Kezdőlap (Információ)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Információ

Informatika  I-Mode  Információ fogalma

INFORMÁCIÓ, ADAT, JEL, KÓD
Mi az információ?
Az információ olyan új ismeret, amely megszerzője számára szükséges, és korábbi tudása alapján értelmezhető.


Információ és társadalom
A személyi számítógépeket kezdetben önálló, autonóm rendszerekként használták. A munkahelyeken adódó közös feladatok felvetették a gépek közötti adatvitel szükségességét. Ezt flopik segítségével oldották meg.

Az információelmélet az információval, mint az új ismeretté értelmezett adattal foglalkozó matematikai illetve hirközlési tudomány terület.

Információ és bizonytalanság
Egy véletlentől függő kimenetelű kísérlet eredménye több-kevesebb mértékben bizonytalan. A kísérlet elvégzésével ez a bizonytalanság megszűnik.

információ - Informatikai fogalomtár
Információnak nevezünk mindent, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban.

~s hálózatok
Számítógépes hálózatok
Hálózatok típusai
Az internet ...

~ és kommunikáció
Vakbarát ECDL tananyag
Kiadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány ...

Az ~
Az előzőekben már szerepelt néhány alkalommal az a szó, hogy ~, azonban azt nem magyaráztuk meg, hogy mi is az. Definiálni ezúttal sem fogjuk, de azért érdemes egy kicsit megvizsgálni ezt a fogalmat.

~s folyamatok az élő szervezetekben
Az írás
Az ~s társadalom ...

Kezelési ~s (Adat)bázis
Management Information Base (MIB)
Kezelési ~s (Adat)bázis ...

Egyetlen spirális alakú nyomvonalon digitális formában rögzítik az ~t. Lyukak (pit, 0) és síkok (land, 1) alkotják.

~
Mi is az ~ tulajdonképpen? Amikor informálunk valakit, akkor tulajdonképpen át adjuk neki tudásunkat egy bizonyos dologról.

~s társadalom
Az ~s társadalom fogalmi megközelítése: A két leggyakoribb megközelítési szempont magában a fogalomban keresendő.

~biztonság
Az ~, mint üzleti erőforrás külső és belső tényezők általi fenyegetettségével, az ezekből származó üzleti kockázatokkal, azok csökkentésével és/vagy megszüntetésével a tárolt ~k, ...

~k a felhasználó böngészőjéről:
Figyelem!
Ezen könyv teljes egészében a szerzői jog védelme alá esik, ezért publikálása, terjesztése, ...

~ és kommunikáció
A modul igazolja, hogy a vizsgázó:
tisztában van az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmakkal és szakkifejezésekkel, illetve a legfontosabb biztonsági szempontokkal, ...

~ - egy adott rendszer számára, annak működését befolyásoló, új ismereteket nyújtó jelek, jelsorozatok tartalmi jelentését értjük.

~szerzés
A valóság minden ismerete
a tapasztalatból ered és
oda tér vissza ...

~s üzenetek:

Ezek az üzenetek nem hibajelzésre, hanem hibadetektálásra, illetve ~ lekérdezésére használatosak. Ezek mindegyike egy kérésből és egy ráadott válaszból áll (kérés/válasz típusú üzenetek).

~s szupersztráda: A korszerű telekommunikációs hálózatokra és számítógép-technikára alapozott Internet-rendszer népszerű megjelölése.

Az ~ fontossága
Az ~ fontosságát, lényegét mutatja, hogy az ~ is a világegyetem alapfogalmai közé tartozik, hasonlóan az energia, anyag fogalmaihoz. E fogalmak egyenrangúságát mutatja a Maxwell démon gondolatkísérlete.

Az ~ olyan adat, amelynek újdonságértéke van, számunkra valamilyen újdonsággal bír. Nagyon fontos, hogy azt az adatot ami semmilyen újdonságot nem mond nekünk nem hívjuk ~nak. Az ~ hordozója a jel. A jel sokféle lehet.

Az ~ jelek segítségével adható meg, azaz a jelek az ~ hordozói. A jeleket rendszerint kódoljuk: ilyenkor az egyes jeleknek kódokat feleltetünk meg. A lehetséges kódok halmazát kódábécének nevezzük.

A meta~ fontosabb mint gondolnánk!
A mai informatikai rendszerek világában talán észre sem veszi az egyszerű felhasználó, hogy milyen nagy jelentősége van a metainformációknak.

A redundanciák ~-függetlenek, nem befolyásolja az ~ tartalma.
Redundancia típusai:
~független: ...

~tárolásra és csatolóegységekként is használhatóak továbbá az ún. PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyák, melyek mérete a bankkártyákéhoz mérhető.

