Kezdőlap (Impresszionizmus)

 Művészet 

  » »
 
   

Impresszionizmus

Művészet  Impresszionisztikus  Informel

Impresszionizmus, művészeti irány neve, amely azt tűzi maga elé feladatul, hogy a valóságot ne aprólékosan ábrázolja annak minden kis részletével, hanem hogy csak nagyjából, vázlatosan néhány vonallal és néhány színfolttal adja vissza azt, ...


Az impresszionizmus
Fiatal festők keresték az új művészeti elveket. Igyekeztek egyre tökéletesebben ábrázolni a természetet, de beleütköztek a színes árnyékok problémájába.

AZ IMPRESSZIONIZMUS
A műtörténetnek egy olyan problémájáról akarok szólni, amely a legelhanyagoltabbak közé tartozik, bár voltakép minden esztétikai elemzés végső célját kellene alkotnia: a műkeltette érzelmi hatásról.

impresszionizmus
A festészetben ekkor játszódott le a modern művészet első jelentős forradalma, az impresszionizmus. Festészeti irányzat, amely Franciaországból, az 1860-as évekből indult el.

Az impresszionizmus története és esztétikája

Manet korai festményei, sőt még a konzervatív ízlés és a kispolgári prüdéria dühét kiváltó két fő műve, a "Reggeli a szabadban" és az "Olympia" korántsem minősíthető impresszionistának, ...

Az impresszionizmus alapvetően festészeti mozgalom, célja, az 1800-as évek festészeti mintáihoz görcsösen ragaszkodó művészeti felfogás megújítása. Az első újítók közé tartozik Delacroix, Courbet és a barbizoni festőiskola.

Impresszionizmus - a latin impressio ("benyomás") szóból ered, az első modern művészeti irányzat, amely az ezernyolcszázas évek végén bontakozott ki Franciaországban.

IMPRESSZIONIZMUS és POSZTIMPRESSZIONIZMUS
A 19. századi művészeti technikák közül kétségtelenül a festészet adta leggazdagabb, legújszerűbb értékeket. A legfontosabb irányok Párizsból indultak ki, mely ekkor a művészet lüktető szíve.

Impresszionizmus
Festészeti irányzat, amely Franciaországból, az 1860-as évekből indult el.

impresszionizmus: a pillanatnyi benyomások, a természet színes gazdagsága ábrázolásának, a fényhatásoknak a művészete, a 19. század második felében alakult ki Franciaországban és terjedt el a későbbiekben világszerte ...

( Impresszionizmus a képzőművészetben )
INDIVIDUALIZMUS: Életszemlélet, amely az egyént a társadalom fölé helyezi, valóságosnak és lényegesnek egyedül vagy elsősorban az egyén érdekeit tartja.

Az impresszionizmus megjelenése Mednyánszky Lászó Vízparti táj figurával című festményében ...

A posztimpresszionizmus

Az 50-es évek a realizmus courbet-i értelmezésének volt a virágkora, a 60-as években bontakoztak ki a plein air törekvések, és egyben a kor reprezentáns festőjének, Manet-nak is erre az időre esik művészi kibontakozása.

Impresszionizmus
Szimbolizmus
Szecesszió
Ezek az irányzatok még nem szakadnak el a hagyományoktól, de jelentősen újítanak. A 20.század elején megjelenik az avantgard (1910-30), amely elég szélsőséges irányzat. A 20.

Impresszionizmus(1847-től)
Monet: A felkelő nap impressziója c. képéről, gúnynévként kapta
- szubjektív látásmód
- vibráló tónusok
- valőr (színek telítettsége)
- reflexek (visszatükröződés)
- kiegészítő színek
- nincs kontúr- és vonalperspektíva ...

Az impresszionizmussal, mint láttuk, a képírásnak sok évszázados fejlődése fejeződött be, sőt ez a befejezés levált a történelem menetéről, azt is láttuk, hogy a maga irányában folytatni lehetetlen - viszont a régiekhez sem lehet azonmód visszatérni.

pointillizmus, az impresszionizmusból kifejlődött francia festészeti technika. A pointillizmus vagy divizionizmus a tudományos alapokra helyezi azt, amit az impresszionisták ösztönös, tapasztalati eljárását, s a palettán történő színkeverést ún.

Számos mesterségben, műfajban otthonosan mozgott, s arra vágyott, hogy a naturalizmust és impresszionizmust meghaladó, mindent átható művészetet hozzon létre.

A valóság optikai képének hűséges rögzítése céljából tudatosan elemzik a látványt, így a plein-air és az impresszionizmus kifejlődéséhez is hozzájárultak. 1880-tól az ú.n.

(Kitekintés a jelenre, formailag is elkülönítve - idézet Galántai György és Vető János beszélgetéséből): "Ezt a fajta művészetet, amit a posztmodenista szociálimpresszionizmus néven neveztünk a Lóránttal, ...

század első éveit az impresszionizmus és a poszt-impresszionizmus szín- és tartalomkísérletei uralták. A fauvisták egyre erősebb színekkel próbálkoztak.

Lásd még: Lásd még: Festészet, Alkotás, Kompozíció, Görög, Képzőművészet

Művészet  Impresszionisztikus  Informel

 
RSS Mobile