Szórás

Szórásnégyzet
Definíciók
Mint általában, tekintsünk egy eseménytéren egy véletlen kísérletet és egy valószínűségi mértéket. Tegyük fel, hogy X egy S értékű, a kísérlettől függő valószínűségi változó.


Várható érték és szórás (0+2)
Diszkrét valószínűségi változók (0+4)
Binomiális (Bernoulli) eloszlás (0+5)
Hipergeometrikus eloszlás (1+4)
Poisson eloszlás (1+6)
Folytonos valószínűségi változók (0+2)
Egyenletes eloszlás (0+1)
Normális eloszlás (1+2) ...

szórás
A szórásnégyzet vagy másképpen variancia pozitív négyzetgyöke, egy eloszlás szóródásának szokásos mértéke. Becslése, az empirikus szórásnégyzet négyzetgyöke a minta szóródását jellemzi.

Szórásnégyzet (variancia): az adatok és a középértékek közötti eltérések négyzeteinek középértéke (Sx2)
Középérték szórása (standard hiba): a középérték megbízhatóságának jellemzésére szolgál.

VÁRHATÓ ÉRTÉK, SZÓRÁS, MARKOV ÉS CSEBISEV EGYENLŐTLENSÉG (megoldások)
Várható érték és a szórás fogalma, példák, diszkrét és folytonos valószínűségi változók várható értéke és szórása, Markov és Csebisev egyenlőtlenség, becslések, ...

1911-ben Rutherford szórási kísérletéből egy nagyon kompakt, kis méretű, nagy tömegű, pozitív töltésű atommag létére következtetett, amit ő protonnak hívott. Később kiderült, hogy az atommag pozitív és semleges összetevőkből áll.

Csúcsosság (Kurtosis) Relatív fogalom, azt jelzi, hogy az eloszlás az azonos középértékű és szórású normális eloszlásnál jobban vagy kezvésbé tömörül.

Lásd még: Lásd még: Statisztika, Gyakoriság, Valószínűség, Összeg, Eloszlás

RSS RSS

© MiMi