~k:
Állásajánlat
Ha már regisztrált felhasználó vagy, kattints ide! ...

~források, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
reply ...

~ink szerint hamarosan lesz egy újabb firmware is, mely kijavítja majd a DAO-RAW írási és olvasási problémákat. A teszteket a Nero 5.0.3.8-cal végeztük, kivéve a Packet Writing teszteket, melyekhez a Prassi abCD 1.5.

~s lekérés, katalógus használat
Egységesíteni kell az ~ lekérdezés formátumát.
Pl: Milyen tábláink vannak: ...

~t tartalmazó számítógépes állomány.
domain név (domain Name)
Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: budapest.sgi.com Ld. még: IP szám.

~ technológia.
ITU
(International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió.

~
Pénzügyi rendszer feladatai: - pénzintézeti kapcsolatok bonyolítása; - pénztári feladatok ellátása; - partner kapcsolatok bonyolítása; - költségvetési kapcsolatok bonyolítása; - pénzügyi levelezés; ...

~ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.
Bridge
(Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az ~t.

~ mozgása, lehetőségek:
1, Érték szerinti paraméterátadás:
A formális paramétereknek a meghívott alprogram területén van címkomponense.

~s társadalom
szociológiai kifejezés az ~ egyszerű, gyors és széleskörű terjedése nyomán kiala- kuló társadalomra;
következményei ma még beláthatatlanok: ...

~t közvetítő alkalmatosság, közeg;
a kifejezés egyaránt használatos ~t tároló közegekre (újság, könyv, CD, stb.), mint ~s rendszerekre: (rádió, TV, Internet, stb.)
=>multimedia ...

~ (beleértve programokat is) jogosulatlan módosítása,
az erőforrások jogosultság nélküli használata,
zavarkeltés a rendszer megfelelő működésében anélkül, hogy a támadónak ebből haszna származna.

-~t első kézből - a könyvtárak hálózata
tovább
-NETSZERELEM- Létezhet-e , vagy csak gyötrődő társadalmunk kényszere?

- ~: olyan tény, hír, közlés, amely számunkra új, és valamilyen jelentőséggel bír.
- Adat: az ~ rögzített megjelenési formája.
- Mező: egy adat tárolására szolgáló hely.

Az ~s biztonság eléréséhez elsősorban a felszerelés védelmét kell biztosítanunk különféle biztonsági szabályokkal és akadályokkal.

Az ~ feldolgozott adat, mely számunkra új ismeretet hordoz. Ahhoz, hogy ezen ~khoz hozzájuthassunk, valamilyen jelrendszer segítségével kódolni kell azokat.
Számrendszerek
10-es számrendszer ...

Az ~átviteli csatornákhoz rendelt a jelzések átvitelére használt csatornákat összefogó multikeret, az ún. CAS multikeret (Channel Associated Signalling).

Az ~ tárolás és feldolgozás a számítógépek fejlesztésének köszönhetően szintén nagy léptekben fejlődik.

Az ~s és kommunikációs rendszerek biztonságát algoritmikus, fizikai, illetve rendszabályi technikák kombinálásával érhetjük el. Ebben a cikkben az algoritmikus módszerekről szeretnénk tömör áttekintést adni.

Az ~k alapja a BSI által készített "BSI für Bürger" CD anyaga, amit a CERT-Hungary Központ és a HUN-CERT (SZTAKI) szakemberei igazítottak a magyar Internet viszonyokhoz.

Az ~ áramlásának egyik mértékegysége. A kommunikációs csatornán másodpercenként átvitt bitek számát adja meg.
Cache ...

Az ~ mennyiségének a mértékegysége. Két értéke lehet, 0 vagy 1.
BIX
Budapest Internet eXchange ...

Az ~s Infrastruktúra Fejlesztési (IIF) közösség első kapcsolata az EUnet-tel volt 1989-ben. Ez volt az első nemzetközi levelzési lehetőség (ELLA-ból uucp> e-mail cím).

~szükségleti hierarchia
1943-ban Maslow angol szociológus megalkotta az emberi szükségletek hiearchiájának elméletét.

~ technológia.
Java {magyarul: Jáva(?)}
Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók.

Nemzeti ~s Infrastruktúra Fejlesztés
OSI
Open Systems Interconnection Reference Model
(nyílt rendszerek összekapcsolási modellje) ...

További ~k a lejátszókról és meghajtókról:
CNET DVD lejátszók és DVD-ROM meghajtók
uk.media.dvd FAQ.
aus.dvd (Ausztrália/Új-Zéland/lejátszók a 4-es régióban)
Computer Shopper DVD lejátszók és DVD-ROM meghajtók ...

