Kezdőlap (Karakter)

 Informatika 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Informatika » Karakter


 

Karakter

Informatika  Kapcsolatorientált  Karakterkészlet

Karakterek törlése
A szövegkurzor előtti karakter törlése.
A szövegkurzorral álljunk a törlendő karakter mögé, majd a BackSpace billentyű megnyomásával törölhetjük.


Karakterek bináris kódolása. Kódrendszerek.
Kód, kódolás:
Fogalma: kódolásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy jelhalmaz minden elemének valamely szabály szerint egy másik jelhalmaz elméletét feleltetjük meg.

karakter - Informatikai fogalomtár
Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A karakterek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.
Forrás: Informatikai kifejezések lexikona (Capitolium) ...

Karakterreferenciák
Akármilyen karakterkészletet is használunk egy HTML dokumentum elkészítésénél, egészen biztos, hogy vannak olyan karakterek, amelyeket a billentyűzetről nem lehet begépelni.

A(z) 'Karakterkódolások' kategóriába tartozó lapok
Az összesen 13 lapból a következő 13-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.
...

Az OCR programok a memóriában lévő képelemeket vizsgálják, képelem ↔ karakter, a felismerésnek min. 96 %-osnak kell lennie, hogy a javítással együtt gyorsabb legyen, mint az újragépelés.

Karaktertábla Segítségével speciális karaktereket másolhatunk a dokumentumainkba. saját ter­vezésű karaktereket is készíthetünk az eudcedit programmal.

karakter
A szöveg legkisebb alkotóeleme, mely lehet betű, szám vagy írásjel.

Karakterstílus: a kijelölt szövegrész karakterformázását állítja.
Bekezdésstílus: a bekezdés formátumait egy lépésben állítja.
Táblázatstílus: a táblázat tulajdonságait határozza meg.

Karakterkészlet
Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők:
betűk, az angol kis- és nagybetűk: A-Z és a-z; ...

karakterkészlet (font): Olyan karakterek összessége, amelyek egy programban használhatók, illetve amelyeket a számítógép felismer.

- a karakterek tulajdonságai (attribútumai), mint például a karakter aláhúzása, villogtatása, vagy inverz formában történő kiírása; lehetőség van a karakter kiemelt (fényesebb) formájú kiíratására is ...

- A karakternyomtatók egyszerre egy karaktert nyomtatnak. Mivel az elektromos írógépekből fejlesztették ki őket, azokhoz hasonlóan több fajtájuk is létezett, például betűkerekes és gömbfejes nyomtatók.

2.4.1. Karakteres függvények
(UPPER, LOWER, INITCAP, LENGTH, SUBSTR, RPAD, LPAD, RTRIM, LTRIM)
61. Irassa ki az kiadványok címét nagy kezdőbetűkkel, kiadójukat csupa kis betűvel! ...

optikai karakterfelismerő, OCR (Optical Character Recognition) program Nyomtatott vagy kézzel írt szöveg számítógépes feldolgozásra alkalmas formára - például szöveges dokumentumra - való átalakítására szolgáló program ...

Optikai karakterleolvasó (Optical Character Recognization)
Adatbeviteli eszköz, hasonlít a scannerhez, de ez a leolvasó karakterek beolvasására specializálódott.
Karakterleolvasó segédprogram: TextBridge (angol), Recognita (magyar).

Karakterkészlet
Minden programozási nyelv rögzíti a saját karakterkészletét:
Betű: az angol ABC betűi: (A..Z, a..z ). A PASCAL nem tesz különbséget a kis és nagybetűk között. Betűként jelenik meg, még néhány speciális jel, pl.: "_" jel ...

Karakterek ábráit és az azokat jelképező számítógépes kódokat egymásnak megfeleltető táblázat.
A kódlapok azt határozzák meg, hogy a szöveget alkotó betűk és írásjelek a számítógépen belül milyen bájtokkal vagy bájtsorozatokkal ábrázolhatóak.

Karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum teljes törszszövegének kijelölése.
3.2.3.1
A tartalom szerkesztése: új karakterek és szavak beszúrása a már létező szövegbe, a létező szöveg felülírása a felülírásos mód használatával.

karakteres elérésű eszköz.
A szabvány javasolja (should), hogy az állományok nevei ún. hordozható állománynevek legyenek. Ezek csak az angol abc kis- és nagybetűit, a pont (.), az aláhúzás (_) és a kötőjel (-) karaktereket tartalmazhatják.

karakter Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A ~ek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.

Karakteres felületű, 16 bites operációs rendszer. Legismertebb változata a Microsoft által készített MS-DOS.

karakter után egy DOS parancsot lehet megadni, amely eredményét kiírja a képernyőre, s utána újból a dBase prompt jelenik meg. Így például a
! RENAME A.DBF UJ.DBF ...

A karakterfüggetlen - átlátszó (transzparens) - átvitelt a HDLC eljárás úgy biztosítja, hogy az adatmezőben az adó öt egymás után következő egyes értékű bit után automatikusan egy zérus értékű bitet iktat be.

A karakterkészlet, mint fogalom tehát nem más, mint byte-ok (számsorozatok) és emberek által olvasható betűk, szövegek között teremtett megfeleltetés.

24 karakter * 1 soros LCD
interface, nyomtató, kazettás egység, felhasználói memória 8K-val bővítve
PC-1300 ...

Szó: Karakterek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól.
Mondat: Két pont, kérdőjel vagy felkiáltójel által elhatárolt karaktersorozat.
Bekezdés: Két bekezdésvég-jel (Enter) közti szövegrész.

"Joker" karakterek
Amikor keresel, másolsz vagy törölsz állományokat, akkor lehet ún. "joker" karaktereket is használni, ha nem akarod a pontos file-nevet beírni. Az
ls man* ...

16 bites karaktertáblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van felosztva a különböző nyelvek részére.
UNIX ...

A vezérlő karakterek száma több, mint az AP protokollnál. A fejrészt az SOH jelzi, a szöveget az STX, ETB/ETX páros fogja össze, a blokk végén egy két bájtos ellenőrző összeg, BCC szerepel.

Lépés egy karakterrel felfelé, lefelé, balra vagy jobbra
CTRL+Ó
A külső szegély alkalmazása ...

ez az első karakter, amit az író-olvasó fej be fog olvasni
a start karaktert beolvasása után az író-olvasó fej mindig visszaírja (azaz nem cseréli ki más karakterre) ...

A sztring = karaktersor
A sztringeket nagyon gyakran használjuk a programozás során. Az Object Pascalban 3 külömböző sztringtípust ismerünk: a hosszú sztringet, a rövidet és a széles sztringet.

Lásd még: Lásd még: Számítógép, Információ, Hálózat, Internet, Szoftver

Informatika  Kapcsolatorientált  Karakterkészlet

 
RSS Mobile