Kezdőlap (Hasáb)

 Matematika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Hasáb

Matematika  Háromszögelés  Hasonló

hasáb
v. prizma alatt a geometriában oly testet (1.ábra) értünk, melynek lapjai közül kettő két egymással egyenközü egybevágó sokszög (A B C D E és (F G H J K), mig a többiek parallelogrammák (A B G F, B C H G stb.). A két sokszög a H. alapja és fedőlapja, a parallelogrammák pedig annak oldalai v.


hasáb
Felhasogatott tűzifa egy darabja, sík oldallapokkal és egybevágó alap- meg fedőlappal ellátott mértani test, -nyomtatvány egy oldalán- oszlopszerű, keskeny szövegtest.
A hasad szócsalád tövének származéka deverbális -b képzővel, mint például nyaláb, tehát lehasított darab.

Hasáb, henger, gúla, kúp értelmezése, rajzolása
A sorozat további részeiben áttérhetünk a testekre. A mai alkalommal tekintsük át, hogy miképpen is keletkeznek azok a bizonyos testek, melyek oly sok problémát tudnak okozni! ...

hasáb
Konvex poliéder két egybevágó konvex sokszöggel, mint alaplappal, amelyek párhuzamos síkokban fekszenek, és a megfelelő csúcsokat úgy kötik össze élek, hogy a kimaradó oldalak parallelogrammák.

A tetraédert hasábbá egészíthetjük ki, de azt is mondhatjuk, hogy az ABCDEF háromoldalú hasábból a BCD síkkal levágtuk az ABCD tetraédert. A maradék testet a CDE síkkal még két tetraéderre vágjuk. Ezzel a háromoldalú hasábot az ABCD, a DEFC és a BCDE tetraéderre bontottuk.

A hisztogram ~jainak szélessége a változó-tartományt, magassága az (abszolut vagy relatív) gyakoriságot ábrázolja. Túl kevés tartomány kituzésekor az információ szegényes (3.2/a ábra), túl sok esetén a kapott kép áttekinthetelen. (3.2/c ábra) ...

Amikor az axb vektort skalárisan összeszorozzuk egy független c vektorral, akkor a kapott szám az a, b, c által kifeszített ferde ~ előjeles térfogatát adja meg.

Bizonyítsa be, hogy a T alapterületű, M magasságú ~ térfogata V =T*!
Bizonyítsa be, hogy an =a1 +(n -1)*d és sn =n*a1 +an /2!
Bizonyítsa be, hogy an =a1*q^n -1 és sn =a1*(q^n) -1 /q -1 (q 1)!
Bizonyítsa be, hogy egy síknégyszög két-két szemközti oldalának összege egyenlő! ...

A matematika didaktikája, módszertana területén sok tanulmány és cikk jelent meg magyar nyelven, elsősorban a Tanügyi Újság ~jain.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Háromszög, Négyzet, Egyenes, Egyenlet, Térfogat?

◄ Háromszögelés   Hasonló ►
 
RSS Mobile