Aktuális ~ért a SCSI-Generic-HOWTO dokumentumot olvasd át.

4.3.18. Soros portok
...

A routing ~k szétosztása egy routing domaintől egy másikhoz, esetleg mérték megadással.
IP default network hálózat szám egy kijelölt, leggyakrabban látogatott szomszédos hálózat megadása
Egyéb, felhasználói interfész parancsok: ...

Hálózati ~s Központ (NIC, Network Information Center)
Általánosságban bármely, hálózati ~t kezelő iroda. Az Interneten a legismertebb az InterNIC, ahol a domain neveket regisztrálják.

Nemzetközi ~s hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással.
IP-cím, Internet Protokoll cím ...

~k visszakeresésére használható adatbázis, vagyis jól strukturált adatállomány(ok)
datagram
az Internet hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép kódszámát is tartalmazza
dialup ...

metadata
~források vagy elektronikus dokumentumok jellemzőit leíró szabványosított adatelemek. Illetve különböző állományok és média file -ok jellemzőit, rövid leírását, vagy más fontos ~kat tartalmazó adatelemek.

~ minden, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az ~ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban. Az ~ legkisebb egysége a bit
ink a tinta angol neve.

Ezek után juthatunk a rendelkezésre álló, tárolt adatokból új ismeretekhez, ~hoz. Az adatoknak egy jól struktúrált halmazát adatbázisnak nevezzük, amelyből a későbbiekben ~t akarunk majd nyerni.

A számítógép az ~kat, adatokat az ún. háttértárolókon tárolja állományok, filek formájában. Ezek az állományok a program- és adatállományok.

Kiadja a Nemzeti ~s Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda
NIIFKI vezetője: Nagy Miklós
A kiadásban közreműködött: Kornétás Kiadó ...

Az adatoknak vagy ~knak egyik helyről a másikra való eljuttatását biztosító eszköz.
erőforrások megosztása:
Lehetőség nyílik a különböző eszközök, perifériák (pl.: nyomtató, scanner), és programok, adatok közös használatára.

A karakterkészlet ~t kétféleképpen is meg lehet adni.
Az egyik lehetőség a HTTP fejlécben az e-mail esettel azonos módon a Content-Type használata.

land A CD-lemez ~t hordozó pályájának sík, az olvasó fénynyalábot - elvileg - teljes intenzitással visszaverő felülete.

Ha például egy kereskedelmi vállalat ~s rendszerébe jelentkeztünk be, és a piros színű kerékpárok vevőnként összesített rendelési értékeire vagyunk kiváncsiak, ...

hu lista e-mail címén lehet ~kat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi Internet szolgáltatásainak URL címei: , és .

ismertetőjel-lista A jogosultsággal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges bővített ~kat tartalmazó hivatkozott lista. Az attribútum listák név = érték párokat tartalmaznak.

Egy szervezet (az angol légelhárítás szervezete) hatékony muködése érdekében meg kellett oldani az egyes részek közötti gyors és pontos ~áramlást.

Logikai szerkezettel rendelkező, ~k tárolására és visszakeresésére szolgáló, felhaszálói igények szerint rendezett adatállomány.
Adatbázis (database) ...

A terv célja az volt, hogy egy olyan kommunikációs hálózat jöjjön létre, mely egy esetleges ellenséges támadásról gyorsan tud ~t továbbítani, és a támadás következtében legfeljebb csak egyes részek sérülhessenek, ...

Nos, a kérdésre a választ ki-ki saját belátása szerint adja meg, azonban ha valaki úgy döntene, hogy vágjunk bele, azon nyomban abba a problémába fog ütközni, hogy fogalma sincs milyen meghajtót vásároljon, sőt arról aztán legkevésbé van ~ja, ...

Ezeket a speciális formázási ~kat nem biztos, hogy a címzett levelező programja is tudja értelmezni és kezelni, lehet, hogy helyette csak össze-vissza karakterek fognak megjelenni.

A multimédia rendszerek integrálni képesek szinte valamennyi taneszközt (nyomtatott, audiovizuális és elektronikus médiumok stb.), amelyet az emberiség a nevelés története során alkalmazott a megtanulandó és a tanulásirányító ~k ...

- RAM (Random Access Memory = közvetlen hozzáférésű memória): Az általános feladatok megoldásához szükséges adatok tárolására szolgál, amikor a megjegyzendő ~ változhat.

A jelszó olyan legyen amely nem tartalmaz semmilyen értelmes ~t, viszont számunkra könnyen megjegyezhető kell, hogy legyen. Jelszót leírni soha sem szabad! ...

