Kezdőlap (Impresszionizmus)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Impresszionizmus

Művészet  Impresszionisztikus  Informel

Impresszionizmus, művészeti irány neve, amely azt tűzi maga elé feladatul, hogy a valóságot ne aprólékosan ábrázolja annak minden kis részletével, hanem hogy csak nagyjából, vázlatosan néhány vonallal és néhány színfolttal adja vissza azt, amit a művész lát.


Az impresszionizmus
Fiatal festők keresték az új művészeti elveket. Igyekeztek egyre tökéletesebben ábrázolni a természetet, de beleütköztek a színes árnyékok problémájába. Rájöttek, hogy az árnyékon belül is számos különböző árnyalat létezik, amelyek közül a kék az uralkodó szín.

AZ IMPRESSZIONIZMUS
A műtörténetnek egy olyan problémájáról akarok szólni, amely a legelhanyagoltabbak közé tartozik, bár voltakép minden esztétikai elemzés végső célját kellene alkotnia: a műkeltette érzelmi hatásról. A jelenlegi műtörténet e részben nem jutott túl a legnagyobb általánosságokon.

impresszionizmus
A festészetben ekkor játszódott le a modern művészet első jelentős forradalma, az impresszionizmus. Festészeti irányzat, amely Franciaországból, az 1860-as évekből indult el.

Az impresszionizmus története és esztétikája

Manet korai festményei, sőt még a konzervatív ízlés és a kispolgári prüdéria dühét kiváltó két fő műve, a "Reggeli a szabadban" és az "Olympia" korántsem minősíthető impresszionistának, akár még előfutárnak sem, ...

Az ~ alapvetően festészeti mozgalom, célja, az 1800-as évek festészeti mintáihoz görcsösen ragaszkodó művészeti felfogás megújítása. Az első újítók közé tartozik Delacroix, Courbet és a barbizoni festőiskola. Jelmondatukkal - "Vissza a természetbe! ...

~ - a latin impressio ("benyomás") szóból ered, az első modern művészeti irányzat, amely az ezernyolcszázas évek végén bontakozott ki Franciaországban.

~ és POSZT~
A 19. századi művészeti technikák közül kétségtelenül a festészet adta leggazdagabb, legújszerűbb értékeket. A legfontosabb irányok Párizsból indultak ki, mely ekkor a művészet lüktető szíve.

~
Festészeti irányzat, amely Franciaországból, az 1860-as évekből indult el. Az impresszionista festők a természetes fény ragyogásában megmutatkozó természet magával ragadó megjelenését ünnepelték - akár hajnali, akár nappali vagy alkonyati fényről volt szó.

~ (122 alkotás)
A 19. század második felének legjelentősebb, franciaországi, főként párizsi és Párizs környéki központokban megjelent stílusirányzat. Az impresszionisták friss, természetes kompozícióikat sokszor plein-air módszerrel, vagyis a szabadban vázolták fel.

~: a pillanatnyi benyomások, a természet színes gazdagsága ábrázolásának, a fényhatásoknak a művészete, a 19. század második felében alakult ki Franciaországban és terjedt el a későbbiekben világszerte
indadísz: növényi indák stilizált megjelenítésével létrehozott díszítés ...

( ~ a képzőművészetben )
INDIVIDUALIZMUS: Életszemlélet, amely az egyént a társadalom fölé helyezi, valóságosnak és lényegesnek egyedül vagy elsősorban az egyén érdekeit tartja.

Az ~ megjelenése Mednyánszky Lászó Vízparti táj figurával című festményében ...

Az ~ a fő céljának a pillanatnyi benyomások kifejezését és a művész szubjektív érzéseinek visszaadását tekinti.

A poszt~

Az 50-es évek a realizmus courbet-i értelmezésének volt a virágkora, a 60-as években bontakoztak ki a plein air törekvések, és egyben a kor reprezentáns festőjének, Manet-nak is erre az időre esik művészi kibontakozása.

~
Szimbolizmus
Szecesszió
Ezek az irányzatok még nem szakadnak el a hagyományoktól, de jelentősen újítanak. A 20.század elején megjelenik az avantgard (1910-30), amely elég szélsőséges irányzat. A 20. század közepétől megkezdődik az ún. klasszicizálódás. A 20.

~(1847-től)
Monet: A felkelő nap impressziója c. képéről, gúnynévként kapta
- szubjektív látásmód
- vibráló tónusok
- valőr (színek telítettsége)
- reflexek (visszatükröződés)
- kiegészítő színek
- nincs kontúr- és vonalperspektíva ...

Az ~sal, mint láttuk, a képírásnak sok évszázados fejlődése fejeződött be, sőt ez a befejezés levált a történelem menetéről, azt is láttuk, hogy a maga irányában folytatni lehetetlen - viszont a régiekhez sem lehet azonmód visszatérni.

3. Az ~ - kb. 1870-es évektől a 19. század végéig
4. A szecesszió - kb. 1870-es évektől a 20. század elejéig
5. A naturalizmus - kb. 1870-es évektől a 20. század elejéig ...

pointillizmus, az ~ból kifejlődött francia festészeti technika. A pointillizmus vagy divizionizmus a tudományos alapokra helyezi azt, amit az impresszionisták ösztönös, tapasztalati eljárását, s a palettán történő színkeverést ún.

Számos mesterségben, műfajban otthonosan mozgott, s arra vágyott, hogy a naturalizmust és ~t meghaladó, mindent átható művészetet hozzon létre. Ehhez az elképzeléshez szükségesnek látszott, hogy kora művészeti életétől kissé eltávolodva teremtse meg alkotó közegét.

A valóság optikai képének hűséges rögzítése céljából tudatosan elemzik a látványt, így a plein-air és az ~ kifejlődéséhez is hozzájárultak. 1880-tól az ú.n.

(Kitekintés a jelenre, formailag is elkülönítve - idézet Galántai György és Vető János beszélgetéséből): "Ezt a fajta művészetet, amit a posztmodenista szociál~ néven neveztünk a Lóránttal, annak egy ilyen túlfejlesztett és túlgondolt verziója ez a fajta szobrászat, vagy kertépítés, ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Festészet, Alkotás, Kompozíció, Görög, Képzőművészet?

◄ Impresszionisztikus   Informel ►
 
RSS Mobile