Kezdőlap (Iparművészet)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Iparművészet

Művészet  Ipari formatervezés  Irracionális

Iparművészet Magyarországon a két világháború között
Az első világháború következményei iparművészetünk egész arculatát megváltoztatták. Elsősorban az iparművészetet kiszolgáló ipari bázis újjászervezése volt a fő feladat, de hamarosan megfogalmazódtak az új célkitűzések is.


Iparművészet: E század folyamán keletkezett ujabb fogalom és ujabb szó; az u. n. nagy művészetekkel, t. i. az építészet, szobrászat és festészettel mintegy ellentétben a kisebb, vagy másként díszítő művészetek (l. o.) megjelölésére szolgál, azoknak nagy csoportját foglalja magában. Az I.

A magyar iparművészetnek is ebből a gyökeres reformból kell kisarjadzania, ha nemcsak múlóértékű divatholmikat, hanem az életünk darabját képező, a szívünkhöz nőtt munkákat akar alkotni.
RÓZSAVÖLGYI GYULA
GARAY ÁKOS RAJZA ...

Iparművészeti tárgyak
arany és elefántcsont megmunkálása
növényi ornamentika
geometrikus jellegű, végtelen fonat ...

iparművészet: elsősorban gyakorlati tárgyak tervezésével foglalkozik, ezeknél fontos szerephez jut az esztétikus megjelenés is
Isten szeme: fénysugarak nyalábjába helyezett, egyenlőszárú háromszögből kitekintő szem ...

IPARMŰVÉSZET

Gerevich László szerint ezt az irány- és stílusváltozást talán semmi sem mutatja ki olyan élesen, mint ha IV. László romanizáló pecsétjét feleségének néhány évvel később készült, gótikus pecsétje mellé tesszük.

Népi ~i Titkárság
Fő feladata a népi ~i gyűjtemény gondozása, az Intézet kezelésébe 1992-ben került Magyar Népi ~i Múzeum gyűjteményének gondozása. E feladatkörbe a gyűjtemény állagának megóvása, a frissítése és a leltári nyilvántartása tartozik.

~
Kerámia:
- fazekaskorong feltalálása
- színes, festett edények
- geometrikusan stilizált díszítés
-Pecsételőhengerek feltalálása.
-ékírás.
-írásbeliség, levéltárak ...

Az ~ könyve, Budapest, 1912
PÁLOSI J.: Az egyensúly biztonsága, Magyar ~, 1994/4.
FRANK J.: Az eleven textil, Budapest, 1980 ...

Az ~i Múzeum palotája a Stubenringen, 1866-1871. Benne figyelemre méltó a központi csarnok.17
A Nemzeti Bank épülete a Herrengasse és a Strauch gasse sarkán, 1856-1860.

ötvösség; ~i ág; kisebb arany, aranyozott ezüst- vagy ezüsttárgyak, ékszerek készítése aranyművesek vagy ötvösök által.
ékszertál
ékszerek tárolására szolgáló, kis tálka ...

Első képviselője Lechner Ödön (1845-1914) volt. Jelentős műve az ~i Múzeum épülete (1895), keleti, mór elemekkel gazdagított szecessziós stílusú.
Magyar Ede: a szegedi Reök-palota (1906-1907)
Hazánkban az üvegfestészetet Róth Miksa képviselte.

szecesszió A századforduló nemzetközi stílusirányzata, amely nemcsak a képzőművészetben, hanem az ~ és az építészet területén is önálló formanyelvet alakított ki. Elnevezése országonként változó (Jugendstil, Art nouveau, Style 1900, stb.).

Liptóújváron született, egy sziléziai vasgyárban tanult díszeket mintázni, majd Bécsben az ~i Iskolában, később az Akadémián tanult. Caspar Zumbusch tanítványa volt.

~ünkön ma is kimutatható a hatásuk. Művészi kivitelű edényeket gyárilag először 1743-ban állítottak elő Holicsban. A Lotharingiai Ferenc alapította gyárban fajanszedényeket, később finomabb tárgyakat, szobrocskákat, majd angol keménycserepet gyártottak.

Az államalapításkori művészet templomokban, kolostorokban, várakban, a kőfaragás és egyes ~ek emlékeiben tettenérhető. Mindebből korunkra vajmi kevés maradt meg. Egyetlen István király korabeli székesegyház alapfalait sem ismerjük teljesen.

Országos Groteszk Képző-, ~i és Fotópályázat : Kaposvár, Vaszary Képtár : 1999. 02. 06 - 03. 06. / [a katalógust szerk. Vörös András] ; [rend. Kapos Art Képző- és ~i Egyesület, Somogy Megyei Művelődési Központ, Vaszary Képtár]. Kaposvár : Kapos Art Képző- és Iparműv. Egyes.

század fordulójának sajátos képző-, építő- és ~i stílusa.
Nemzetközi szócsalád a latin secessio (félreállás, kivonulás) nyomán, a secedere igéből, a se(d)- (félre) és cedere (megy, indul) elemek alapján.

BAUHAUS: 20. századi ~i és építészeti iskola, 1919-ben alapította Gropius. Célja a historizmussal szakító modern építészeti és ~i szemlélet kialakítása volt; a képzőművészetekben az absztrakt művészet törekvéseit képviselte.

Bálint Endre, kollázsok, objektek - ~i Múzeum, Budapest (meghívó)
- IH Galéria, Pécs (katalógus)
Erdély Miklós: , kreatív gasztronómiai kirándulás a Kreativitás - Vizualitás tanfolyam keretében - Szentendre környéke (meghívó, fotó) ...

Ornamentum: díszítmény a festészetben, szobrászatban, építészetben és az ~ben. Az építészetben sima tagok vagy felületek díszítésére, élénkítésére használt faragott vagy festett, többnyire az állat- és növényvilág stilizált formáiból vagy geometrikus rajzokból alkotott díszítmény.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium,
Nemzeti Kulturális Alapprogram,
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány,
Magyar ~i Egyetem Könyvtára,
Beke László,
Mészáros Bence ...

A szecesszió szakítani akart a historizáló, eklektikus stílusutánzatokkal és megpróbált az építészet, a képző- és ~ minden ágára érvényes stílust teremteni.

Esztétikai elvük volt, hogy stílusuk az építészetben, a szobrászatban, a festészetben és az ~ben egymással párhuzamosan jelenjen meg. A római iskola alkotói többek között Árkay Bertalan, Sztehló Lili, Pátzay Pál, Aba-Novák Vilmos, Patkó Károly, Molnár C.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Festészet, Alkotás, Képzőművészet, Szobrászat, Motívum?

◄ Ipari formatervezés   Irracionális ►
 
RSS Mobile