A fej pontos megvezetéséhez maga az adathordozó szolgál ~val. A hasznos sáv~ közé ugyanis gyárilag szervoinformációt rögzítenek.

A gazdasági ~s rendszerének feldolgozási alrendszerei
A gazdasági informatika
A gazdasági informatikai rendszerek modellje
A gazdasági rendszerek kibernetikai jellemzői
A könyvtár fogalma és típusai
A LAN-ok felépítése, működése ...

Gyors hálózatokat igényel, mert a felhasználó úgy az ~t, mint az annak kezeléséhez szükséges 'programocskákat' (appleteket) a hálózatról tölti le. Főleg hálózati gépeknél (NC) használatos.

A WWW olyan ~k millióinak pókhálószerű szövedéke, amelyek a világ tetszőleges részén lévő számítógépeken találhatók. A WWW-t leggyakrabban Web-nek hívják.

Az ARPANET-en többé nem computeres ~csere zajlott. Ehelyett hírek és személyes üzenetek árasztották el a hálózatot.

Egy teljesen letöltött oldal, egy Page Impression-t eredményez, függetlenül az oldalon szereplő adatfájlok számától, vagy a weboldal ~inak tartalmától.

Csomagkapcsolt átvitel: Az ~továbbítás csomagokban történik. A csomagok a továbbítandó ~ feldarabolásával keletkeznek, amit fejléccel látunk el.

A HupWiki egy WikiWiki projekt, amelynek célja egy teljes és lehetőség szerint minél pontosabb nyílt tartalmú UNIX/Linux/BSD/szabad szoftver (pontosabban a HUP témaköreihez kapcsolódó) ~s háttértár elkészítése. A HupWiki 2004.

Az adatbázisok módosítása általában nem történhet meg egyetlen lépésben, hiszen legtöbbször egymódosítás során több táblában tárolt ~n is változtatni akarunk, illetve egyszerre több rekordban akarunk módosítani, ...

A keleti oldal bár némi lemaradással, de felismerve az ~s technológiák fejlesztésének szükségességét, elindítja számítástechnikai kutatásait.

Egy adott intézmény, cég vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető ~s anyag.

Az itt található ~k kicsit bonyolultak lehetnek az átlagos felhasználó számára, de rendkívül érdekes dolgokra derül fény, és ezen ~k birtokában jobban megérthetjük a Google működését.

Az interneten önálló URL-címmel rendelkező egy vagy többoldalas kiadvány, Egy adott intézmény, cég vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető ~s anyag.

A CSS megjelenésének oka az volt, hogy a weboldalakon megnőtt az igény az egyre bonyolultabb, kiforrottabb elemekre és formázásokra, amiket már az eredetileg egyszerű szöveges ~k ábrázolására kitalált HTML-lel már nem nagyon lehetett ...

Az oldalon található valamennyi ~ a Veszprog Kft. tulajdona. Az ~k bármilyen továbbközlése, tárolása és egyéb felhasználása kizárólag a Veszprog Kft. írásbeli engedélyével lehetséges.

Az UNIVAC már szöveges ~t is tudott kezelni.
Az UNIVAC volt az első, kereskedelmi forgalomban elérhető számítógép.
Az Egyesült Államokban 1955-ben már 46 UNIVAC számítógépet helyeztek üzembe.

Az adat objektumok ~t tárolnak, mint például rajzokat ,hangokat,videókat. A tároló objektumok tipikus példái például a mappák, a kuka.

A lopakodó vírusok megkerülve az operációs rendszert és a vírusvédelmi programokat, meghamisítják az ~kat.

Szótárunk a definíciókkal és technológiákkal kapcsolatban a pontos ~k által mindig nagy segítséget nyújthat, s folyamatosan bővül, így egyre szélesebb technológiát felölelő szavakat és szakkifejezéseket tartalmaz.

A "portál" jelentése: 1.) Kiindulópontként szolgáló internetes oldal, amely hasznos ~kat és átjárást biztosít más webhelyekre a világhálón. 2.) Fantasztikus műfajokban: egyfajta kapu, átjáró két különböző pont, dimenzió vagy idősík között.

# remote access #
[ejtsd: ri'mót ekszesz]
{magyarul: távoli elérés(ű)}
~források, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
(=> online/on-line) ...

- DRAM - dinamikus RAM : alacsony energia igény, de gyorsan elveszíti ~tartalmát, ezért frissíteni kell.
- SRAM - statikus RAM : magas működési sebesség, nem igényel frissítést.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Hálózat, Internet, Szoftver, Kommunikáció?

◄ I-Mode   Információ fogalma ►
 
RSS Mobile