Kezdőlap (Paraméter)

 Matematika 

  » »
 
   

Paraméter

Matematika  Paralelogramma  Parciális

paraméter
Egyenletben szereplő tetszőleges értékű állandó, műszaki mutató, jellemző érték, parabola fókusza és vezérvonala közti távolság.


Differenciálszámítás Paraméteres függvény deriválása
Határozd meg az alábbi paraméteresen megadott függvény x változó szerinti első deriváltját a t paraméter függvényében! ...

Paraméteres eljárások, varianciaanalízisEgyszempontos varianciaanalízisAz egyszempontos varianciaanalízis elveTöbbszörös összehasonlításokAz egyszempontos varianciaanalízis feltételeiA varianciaanalízis elvégzéséhez, ...

Paraméterek
Általános értelemben egy θ paraméter az X eloszlás egy függvénye, ami Θ paramétertérbeli értékeket vesz fel.

Két paraméteres általánosított probléma: Az alapprobléma paraméteres változata, azaz adott egy {Hm,n} halmazsorozat. Határozzuk meg hogyan függ az m és n paraméterektől halmazunk elemszáma.

Paraméterek: pozitív egész; <<
Alkalmazás: Egy kísérletet -szer megismételek, mekkora valószínűséggel fog bekövetkezni -szor az az esemény, amely egy kísérletben valószínűséggel következik be.

1. A cikkek paramétereit köszönöm, egyelőre nem találtam meg őket, ha esetleg neked megvannak, szívesen veszem a fénymásolatokat, scanneléseket, vagy ha tudod a magyarországi fellelhetőségüket, azokat az infokat.

akkor ha valamely a paraméterértékre a T leképezésnek van n periódusú pontja (más szóval a T n-edik iteráltjának van fixpontja), akkor minden, a fenti értelemben n-nél kisebb m-re T-nek van m periódusú pontja.

Statisztika (Statistics) A mintából (megfigyelési adatokból) számított mennyiségek, rendszerint a populáció paramétereinek becslései. Mivel valószínűségi változók függvényei, maguk is valószínűségi változók.

Az elemi algebrában paraméternek nevezett fogalom talán a legérdekesebb, legnehezebben leírható: ez olyan mennyiség, melynek értéke nem lényeges, így tulajdonképp ismeretlen, de nem cél a kiszámolása.

Ha az alapfelület és a képfelület egyenleteinek paraméterei között megfelelő matematikai összefüggést adunk meg, melyet a egyenletekkel fejezünk ki, akkor olyan kapcsolatot állítottunk fel a két felület pontjai között, ...

Gyakran találkozunk olyan differenciálegyenletekkel, amelyekhez találunk egy paraméter(eke)t tartalmazó képletet, mely rendelkezik azzal a tulajdonsággal, ...

Regresszió alapötlete, magyarázó változók, eredményváltozó, proxy változó, dummy változó, lineáris kétváltozós regresszió, reziduumok, reziduális szórás, korreláció, kovariancia, elaszticitás, többváltozós lineáris regressziós modell, paraméterek ...

Online adatbázisából a meteorológiai paraméterek alakulását ismerhetjük meg (mint hőmérséklet, páratartalom, szélsebesség, szélirány, UV-B sugárzás - 3.6 ábra és 3.7 ábra).

síkban, amelyek a sík egy pontjától és egy a pontra nem illeszkedő egyenesétől egyenlő távolságra helyezkednek el. Az adott pont a parabola fókuszpontja, az egyenes pedig a vezéregyenese. A fókuszpont távolsága a vezéregyenestől a parabola paramétere.

Lambert megoldása egyenértékű annak az elhelyezkedési paraméternek a meghatározásával, amely minimalizálja az ...

táblázatban a páfrányhoz és fűhöz hasonló képek algoritmusainak transzformációihoz való információk találhatók. A táblázatban megtalálható minden transzformációhoz a szükséges a, b, c, d, e és f paraméter.

Lásd még: Lásd még: Függvény, Hasonló, Négyzet, Egyenlet, Halmaz

Matematika  Paralelogramma  Parciális

 
RSS Mobile