Kezdőlap (Kombinatorika)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kombinatorika

Matematika  Kombináció  Kommutatív

Kombinatorika és gráfelmélet feladatgyűjtemények
Elekes György, Kombinatorika Feladatgyűjtemény, egyetemi jegyzet, ELTE, Budapest, 1992.
I. Tomescu, Problems in Combinatorics and Graph Theory, Wiley, Chichester, 1985.


Kombinatorika Â- Gráfelmélet Â- Játékelmélet
Algoritmusok Â- Formális nyelvek
Információelmélet
Alkalmazott matematika ...

Kombinatorikai alapok

Definíció: Véges halmazok.
Kérdés: Legyen {1,2,3,...,n} egy egyszerű gráf ponthalmaza. Mi az élek lehetseges száma?

kombinatorika
(lat.) a. m. kapcsolástan, a matematika az a része, mely a tárgyaknak (elemeknek) összeállíásait (komplexióit) csupán arra nézve vizsgálja, hogy hány tárgyat és mily sorrendben tartalmaznak. Ha n adott elemet minden lehető sorrendben összeállítunk, akkor ezen elemek felcseréléseit v.

Törek Hatványok Gyökök Logaritmus Sorozatok Százalék számítás Egyenletek Kombinatorika Mátrixok és determinánsok Komplex számok Közelítő számítások
Geometria
Függvénytan ...

Kombinatorika, vegyes feladatok (1+3)
Feltételes valószínűség (0+4)
Események függetlensége (1+3)
Valószínűségi változók (0+1)
Sűrűség- és eloszlásfüggvény (1+3)
Várható érték és szórás (0+2)
Diszkrét valószínűségi változók (0+4)
Binomiális (Bernoulli) eloszlás (0+5)
Hipergeometrikus eloszlás (1+4) ...

Kombinatorika
Konvex sokszög belső szögeinek összege, átlóinak száma bizonyítás
Kör, középponti szög, kerületi szög
Középpontos hasonlóság, tulajdonságai
Középpontos tükrözés, tulajdonságai
Középvonal
Legkisebb közös többszörös
Legyen A és B két tetszőleges halmaz.

Kombinatorika
Sorozatok, sorok, határértékek
Differenciálszámítás
Integrálszámítás
Komplex számok és komplex függvények
Vektorok és mátrixok ...

24. Kombinatorika. Gráfok.
25. Bizonyítási módszerek és bemutatásuk tételek bizonyításában, tétel és megfordítása, szükséges és elégséges feltétel.

Most a kombinatorika tartalmazás-kizárás szabályát használva ki tudjuk számolni azon mintáknak a számát, amikor legalább egy populációs érték hiányzik:
Mutassuk meg, hogy
j 1 m A n j k 1 m 1 k 1 m k m k n ...

FANTASZTIKUS KOMBINATORIKA (megoldások)
Permutáció, kombináció, variáció, kombinatorika feladatok, függetlenség és kizáróság elve, klasszikus valószínűségszámítás feladatok, kedvező/összes módszer, függetlenség, összefüggőség, feltételes valószínűségek.

A kombinatorika a matematikának az az ága, mely a véges halmazok numerikus problémáival foglalkozik. Alapvetően három témakörre tagozódik: permutációk, kombinációk és variációk. Mindegyikből létezik ismétlés nélküli és ismétléses is.

A példa novozetessógo, hogy az első valódi, könnyen megragadható, ariimetikai tartalmú eldönthetetlen állítást mutatja be; korábban az ismert konkrét (tehát nem az eredeti gödeli módszerrel megkapott) eldönthetetlen állítások mind kombinatorikai jellegű problémáit (aritmetizált "fordításai") voltak.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Sorozat, Algebra, Függvény, Halmaz, Valószínűség?

◄ Kombináció   Kommutatív ►
 
RSS Mobile