Kezdőlap (Szélsőérték)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Szélsőérték

Matematika  Szélső érték  Szétválasztható

Szöveges szélsőérték feladat
Szöveges feladatok esetében előfordulhat, hogy valamely vizsgált jellemző szélsőértékét, azaz maximumát, minimumát keressük. Ekkor fel kell írnunk a vizsgált jellemzőt leíró függvényt, s annak (általában) lokális maximumát vagy minimumát keresni.


szélsőérték feltételei
Egy függvény stacionárius pontjainak jellegét meghatározó feltételek, amelyek általában a függvény egy vagy több deriváltját használják az aodtt pontban. Ha , akkor az pont stacionárius pont (ez a szélsőérték létezésének elsőrendű szükséges feltétele).

9. Szélsőérték-problémák megoldása függvénytulajdonságok alapján és nevezetes
közepekkel.
10. Számsorozatok és tulajdonságaik (korlátosság, monotonitás, konvergencia). Nevezetes ...

3.2 2. A szélsőértéktétel
3.2.1 Az értékkészlet szuprémumtulajdonságával
Korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény felveszi minimumát és maximumát.

TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele OLVASGATNI:2.OLD
6.4.TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele az első derivált alapján
6.5.TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele a második derivált alapján
7.2.

Optimalizációs módszerek - szélsőérték keresés
Newton-iteráció ...

Mit nevezünk egy függvény zérushelyének, szélsőértékének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása ...

(Az itt leírtak az 1999. február 16-i verzióra érvényesek.) Egyszerű függvényábrázoló, emellett szélsőérték-számításra és görbeérintő meghatározására is alkalmas. A koordináta-rendszerben kényelmesen mozoghatunk, bár a mozgás közbeni megjelenítés még nem tökéletes.

Adott n mintanagyság esetén Z eloszlása közelebb van a normálishoz, amikor p közel van 12 -hez, és messzebb van a normálistól, amikor p közel van 0-hoz vagy 1-hez (szélsőérték).

Egy hosszabb időszak szórásdiagramon való ábrázolása lehetőséget ad az adott paraméter potenciális szélsőértékeinek jobb áttekintésére.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Függvény, Egyenlet, Integrál, Lineáris, Vektor?

◄ Szélső érték   Szétválasztható ►
 
RSS Mobile