Kezdőlap (Párhuzamos egyenes)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Párhuzamos egyenes

Matematika  Párhuzamos  Párhuzamos sík

Ha párhuzamos egyeneseket metsz egy egyenes, akkor egymással egyenlő váltószögek keletkeznek, és a szemközti belső szöggel egyenlő külső szög keletkezik, és ugyanazon az oldalon (együtt) két derék-szöggel egyenlő belsőszögek keletkeznek. (megj_I_29) ...


x tengellyel párhuzamos egyeneseknek is legfeljebb egy-egy közös pontja van a grafikonnal; ez azt jelenti, hogy
[D]
x , illetve ...

- a tengellyel párhuzamos egyenesek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

Húzzunk párhuzamos egyeneseket a P ponton át az ABC háromszög mindhárom oldalával. Ez a három egyenes három kisebb méretű, de ugyancsak egyenlő oldalú háromszöget hoz létre az oldalakkal vett metszéspontok segítségével, amelyeknek a P pontban közös pontjuk is van.

A P ponton átmenő és az OY tengellyel párhuzamos egyenes az OX tengelyt (x tengelyt) valamely P' pontban metszi. Hasonlóan, a P ponton átmenő és az OX tengellyel párhuzamos egyenes az OY tengelyt (y tengelyt) valamely P" pontban metszi.

Palást: a hasábnak az a része, mely a ~ek segítségével keletkezett, azaz a csőfelületnek az a része, mely a két sík között van; ...

Ha ugyanis több, egy egyenesben megadott, pont középtávolságának centruma ama pont, melyre nézve az adott pontoktól való távolságok algebrai összege 0, akkor valamely algebrai görbének ~ekkel való metszéspontjaira nézve a középtávolságok centrumai egy és ugyanazon egyenesben ...

- Két adott egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza: ~ek esetében a két egyenes között húzott harmadik ~ melynek távolsága megegyezik a két egyenestől, ...

Két ~re vonatkozó tükrözés szorzata eltolás. Az eltolás iránya merőleges az egyenesekre, nagysága a tengelyek távolságának kétszerese.

Egy szög szárait metsző ~ekből a szárak által kimetszett szakaszok aránya megegyezik a párhuzamosok által az egyik szárból kimetszett szakaszok arányával, a szög csúcsától mérve.
Bizonyítás: ...

(ii) A két legtávolabbi pont által meghatározott szakaszra két végpontjában merőlegest állítva két ~t kapunk, amely által meghatarozott sáv ponthalmazunk egy (nem lényeges) támaszsávja. Ezt addig forgatjuk pozitív irányba, amíg lényegessé nem válik.

Az euklídeszi geometriában két ~nek végtelen sok közös merőlegese van, ezek bármelyike alkalmas az eltolás nagyságának a meghatározására.

Ugyanakkor feljegyezzük azt az X szöget, amit a tű felső fele bezár a tű közepén átmenő, a fapadló léceivel ~sel és azt az Y értéket, amely megadja a tű közepének a megfelelő fapadló léc alsó vonalától való távolságát.

Körzőnyílásba vesszük az AB szakaszt és húzunk egy ívet a P pontból, majd az AP szakaszt vesszük körzőnyílásba és húzunk vele egy ívet a B pontból. Az ívek metszéspontja a C pont melyet a P ponttal összekötve kapjuk az a egyenessel ~t, mely átmegy a P ponton.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Egyenes, Párhuzamos, Háromszög, Szakasz, Távolság?

◄ Párhuzamos   Párhuzamos sík ►
 
RSS Mobile