Kombinatorika

Kombinatorika és gráfelmélet feladatgyűjtemények
Elekes György, Kombinatorika Feladatgyűjtemény, egyetemi jegyzet, ELTE, Budapest, 1992.
I. Tomescu, Problems in Combinatorics and Graph Theory, Wiley, Chichester, 1985.


Kombinatorika Â- Gráfelmélet Â- Játékelmélet
Algoritmusok Â- Formális nyelvek
Információelmélet
Alkalmazott matematika ...

Kombinatorikai alapok

Definíció: Véges halmazok.
Kérdés: Legyen {1,2,3,...,n} egy egyszerű gráf ponthalmaza. Mi az élek lehetseges száma?

kombinatorika
(lat.) a. m. kapcsolástan, a matematika az a része, mely a tárgyaknak (elemeknek) összeállíásait (komplexióit) csupán arra nézve vizsgálja, hogy hány tárgyat és mily sorrendben tartalmaznak.

Kombinatorika, vegyes feladatok (1+3)
Feltételes valószínűség (0+4)
Események függetlensége (1+3)
Valószínűségi változók (0+1)
Sűrűség- és eloszlásfüggvény (1+3)
Várható érték és szórás (0+2)
Diszkrét valószínűségi változók (0+4) ...

Kombinatorika
Konvex sokszög belső szögeinek összege, átlóinak száma bizonyítás
Kör, középponti szög, kerületi szög
Középpontos hasonlóság, tulajdonságai
Középpontos tükrözés, tulajdonságai
Középvonal
Legkisebb közös többszörös ...

24. Kombinatorika. Gráfok.
25. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel.

Most a kombinatorika tartalmazás-kizárás szabályát használva ki tudjuk számolni azon mintáknak a számát, amikor legalább egy populációs érték hiányzik:
Mutassuk meg, hogy
j 1 m A n j k 1 m 1 k 1 m k m k n ...

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA (megoldások)
Permutáció, kombináció, variáció, kombinatorika feladatok, függetlenség és kizáróság elve, klasszikus valószínűségszámítás feladatok, kedvező/összes módszer, függetlenség, összefüggőség, ...

A kombinatorika a matematikának az az ága, mely a véges halmazok numerikus problémáival foglalkozik. Alapvetően három témakörre tagozódik: permutációk, kombinációk és variációk. Mindegyikből létezik ismétlés nélküli és ismétléses is.

A példa novozetessógo, hogy az első valódi, könnyen megragadható, ariimetikai tartalmú eldönthetetlen állítást mutatja be; korábban az ismert konkrét (tehát nem az eredeti gödeli módszerrel megkapott) eldönthetetlen állítások mind kombinatorikai ...

Lásd még: Lásd még: Halmaz, Függvény, Bizonyítás, Sorozat, Valószínűség

RSS RSS

© MiMi