Kezdőlap (Szélsőérték)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szélsőérték

Matematika  Szélső érték  Szétválasztható

Szöveges szélsőérték feladat
Szöveges feladatok esetében előfordulhat, hogy valamely vizsgált jellemző szélsőértékét, azaz maximumát, minimumát keressük. Ekkor fel kell írnunk a vizsgált jellemzőt leíró függvényt, s annak (általában) lokális maximumát vagy minimumát keresni.


szélsőérték feltételei
Egy függvény stacionárius pontjainak jellegét meghatározó feltételek, amelyek általában a függvény egy vagy több deriváltját használják az aodtt pontban. Ha , akkor az pont stacionárius pont (ez a szélsőérték létezésének elsőrendű szükséges feltétele).

9. Szélsőérték-problémák megoldása függvénytulajdonságok alapján és nevezetes
közepekkel.
10. Számsorozatok és tulajdonságaik (korlátosság, monotonitás, konvergencia). Nevezetes ...

3.2 2. A szélsőértéktétel
3.2.1 Az értékkészlet szuprémumtulajdonságával
Korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény felveszi minimumát és maximumát.

TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele OLVASGATNI:2.OLD
6.4.TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele az első derivált alapján
6.5.TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele a második derivált alapján
7.2.

Optimalizációs módszerek - ~ keresés
Newton-iteráció ...

Mit nevezünk egy függvény zérushelyének, ~ének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása ...

(Az itt leírtak az 1999. február 16-i verzióra érvényesek.) Egyszerű függvényábrázoló, emellett ~-számításra és görbeérintő meghatározására is alkalmas. A koordináta-rendszerben kényelmesen mozoghatunk, bár a mozgás közbeni megjelenítés még nem tökéletes.

Adott n mintanagyság esetén Z eloszlása közelebb van a normálishoz, amikor p közel van 12 -hez, és messzebb van a normálistól, amikor p közel van 0-hoz vagy 1-hez (~).

Egy hosszabb időszak szórásdiagramon való ábrázolása lehetőséget ad az adott paraméter potenciális ~einek jobb áttekintésére.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Egyenlet, Integrál, Lineáris, Vektor?

◄ Szélső érték   Szétválasztható ►
 
RSS Mobile