Kezdőlap (Karakter)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Karakter

Informatika  Kapcsolatorientált  Karakterkészlet

Karakterek törlése
A szövegkurzor előtti karakter törlése.
A szövegkurzorral álljunk a törlendő karakter mögé, majd a BackSpace billentyű megnyomásával törölhetjük.


Karakterek bináris kódolása. Kódrendszerek.
Kód, kódolás:
Fogalma: kódolásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy jelhalmaz minden elemének valamely szabály szerint egy másik jelhalmaz elméletét feleltetjük meg.

karakter - Informatikai fogalomtár
Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A karakterek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.
Forrás: Informatikai kifejezések lexikona (Capitolium) ...

Karakterreferenciák
Akármilyen karakterkészletet is használunk egy HTML dokumentum elkészítésénél, egészen biztos, hogy vannak olyan karakterek, amelyeket a billentyűzetről nem lehet begépelni.

A(z) 'Karakterkódolások' kategóriába tartozó lapok
Az összesen 13 lapból a következő 13-t listázza ez a kategóriaoldal, a többi a további oldalakon található.
...

Az OCR programok a memóriában lévő képelemeket vizsgálják, képelem ↔ karakter, a felismerésnek min. 96 %-osnak kell lennie, hogy a javítással együtt gyorsabb legyen, mint az újragépelés.

Karaktertábla Segítségével speciális karaktereket másolhatunk a dokumentumainkba. saját ter­vezésű karaktereket is készíthetünk az eudcedit programmal.

karakter
A szöveg legkisebb alkotóeleme, mely lehet betű, szám vagy írásjel.

Karakterstílus: a kijelölt szövegrész karakterformázását állítja.
Bekezdésstílus: a bekezdés formátumait egy lépésben állítja.
Táblázatstílus: a táblázat tulajdonságait határozza meg.

Karakterkészlet
Egy PL/SQL program forrásszövegének (mint minden forrásszövegnek) a legkisebb alkotóelemei a karakterek. A PL/SQL nyelv karakterkészletének elemei a következők:
betűk, az angol kis- és nagybetűk: A-Z és a-z; ...

karakterkészlet (font): Olyan karakterek összessége, amelyek egy programban használhatók, illetve amelyeket a számítógép felismer.

- a karakterek tulajdonságai (attribútumai), mint például a karakter aláhúzása, villogtatása, vagy inverz formában történő kiírása; lehetőség van a karakter kiemelt (fényesebb) formájú kiíratására is ...

- A karakternyomtatók egyszerre egy karaktert nyomtatnak. Mivel az elektromos írógépekből fejlesztették ki őket, azokhoz hasonlóan több fajtájuk is létezett, például betűkerekes és gömbfejes nyomtatók.

2.4.1. Karakteres függvények
(UPPER, LOWER, INITCAP, LENGTH, SUBSTR, RPAD, LPAD, RTRIM, LTRIM)
61. Irassa ki az kiadványok címét nagy kezdőbetűkkel, kiadójukat csupa kis betűvel! ...

optikai karakterfelismerő, OCR (Optical Character Recognition) program Nyomtatott vagy kézzel írt szöveg számítógépes feldolgozásra alkalmas formára - például szöveges dokumentumra - való átalakítására szolgáló program ...

Optikai karakterleolvasó (Optical Character Recognization)
Adatbeviteli eszköz, hasonlít a scannerhez, de ez a leolvasó karakterek beolvasására specializálódott.
Karakterleolvasó segédprogram: TextBridge (angol), Recognita (magyar).

Karakterkészlet
Minden programozási nyelv rögzíti a saját karakterkészletét:
Betű: az angol ABC betűi: (A..Z, a..z ). A PASCAL nem tesz különbséget a kis és nagybetűk között. Betűként jelenik meg, még néhány speciális jel, pl.: "_" jel ...

Karakterek ábráit és az azokat jelképező számítógépes kódokat egymásnak megfeleltető táblázat.
A kódlapok azt határozzák meg, hogy a szöveget alkotó betűk és írásjelek a számítógépen belül milyen bájtokkal vagy bájtsorozatokkal ábrázolhatóak.

