Szélsőérték

Szöveges szélsőérték feladat
Szöveges feladatok esetében előfordulhat, hogy valamely vizsgált jellemző szélsőértékét, azaz maximumát, minimumát keressük.


szélsőérték feltételei
Egy függvény stacionárius pontjainak jellegét meghatározó feltételek, amelyek általában a függvény egy vagy több deriváltját használják az aodtt pontban.

9. Szélsőérték-problémák megoldása függvénytulajdonságok alapján és nevezetes
közepekkel.
10. Számsorozatok és tulajdonságaik (korlátosság, monotonitás, konvergencia). Nevezetes ...

3.2 2. A szélsőértéktétel
3.2.1 Az értékkészlet szuprémumtulajdonságával
Korlátos és zárt intervallumon értelmezett folytonos függvény felveszi minimumát és maximumát.

TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének szükséges feltétele OLVASGATNI:2.OLD
6.4.TÉTEL A lokális szélsőérték létezésének elégséges feltétele az első derivált alapján
6.5.

Mit nevezünk egy függvény zérushelyének, szélsőértékének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség ...

(Az itt leírtak az 1999. február 16-i verzióra érvényesek.) Egyszerű függvényábrázoló, emellett szélsőérték-számításra és görbeérintő meghatározására is alkalmas.

Adott n mintanagyság esetén Z eloszlása közelebb van a normálishoz, amikor p közel van 12 -hez, és messzebb van a normálistól, amikor p közel van 0-hoz vagy 1-hez (szélsőérték).

Lásd még: Lásd még: Függvény, Derivált, Sorozat, Analízis, Konvergens

RSS RSS

© MiMi