Kezdőlap (Párhuzamos egyenes)

 Matematika 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Matematika » Párhuzamos egyenes


 

Párhuzamos egyenes

Matematika  Párhuzamos  Párhuzamos sík

Ha párhuzamos egyeneseket metsz egy egyenes, akkor egymással egyenlő váltószögek keletkeznek, és a szemközti belső szöggel egyenlő külső szög keletkezik, és ugyanazon az oldalon (együtt) két derék-szöggel egyenlő belsőszögek keletkeznek. (megj_I_29) ...


Bolyaiék párja a modern tragikum képe: láthatóvá teszi az euklidesziben még láthatatlan törést. A jel és jelzett közötti láthatatlan törés a jelben is láthatóvá válik.

x tengellyel párhuzamos egyeneseknek is legfeljebb egy-egy közös pontja van a grafikonnal; ez azt jelenti, hogy
[D]
x , illetve ...

- a tengellyel ek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

Húzzunk párhuzamos egyeneseket a P ponton át az ABC háromszög mindhárom oldalával.

A P ponton átmenő és az OY tengellyel az OX tengelyt (x tengelyt) valamely P' pontban metszi. Hasonlóan, a P ponton átmenő és az OX tengellyel az OY tengelyt (y tengelyt) valamely P" pontban metszi.

Palást: a hasábnak az a része, mely a párhuzamos egyenesek segítségével keletkezett, azaz a csőfelületnek az a része, mely a két sík között van; ...

Ha ugyanis több, egy egyenesben megadott, pont középtávolságának centruma ama pont, melyre nézve az adott pontoktól való távolságok algebrai összege 0, akkor valamely algebrai görbének ekkel való metszéspontjaira nézve a ...

- Két adott egyenestől egyenlő távolságra lévő pontok halmaza: Párhuzamos egyenesek esetében a két egyenes között húzott harmadik párhuzamos egyenes melynek távolsága megegyezik a két egyenestől, ...

Egy szög szárait metsző ekből a szárak által kimetszett szakaszok aránya megegyezik a párhuzamosok által az egyik szárból kimetszett szakaszok arányával, a szög csúcsától mérve.
Bizonyítás: ...

(ii) A két legtávolabbi pont által meghatározott szakaszra két végpontjában merőlegest állítva két párhuzamos egyenest kapunk, amely által meghatarozott sáv ponthalmazunk egy (nem lényeges) támaszsávja.

Az euklídeszi geometriában két nek végtelen sok közös merőlegese van, ezek bármelyike alkalmas az eltolás nagyságának a meghatározására.

Lásd még: Lásd még: Párhuzamos, Egyenes, Háromszög, Geometria, Távolság

Matematika  Párhuzamos  Párhuzamos sík

 
RSS Mobile