Karakter, szó, sor, mondat, bekezdés és a dokumentum teljes törszszövegének kijelölése.
3.2.3.1
A tartalom szerkesztése: új karakterek és szavak beszúrása a már létező szövegbe, a létező szöveg felülírása a felülírásos mód használatával.

karakteres elérésű eszköz.
A szabvány javasolja (should), hogy az állományok nevei ún. hordozható állománynevek legyenek. Ezek csak az angol abc kis- és nagybetűit, a pont (.), az aláhúzás (_) és a kötőjel (-) karaktereket tartalmazhatják.

karakter Egyike a számítógépen ábrázolható jeleknek. A ~ek betűket, számjegyet, szóközt, írásjeleket és speciális jeleket tartlamaznak.

Karakteres felületű, 16 bites operációs rendszer. Legismertebb változata a Microsoft által készített MS-DOS.

karakter után egy DOS parancsot lehet megadni, amely eredményét kiírja a képernyőre, s utána újból a dBase prompt jelenik meg. Így például a
! RENAME A.DBF UJ.DBF ...

A karakterfüggetlen - átlátszó (transzparens) - átvitelt a HDLC eljárás úgy biztosítja, hogy az adatmezőben az adó öt egymás után következő egyes értékű bit után automatikusan egy zérus értékű bitet iktat be.

A karakterkészlet, mint fogalom tehát nem más, mint byte-ok (számsorozatok) és emberek által olvasható betűk, szövegek között teremtett megfeleltetés.

24 karakter * 1 soros LCD
interface, nyomtató, kazettás egység, felhasználói memória 8K-val bővítve
PC-1300 ...

Szó: Karakterek sorozata, melyeket szóköz választ el egymástól.
Mondat: Két pont, kérdőjel vagy felkiáltójel által elhatárolt karaktersorozat.
Bekezdés: Két bekezdésvég-jel (Enter) közti szövegrész.

"Joker" karakterek
Amikor keresel, másolsz vagy törölsz állományokat, akkor lehet ún. "joker" karaktereket is használni, ha nem akarod a pontos file-nevet beírni. Az
ls man* ...

16 bites karaktertáblázat az ISO 10646 szerint. 256 bájtos blokkokra van felosztva a különböző nyelvek részére.
UNIX ...

A vezérlő karakterek száma több, mint az AP protokollnál. A fejrészt az SOH jelzi, a szöveget az STX, ETB/ETX páros fogja össze, a blokk végén egy két bájtos ellenőrző összeg, BCC szerepel.

Lépés egy karakterrel felfelé, lefelé, balra vagy jobbra
CTRL+Ó
A külső szegély alkalmazása ...

ez az első karakter, amit az író-olvasó fej be fog olvasni
a start karaktert beolvasása után az író-olvasó fej mindig visszaírja (azaz nem cseréli ki más karakterre) ...

A sztring = karaktersor
A sztringeket nagyon gyakran használjuk a programozás során. Az Object Pascalban 3 külömböző sztringtípust ismerünk: a hosszú sztringet, a rövidet és a széles sztringet.

Vannak olyan karakterű emberek, akik könnyen szóba elegyednek másokkal, gyorsan, sok mindent elmondanak magunkról az ismerőseiknek, kollégáiknak, barátaiknak.

Alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosító, amelyet elsősorban a könnyebb megjegyezhetősége miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak.

Legfeljebb 255 karaktert tartalmazó kódlap definíció a számítógépek közti szöveges adatátvitelre. Egyes magyar ékezetes karakterek hiányoznak belőle.
ANSI
Lásd: American National Standards Institute ...

CRC-12 6 bites karakterek átvitelekor használt
CRC-16 8 bites karakterek átvitelekor használt
CRC-CCITT 8 bites karakterek átvitelekor használt
[Vissza] ...

Legkisebb egység a karakter. Karakterenként állítható tulajdonságok a betűtípus (pl. Times New Roman), betűméret, stílus (aláhúzott, félkövér, dőlt), betűköz, vagy akár a speciális jellemzők, mint az alsó- és felső index.

