Párhuzamos egyenes

Ha párhuzamos egyeneseket metsz egy egyenes, akkor egymással egyenlő váltószögek keletkeznek, és a szemközti belső szöggel egyenlő külső szög keletkezik, és ugyanazon az oldalon (együtt) két derék-szöggel egyenlő belsőszögek keletkeznek. (megj_I_29) ...


x tengellyel párhuzamos egyeneseknek is legfeljebb egy-egy közös pontja van a grafikonnal; ez azt jelenti, hogy
[D]
x , illetve ...

- a tengellyel párhuzamos egyenesek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

Húzzunk párhuzamos egyeneseket a P ponton át az ABC háromszög mindhárom oldalával.

A P ponton átmenő és az OY tengellyel párhuzamos egyenes az OX tengelyt (x tengelyt) valamely P' pontban metszi. Hasonlóan, a P ponton átmenő és az OX tengellyel párhuzamos egyenes az OY tengelyt (y tengelyt) valamely P" pontban metszi.

Palást: a hasábnak az a része, mely a párhuzamos egyenesek segítségével keletkezett, azaz a csőfelületnek az a része, mely a két sík között van; ...

Ha ugyanis több, egy egyenesben megadott, pont középtávolságának centruma ama pont, melyre nézve az adott pontoktól való távolságok algebrai összege 0, akkor valamely algebrai görbének párhuzamos egyenesekkel való metszéspontjaira nézve a ...

- Két adott egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza: Párhuzamos egyenesek esetében a két egyenes között húzott harmadik párhuzamos egyenes melynek távolsága megegyezik a két egyenestől, ...

Egy szög szárait metsző párhuzamos egyenesekből a szárak által kimetszett szakaszok aránya megegyezik a párhuzamosok által az egyik szárból kimetszett szakaszok arányával, a szög csúcsától mérve.
Bizonyítás: ...

(ii) A két legtávolabbi pont által meghatározott szakaszra két végpontjában merőlegest állítva két párhuzamos egyenest kapunk, amely által meghatarozott sáv ponthalmazunk egy (nem lényeges) támaszsávja.

Az euklídeszi geometriában két párhuzamos egyenesnek végtelen sok közös merőlegese van, ezek bármelyike alkalmas az eltolás nagyságának a meghatározására.

Ugyanakkor feljegyezzük azt az X szöget, amit a tű felső fele bezár a tű közepén átmenő, a fapadló léceivel párhuzamos egyenessel és azt az Y értéket, amely megadja a tű közepének a megfelelő fapadló léc alsó vonalától való távolságát.

Lásd még: Lásd még: Párhuzamos, Egyenes, Háromszög, Geometria, Távolság

RSS RSS

© MiMi