Kezdőlap (Legkisebb közös többszörös)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Legkisebb közös többszörös

Matematika  Legjobb lineáris  Legkisebb négyzetek

Legkisebb közös többszörös jelentése:
Két vagy több szám legkisebb közös többszöröse a számok közös többszörösei közül a legkisebb. Jele: [ ; ], illetve LKKT.
(Ez utóbbit inkább csak rövidítésként használjuk) :-) Hogyan is értsük a fenti definíciót?


Legkisebb közös többszörös: Több természetes szám közös többszörösei azok a számok, amelyek mindegyiknek többszörösei.
A közös többszörösök között van egy pozitív többszörös, amely az összes többi közös többszörösnek osztója. Ez a legkisebb közös többszörös.

legkisebb közös többszörös
Az a és b pozitív egész számok közös többszöröse az a pozitív egész szám, mely a-nak is és b-nek is egész számszorosa. A közös többszörösök közül a legkisebb pozitív egész számot legkisebb közös többszörösnek nevezzük, jele .

Legkisebb közös többszörös. Két szám legkisebb közös többszöröse alatt azt a számot értjük, mely mindkét számnak többszöröse, és amely minden közös többszörösnek osztója (természetes számok között - mivel rendezett halmazról van szó - egyúttal a legkisebb).

Közös prímtényezők: 2, 5.
Előforduló legkisebb hatványaik: 2, 5.
Ezek szorzata két szám legnagyobb közös osztója: (80, 50) = 2 - 5 = 10.

Legkisebb közös többszörös: a számok közös prímtényezőit az előforduló legnagyobb hatványon összeszorozzuk, pl.

~
Legyen A és B két tetszőleges halmaz. Mikor mondjuk, hogy A részhalmaza B-nek?
Logaritmus
Matematika MEGOLDÁSOK 2010
Matematikai fogalmak
Megoldási útmutató a 2010-es középszintű matematikaérettségihez
Mi a diszjunkció?

Az egész számok körében értelmezett ~ műveletének zéruseleme a 0.
egy U halmaz hatványhalmaza felett értelmezett unió műveletének a zéruseleme maga az U; mert esetén ;
egy U halmaz hatványhalmaza felett értelmezett metszet műveletének a zérusneutrális eleme üres halmaz ...

Felhasználva azt a felismerést, hogy két szám legnagyobb közös osztójának és ~ének szorzata egyenlő a két szám szorzatának abszolútértékével, a ~ is megkapható.
Példa. Határozzuk meg két szám ~ét! ...

~ [a, b] [a, b, c] satöbbi A számokat prímhatványok szorzatára bontjuk, és a bennük szereplő összes prímtényezőt az előforduló legmagasabb hatványkitevőjükre emelve összeszorozzuk. Relatív prím Két vagy több egész szám, ha az 1-en kívül nincs más közös osztójuk.

Segítség:A ciklusfelbontásban szereplő ciklusméretek ~e.

Egy ismeretlen kiküszöbölése alkalmával a két együttható - a kiküszöbölendő és a kiküszöbölő - ~ével érdemes kalkulálni az egyenletek beszorzásánál, hogy azok egymásból való kivonása (vagy összeadása) meghozza a kívánt hatást.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Halmaz, Összeg, Szorzás, Bizonyítás, Algebra?

◄ Legjobb lineáris   Legkisebb négyzetek ►
 
RSS Mobile