Kezdőlap (Idill)

 Művészet 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Idill

Művészet  Ideológia  Ikon

Idill (műfaj) görög eredetű kifejezés, az egyszerű, pásztori életet dicsérő költeményekre (mimosz), amelyek formailag rövid, verses drámai életképek. Schiller szerint ez a legmagasabbrendű ábrázolásmód, mert az eszményit valóságként ábrázolja.


Idill: (gör. eidyllion [képecske], más néven: ekloga [l. o.] pásztori költemény, bukolikus költemény [l. o.]), költői műfaj, a leiró költészetnek, s közelebbről az életképnek egyik formája, mely egyszerü embereket fest, .

IDILL: antik, görög-római műfaj, többnyire pásztorokról szóló mimosz, rövid, verses drámai életkép - Schiller meghatározása szerint idillnek minősül minden olyan irodalmi mű amely az eszményit valóságosként ábrázolja - idillikusság: esztétikai minőség, a szépség feszültségmentesen nyugodt, ...

Az idillek festésében feltűnik és kiemelkedik egy francia kolorista Antoine Watteau, akinek festészete a rokokó báj legvonzóbb megtestesülése. Néhány éve még komolyság, emelkedettség és hősi pózok jelennek meg a vásznakon például Poussin képein, melyeket felvált a báj, a könnyedség.

Derűs polgári idill, különbéke, az életöröm festészete jellemzi Márffy művészetét. Az egykorú szakirodalom lírai impresszionistának, és expresszív naturalistának nevezi őt. Márffy művészete a harmincas években teljesedett ki.

~:
A szicíliai születésű, görög Theokritosz (i.e. III. század) ~nek (görögül eidüllion = képecske, életkép) nevezett költeményeiben, eklogáiban, pásztorokat szerepeltet. Hexameterekben írt és párbeszédes formájú verseiben a pásztorok a természet meghitt közelségében élnek.

Nem vonható tehát párhuzam Theokritosz ~jei és az alexandriai képzőművészet között, mert ez a művészet sokkal inkább rokon az i. e. III. század közepén Alexandriában működő költő, Hérondasz verseivel vagy a "Görög Antológia" néhány kaján epigrammájával.

A rajz erotikus ~t ábrázol. A művészet történetében - tudtunkkal - - ez az első enemű ábrázolás, mely száz évvel megelőzi a hasonló tartalmú velencei metszeteket13 és két századdal elébe vág a francia erotikus festészetnek.

Különösen a kedvelt kirándulóhely, La Grenouilliére környékét és ~i motívumait jelenítette meg, így például a Tánc Moulin de la Galetteben c. 1876-ban készült festményén.

Az emberi alakok Korb Erzsébetnél spirituális tartalmak hordozói (Kinyilatkoztatás), Patkó Károlynál az ~i Árkádia szereplői (Fürdőző nők), Szőnyi Istvánnál pedig hús-vér emberek megtestesítői (Vízparti jelenet).

(gör.) annyi mint szemelvény; igy nevezte el Vergilius ~jeit s ezért E. alatt később a pásztori versezeteket, ~eket értették. E. legum, izauriai Leo és kopronymus Konstantin görög császároknak a császári tanács hozzájárulásával készült 740. törvénye.

Tolnai Ottó ~ a vezérkönyvből című képverse az Új Symposion 1974-ben megjelent 108. számából. A lvezérkönyvl itt módszertani utasítás első elemisták írástanításához. Nem nyomtatott, írógéppel írt szöveg.

Szitanyomat-sorozata egy elképzelt folyamatot mutat be, melynek során egy magányos vidéki ház ~ikus környezete pár lépésben átalakul "korszerű" tájjá.

Ám a tradicionalizmus nemcsak a hűbéri kizsákmányolás anakronisztikus formáinak továbbélését jelenti, hanem a faluközösségek kérdését a nemesi kizsákmányoláshoz kapcsolva lehetetlen nem gondolni a marxi figyelmeztetésre, arra, hogy "ezek az ~ikus faluközösségek, bármily ártatlannak látszanak is, ...

Aprólékosság, kecsesség és finomság a jellemzője. Az ~i hangulatot szinesztéziás képek 'A hangok virággá válnak / Mosolygó ajkidon, /S a virágok hangicsálnak /Teremtő ujjaidon" (Csokonai) és a miniatűrkultuszt bizonyító kicsinyítés teremti meg.

A magyarrá szelídített plein-air festészet ~ikus atmoszférája hatja át a vásznat, s a festő egyéni képi leleménye nyilvánul meg abban a mozzanatban, amint a napernyő színes reflexekkel teli árnyéka élesen átmetszi az olvasó férfit.

században tűntek fel a városi látképek, a rokokó idejében pedig ~i pásztorjeleneteket ábrázoltak. A klasszicizmus és a romantika új motívumokat dolgozott fel. Új fejlődési útját a barbizoni iskola, és az impresszionizmus nyitotta meg.

századi festők, Claude Lorrain, Poussin, Salvator Rosa heroikus és ~ikus tájképei. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy Angliában a tájképkert az épület szerves és nélkülözhetetlen kiegészítője lett. Ahogyan azonban a tájképkert is, első fázisában, még rokokó vonásokat mutatott, a XVIII.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Alkotás, Festészet, Görög, Antik, Költészet?

◄ Ideológia   Ikon ►
 
RSS Mobile