Kezdőlap (Karakter)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Karakter

Informatika  Kapcsolatorientált  Karakterkészlet

Karakterek törlése
A szövegkurzor előtti karakter törlése.
A szövegkurzorral álljunk a törlendő karakter mögé, majd a BackSpace billentyű megnyomásával törölhetjük.


Karakterek bináris kódolása. Kódrendszerek.
Kód, kódolás:
Fogalma: kódolásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy jelhalmaz minden elemének valamely szabály szerint egy másik jelhalmaz elméletét feleltetjük meg. A kódolás igen gyakori a hétköznapi életben.

karakter - Informatikai fogalomtár
Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A karakterek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.
Forrás: Informatikai kifejezések lexikona (Capitolium) ...

A(z) 'Karakterkódolások' kategóriába tartozó lapok
Az összesen 13 lapból a következő 13-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.
...

A karakter kódjának megadásával (akár decimálisan, akár hexadecimálisan).
Egyes karaktereknek nevük is van, amivel hivatkozni lehet rájuk.
A megjegyzésen belül szereplő karakterreferenciáknak nincs különleges jelentésük.

Az OCR programok a memóriában lévő képelemeket vizsgálják, képelem ↔ ~, a felismerésnek min. 96 %-osnak kell lennie, hogy a javítással együtt gyorsabb legyen, mint az újragépelés.

~tábla Segítségével speciális ~eket másolhatunk a dokumentumainkba. saját ter­vezésű ~eket is készíthetünk az eudcedit programmal.

~
A szöveg legkisebb alkotóeleme, mely lehet betű, szám vagy írásjel.

~stílus: a kijelölt szövegrész ~formázását állítja.
Bekezdésstílus: a bekezdés formátumait egy lépésben állítja.
Táblázatstílus: a táblázat tulajdonságait határozza meg.

~készlet
Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a ~ek. A PL/SQL nyelv ~készletének elemei a következők:
betűk, az angol kis- és nagybetűk: A-Z és a-z; ...

~: Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A ~ek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.
~készlet (font): Olyan ~ek összessége, amelyek egy programban használhatók, illetve amelyeket a számítógép felismer.

- a ~ek tulajdonságai (attribútumai), mint például a ~ aláhúzása, villogtatása, vagy inverz formában történő kiírása; lehetőség van a ~ kiemelt (fényesebb) formájú kiíratására is ...

- A ~nyomtatók egyszerre egy ~t nyomtatnak. Mivel az elektromos írógépekből fejlesztették ki őket, azokhoz hasonlóan több fajtájuk is létezett, például betűkerekes és gömbfejes nyomtatók. Ezeket a típusokat ma már nem nagyon használják.

2.4.1. ~es függvények
(UPPER, LOWER, INITCAP, LENGTH, SUBSTR, RPAD, LPAD, RTRIM, LTRIM)
61. Irassa ki az kiadványok címét nagy kezdőbetűkkel, kiadójukat csupa kis betűvel! ...

optikai ~felismerő, OCR (Optical Character Recognition) program Nyomtatott vagy kézzel írt szöveg számítógépes feldolgozásra alkalmas formára - például szöveges dokumentumra - való átalakítására szolgáló program ...

Optikai ~leolvasó (Optical Character Recognization)
Adatbeviteli eszköz, hasonlít a scannerhez, de ez a leolvasó ~ek beolvasására specializálódott.
~leolvasó segédprogram: TextBridge (angol), Recognita (magyar).

~készlet
Minden programozási nyelv rögzíti a saját ~készletét:
Betű: az angol ABC betűi: (A..Z, a..z ). A PASCAL nem tesz különbséget a kis és nagybetűk között. Betűként jelenik meg, még néhány speciális jel, pl.: "_" jel ...

~ek ábráit és az azokat jelképező számítógépes kódokat egymásnak megfeleltető táblázat.
A kódlapok azt határozzák meg, hogy a szöveget alkotó betűk és írásjelek a számítógépen belül milyen bájtokkal vagy bájtsorozatokkal ábrázolhatóak.

~, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum teljes törszszövegének kijelölése.
3.2.3.1
A tartalom szerkesztése: új ~ek és szavak beszúrása a már létező szövegbe, a létező szöveg felülírása a felülírásos mód használatával.

~es elérésű eszköz.
A szabvány javasolja (should), hogy az állományok nevei ún. hordozható állománynevek legyenek. Ezek csak az angol abc kis- és nagybetűit, a pont (.), az aláhúzás (_) és a kötőjel (-) ~eket tartalmazhatják. Ezen felül a nevek nem kezdődhetnek kötőjellel sem.