OCR
Optikai karakter-felismerő program, melyet arra terveztek hogy a kézírást, vagy gépelt szöveget tartalmazó képek ( szkennelt dokumentumok) szöveges információit, szerkeszthető szöveggé konvertálja.

70 karakter hosszú, ASCII sorokból álljanak (fontos, hogy használjuk a linefeed karaktert, vagyis az Enter-t!). A magyar nyelvű szövegek is általában elég kényelmesen olvashatóak ékezetek nélkül, nagyon ritka a félreértés.

SEND - különleges karaktereket közöl
SET - beállítja a különleges paramétereket
STATUS - kiadja az alapinformációkat ...

Törli az aktuális karaktert [Ctrl] + D Törli a megelőző karaktert [Ctrl] + H Kijelölő üzemmód & [Ctrl] + ^ Kivágja a kijelölt blokkot, ...

Serif - Betűtalpas karakter, Sanserif - Betűtalp nélküli.
SFT - (System Fault Tolerance) Novell hálózati hibatűrő rendszer.

Összesen 128 különféle karaktert (betűket, számokat, különleges és vezérlő karaktereket) ábrázol, egyenként 7 bit + 1 paritásbit használatával. A mikroszámítógépekben a paritásbit alkalmazása helyett további 128 karaktert szoktak definiálni.

A tartománynevek alnevek sorozatából állnak, amelyeket elválasztó karakterek különítenek el egymástól.Ha például egy gazdarendszer teljesen megadott tartományneve (FQDN-je) as400.rchland.vnet.ibm.

ASCII Szöveges számítógépes adatokhoz használt szabványos, egybájtos karakterkódolási séma. Az ASCII hét vagy nyolc bit kombinációját használja a 128 vagy 256 lehetséges karakter előállítására.

karakterek közé van zárva és többségükhöz egy / karakterrel kezdődő lezáró tag is tartozik, amely az illető utasítás érvényességi határát jelzi a megjelenítést végző Web-kliens számára; szabványosításukat a W3C végzi
HTML HTML editor SGML tag W3C ...

Az ékezetes karaktereket nem tartalmazza, ezért használata nyelvileg korlátozott, viszont minden számítógép megérti.
Lásd még: EBCDIC.

jelszó, azonosító kulcsszó, Hálózatok vagy adattárak hozzáféréséhez szükséges (a felhasználói név mellett) az egyedi azonosításra használt karaktersor, amelyet csak a tulajdonosa ismerhet, ezzel biztosítva, ...

Ezeket a speciális formázási információkat nem biztos, hogy a címzett levelező programja is tudja értelmezni és kezelni, lehet, hogy helyette csak össze-vissza karakterek fognak megjelenni.

A jelszó legyen legalább hat karakter hosszú, és véletlenszerűen kiválasztott betűket, számokat és írásjeleket tartalmazzon.

Ez a jelenség abból eredt, hogy a hatvanas, hetvenes években helytakarékosságból az évszámokat tartalmazó adatmezőkben csak két karaktert szerepeltettek (99 után 00 következett).

megegyezik a másodpercenként átvitt bitek számával (7 vagy 8 bit jelent egy karaktert)
BBS ...

Rossz hír, hogy az 5 eredeti karakterhez nem lesznek új skillek, vagy javítások. Úgy látszik elégedettek az er?viszonyokkal, amit eddig elértek velük. Az egyetlen igazi változás, ami a játékosokat érinti, az a 99-es szint elérésének nehezítése, melyr?

joker karaktereket..", valamint speciális jeleket is. A kiterjesztés tartalmazhat betűt, számot, speciális karaktert, de ami miatt szerepet kap az állomány kiterjesztése az az, hogy az operációs rendszer számára nagyon fontos jelentést, ...

háromdimenziós tárgy (képfeldolgozás, kontúrkeresés); karakterek (betű vagy szám, karakter-felismerés); felület (textúravizsgálat); hang- vagy hangsor, beszéd; adatcsoport; tünet-együttes (pl. orvosi diagnosztikában) satöbbi Folyamatai: érzékelés, ...

mérjük Az adatáramnak meg kell különböztetnünk a rövid időre számított pillanatértékét a hosszabb időre számított átlagértékétől Az átlagérték általános esetben eltér a pillanatértéktől, mivel az adatátvitel zárt üzenetek, csomagok, karakterek ...

nem szabványos ASCII karaktereket is tartalmazó állomány (program, kép, tömörített file stb.), melynek hálózaton való továbbítása speciális feltételeket igényel, vagy előzőleg ASCII file formátumra kell alakítani
BITFTP ...

