Kezdőlap (Számrendszer)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Számrendszer

Informatika  Számítógép-programozás  Szegmens

Számrendszerek
A digitális számítógépeink kettes (bináris) számrendszerbeli adatokat képesek tárolni, rendszerezni, feldolgozni és megjeleníteni. Az adatok bevitelénél sokszor a 16-os (hexadecimális) számrendszer használata lehet célravezető..


A számrendszer egységes szabályok alapján meghatározza, hogy számjegyek sorozata milyen számokat jelenít meg.

Ez a program a számrendszerek közötti átváltások gyakoroltatását szolgálja.
A program használata: ...

A tizes számrendszer nem a legmegfelelőbb, mivel a tíz nem kettő-hatvány. Viszont van két olyan számrendszer, amelynek alapszáma kettő hatványa, és így a kettes számrendszerbeli számok könnyebb ábrázolását teszi lehetővé.

Számrendszerek
Az adatokat a számítógépes környezetben digitális, ezen belül bináris kódokkal ábrázoljuk. A bináris kód két jelet használ.

Számrendszerek
10-es számrendszer
Számjegyek száma: 10 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ...

Számrendszerváltás
Egész számokat a 10-es mellett -es számrendszerben is felírhatunk, a következőképpen:
ahol minden esetén. Ebben a számrendszerben minden egész szám felírható előjel nélküli egész számként.

Számrendszerek (a)
A helyi értékes számábrázolás
A számokat többféleképpen jelölték az emberek a történelem során. A ma legismertebb ábrázolásmód a helyiértékes számábrázolás.

bináris számrendszer Kettes alapú számrendszer, melynek minden eleme leírható a 0 és az 1 kombinációjával
bit (binary digit)Az információtárolás elemi egysége, a bájt 1/8-ad része, amelynek értéke 0 vagy 1.
bit map bittérkép ...

Számrendszerek
Számitástechnikai lexikon - Az alapok, Kossuth Könyvkiadó 1996; ISBN 963 09 3871 5
Informatikai tudástár - Kiskapu Kiadó, Budapest 2001; ISBN 963 930128 0
Waerden, B.L.

Számrendszeri kijelzők
Hex (tizenhatos), Dec (tízes),
Oct (nyolcas), Bin (kettes)
Fok, perc, másodperc kiszámítása tizedfokból és vissza ...

Számrendszerek
Ezzel a témával óvatosan kell bánnunk. Ha csak felhasználói programokat tanítunk, akkor csak nagyon alapszinten érdemes a témával foglalkozni.

Kettes számrendszer
A számítógép működése alapvetően a kettes számrendszerre épül. A kettes, vagy más néven bináris számrendszerbeli számok a 0 és az 1 számjegyekből állnak.

Kettes számrendszer alkalmazása
Az utasítások az adatokkal együtt a memoriában tárolandók
Operációs rendszer alkalmazása ...

A 2-es számrendszerbeli nagyon nagy számok csak nagyon hosszú karaktersorral jeleníthetőek meg, ezért gyakran 8-as (oktális) vagy 16-os (hexadecimális) számrendszert használnak.

2. Kettes számrendszert használjon
3. Az adatokat és a programokat ugyanabban a belső tárban, a memóriában legyenek
4. A számítógép legyen univerzális Turing-gép ...

number system - számrendszer
& balanced binary number system - kiegyensúlyozott bináris számrendszer
& balanced decimal number system - kiegyensúlyozott decimális számrendszer ...

copy - másolat, amelyről az elsődleges címzett nem szerez tudomást biff: új levél érkezését jelző hagyományos UNIX program bináris: ASCII típusú szövegektől eltérő (8-bites) bit: a gépi információábrázolás legkisebb egysége, a 2-es számrendszer egy ...

Ahhoz, hogy a számítógépek kettes számrendszerben tudják kódolni az adatokat, ki kellett találni egy kódrendszert. Így született meg az ASCII, amely egy 7 bites kódrendszer, tehát maximum 128 különböző jelet tárolhat (11111112=127, plusz a 0).

A tízes számrendszerre épül, 8 jegyű számokat tud maximálisan kezelni. Olyan nagy népszerűségnek örvendett a korban, hogy elkezdték sorozatban gyártani. E géptípusból napjainkig körülbelül 50 maradt fenn.

(papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információk számítógépre vitele valamilyen speciális hardver és szoftver eszközzel (szkenner, hang- és videokártya, karakterfelismerő program stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek kettes számrendszerű ...

Már többször is említettük a kettes számrendszert illetve azt, hogy a számítógépek ilyen formában tárolják az adatokat, de még nem néztük meg mélyebben mi is van emögött. A kettes számrendszerben kétféle számjegy létezik: a nulla, és az egy.

Ez a számoló masina már kettes számrendszerben számol és egy un fénymátrixon (szintén kettes számrendszerben) jeleníti meg az eredményeket A Z1 24 bites szavakkal dolgozott, memóriájában 16 adatot tudott tárolni, és tartalmazott, ...

Ezért a 32 bit egy 0 vagy 1 számjegyekből álló sorozat, azaz kettes számrendszerbeli szám ** 8 bit alkot egy byte-ot. Egy bit esetén a lehetséges variációk: 0 vagy 1. Ez két eset (21).

soros utasításvégrehajtás (utasítások végrehajtása időben egymás után; ennek ellentéte a párhuzamos utasításvégrehajtás, amikor több utasítás egyidejűleg is végrehajtható)
kettes (bináris) számrendszer használata ...

a Domain Name System az IP-címek betűkkel jelölt változata azt a célt szolgálja, hogy abból a forrás mivolta legalább nagy vonalakban felismerhető legyen; az IP-számrendszerből az felismerhetetlen;
=>domain; =>IP-address; =>URL ...

(pl. egy szervergépet vagy egy önálló hálózatot) azonosító névrendszer. A Domain Name System az IP-címek betűkkel jelölt változata azt a célt szolgálja, hogy abból a forrás mivolta legalább nagy vonalakban felismerhető legyen; az IP-számrendszerből ...

állandó rövid periódussal változtatják) segítségével határozták meg: a pulzárt és a napot összekötő egyenest beforgatták a tejútrendszer síkjába (ezt látjuk az ábrán fölül). Az egyes pulzárokra jellemző értéket pedig kettes számrendszerben adták meg.

Számrendszerek
Személyi számítógépek felépítése
Szoftverek használatának jogi szabályozása
Szövegszereksztők (formázás, hasábtördelés, keretezés)
Tömörítés
Vírusok és Vírusvédelem
Vírusok, és vírusírtók ...

Egy 8 bitből álló csoport egy bájtot alkot, amely már sokféle információt jelképezhet, például az ábécé egyik betűjét, egy tízes számrendszerbeli számot vagy egyéb karaktert.

A fájl kódolását a ^T E billentyűvel tudjuk megadni (TAB segít a választásban). A ^K space billentyű megmondja a kurzor alatt lévő betű kódját, UTF-8 módban az UCS értéket mindenféle számrendszerben.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Információ, Informatika, Bináris, Hálózat?

◄ Számítógép-programozás   Szegmens ►
 
RSS Mobile