~es felületű, 16 bites operációs rendszer. Legismertebb változata a Microsoft által készített MS-DOS. Az MS-DOS első változata 1981 augusztusában jelent meg, az IBM cég ezzel együtt dobta piacra akkor debütáló PC (personal computer) típusú számítógépét.
Microsoft Windows ...

~ után egy DOS parancsot lehet megadni, amely eredményét kiírja a képernyőre, s utána újból a dBase prompt jelenik meg. Így például a
! RENAME A.DBF UJ.DBF
utasítás átnevezi az A.DBF állományt UJ.DBF állományra, anélkül hogy ki kellene lépni DOS szintre.

A ~független - átlátszó (transzparens) - átvitelt a HDLC eljárás úgy biztosítja, hogy az adatmezőben az adó öt egymás után következő egyes értékű bit után automatikusan egy zérus értékű bitet iktat be.

A ~készlet, mint fogalom tehát nem más, mint byte-ok (számsorozatok) és emberek által olvasható betűk, szövegek között teremtett megfeleltetés.

24 ~ * 1 soros LCD
interface, nyomtató, kazettás egység, felhasználói memória 8K-val bővítve
PC-1300 ...

Szó: ~ek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól.
Mondat: Két pont, kérdőjel vagy felkiáltójel által elhatárolt ~sorozat.
Bekezdés: Két bekezdésvég-jel (Enter) közti szövegrész.

"Joker" ~ek
Amikor keresel, másolsz vagy törölsz állományokat, akkor lehet ún. "joker" ~eket is használni, ha nem akarod a pontos file-nevet beírni. Az
ls man* ...

16 bites ~táblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van felosztva a különböző nyelvek részére.
UNIX
Időosztásos, multitasking (többfeladatos), multiprocesszoros, többfelhasználós, osztott adatállományokat használó, nyílt operációs rendszer.

A vezérlő ~ek száma több, mint az AP protokollnál. A fejrészt az SOH jelzi, a szöveget az STX, ETB/ETX páros fogja össze, a blokk végén egy két bájtos ellenőrző összeg, BCC szerepel.

Lépés egy ~rel felfelé, lefelé, balra vagy jobbra
CTRL+Ó
A külső szegély alkalmazása ...

A sztring = ~sor
A sztringeket nagyon gyakran használjuk a programozás során. Az Object Pascalban 3 külömböző sztringtípust ismerünk: a hosszú sztringet, a rövidet és a széles sztringet.
A Pascal még ismeri ezeken felül a bizonyos üres ~sort is.

Vannak olyan ~ű emberek, akik könnyen szóba elegyednek másokkal, gyorsan, sok mindent elmondanak magunkról az ismerőseiknek, kollégáiknak, barátaiknak.

Alfanumerikus ~ekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak.

Legfeljebb 255 ~t tartalmazó kódlap definíció a számítógépek közti szöveges adatátvitelre. Egyes magyar ékezetes ~ek hiányoznak belőle.
ANSI
Lásd: American National Standards Institute ...

CRC-12 6 bites ~ek átvitelekor használt
CRC-16 8 bites ~ek átvitelekor használt
CRC-CCITT 8 bites ~ek átvitelekor használt
[Vissza] ...

Legkisebb egység a ~. ~enként állítható tulajdonságok a betűtípus (pl. Times New Roman), betűméret, stílus (aláhúzott, félkövér, dőlt), betűköz, vagy akár a speciális jellemzők, mint az alsó- és felső index. A következő nagyobb egység a bekezdés.

OCR
Optikai ~-felismerő program, melyet arra terveztek hogy a kézírást, vagy gépelt szöveget tartalmazó képek ( szkennelt dokumentumok) szöveges információit, szerkeszthető szöveggé konvertálja.

70 ~ hosszú, ASCII sorokból álljanak (fontos, hogy használjuk a linefeed ~t, vagyis az Enter-t!). A magyar nyelvű szövegek is általában elég kényelmesen olvashatóak ékezetek nélkül, nagyon ritka a félreértés. Ha mégis helyes magyar nyelven írt szöveget akarunk küldeni (pl.

minden cella egy ~t tartalmaz a Turing-gép ábécéjéből
a bal szélső cella a start ~t vagy szimbólumot () tartalmazza ...

SEND - különleges ~eket közöl
SET - beállítja a különleges paramétereket
STATUS - kiadja az alapinformációkat ...

