Kezdőlap (Trapéz)

 Matematika 

  » »
 
   

Trapéz

Matematika  Tranzitivitás  Trend

trapéz
(cirkuszi) kötélhinta, négyszög, amelynek két párhuzamos oldala van.
Mértani szakszó a latin trapezium, illetve előzménye, a görög trapezion (asztalka) nyomán, amely a trapeza (asztal) kicsinyített alakja.


trapézszabály
A trapézszabállyal az alakú határozott integrálok értékére kaphatunk közelítő értékeket. Osszuk fel az intervallumot n egyenlő részre, , és jelölje az egyes részek hosszát. Legyen és jelölje az pontot.

A trapéz területe
A - legtágabb értelemben vett - trapéz esetében a terület meghatározásához mindössze az alapokra ('a', 'c'), valamint azok távolságára ('m') lesz szükség, melyeknek a segítségével a terület: ...

Az A0A2B1B0 trapéz egyenlő szárú, tehát az alapokon lévő szögek egyenlőek:
B1A2A0 = B0B1A2
Ezt felhasználva adjuk össze a trapéz belső szögeit:
2 B1A2A0 + 2(Ď€-2Îł) = 2Ď€ ...

Az egyenlőszárú trapéz is tengelyesen szimmetrikus, szimmetriatengelye az alapjai oldalfelező merőlegese.
A paralelogramma középpontosan szimmetrikus, szimmetria-középpontja az átlói metszéspontja.

definíció rombuszról, romboidról és trapézről anélkül, hogy a tételek később akár csak egyetlen egyszer is ilyen néven említenének valamely paralelogrammát. Logikai szempontból, persze, hiba az ilyen fölösleges definíció.

hogy szerintük kettőjük kezében összesen hány darab pénzérme, gyufaszál satöbbi van. A győztes az, aki pontosan eltalálja ezt az összeget. (Ha a diszkrét valószínűségi változók értéktartománya nem azonos, akkor a háromszög-eloszlás trapéz-eloszlásba ...

Lásd még: Lásd még: Négyzet, Függvény, Háromszög, Bizonyítás, Egyenlet

◄ Tranzitivitás   Trend ►
 
RSS Mobile