Paraboloid

paraboloid
Lásd elliptikus paraboloid és hiperbolikus paraboloid.
paradoxon ...


Ha a kúpszeletet a tengelye körül megforgatjuk, akkor a keletkezett felületet ellipszoidnak, paraboloidnak, illetve hiperboloidnak nevezzük.
Tétel: A háromszög oldalfelező merőlegesei mindig egy pontban metszik egymást.
Bizonyítás: ...

Lásd még: Lásd még: Felület, Párhuzamos, Egyenes, Összeg, Merőleges

RSS RSS

© MiMi