Törli az aktuális ~t [Ctrl] + D Törli a megelőző ~t [Ctrl] + H Kijelölő üzemmód & [Ctrl] + ^ Kivágja a kijelölt blokkot, vagy az [Ctrl] + K aktuális sort "Kiegyengeti" a bekezdést [Ctrl] + J Visszailleszti az utoljára törölt blokkot [Ctrl] + U vagy sort $
Általános parancsok ...

Serif - Betűtalpas ~, Sanserif - Betűtalp nélküli.
SFT - (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.

Összesen 128 különféle ~t (betűket, számokat, különleges és vezérlő ~eket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 ~t szoktak definiálni.

A tartománynevek alnevek sorozatából állnak, amelyeket elválasztó ~ek különítenek el egymástól.Ha például egy gazdarendszer teljesen megadott tartományneve (FQDN-je) as400.rchland.vnet.ibm.com, akkor a következő nevek mindegyike tartománynévnek minősül: as400.rchland.vnet.ibm.com, vnet.ibm.

ASCII Szöveges számítógépes adatokhoz használt szabványos, egybájtos ~kódolási séma. Az ASCII hét vagy nyolc bit kombinációját használja a 128 vagy 256 lehetséges ~ előállítására.

~ek közé van zárva és többségükhöz egy / ~rel kezdődő lezáró tag is tartozik, amely az illető utasítás érvényességi határát jelzi a megjelenítést végző Web-kliens számára; szabványosításukat a W3C végzi
HTML HTML editor SGML tag W3C
talk ...

Az ékezetes ~eket nem tartalmazza, ezért használata nyelvileg korlátozott, viszont minden számítógép megérti.
Lásd még: EBCDIC.
ASP (Active Server Pages) A Microsoft által kifejlesztett programozási nyelv és specifikáció dinamikus weboldalak létrehozására.

jelszó, azonosító kulcsszó, Hálózatok vagy adattárak hozzáféréséhez szükséges (a felhasználói név mellett) az egyedi azonosításra használt ~sor, amelyet csak a tulajdonosa ismerhet, ezzel biztosítva, hogy azon a felhasználói néven ne jelentkezhessen be más személy.

Ezeket a speciális formázási információkat nem biztos, hogy a címzett levelező programja is tudja értelmezni és kezelni, lehet, hogy helyette csak össze-vissza ~ek fognak megjelenni.

A jelszó legyen legalább hat ~ hosszú, és véletlenszerűen kiválasztott betűket, számokat és írásjeleket tartalmazzon. Ha ezt képtelenek vagyunk teljesíteni, legalább arra ügyeljünk, hogy a jelszó ne jelentsen semmit, és betűkön kívül számot és/vagy írásjelet is tartalmazzon.

Ez a jelenség abból eredt, hogy a hatvanas, hetvenes években helytakarékosságból az évszámokat tartalmazó adatmezőkben csak két ~t szerepeltettek (99 után 00 következett).

megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit jelent egy ~t)
BBS
online olvasható (általában nyilvános) elektronikus faliújság vagy hirdetőtábla, ahol közérdekű információk helyezhetők el, illetve olvashatók (Bulletin Board System)
bináris fájl ...

Rossz hír, hogy az 5 eredeti ~hez nem lesznek új skillek, vagy javítások. Úgy látszik elégedettek az er?viszonyokkal, amit eddig elértek velük. Az egyetlen igazi változás, ami a játékosokat érinti, az a 99-es szint elérésének nehezítése, melyr?l még a fejleszt?k között is viták folynak.

joker ~eket..", valamint speciális jeleket is. A kiterjesztés tartalmazhat betűt, számot, speciális ~t, de ami miatt szerepet kap az állomány kiterjesztése az az, hogy az operációs rendszer számára nagyon fontos jelentést, információt hordoz.

háromdimenziós tárgy (képfeldolgozás, kontúrkeresés); ~ek (betű vagy szám, ~-felismerés); felület (textúravizsgálat); hang- vagy hangsor, beszéd; adatcsoport; tünet-együttes (pl. orvosi diagnosztikában) satöbbi Folyamatai: érzékelés, gépi kódolás (reprezentáció), ...

és bit/s-ban mérjük Az adatáramnak meg kell különböztetnünk a rövid időre számított pillanatértékét a hosszabb időre számított átlagértékétől Az átlagérték általános esetben eltér a pillanatértéktől, mivel az adatátvitel zárt üzenetek, csomagok, ~ek alakjában történik, ...

nem szabványos ASCII ~eket is tartalmazó állomány (program, kép, tömörített file stb.), melynek hálózaton való továbbítása speciális feltételeket igényel, vagy előzőleg ASCII file formátumra kell alakítani
BITFTP ...

