Kezdőlap (Kombinatorika)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kombinatorika

Matematika  Kombináció  Kommutatív

Kombinatorika és gráfelmélet feladatgyűjtemények
Elekes György, Kombinatorika Feladatgyűjtemény, egyetemi jegyzet, ELTE, Budapest, 1992.
I. Tomescu, Problems in Combinatorics and Graph Theory, Wiley, Chichester, 1985.


Kombinatorika Â- Gráfelmélet Â- Játékelmélet
Algoritmusok Â- Formális nyelvek
Információelmélet
Alkalmazott matematika ...

Kombinatorikai alapok

Definíció: Véges halmazok.
Kérdés: Legyen {1,2,3,...,n} egy egyszerű gráf ponthalmaza. Mi az élek lehetseges száma?

kombinatorika
(lat.) a. m. kapcsolástan, a matematika az a része, mely a tárgyaknak (elemeknek) összeállíásait (komplexióit) csupán arra nézve vizsgálja, hogy hány tárgyat és mily sorrendben tartalmaznak. Ha n adott elemet minden lehető sorrendben összeállítunk, akkor ezen elemek felcseréléseit v.

Törek Hatványok Gyökök Logaritmus Sorozatok Százalék számítás Egyenletek Kombinatorika Mátrixok és determinánsok Komplex számok Közelítő számítások
Geometria
Függvénytan ...

~, vegyes feladatok (1+3)
Feltételes valószínűség (0+4)
Események függetlensége (1+3)
Valószínűségi változók (0+1)
Sűrűség- és eloszlásfüggvény (1+3)
Várható érték és szórás (0+2)
Diszkrét valószínűségi változók (0+4)
Binomiális (Bernoulli) eloszlás (0+5)
Hipergeometrikus eloszlás (1+4) ...

~
Konvex sokszög belső szögeinek összege, átlóinak száma bizonyítás
Kör, középponti szög, kerületi szög
Középpontos hasonlóság, tulajdonságai
Középpontos tükrözés, tulajdonságai
Középvonal
Legkisebb közös többszörös
Legyen A és B két tetszőleges halmaz.

~
Sorozatok, sorok, határértékek
Differenciálszámítás
Integrálszámítás
Komplex számok és komplex függvények
Vektorok és mátrixok ...

24. ~. Gráfok.
25. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel.

Most a ~ tartalmazás-kizárás szabályát használva ki tudjuk számolni azon mintáknak a számát, amikor legalább egy populációs érték hiányzik:
Mutassuk meg, hogy
j 1 m A n j k 1 m 1 k 1 m k m k n ...

FANTASZTIKUS ~ (megoldások)
Permutáció, kombináció, variáció, ~ feladatok, függetlenség és kizáróság elve, klasszikus valószínűségszámítás feladatok, kedvező/összes módszer, függetlenség, összefüggőség, feltételes valószínűségek.

A ~ a matematikának az az ága, mely a véges halmazok numerikus problémáival foglalkozik. Alapvetően három témakörre tagozódik: permutációk, kombinációk és variációk. Mindegyikből létezik ismétlés nélküli és ismétléses is.

A példa novozetessógo, hogy az első valódi, könnyen megragadható, ariimetikai tartalmú eldönthetetlen állítást mutatja be; korábban az ismert konkrét (tehát nem az eredeti gödeli módszerrel megkapott) eldönthetetlen állítások mind ~i jellegű problémáit (aritmetizált "fordításai") voltak.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Sorozat, Algebra, Függvény, Halmaz, Valószínűség?

◄ Kombináció   Kommutatív ►
 
RSS Mobile