Kezdőlap (Párhuzamos egyenes)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Párhuzamos egyenes

Matematika  Párhuzamos  Párhuzamos sík

Ha párhuzamos egyeneseket metsz egy egyenes, akkor egymással egyenlő váltószögek keletkeznek, és a szemközti belső szöggel egyenlő külső szög keletkezik, és ugyanazon az oldalon (együtt) két derék-szöggel egyenlő belsőszögek keletkeznek. (megj_I_29) ...


x tengellyel párhuzamos egyeneseknek is legfeljebb egy-egy közös pontja van a grafikonnal; ez azt jelenti, hogy
[D]
x , illetve ...

- a tengellyel párhuzamos egyenesek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

Húzzunk párhuzamos egyeneseket a P ponton át az ABC háromszög mindhárom oldalával. Ez a három egyenes három kisebb méretű, de ugyancsak egyenlő oldalú háromszöget hoz létre az oldalakkal vett metszéspontok segítségével, amelyeknek a P pontban közös pontjuk is van.

A P ponton átmenő és az OY tengellyel párhuzamos egyenes az OX tengelyt (x tengelyt) valamely P' pontban metszi. Hasonlóan, a P ponton átmenő és az OX tengellyel párhuzamos egyenes az OY tengelyt (y tengelyt) valamely P" pontban metszi.

Palást: a hasábnak az a része, mely a párhuzamos egyenesek segítségével keletkezett, azaz a csőfelületnek az a része, mely a két sík között van; ...

Ha ugyanis több, egy egyenesben megadott, pont középtávolságának centruma ama pont, melyre nézve az adott pontoktól való távolságok algebrai összege 0, akkor valamely algebrai görbének párhuzamos egyenesekkel való metszéspontjaira nézve a középtávolságok centrumai egy és ugyanazon egyenesben ...

- Két adott egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza: Párhuzamos egyenesek esetében a két egyenes között húzott harmadik párhuzamos egyenes melynek távolsága megegyezik a két egyenestől, ...

Két párhuzamos egyenesre vonatkozó tükrözés szorzata eltolás. Az eltolás iránya merőleges az egyenesekre, nagysága a tengelyek távolságának kétszerese.

Egy szög szárait metsző párhuzamos egyenesekből a szárak által kimetszett szakaszok aránya megegyezik a párhuzamosok által az egyik szárból kimetszett szakaszok arányával, a szög csúcsától mérve.
Bizonyítás: ...

(ii) A két legtávolabbi pont által meghatározott szakaszra két végpontjában merőlegest állítva két párhuzamos egyenest kapunk, amely által meghatarozott sáv ponthalmazunk egy (nem lényeges) támaszsávja. Ezt addig forgatjuk pozitív irányba, amíg lényegessé nem válik.

Az euklídeszi geometriában két párhuzamos egyenesnek végtelen sok közös merőlegese van, ezek bármelyike alkalmas az eltolás nagyságának a meghatározására.

Ugyanakkor feljegyezzük azt az X szöget, amit a tű felső fele bezár a tű közepén átmenő, a fapadló léceivel párhuzamos egyenessel és azt az Y értéket, amely megadja a tű közepének a megfelelő fapadló léc alsó vonalától való távolságát.

Körzőnyílásba vesszük az AB szakaszt és húzunk egy ívet a P pontból, majd az AP szakaszt vesszük körzőnyílásba és húzunk vele egy ívet a B pontból. Az ívek metszéspontja a C pont melyet a P ponttal összekötve kapjuk az a egyenessel párhuzamos egyenest, mely átmegy a P ponton.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Egyenes, Párhuzamos, Háromszög, Szakasz, Távolság?

◄ Párhuzamos   Párhuzamos sík ►
 
RSS Mobile