Paraméter

paraméter
Egyenletben szereplő tetszőleges értékű állandó, műszaki mutató, jellemző érték, parabola fókusza és vezérvonala közti távolság.


Differenciálszámítás Paraméteres függvény deriválása
Határozd meg az alábbi paraméteresen megadott függvény x változó szerinti első deriváltját a t paraméter függvényében! ...

Paraméteres eljárások, varianciaanalízisEgyszempontos varianciaanalízisAz egyszempontos varianciaanalízis elveTöbbszörös összehasonlításokAz egyszempontos varianciaanalízis feltételeiA varianciaanalízis elvégzéséhez, ...

Paraméterek
Általános értelemben egy θ paraméter az X eloszlás egy függvénye, ami Θ paramétertérbeli értékeket vesz fel.

Két paraméteres általánosított probléma: Az alapprobléma paraméteres változata, azaz adott egy {Hm,n} halmazsorozat. Határozzuk meg hogyan függ az m és n paraméterektől halmazunk elemszáma.

Paraméterek: pozitív egész; <<
Alkalmazás: Egy kísérletet -szer megismételek, mekkora valószínűséggel fog bekövetkezni -szor az az esemény, amely egy kísérletben valószínűséggel következik be.

1. A cikkek paramétereit köszönöm, egyelőre nem találtam meg őket, ha esetleg neked megvannak, szívesen veszem a fénymásolatokat, scanneléseket, vagy ha tudod a magyarországi fellelhetőségüket, azokat az infokat.

akkor ha valamely a paraméterértékre a T leképezésnek van n periódusú pontja (más szóval a T n-edik iteráltjának van fixpontja), akkor minden, a fenti értelemben n-nél kisebb m-re T-nek van m periódusú pontja.

Statisztika (Statistics) A mintából (megfigyelési adatokból) számított mennyiségek, rendszerint a populáció paramétereinek becslései. Mivel valószínűségi változók függvényei, maguk is valószínűségi változók.

Az elemi algebrában paraméternek nevezett fogalom talán a legérdekesebb, legnehezebben leírható: ez olyan mennyiség, melynek értéke nem lényeges, így tulajdonképp ismeretlen, de nem cél a kiszámolása.

Ha az alapfelület és a képfelület egyenleteinek paraméterei között megfelelő matematikai összefüggést adunk meg, melyet a egyenletekkel fejezünk ki, akkor olyan kapcsolatot állítottunk fel a két felület pontjai között, ...

Gyakran találkozunk olyan differenciálegyenletekkel, amelyekhez találunk egy paraméter(eke)t tartalmazó képletet, mely rendelkezik azzal a tulajdonsággal, ...

Regresszió alapötlete, magyarázó változók, eredményváltozó, proxy változó, dummy változó, lineáris kétváltozós regresszió, reziduumok, reziduális szórás, korreláció, kovariancia, elaszticitás, többváltozós lineáris regressziós modell, paraméterek ...

Online adatbázisából a meteorológiai paraméterek alakulását ismerhetjük meg (mint hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, szélirány, UV-B sugárzás - 3.6 ábra és 3.7 ábra).

síkban, amelyek a sík egy pontjától és egy a pontra nem illeszkedő egyenesétől egyenlő távolságra helyezkednek el. Az adott pont a parabola fókuszpontja, az egyenes pedig a vezéregyenese. A fókuszpont távolsága a vezéregyenestől a parabola paramétere.

Lambert megoldása egyenértékű annak az elhelyezkedési paraméternek a meghatározásával, amely minimalizálja az ...

táblázatban a páfrányhoz és fűhöz hasonló képek algoritmusainak transzformációihoz való információk találhatók. A táblázatban megtalálható minden transzformációhoz a szükséges a, b, c, d, e és f paraméter.

Lásd még: Lásd még: Függvény, Hasonló, Négyzet, Egyenlet, Halmaz

RSS RSS

© MiMi