Kezdőlap (Számrendszer)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Számrendszer

Informatika  Számítógép-programozás  Szegmens

Számrendszerek
A digitális számítógépeink kettes (bináris) számrendszerbeli adatokat képesek tárolni, rendszerezni, feldolgozni és megjeleníteni. Az adatok bevitelénél sokszor a 16-os (hexadecimális) számrendszer használata lehet célravezető..


A számrendszer egységes szabályok alapján meghatározza, hogy számjegyek sorozata milyen számokat jelenít meg.

A tizes számrendszer nem a legmegfelelőbb, mivel a tíz nem kettő-hatvány. Viszont van két olyan számrendszer, amelynek alapszáma kettő hatványa, és így a kettes számrendszerbeli számok könnyebb ábrázolását teszi lehetővé.

Számrendszerek
Az adatokat a számítógépes környezetben digitális, ezen belül bináris kódokkal ábrázoljuk. A bináris kód két jelet használ.

Számrendszerek
10-es számrendszer
Számjegyek száma: 10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ...

~váltás
Egész számokat a 10-es mellett -es ~ben is felírhatunk, a következőképpen:
ahol minden esetén. Ebben a ~ben minden egész szám felírható előjel nélküli egész számként.

~ek (a)
A helyi értékes számábrázolás
A számokat többféleképpen jelölték az emberek a történelem során. A ma legismertebb ábrázolásmód a helyiértékes számábrázolás. Egy másféle számábrázolásra jó példa az ismert római számok leírása.

bináris ~ Kettes alapú ~, melynek minden eleme leírható a 0 és az 1 kombinációjával
bit (binary digit)Az információtárolás elemi egysége, a bájt 1/8-ad része, amelynek értéke 0 vagy 1.
bit map bittérkép ...

~t használja.
Elmondhat ó, hogy a számítógép egy jelfeldolgozó automata, amely a bemene - tét egy benne futó program segítségével alakítja kimenetté. Az átalakítás során késleltetés lép fel általában.
A számítógépgenerációk rövid felsorolása : ...

~
Számítástechnikai lexikon - Az alapok, Kossuth Könyvkiadó 1996; ISBN 963 09 3871 5
Informatikai tudástár - Kiskapu Kiadó, Budapest 2001; ISBN 963 930128 0
Waerden, B.L.: Egy tudomány ébredése, Gondolat, Budapest 1977; ISBN 963 280 326 4
Ribnyikov, K.A.

~i kijelzők
Hex (tizenhatos), Dec (tízes),
Oct (nyolcas), Bin (kettes)
Fok, perc, másodperc kiszámítása tizedfokból és vissza ...

Kettes ~
A számítógép működése alapvetően a kettes ~re épül. A kettes, vagy más néven bináris ~beli számok a 0 és az 1 számjegyekből állnak.

Kettes ~ alkalmazása
Az utasítások az adatokkal együtt a memoriában tárolandók
Operációs rendszer alkalmazása ...

A 2-es ~beli nagyon nagy számok csak nagyon hosszú karaktersorral jeleníthetőek meg, ezért gyakran 8-as (oktális) vagy 16-os (hexadecimális) ~t használnak.

2. Kettes ~t használjon
3. Az adatokat és a programokat ugyanabban a belső tárban, a memóriában legyenek
4. A számítógép legyen univerzális Turing-gép ...

number system - ~
& balanced binary number system - kiegyensúlyozott bináris ~
& balanced decimal number system - kiegyensúlyozott decimális ~ ...

attributum: tulajdonság, jellemző adat bcc: blind copy - másolat, amelyről az elsődleges címzett nem szerez tudomást biff: új levél érkezését jelző hagyományos UNIX program bináris: ASCII típusú szövegektől eltérő (8-bites) bit: a gépi információábrázolás legkisebb egysége, a 2-es ~ egy ...

Ahhoz, hogy a számítógépek kettes ~ben tudják kódolni az adatokat, ki kellett találni egy kódrendszert. Így született meg az ASCII, amely egy 7 bites kódrendszer, tehát maximum 128 különböző jelet tárolhat (11111112=127, plusz a 0).

