Kezdőlap (Ménes)

 Lovak 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Ménes

Lovak  Mén  Méneskönyv

ménes
az egész évben heverő tenyészlovak és csikók, amelyeket nyáron a legelőn együtt tartanak és csikós által őriztetnek. Megkülönböztetnek csikó- és anya- vagy kanca-M.-t; továbbá szilaj, félig szilaj és szelid M.-t. Szilaj M.


Ménesbemutató
Ahol a múlt utat mutat
A gidrán fajta, amelynek marócpusztai ménesébe látogattunk el, klasszikus vonaltenyésztés eredményeként jött létre. A fajta létrejöttét gyakran a mezôhegyesi ménes 1785-ös alapításától származtatják. ...

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad (1951)
A lipicai fajta elnevezése onnan ered, hogy az első ménest1580 - ban egy Trieszt melletti kis faluban, Lipizzán alapították a Hbsburg - uralkodóház számára.

Ez idő tájt alapították a legismertebb arab lovat tenyésztő méneseket (Bábolna (1789), Radautz (1812), Janow Podlawski, Tyerszk), s szerte a világon elterjedt az arab lovak tenyésztése.

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Hidegvérű Ménese
Vas
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ...

A ~ és az idegenek
Ha idegen állat érkezik a közösségbe, akkor többnyire csöndben és mereven engedi a többinek, hogy megszaglásszák, mielőtt általános izgalmi állapotát mozgással vezetné le.

~rendszerének köszönhetően Magyarország mindig híres volt jó lovairól. A furioso csak egy a számos magyar félvérfajta közül (north star, gidrán, kisbéri, nóniusz, stb.); legtöbbje remek fogatló, a világ szinte minden országába exportálják.
Kialakulása a 19. század derekán kezdődött.

~bírtok Kft. Mezőhegyes
Génmegőrző Közhasznú Társaság, Hortobágy
A fajta legfőbb ismerői
Dr. Ócsag Imre, Gergely Imre, Hajtmann Pál, Váradi Sándor, Faluhelyi Tibor, Ibrányi András ...

~ek
Magyar Lófajták
Akikre büszkék lehetünk:
Neves magyar lovasok, lóértők ...

A ~könyvbe jelenleg az a ló kerülhet be, akinek mindkét őse Selle Français fajtájú, illetve az, akinek az egyik őse Selle Français, a másik pedig a francia szövetség által engedélyezett fajták egyike.

A ~ állománya 1849. és 1920. között 100 körüli törzskancával stabilizálódott. Ez a létszám lehetővé tett a fajta fedezőmén- és kancautánpótlás-igényének biztosítását, kellő genetikai divergenciát biztosított, és megfelelő szelekcióra is lehetőséget adott.

A ~könyvbe kizárólag azokat a fajtákat veszik fel, melynek vérében 25% arab génhányad található, és ősei Arab, Angol telivér, vagy Anglo-Arab ló.
További információk ...

~t látni:
Egy csomó pénzhez juthatsz, vagy valami nagyon fontos dolog történik.
Kancát látni csikóval:
Hamarosan nagyon jó hírt kapsz! ...

Egy ~t rendszeresen látogat az állatorvos. Első életévükben a lovak védőoltást kapnak bizonyos betegségek ellen.
Ha egy ló legyöngül vagy elmegy az étvágy, akkor a tenyésztő kihívja az állatorvost. Ha minden rendben megy gyorsan kiderül, hogy beteg-e a ló, s ha igen az is, hogy mi a baja.

Vad ~ és délibáb
Overdose Anglia és Németország helyett kétszer futhat Párizsban
Ismertető - A MURAKÖZI ...

Állami ~gazdaság - Szilvásvárad. A bélyegzési rendszerből adódóan a csikó az apja neve után sorszámot kap, a születésének sorrendjében. Pl.: Favory XXVI. 1
Favory XXVI 2
Favory XXVI 3 stb.
Amennyiben például A Favory XXVI 3 nevű csikóból törszkanca lesz, a neve elé arab sorszámot kap. Pl.

A lipicai ~t Habsburg II. Károly, Belső-Ausztria főhercege alapította 1580-ban. A fajta a mai Szlovéniában található, de a fajta alapítása idején a Habsburg Birodalomhoz tartotó Lipicáról kapta nevét, mivel az első időkben ez a helység szolgált a ~ otthonául. A lipicai a 15.-18.

Az első állami ~t II. József alapította Mezőhegyesen 1784-ben. A világon egyedülálló módon itt négy magyar fajtát tenyésztettek ki: a nóniusz, mezőhegyesi félvér (furioso-north star), gidrán és az 1984-ben fajtaelismerést nyert mezőhegyesi sportló fajtákat.

