Kezdőlap (Kompatibilitás)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Kompatibilitás

Informatika  Kompatibilis  Konfiguráció

Windows Hardver-kompatibilitási Lista
Windows Hardware Compatibility List (WHCL, HCL)
Windows Hardver-kompatibilitási Lista
A Windows operációs rendszerekkel és más Microsoft szoftverekkel problémamentesen együttműködő hardver- és szoftvertermékek listája.


Kompatibilitás: Két hardvert vagy szoftvert kompatibilsnek nevezünk, ha egymással felcserélhetőek, vagyis mindkettő egyformán kezelhető, ugyanazt tudja.

Kompatibilitási mód
a Whistler úgy t?nik lehet?vé fogja tenni a régi Windows 95 és NT4-es programok/játékok futtatását. Egyel?re nem m?ködik túl jól.
Új Súgó design
az új Súgó nagyon szép, de ezek a nagypapás képek elt?nhetnének a Windows telepít?kb?l, ehelyett már a Helpbe is betörnek.

kompatibilitás: Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való he­lyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság. Két számító­gép akkor kompatibilis, ha az egyikre készült programok a másikon minden változtatás nélkül futtathatók.

- Kompatibilitás más VocalTec gateway-ekkel és az iparág számos más termékével
- H.323.2 támogatás
- Távoli menedzsment ...

~, screenshotok
Először egy egyszerű, néhány alapvető formázást tartalmazó Word dokumentumot nyitottam meg az OpenOffice szövegszerkesztővel.

~
A ~ az együttműködés képességét jelenti különböző eszközök között. Két hardver eszköz akkor kompatibilis, ha egymással kicserélhetőek.
Információ ...

~
COMMAND.COM Â- Windows Services for UNIX(POSIX subsystem Â- Interix) Â- Virtual DOS machine Â- Windows on Windows Â- WoW64
API ...

A ~i relációkat általában reflexív irányítatlan gráfokkal ábrázoljuk.

a ~nak, s egyszerűsége miatt könnyebben is elsajátítható. Az
SQL86 ismertetése után röviden összefoglaljuk az SQL92 legfontosabb
változásait és lehetőségeit.

A ~ mellett nem csak a rendszer alapvető jellemzőit rögzítették, hanem a bináris és tárgy kód szabványos formátumát is elfogadták. Ennek alapját a System V R4 ág Executable and Linkable format (ELF) formátuma alkotta.

- Akarom a választható hangsávokat és feliratokat, több nézőpontot, méretarány választást, szülői felügyeletet, gyors és lassú lejátszást, kiváló digitális képet, többcsatornás digitális hangot, ~t a Dolby Pro Logic dekóderekkel, képernyőn megjelenő menüket, ...

A hordozhatóságot segíti elő a Windows XP egy új szolgáltatása: a ~-varázsló. Ez az ügyes ötlet onnan született, hogy nem minden program tűri el maga alatt a Windows XP-t, ilyenkor vissza kell állítani a verziószámot.

A MULTIFACE Interface ~a
Beta-Disk Interface
A MULTIFACE kompatibilis a Beta 4.0 vagy magasabb verziókkal. A MULTIFACE-t a Spectrum és a Beta Interface közé kell elhelyezni. Ezen túlmenően szükséges egy kis változtatása MULTIFACE belsejében.

Az azonos protokoll használata teremti meg az összeférhetőséget (~t). A mindenki által elfogadott, használatos protokollt célszerű prtokoll-szabványként megfogalmazni, kezelni és célként követni a fejlesztések során.

Ezeken belül fontos szempont a ~ kérdése, aminek két oldalról is meg kell va-lósulnia: hardver és szoftver oldalról.

Az LS120 meghajtó fejlesztésénél a nagy kapacitás mellett elsődleges cél volt a hajlékonylemezzel való ~. Az A: meghajtó nevet éppen azért kapta, mert 1440 és 720 kbájtos lemezt írni és olvasni tud. Nagy előnye, hogy megtartotta a hagyományos lemez formátumát.

OSI referenciamodell, köszönhetően a ~i törekvéseinek, rövid idő alatt számítógépek közötti kommunikáció elsődleges szabványa lett, s ma is a legjobb eszköz a hálózati technikák bevezetéséhez, tanukmányozásához.
Hierarchikus kommunikáció ...

FAT (állományallokációs tábla): Az MS-DOS állományrendszere, elsősorban az MS-DOS-szal való ~t szolgálja.

Miközben 1000 Mbit/s (1Gbit) nyers adatátviteli sebességet nyújt, teljes ~t biztosít a korábbi eszközökkel. Ez lehetővé teszi több különféle adatátviteli közeg alkalmazását.

