Kezdőlap (Legkisebb közös többszörös)

 Matematika 

  » »
 
   

Legkisebb közös többszörös

Matematika  Lefedőrendszer  Legkisebb négyzetek

Legkisebb közös többszörös jelentése:
Két vagy több szám legkisebb közös többszöröse a számok közös többszörösei közül a legkisebb. Jele: [ ; ], illetve LKKT.


Legkisebb közös többszörös: Több természetes szám közös többszörösei azok a számok, amelyek mindegyiknek többszörösei.

legkisebb közös többszörös
Az a és b pozitív egész számok közös többszöröse az a pozitív egész szám, mely a-nak is és b-nek is egész számszorosa.

Legkisebb közös többszörös. Két szám legkisebb közös többszöröse alatt azt a számot értjük, mely mindkét számnak többszöröse, ...

Legkisebb közös többszörös
Legyen A és B két tetszőleges halmaz. Mikor mondjuk, hogy A részhalmaza B-nek?
Logaritmus
Matematika MEGOLDÁSOK 2010
Matematikai fogalmak
Megoldási útmutató a 2010-es középszintű matematikaérettségihez ...

Legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös
Az általában ismert legnagyobb közös osztó és a legkisebb közös többszörös meghatározó módszerhez fel kell bontanunk a mindkét számot prímtényezőik szorzatára. Ehhez kapcsolódik alábbi példánk.

Valóban, legyen és az polinom együtthatói számlálói legnagyobb közös osztója és legkisebb közös többszöröse, hasonlóan és a polinom együtthatói számlálói legnagyobb közös osztója, illetve legkisebb közös többszöröse.

Legkisebb közös többszörös [a, b] [a, b, c] satöbbi A számokat prímhatványok szorzatára bontjuk, és a bennük szereplő összes prímtényezőt az előforduló legmagasabb hatványkitevőjükre emelve összeszorozzuk.

Lásd még: Lásd még: Szorzat, Összeg, Halmaz, Bizonyítás, Egész szám

◄ Lefedőrendszer   Legkisebb négyzetek ►
 
RSS Mobile