Másik fontos tényező a billentyűzet ~kiosztása, vagyis a különböző nyelvekre jellemző ~ek elhelyezése a billentyűzeten.

Korlátozzák a fájlnevek hosszát és a bennük használható ~eket. (Csak az angol ábécé nagy betűi, számok, valamint néhány különleges ~ használhatók a fájlnevek megadásakor.) A fájlok neve 8.

Az olasz konyhát sajátos ~én kívül rendkívüli választékossága és könnyedsége jellemzi. Ételeik készítéséhez olívaolajat, vajat és növényi zsiradékot (margarint) használnak. Az Olaszországot határoló tengerek bőségben és nagy választékban adják a konyhájukra a halakat és rákokat.

A feltétel lehet egy ~sorozat - amely jokerkaraktereket is tartalmazhat - vagy egy érték bizonyos intervallumba esését vizsgáljuk. A számított feltétel esetében azokat a mezőket keressük, amelyek értékei megfelelnek valamilyen képlettel megadott feltételnek.

kódolt, elektronikus állomány, mely az USA-szabvány szerinti 7 bit-es ASCII ~ektől eltérő elemeket is tartalmazhat; ...

Egy adott internetes erőforrás (pl. weblap, pdf vagy zip állomány) elérésére szolgáló szabványos formátumú ~lánc.

A domain névben vannak tiltott ~ek, amit lehet használni: az angol abc betűi, számok, és a pont. Végződések: .com: kereskedelmi, vagy ipari tevékenységet folytató szervezet. (commercional) .edu: oktatási intézmény (educational) .mil: katonai intézmény (militari) .

A kulcsszónak minimum 6, maximum 8 ~nek kell lennie (több lehet, de csak az első 8 ~számít). A biztonság érdekében használjunk vegyesen kis- és nagybetűket és számokat is.Van, ahol csak ilyen felépítésű kulcsszót fogad el a rendszer és rendszeres cseréjét is kötelezővé teszi.

(BS) visszalépés (vezérlő ~)
backup
szövegszerkesztőknél a képernyőn haladás jobbról balra és alulról felfelé (visszafelé), de biztonsági mentést is jelent. Ebben az értelemben állományokat ment a winchesterről úgy, hogy örli a céllemez eredeti tartalmát.

{magyarul: dzsóker ~}
Adatbázisokban való keresésnél, illetve egyes számítógépes programoknál használható speciális jel (pl. * vagy ?), amellyel egy vagy több ~pozíciót helyettesíthetünk, azt jelezve vele, hogy ott bármilyen betű vagy szám állhat.
(=> truncation) ...

Amerikai szabványos információcsere kód. Összesen 128 különféle ~t (betűket, számokat, különleges és vezérlő ~eket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 ~t szoktak definiálni.

órajel (a feldolgozható max. mintavételi frekvencia) és a bitszám, azaz a felbontás. Ha a ADC nemlineáris kvantálású volt, akkor a visszaalakításnál használt DAC ~isztikája tükörképe kell legyen az ADC ~isztikájának (pl. logaritmusos - exponenciális).

a művelethez az ASCII készletből 65 ~ kombinációját használja, amelyeknek hiba- mentes átvitelét a 7-bites renszer garantálja;
BBS
(Bulletin Board System)
'BBS'
hírdetőtábla-rendszer ...

Az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra dőlt, ~es rajzok az érzelmek és egyéb metainformációk kifejezésére. Néhány példa:
;)
Az író kacsint ...

Az adattömörítés megvalósítására használható, változó hosszúságú ~kód.
Hypertext ...

Az ikonok mindegyike műteremben, különböző irányokból jövő műfénynél fényképezkedett, tehát önnálló, ~ét legjobban kiemelő oldaláról és megvilágításben akar mutatkozni. Az alapértelmezett hátterek egyszínűek (kékes, zöldes, szürkés árnyalatúak).

A hő végül megváltoztatja a folyadék ~isztikáját, kitágul és a nyomtatófej fúvókáján keresztül a nyomathordozóra jut.
dpi (dot per inch) a felbontás mértékegysége; az egy inch-re (25,4 mm-re) eső képpontok száma.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Információ, Hálózat, Internet, Szoftver?

◄ Kapcsolatorientált   Karakterkészlet ►
 
RSS Mobile