Kezdőlap (Függvény)

 Matematika 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Matematika » Függvény


 

Függvény

Matematika  Függetlenség  Függvényérték

FÜGGVÉNYVIZSGÁLAT LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE
© Minden jog fenntartva! Az oldalon található tartalmak részének vagy egészének másolása, elektronikus úton történő tárolása vagy továbbítása, ...(Function, fonction). Ha két változó mennyiség (l. Számtartomány és Változó) x és y oly vonatkozásban áll egymáshoz, hogy x minden bizonyos T számtartományhoz tartozó értékének megfelel y-nak egy vagy több értéke, ...

Függvényábrázolás a hiperbolikus síkon
Mint láttuk, abszolút geometriai eszközökkel, így a hiperbolikus síkon is könnyen fel tudunk venni egy számegyenest, amelynek a modellezése P-modellen szintén problémamentes.

3 ábrázolás
Egyszerű, konkrét diagramját elkészítő programot magunk is könnyedén írhatunk, amennyiben egy programozási nyelvet alapszinten ismerünk, sőt diákjaink számára is kitűzhetünk ilyen jellegű szorgalmi feladatot.

A(z) 'Függvények' kategóriába tartozó médiafájlok
Csak a következő fájl található ebben a kategóriában.
1derteszt.png
5 KB ...

ek szabályai
Rekurzív szabályokat a sorozatoknál általánosabb ekre is meg lehet adni, de ilyen szabályokkal az iskolában nem foglalkozunk.

Függvények határértéke
Függvények folytonossága
Folytonos függvények alaptulajdonságai ...

A és a négyzetes közepe
A fenti két egyenlet ismeretében integráljuk az négyzetes közepét. (A periódusa )
Ebből a négyzetes középre vonatkozó összefüggés alapján: ...

függvények a határozatlan integrál definíciója miatt kielégítik az
egyenletet, azonban bizonyított, ...

hatványsorában az n. tag együtthatója. De még inkább mutatja a kapcsolatot az a számelméleti tétel, mely kimondja, ...

11. Függvények vizsgálata elemi úton és a differenciálszámítás felhasználásával.
12. A hasonlóság és alkalmazásai háromszögekre vonatkozó tételek bizonyításában.
13. Derékszögű háromszögek.

Egyváltozós ek differenciálszámítása
Matematikai jelölések
Többváltozós szélsőérték számítása ...

A transzformációs függvényben a sokadfokú tagokat a forráskoordináták alkotják.

sin α
A tg és ctg eknél felhasználtuk a sin és cos ek eredményeit.
Azaz OB = AP = sin α és OA = cos α.

Véletlen események összességén definiált függvény (mérték), az A eseményhez a p(A) (0 és 1 közötti) számot rendeli (valószínűségelméleti, axiomatikus definíció).

Magyarországon itt jelent meg az első geometriai tárgyú könyv, egy szög-táblázat (megj_2) (1694). Különben a hazai egyetemeken és akadémiákon külföldi tankönyveket használtak.

Ha belátjuk, hogy az átlagtávolság folytonosan változik a köríven, akkor a folytonos függvényekre vonatkozó Weierstrass-tétel alapján van olyan Z pont X és Y között, amelyre a(Z) = p/2, azaz Z átlagtávolsága éppen p/2, és ezt akartuk bizonyítani.

században született meg az ana­litikus geometria, ahol a geometriai görbék analitikus eket is képvisel­hettek. Ekkor derült ki, hogy a görbe alatti terület egy megfelelő test térfoga­tával egyenlő.

A valós számok összességét nem mint halmazt engedi meg BROUWEH, hanem mint a "szabad keletkezés közegét"; a valós számok soha sincsenek készen, hanem mindig keletkezőben vannak, így egy függvény csak akkor van értelmezve a valós számok körében, ...

Mit nevezünk egy zérushelyének, szélsőértékének?
Mit nevezünk vektornak? Mikor egyenlő két vektor?
Negáció
Nevezetes szögek szögfüggvényei
Összeadás, szorzás kommutatív, asszociatív, ill. disztributív
Párhuzamosság, merőlegesség ...

Az x=a (a tetszőleges, rögzített valós szám) helyen véges határértékkel rendelkező függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.
Az [a,b] intervallumban folytonos függvények halmaza az összeadásra és szorzásra nézve.

Már egészen fiatalon bekapcsolódott a századforduló táján élenjáró francia valós tani iskola munkásságába, de nehézkesen megfogalmazott kéziratai sem itthon, sem külföldön nem leltek tartalmukhoz méltó visszhangra.

Gauss feltételezte, hogy a közvetlen észlelésen alapuló mérés hibáját egyváltozós függvény írja le, amely szimmetrikus, szigorúan monoton csökkenő az x függvényében, továbbá folytonos és differenciálható a -¥ -től +¥ ...

A transzformáció egy operációt (t, leképezést) ír le, amely minden (x1, x2, ...) matematikai objektumhoz (ponthoz) egy új (x1', x2', ...) matematikai objektumot (pontot) rendel hozzá.
Az "alias" vagy "passzív" szempont: ...

A 00 definiálását néha elhagyják [1], én a 0 értéket szoktam tanítani függvénytani megfontolások alapján. A permanencia-elv szerint 1 is lehetne, erre a figyelmet érdemes felhívni.

lineáris
Vonalas, egyenes vonalú, elsőfokú -egyenlet, -.
Tudományos szakszó a késői latin linearis (vonalszerű) nyomán, amelynek forrása a linea (vonal), ennek eredetéről lásd lénia.

Ugyancsak változtathatjuk a nagyítást ( Zoom factor ), illetve választhatunk különböző függvényeket a számításokhoz ( Function 1 és 2 ).

Lásd még: Lásd még: Halmaz, Sorozat, Derivált, Analízis, Ekvivalens

Matematika  Függetlenség  Függvényérték

 
RSS Mobile