stílusa.
Nemzetközi szócsalád a latin secessio (félreállás, kivonulás) nyomán, a secedere igéből, a se(d)- (félre) és cedere (megy, indul) elemek alapján.

századi iparművészeti és építészeti iskola, 1919-ben alapította Gropius. Célja a historizmussal szakító modern építészeti és iparművészeti szemlélet kialakítása volt; a képzőművészetekben az absztrakt művészet törekvéseit képviselte.

Bálint Endre, kollázsok, objektek - Iparművészeti Múzeum, Budapest (meghívó)
- IH Galéria, Pécs (katalógus)
Erdély Miklós: , kreatív gasztronómiai kirándulás a Kreativitás - Vizualitás tanfolyam keretében - Szentendre környéke (meghívó, fotó) ...

Ornamentum: díszítmény a festészetben, szobrászatban, építészetben és az iparművészetben.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium,
Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány,
Magyar Iparművészeti Egyetem Könyvtára,
Beke László,
Mészáros Bence ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Festészet, Alkotás, Képzőművészet, Szobrászat, Motívum?

◄ Ipari formatervezés   Irracionális ►
 
RSS Mobile