Másik fontos tényező a billentyűzet karakterkiosztása, vagyis a különböző nyelvekre jellemző karakterek elhelyezése a billentyűzeten.

Korlátozzák a fájlnevek hosszát és a bennük használható karaktereket. (Csak az angol ábécé nagy betűi, számok, valamint néhány különleges karakter használhatók a fájlnevek megadásakor.) A fájlok neve 8.

Az olasz konyhát sajátos karakterén kívül rendkívüli választékossága és könnyedsége jellemzi. Ételeik készítéséhez olívaolajat, vajat és növényi zsiradékot (margarint) használnak.

A feltétel lehet egy karaktersorozat - amely jokerkaraktereket is tartalmazhat - vagy egy érték bizonyos intervallumba esését vizsgáljuk.

kódolt, elektronikus állomány, mely az USA-szabvány szerinti 7 bit-es ASCII karakterektől eltérő elemeket is tartalmazhat; ...

Egy adott internetes erőforrás (pl. weblap, pdf vagy zip állomány) elérésére szolgáló szabványos formátumú karakterlánc.

A domain névben vannak tiltott karakterek, amit lehet használni: az angol abc betűi, számok, és a pont. Végződések: .com: kereskedelmi, vagy ipari tevékenységet folytató szervezet. (commercional) .edu: oktatási intézmény (educational) .

A kulcsszónak minimum 6, maximum 8 karakternek kell lennie (több lehet, de csak az első 8 karakterszámít). A biztonság érdekében használjunk vegyesen kis- és nagybetűket és számokat is.

(BS) visszalépés (vezérlő karakter)
backup
szövegszerkesztőknél a képernyőn haladás jobbról balra és alulról felfelé (visszafelé), de biztonsági mentést is jelent.

{magyarul: dzsóker karakter}
Adatbázisokban való keresésnél, illetve egyes számítógépes programoknál használható speciális jel (pl. * vagy ?), amellyel egy vagy több karakterpozíciót helyettesíthetünk, azt jelezve vele, ...

órajel (a feldolgozható max. mintavételi frekvencia) és a bitszám, azaz a felbontás. Ha a ADC nemlineáris kvantálású volt, akkor a visszaalakításnál használt DAC karakterisztikája tükörképe kell legyen az ADC karakterisztikájának (pl.

a művelethez az ASCII készletből 65 karakter kombinációját használja, amelyeknek hiba- mentes átvitelét a 7-bites renszer garantálja;
BBS
(Bulletin Board System)
'BBS'
hírdetőtábla-rendszer ...

Az elektronikus levelezésben, szöveges anyagokban használt, oldalra dőlt, karakteres rajzok az érzelmek és egyéb metainformációk kifejezésére. Néhány példa:
;)
Az író kacsint ...

Az adattömörítés megvalósítására használható, változó hosszúságú karakterkód.
Hypertext ...

Az ikonok mindegyike műteremben, különböző irányokból jövő műfénynél fényképezkedett, tehát önnálló, karakterét legjobban kiemelő oldaláról és megvilágításben akar mutatkozni.

A hő végül megváltoztatja a folyadék karakterisztikáját, kitágul és a nyomtatófej fúvókáján keresztül a nyomathordozóra jut.
dpi (dot per inch) a felbontás mértékegysége; az egy inch-re (25,4 mm-re) eső képpontok száma.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Információ, Hálózat, Internet, Szoftver?

◄ Kapcsolatorientált   Karakterkészlet ►
 
RSS Mobile