Származása Az 1785-ben alapított mezőhegyesi ~ben kialakult fajta. A fajta kialakulása 1841-től veszi kezdetét, amikor a 3. és a 8. számú pej ~ kancáit a Furioso nevű pej angol telivér ménnel kezdik fedeztetni. Két mén ivadéka alapított geneológiai vonalat ~ben.

A furioso-north star - a kiegyezést (1867) követően a Magyar Állami Kincstár tulajdonába kerülő mezőhegyesi ~birtokon - a kor kiváló lótenyésztés irányítója Kozma Ferenc munkássága során vált Európában is elismert és méltán irigyelt ideális lófajtává.

Ez vezetett oda, hogy 1853-ban gróf Batthyány Kázmér elkobzott kisbéri birtokán egy 300 kancából álló ~t állítottak fel. Eredetileg angol telivéreket akartak tenyészteni, de ennyi angol telivér kanca beszerzését nem tette lehetővé a Monarchia anyagi helyzete.

május 19-én döntés született egy hercegi ~ felállításáról a köves, karszttetőn fekvő Lipizzán. A császári udvar számára kívántak itt kiváló, nagy tűrőképességű, a pompát, a gazdagságot minden jellegében mutató lovat előállítani.

A ~ alapítása andalúziai lovak vásárlásával kezdődött, hiszen ezt a fajtát tartották a legalkalmasabbnak a magasiskolára. A helyi kancákat tehát andalúziai ménekkel fedeztette.

Majd csordákba, ~ekbe verődtek, mivel több szem többet lát, így könnyebben fedezték fel a rájuk leselkedő veszélyt.

A ~eket ebben az időben szín szerint csoportosították. Mikor az 1840-es évek elején az akkori ~vezető gróf Hadderg altábornagy - korának egyik kiváló hyppológusa - az egyes ~ek állományát származásilag is feldolgozta derült ki, hogy az ún.

Az Altér do Chao ~t, ahol 1748 óta tnyésztenek alter-real lovakat, V. János király alapította, és ma ez portugál állami ~.

A világon nagy számban tenyésztett arab telivértől abban különbözik a shagya, hogy a származási lapok ősi soraiban nagyon távol, a tizedik-tizenkettedik ősi sorban van egy-egy nem arab ~i kanca.

Az angol ~könyv 18600 kancát regisztrál, a különböző országok nemzeti ~könyveiben nyilvántartott kancák száma megközelíti az 1 milliót. A hazai állomány 800 kanca, és kb. 400 ló áll rendszeresen galopp tréningben. Az angol törzskönyveket tradicionálisan az angol Wetherby cég vezeti.

A Shagya arab a bábolnai és a radautzi ~ által tenyésztett arab fajta, különböző nemzetek zárt törzskönyve alapján továbbtenyésztett változata. A tenyészcél egy viszonylag nagy rámájú, nemes arab ló, amely hátaslóként és fogatlóként mindenki számára használható.

Itt 150 éve céltudatosan tenyésztik a következő ~ekben:Pao,Pompadour,Tarbes,és Gelos. Az angol változat jelentőségében sokkal kisebb,mint a franciáké,bár néhány kiváló egyeddel rendelkeztek.

Természetes körülmények között a pihenő ~ egy része fekve alszik, egy része állva bóbiskol, egy-két egyed pedig ébren őrködik. A ló nem mindig éjszaka alszik, ha teheti, nappal is. Három alvási szakasz van. A szendergés, a felületes alvás és a mély alvás szakasza.

Az állami ~en kívül még kb. 500 jegyzett magántenyésztő van az országban. Külföldön főleg dél-Amerikában és az USA déli részén vannak nagyobb tenyészetek, de Európa szerte is egyre növekszik a számuk.

Military Évadnyitó Verseny, Bábolna Nemzeti ~birtok
"
4
Military Évadnyitó Verseny, Bábolna Nemzeti ~birtok&#013
Rajtengedély vizsga - Díjugrató Szakág, Bábolna Nemzeti ~birtok
"
5 ...

mén
Hím ló, csődőr, hátasló. Származéka: ~.
Ismeretlen eredetű szó.

A "nóniusz" jelentése: Hosszúság vagy szögmérő eszközön a főskála mellett elcsúsztatható mellékskála, amelyen az eredeti beosztás tizedes értékei szerepelnek, a mezőhegyesi állami ~ben kitenyésztett félvér lófajta.

Amikor a 20. század elején megszűnt a portugál királyság, Ruy d' Andrade, egy portugál lótenyésztési szakember vette át a fajta tenyésztését. 1932-ben az alter-real ~ a portugál mezőgazdaságiminisztérium fennhatósága alá került.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Lovas, Tenyésztés, Telivér, Származás, Lovaglás?

◄ Mén   Méneskönyv ►
 
RSS Mobile