A WINDOWS kétféle elnevezést használ, a DOS ~ miatt. Van egy 8+3-as fájlnév és van egy 250 karakter hosszú fájlnév, ugyancsak maximum 3 hosszú kiterjesztéssel.

A rekord neve értékadó utasításban is szerepelhet, ha teljesül az értékadás ~ (a kifejezés bal oldalán álló változóba csak akkor tehetjük a jobb oldal értékét, ha az elfér a változóban).

Azonban a Linux a bemutatottaknál több mentési lehetőséget támogat. Ugyanakkor hardver-~i problémákba ütközhetünk. Például az újabb DAT meghajtók és CD írók közül sok nem kompatibilis a Linuxszal, kivéve persze, ha létezik hozzájuk kifejezetten Linuxos meghajtó is.

CISC
Történelmileg a számítógépiparban a CISC architektúrájú gépek domináltak. A piac nyomására, hogy megőrizzék a ~t, megtartva a régi utasításkészletet, egyre bonyolultabb gépi instrukciókat vezettek be a CPU családoko ...

EMC - Elektromágneses ~
EOC - Embedded Operations Channel - Szolgálati csatorna (ADSL)
erősítés
ES - Errored Seconds - Hibás másodpercek száma (G.821)
ETS - European Telecommunication Standard - Európai távközlési szabvány ...

A Wi-Fi a WECA (Wireless Ethernet Compatibility Assocation) bejegyzett márkaneve, és a korábban IEEE 802.11b-nek nevezett szabvány közérthetőbb, könnyebben megjegyezhető márkaneve, valamint az ilyen eszközök ~ának is jelölése.

Ezért hoztak létre a későbbiekben több különböző kódtáblát is. (Ami sajnos ~i gondokhoz vezetett) Manapság inkább a Unicode táblázatot használjuk, amelynek célja, hogy a különböző írásrendszerek karaktereit egy táblázatba gyűjtse össze.

egyszerűbb protokollt használ mint az európai "WAP", mely a Wireless Markup Language (WML) szerint működik, míg az i-Mode a "Compact Wireless Markup Language" (CWML) nyelvet használja; ~ a WAP/WML-el egy későbbi időpontban várható; ...

WPA2 = Wi-Fi Protected Access 2 (magyarul kb. Wi-Fi Védett Hozzáférés 2. generációja)
Az IEEE 802.11i-2004 vagy WPA2 Wi-Fi Protected Access 2, egy manapság egyre jobban terjedő titkosítási forma biztonságos, de sajnos még kicsi a támogatottsága, illetve egyelőre ~i problémák is ...

Mivel egyre nagyobb szükség lett arra, hogy a szoftverek ékezetes betűket is meg tudjanak jeleníteni, megjelentek az ékezetes betűket is támogató karakterkészletek. Ezek a 0-tól 127-ig terjedő értékek terén az ASCII kódtáblával megegyeznek, így garantálják az azzal való ~t, ...

ellentétben a WAP-al, az i-Mode egy egyszerűsített HTML jelölő nyelvet, a C-HTML-t használja; ennek ~a a WAP/WML-el egy későbbi időpontban várható; ...

Az EBCDIC egy olyan nyolc bites kódkészlet, amely szöveg, grafika, és vezérlőkarakterek ábrázolását teszi lehetővé a számítógépeken. A kódrendszert főleg az IBM nagyszámítógépei alkalmazzák. Az ARPANET fejlesztői számára az ASCII és az EBCDIC közötti in~ volt az első kihívás, ...

Mit jelent a számítástechnikában a ~ fogalma?
Milyen területekre osztható az IBM PC típusú számítógépek memóriája?
Mit nevezünk perifériának?
Mit nevezünk megszakítási rendszernek?
Ismertesse a legfontosabb perifériákat! ...

Kernel = Operációs rendszer futtató mag programja ~ = Két eszköz, készülék, berendezés, program együttműködését, egymással való helyettesíthetőségét vagy összekapcsolhatóságát jelentő tulajdonság.

elfogadott, de a jelenlegi legújabb Web-kliensek által még csak részben támogatott szabványjavaslat, mellyel a HTML-oldalak egyes elemei (szövegek és képek) önálló objektumokként kezelhetők, mozgathatók, változtathatók; a DOM szabvány elterjedése megoldhatja a mostani DHTML oldalak ~i ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Információ, Számítógép, Szoftver, Hálózat, Bináris?

◄ Kompatibilis   Konfiguráció ►
 
RSS Mobile