Gúla

gúla
Szabályos mértani test egy csúcsban összefutó, háromszög alakú oldallapokból, piramis.


gúla
(pyramis), a geometriában oly test (1. ábra), melynek egyik lapja (az alap) egy tetszőleges sokszög, a többi lapjai (az oldalok va. oldallapok) pedig háromszögek.

A gúla felszíne
Határozzuk meg először is, hogy milyen sokszöglapok határolják a gúlát, hiszen a felszín kiszámításához ezeknek a lepoknak a területére lesz szükség!
A gúla áll
- 1 db alaplapból, és ...

gúla
Konvex poliéder, alaplapja konvex sokszög, az alap minden csúcsa éllel kapcsolódik egy az alaplapon kívül fekvő csúcshoz, az tetőponthoz; így az oldallapok mind háromszögek.

A gúla térfogata
A koszinusztétel
A logika tárgya, eredete, kapcsolata a szaktudományokkal. A formális, a matematikai és a szimbolikus logika.
A négyzetgyök függvény!
A Pitagorasz-tétel és megfordítása
Ábrázolja és jellemezze a cos(x) függvényt! ...

Ez Hilbert harmadik problémájaként vált ismertté. Max Dehn látta be először 1900-ban, hogy ez nincs így. Például egy kocka és egy gúla nem darabolható át egymásba, még akkor sem, ha térfogatuk megegyezik.

Lásd még: Lásd még: Háromszög, Egyenes, Térfogat, Sokszög, Test

RSS RSS

© MiMi