Kezdőlap (Párhuzamos)

 Matematika 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Matematika » Párhuzamos


 

Párhuzamos

Matematika  Parciális tört  Párhuzamos egyenes

párhuzamos
Egymástól minden pontjukon azonos távolságban lévő -vonalak vagy síkok-. Származéka: párhuzam.
Nyelvújítási alkotás a latin parallelus magyarítására a pár meg a régi huzamos (hosszan tartó) elemekből, a párhuzam utólagos elvonás.


A szelők tétele és megfordítása
Tétel: Ha egy szög szárait egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya megegyezik a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.

A párhuzamosoknak sem a múltjukban, sem a jövőjükben, sem a jelenükben nincs közös pontjuk. A közös a múltból a régmúltba, a kiürült, trónfosztott mítoszba süllyedt, a jövőből pedig az elérhetetlen távolba illant.


Kettő vagy több egyenes vagy sík, amelyek mindig azonos távolságra vannak egymástól, következésképpen sohasem metszik egymást.

(Párhuzamos szelők tétele: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya egyenlő a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.)
...

Élek sága
Két él , ha végponthalmazuk azonos.
Adott pontpár összekötöttségének multiplicitása azon élek száma, amelyek végponthalmaza az adott pontpár.

Párhuzamossági szög
Legyen adott a síkban egy s egyenes, egy attól d távolságban lévő P pont! Legyen továbbá a P pontra illeszkedő és az adott egyenesre merőleges m egyenesnek a P -re illeszkedő e -vel egyirányú egyenessel bezárt szöge d .

A ok problémája iránti érdeklődést a Gauss-szal folytatott beszélgetések ébresztették fel Bolyai Farkasban.

A párhuzamos vonalú (megj_I_34) idomok szemközti oldalai és szögei egyenlők egymással, és az átló felezi őket.

Más gépek an több műveletet is végrehajthatnak, így adnak össze két vektort egy lépésben.
A valódi számítógép egy modellje: Az ilyen gépen az algoritmus ...

- a tengellyel párhuzamos egyenesek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

(diameter) a kúpszeletek esetében oly egyenes, mely a kúpszelet minden egy bizonyos iránnyal , húrjának felező pontját tartalmazza. Az Á. maga a húrirányhoz konjugált. Az ellipszis és hiperbola esetében az Á.

A P ponton az YOZ síkkal (yz síkkal) párhuzamosan áthaladó, egyértelműen meghatározott sík az OX tengelyt (az x tengelyt) valamely P' pontban metszi.

Gömbréteg (gömböv): Ebben az esetben a síkidom úgy keletkezik, hogy berajzoljuk egy körnek két, egymással húrját, majd tekintjük a körnek, a húrok által közrezárt részét.

Például a megoldásokra érvényesek a következő állítások megfelelői: két síkbeli vektor bármely lineáris kombinációja e síkbeli, továbbá ha tekintünk két nem párhuzamos vektort, ...

ság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása
Ponthalmazok meghatározása #2
Ponthalmazok; tengelyesen szimetrikus háromszögek, négyszögek, szokszögek
Pontkörüli forgatás, tulajdonságai
Prímszám, relatív prím
Prímszámok, relatív prím ...

A "paralelogramma" jelentése: Olyan négyszög, melynek a 2-2 szemközti oldala párhuzamos.

Lásd még: Lásd még: Függvény, Egyenlet, Egyenes, Hasonló, Háromszög

Matematika  Parciális tört  Párhuzamos egyenes

 
RSS Mobile