A tízes ~re épül, 8 jegyű számokat tud maximálisan kezelni. Olyan nagy népszerűségnek örvendett a korban, hogy elkezdték sorozatban gyártani. E géptípusból napjainkig körülbelül 50 maradt fenn.

hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információk számítógépre vitele valamilyen speciális hardver és szoftver eszközzel (szkenner, hang- és videokártya, karakterfelismerő program stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek kettes ~ű (digitális) számjegyekké ...

Már többször is említettük a kettes ~t illetve azt, hogy a számítógépek ilyen formában tárolják az adatokat, de még nem néztük meg mélyebben mi is van emögött. A kettes ~ben kétféle számjegy létezik: a nulla, és az egy.

zárt ~ kialakítása, választás rurálhálózatokban különböző irányokból több vagy kevesebb fokozaton át stb.) a hívószám több számjegyet tartalmaz, mint amennyi a választási műveletekhez szükséges.

Ez a számoló masina már kettes ~ben számol és egy un fénymátrixon (szintén kettes ~ben) jeleníti meg az eredményeket A Z1 24 bites szavakkal dolgozott, memóriájában 16 adatot tudott tárolni, és tartalmazott, decimális-bináris átalakítót is tartalmazott.

Ezért a 32 bit egy 0 vagy 1 számjegyekből álló sorozat, azaz kettes ~beli szám ** 8 bit alkot egy byte-ot. Egy bit esetén a lehetséges variációk: 0 vagy 1. Ez két eset (21). Két bit esetén már a 00, 01, 10, 11 lehetőségek állnak elő, azaz 4 eset (22).

soros utasításvégrehajtás (utasítások végrehajtása időben egymás után; ennek ellentéte a párhuzamos utasításvégrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható)
kettes (bináris) ~ használata
belső memória (operatív tár) használata a program és az adatok tárolására ...

Mivel a számítógépben az adattárolás eszközei többnyire kétállapotú fizikai elemek, ezért a legcélszerűbb az adatokat kettes ~ben tárolni.

a Domain Name System az IP-címek betűkkel jelölt változata azt a célt szolgálja, hogy abból a forrás mivolta legalább nagy vonalakban felismerhető legyen; az IP-~ből az felismerhetetlen;
=>domain; =>IP-address; =>URL
DOM
(Ducoment Object Model) ...

olyan csillagászati objektumok, amelyek rádiósugárzásukat állandó rövid periódussal változtatják) segítségével határozták meg: a pulzárt és a napot összekötő egyenest beforgatták a tejútrendszer síkjába (ezt látjuk az ábrán fölül). Az egyes pulzárokra jellemző értéket pedig kettes ~ben ...

~ek
Személyi számítógépek felépítése
Szoftverek használatának jogi szabályozása
Szövegszereksztők (formázás, hasábtördelés, keretezés)
Tömörítés
Vírusok és Vírusvédelem
Vírusok, és vírusírtók
Windows alkalmazások (taszk, elsődleges és háttér-feldolgozás) ...

az Internet egy-egy szögletét (pl. egy szerver- gépet vagy egy önálló hálózatot) azonosító névrendszer;
a Domain Name System az IP-címek betűkkel jelölt változata azt a célt szolgálja, hogy abból a forrás mivolta legalább nagy vonalakban felismerhető legyen; az IP-~ből az ...

Egy 8 bitből álló csoport egy bájtot alkot, amely már sokféle információt jelképezhet, például az ábécé egyik betűjét, egy tízes ~beli számot vagy egyéb karaktert. A bit szó a binary digit (bináris számjegy) angol kifejezés rövidülésével jött létre.

szedi, nem lehet felülbírálni, ez így jó és bölcs, mert nem szabad, hogy erre szükség legyen. A fájl kódolását a ^T E billentyűvel tudjuk megadni (TAB segít a választásban). A ^K space billentyű megmondja a kurzor alatt lévő betű kódját, UTF-8 módban az UCS értéket mindenféle ~ben.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Információ, Informatika, Bináris, Hálózat?

◄ Számítógép-programozás   Szegmens ►
 
RSS Mobile