Kezdőlap (Párhuzamos)

 Matematika 

  » »
 
   

Párhuzamos

Matematika  Parciális tört  Párhuzamos egyenes

párhuzamos
Egymástól minden pontjukon azonos távolságban lévő -vonalak vagy síkok-. Származéka: párhuzam.
Nyelvújítási alkotás a latin parallelus magyarítására a pár meg a régi huzamos (hosszan tartó) elemekből, a párhuzam utólagos elvonás.


A párhuzamos szelők tétele és megfordítása
Tétel: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya megegyezik a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.

párhuzamos
Kettő vagy több egyenes vagy sík, amelyek mindig azonos távolságra vannak egymástól, következésképpen sohasem metszik egymást.

(Párhuzamos szelők tétele: Ha egy szög szárait párhuzamos egyenesekkel metsszük, akkor az egyik száron keletkezett szakaszok aránya egyenlő a másik száron keletkező megfelelő szakaszok arányával.)
...

A párhuzamos kapcsolású rendszer pontosan akkor működik, ha legalább egy komponense működik. Igazoljuk, hogy ...

Élek párhuzamossága
Két él párhuzamos, ha végponthalmazuk azonos.
Adott pontpár összekötöttségének multiplicitása azon élek száma, amelyek végponthalmaza az adott pontpár.

Párhuzamossági szög
Legyen adott a síkban egy s egyenes, egy attól d távolságban lévő P pont! Legyen továbbá a P pontra illeszkedő és az adott egyenesre merőleges m egyenesnek a P -re illeszkedő e -vel egyirányú egyenessel bezárt szöge d .

A párhuzamosok problémája iránti érdeklődést a Gauss-szal folytatott beszélgetések ébresztették fel Bolyai Farkasban.

A párhuzamos vonalú (megj_I_34) idomok szemközti oldalai és szögei egyenlők egymással, és az átló felezi őket.

Más gépek párhuzamosan több műveletet is végrehajthatnak, így adnak össze két vektort egy lépésben.
A valódi számítógép egy modellje: Az ilyen gépen az algoritmus ...

- a tengellyel párhuzamos egyenesek párhuzamosok a képükkel
fix pont: a tengely pontjai
fix egyenes: a tengely
invariáns egyenes: a tengelyre merőleges egyenesek ...

Párhuzamos mérési helyszínek - Veszprém7.7. A standard normáleloszlás sűrűségfüggvénye8.1. Nagytérfogat-áramú pormintavevő, és a szűrőpapíron felfogott porminta9.1.

(diameter) a kúpszeletek esetében oly egyenes, mely a kúpszelet minden egy bizonyos iránnyal párhuzamos, húrjának felező pontját tartalmazza. Az Á. maga a húrirányhoz konjugált. Az ellipszis és hiperbola esetében az Á.

A P ponton az YOZ síkkal (yz síkkal) párhuzamosan áthaladó, egyértelműen meghatározott sík az OX tengelyt (az x tengelyt) valamely P' pontban metszi.

Gömbréteg (gömböv): Ebben az esetben a síkidom úgy keletkezik, hogy berajzoljuk egy körnek két, egymással párhuzamos húrját, majd tekintjük a körnek, a húrok által közrezárt részét.

Ezek megvalósítása pedig, a párhuzamos és a soros kapcsolás. Mivel két párhuzamosan kötött kapcsolóból, ha az egyiket bekapcsoljuk, akkor már vezet, a párhuzamos kapcsolás a "vagy" műveletet tudja megvalósítani.

Írd fel mindkét egyenes egyenletét a másik alakban is, továbbá azon e1 és f1 egyenesek egyenletét, melyek párhuzamosak az e és f egyenesekkel, és az A ponton mennek át (e1 egyenes az e-vel, ...

Például a megoldásokra érvényesek a következő állítások megfelelői: két síkbeli vektor bármely lineáris kombinációja e síkbeli, továbbá ha tekintünk két nem párhuzamos vektort, ...

Párhuzamosság, merőlegesség
Ponthalmazok meghatározása
Ponthalmazok meghatározása #2
Ponthalmazok; tengelyesen szimetrikus háromszögek, négyszögek, szokszögek
Pontkörüli forgatás, tulajdonságai
Prímszám, relatív prím
Prímszámok, relatív prím ...

A "paralelogramma" jelentése: Olyan négyszög, melynek a 2-2 szemközti oldala párhuzamos.

Lásd még: Lásd még: Függvény, Egyenlet, Egyenes, Hasonló, Háromszög

◄ Parciális tört   Párhuzamos egyenes ►
 
RSS Mobile