Kezdőlap (Mértan)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Mértan

Matematika  Merőleges  Mértani átlag

Mértani sorozat
Definíció: Mértani sorozat nevezzük az olyan sorozatokat, amelyekben (a másodiktól kezdve) bármelyik tag és az azt megelőző tag hányadosa állandó. Ezt a hányadost a mértani sorozat kvóciensének nevezzük, jele q.
A definíció alapján: ...


mértan
Geometria.
Nyelvújítási összetétel a mér igéből, puszta igetővel, mint fekhely, jármű, láthatár.

A mértani sorozat "matematikus" megfogalmazásban
A végtelen mértani sorozat:
Olyan számsorozat, melyben létezik q Ń" R\{0}, hogy bármely n Ń" Z+ elemre igaz a következő állítás:
a(n+1) : a(n) = q.

Mértani átlag
Az az érték, melyet az átlagolandó értékek helyére helyettesítve azok szorzata változatlan marad.
Minta elemszáma fogalma ...

mértani hely
Régebben a sík (esetleg a tér) bizonyos feltételnek eleget tevő részhalmazait a mértani hely elnevezéssel illették. Például a síkban azon pontok mértani helye, melyek egy adott ponttól egyenlő távolságra vannak, kör.

~i sor. Ha , akkor

Hatványsor. A hatványsor konvergenciasugara , ahol ...

~i sor. Mivel ez az összeg 1, ezért a Cantor-halmaz hossza 1 - 1 = 0.

~i.közép: A függvény pozitív számokból álló tömb vagy tartomány ~i középértékét adja meg. Legfeljebb 30 argumentum (pozitív szám) adható meg.

~i közép: n darab nemnegatív valós szám ~i közepe a szorzatuk n. gyöke. n oldalú konvex sokszög belső szögeinek összege (n-2).

Mind az azonos abszcisszájú pontok ~i helye (egyenes) mind az azonos ordinátájú pontok ~i helye (hiperciklus) a P-modellen egy-egy az egyenest modellező e illetve a hiperciklust modellező h körív lesz, amelyek metszéspontja adja az (x,y) pontpár P-modellbeli P pontját, ...

Külön munkája foglalkozott a "~i helyekkel".
6. Szólt Euklidésznek egy elveszett munkája a "kúpszeletekről". Ami ebben lényeges volt, az feltehetően belekerült Apollóniosz hasonló tárgyú munkájának abba a részébe, amely szerencsére fennmaradt.

~i közepe
Két nem negatív szám számtani-, és ~i közepe
Két pont távolságának kiszámítása, igazolása
Két vagy több szám legnagyobb közös osztója
Két vagy több szám legnagyobb közös többszöröse
Két vektor összege, különbsége
Két vektor skaláris szorzata ...

Azon pontok ~i helye, ahol a centrumra, azaz az origóra illeszkedő koordináta sík, amely párhuzamos a képsíkkal. Ezt a () síkot eltűnési síknak nevezzük, ezen sík pontjai képe végtelen távoli pontok lesznek, azaz a végtelenbe kerülnek.

Körhöz külső pontból húzott érintő és szelőszakaszok tétele: A körhöz egy külső pontból húzott érintőszakasz ~i közepe annak a két szakasznak, amelyek a külső pontra illeszkedő bármely szelőn a ponttól a körrel alkotott metszéspontokig terjednek.

A "parabola" jelentése: 1.) példa, példázat, példabeszéd, tanító jellegű mű 2.) matematikában azon pontok ~i helye, melyek egyenlő távolságra vannak egy ponttól és egy egyenestől.

További, adott esetben hasznos, de gyakorlatunkban ritkábban előforduló mintaközép jellemzők még a ~i közép:
és a harmonikus közép:
3.2.2 Kiterjedés jellemzők ...

Tegyük fel, hogy X X 1 X 2 X n egy n elemű véletlen minta a gamma eloszlásból, k 0 alakparaméterrel és b 0 skálaparaméterrel. Jelölje M az X minta számtani közepét és jelölje U az X minta ~i közepét. Mutassuk meg, hogy M U kiegészítő b -re, és ebből következően M és M U függetlenek! ...

Érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kapott képlet tulajdonképpen egy középérték számítást ír elő, amelyből nagy előnyként a folyamatos közelítés származik. Ez igazolható a számtani és a ~i közép közti összefüggés alapján.

Ebben az esetben kis súlyt fog kapni az aktuális érték, és nagy - de az időben ~i sorként egyre gyengülő mértékű - súlyt fognak kapni a múltbeli értékek.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Összeg, Függvény, Számtan, Egyenlet, Négyzet?

◄ Merőleges   Mértani átlag ►
 
RSS Mobile