Kezdőlap (Definíció)

 Matematika 

  » »
 
   

Definíció

Matematika  Darboux-tétel  Deltoid

Definíciónak nevezzük általában egy fogalomnak, vagy egy jel (például egy nyelvi kifejezés) jelentésének meghatározását.


Definíciók
Tekintsünk egy véletlen kísérletet egy valószínűségi mértékkel ellátott Ω valószínűségi mezőn. Tegyük fel, hogy X egy S
értékű, a véletlen kísérlettől függő valószínűségi változó.

Definíció:
an sorozat határértéke , ha tetszőleges számhoz létezik olyan n0 köszöbindex, melynél nagyobb valamennyi n-re teljesül, hogy , azaz a sorozat elemeinek (an) eltérése az A határértéktől kisebb -nál.

Definíció: Egy rögzített hálózattal dolgozunk. Legyen p(v,f) az f folyamra vonatkozó legrövidebb sv javíto út kezdemény hossza. Legyen q(v,f) az f folyamra vonatkozó legrövidebb vt javító út végződmény hossza.

Definíció. Az olyan p függvényt, amelyre (75) egzakt, integráló tényezőnek nevezzük.
Előző tételünket alkalmazva azt kapjuk, hogy (75) pontosan akkor lesz egzakt, ha p kielégíti a ...

Definíció.
Legyen Banach-tér és annak részhalmaza, továbbá legyen és a Banach-tér normája. Ekkor azt mondjuk, hogy az a elem legjobb közelítése -ban, ha ...

Definíció: Az A halmazt a H halmaz részhalmazának nevezzük, ha az A halmaz minden eleme a H halmaznak is eleme. Jelölése: A B. (Olvasd: Az A részhalmaza B-nek)
A definícióból kiindulva: ...

Definíció. Bármely valós szám első hatványa önmaga. Bármely valós számot, ha kitevője 1-nél nagyobb egész szám, annyiszor veszünk szorzótényezőül, ahányszor a kitevője mutatja.

Definíció: A geometriai transzformáció olyan leképezés, amellyel minden ponthoz vagy valamely ponthalmaz minden pontjához hozzárendelünk egy-egy pontot.

Definíció: Számtani sorozatnak nevezzük azokat a sorozatokat, amelyekben ( a második elemtől kezdve ) bármelyik tag és az azt megelőző tag különbsége állandó.
Ezt a különbséget a számtani sorozat differenciájának nevezzük, jele d.

Definíciók
1. Pont az, aminek nincs része. (megj_I_D_1)
2. A vonal szélesség nélküli hosszúság.

Definíció szerint: Négyzetgyök a jelenti azt a nem negatív valós számot, melynek négyzete a.
Szép, rövid, tömör megfogalmazás, de ez alatt mit is kell érteni?

A definíció szerint
a tart nullához feltétel mellett.
Bebizonyítható, hogy minden folytonos függvény Riemann-integrálható.

Egy definíció megfogalmazásakor meg kell különböztetni a definícióban hivatkozott dolgok tulajdonságait e dolgok definícióinak tulajdonságaitól.

Véletlen események összességén definiált függvény (mérték), az A eseményhez a p(A) (0 és 1 közötti) számot rendeli (valószínűségelméleti, axiomatikus definíció).

A megoldásához a -1-ből négyzetgyököt kellene vonni, mely a négyzetgyökvonás definíciója értelmében nem lehetséges. Jelöljük ennek, az egyelőre végrehajthatatlan műveletnek az eredményét i-vel és nevezzük képzetes egységnek.

A definíciókat meg lehet támadni azon az alapon, hogy segítségükkel nem kapnánk meg a pont, az egyenes vagy a felület igazi fogalmát. Minden definícióra igaz azonban ez. Sohasem definíciók alapján ismerünk meg egy dolgot.

Matematikai stabilitás (Ljapunov definíciója). Az x(t) = 0 pont egy dinamikai rendszer stabilis egyensúlyi helyzete (fixpontja), ha a 0 tetszőleges U környezetéhez van olyan U' környezet, hogy ha , akkor minden t 0-ra .

FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKÉNEK DEFINÍCIÓJA
A függvényhatárérték epszilon-deltás definíciója, határértékek definíció szerinti kiszámolása.
FÜGGVÉNYEK HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁG (megoldások) ...

Kicsit matematikusabban a definíció szerint egy N szám nagyon tökéletes, ha
s(s(N))=2×N, ahol s(N) jelenti az N pozitív osztóinak összegét.

Definíciók, képletek, geometria, algebra, halmazok, függvények, minden, amire szükséged van.

Adatok szórása: az egyes mérési eredményeknek a középértéktől való eltérését mutatja. Definíciója szerint az adatok 2/3-ad része az és közötti tartományban található.

Mégis, több mint húsz évvel a fogalom bevezetése után még mindig nincs általánosan elfogadott fraktál-definíció, bár mondhatjuk azt, hogy a fraktálok olyan alakzatok, amelyek valamiképpen hasonló részekből épülnek fel.

Lásd még: Lásd még: Halmaz, Függvény, Sorozat, Ekvivalens, Derivált

Matematika  Darboux-tétel  Deltoid

 
RSS Mobile