Kezdőlap (Információ)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Információ

Informatika  I-Mode  Információ fogalma

INFORMÁCIÓ, ADAT, JEL, KÓD
Mi az információ?
Az információ olyan új ismeret, amely megszerzője számára szükséges, és korábbi tudása alapján értelmezhető.


Információ és társadalom
A személyi számítógépeket kezdetben önálló, autonóm rendszerekként használták. A munkahelyeken adódó közös feladatok felvetették a gépek közötti adatvitel szükségességét. Ezt flopik segítségével oldották meg.

Az információelmélet az információval, mint az új ismeretté értelmezett adattal foglalkozó matematikai illetve hirközlési tudomány terület.

Információ és bizonytalanság
Egy véletlentől függő kimenetelű kísérlet eredménye több-kevesebb mértékben bizonytalan. A kísérlet elvégzésével ez a bizonytalanság megszűnik.

információ - Informatikai fogalomtár
Információnak nevezünk mindent, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban.

Információs hálózatok
Számítógépes hálózatok
Hálózatok típusai
Az internet ...

Információ és kommunikáció
Vakbarát ECDL tananyag
Kiadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány ...

Az információ
Az előzőekben már szerepelt néhány alkalommal az a szó, hogy információ, azonban azt nem magyaráztuk meg, hogy mi is az. Definiálni ezúttal sem fogjuk, de azért érdemes egy kicsit megvizsgálni ezt a fogalmat.

Információs folyamatok az élő szervezetekben
Az írás
Az információs társadalom ...

Kezelési Információs (Adat)bázis
Management Information Base (MIB)
Kezelési Információs (Adat)bázis ...

Egyetlen spirális alakú nyomvonalon digitális formában rögzítik az információt. Lyukak (pit, 0) és síkok (land, 1) alkotják.

Információ
Mi is az információ tulajdonképpen? Amikor informálunk valakit, akkor tulajdonképpen át adjuk neki tudásunkat egy bizonyos dologról.

Információs társadalom
Az információs társadalom fogalmi megközelítése: A két leggyakoribb megközelítési szempont magában a fogalomban keresendő.

Információbiztonság
Az információ, mint üzleti erőforrás külső és belső tényezők általi fenyegetettségével, az ezekből származó üzleti kockázatokkal, azok csökkentésével és/vagy megszüntetésével a tárolt információk, ...

Információk a felhasználó böngészőjéről:
Figyelem!
Ezen könyv teljes egészében a szerzői jog védelme alá esik, ezért publikálása, terjesztése, ...

Információ és kommunikáció
A modul igazolja, hogy a vizsgázó:
tisztában van az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmakkal és szakkifejezésekkel, illetve a legfontosabb biztonsági szempontokkal, ...

Információ - egy adott rendszer számára, annak működését befolyásoló, új ismereteket nyújtó jelek, jelsorozatok tartalmi jelentését értjük.

Információszerzés
A valóság minden ismerete
a tapasztalatból ered és
oda tér vissza ...

Információs üzenetek:

Ezek az üzenetek nem hibajelzésre, hanem hibadetektálásra, illetve információ lekérdezésére használatosak. Ezek mindegyike egy kérésből és egy ráadott válaszból áll (kérés/válasz típusú üzenetek).

információs szupersztráda: A korszerű telekommunikációs hálózatokra és számítógép-technikára alapozott Internet-rendszer népszerű megjelölése.

Az információ fontossága
Az információ fontosságát, lényegét mutatja, hogy az információ is a világegyetem alapfogalmai közé tartozik, hasonlóan az energia, anyag fogalmaihoz. E fogalmak egyenrangúságát mutatja a Maxwell démon gondolatkísérlete.

Az információ olyan adat, amelynek újdonságértéke van, számunkra valamilyen újdonsággal bír. Nagyon fontos, hogy azt az adatot ami semmilyen újdonságot nem mond nekünk nem hívjuk információnak. Az információ hordozója a jel. A jel sokféle lehet.

Az információ jelek segítségével adható meg, azaz a jelek az információ hordozói. A jeleket rendszerint kódoljuk: ilyenkor az egyes jeleknek kódokat feleltetünk meg. A lehetséges kódok halmazát kódábécének nevezzük.

A metainformáció fontosabb mint gondolnánk!
A mai informatikai rendszerek világában talán észre sem veszi az egyszerű felhasználó, hogy milyen nagy jelentősége van a metainformációknak.

A redundanciák információ-függetlenek, nem befolyásolja az információ tartalma.
Redundancia típusai:
Információfüggetlen: ...

Információtárolásra és csatolóegységekként is használhatóak továbbá az ún. PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyák, melyek mérete a bankkártyákéhoz mérhető.

Információk:
Állásajánlat
Ha már regisztrált felhasználó vagy, kattints ide! ...

Információforrások, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
reply ...

Információink szerint hamarosan lesz egy újabb firmware is, mely kijavítja majd a DAO-RAW írási és olvasási problémákat. A teszteket a Nero 5.0.3.8-cal végeztük, kivéve a Packet Writing teszteket, melyekhez a Prassi abCD 1.5.

Információs lekérés, katalógus használat
Egységesíteni kell az információ lekérdezés formátumát.
Pl: Milyen tábláink vannak: ...

Információt tartalmazó számítógépes állomány.
domain név (domain Name)
Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: budapest.sgi.com Ld. még: IP szám.

Információ technológia.
ITU
(International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió.

Információ
Pénzügyi rendszer feladatai: - pénzintézeti kapcsolatok bonyolítása; - pénztári feladatok ellátása; - partner kapcsolatok bonyolítása; - költségvetési kapcsolatok bonyolítása; - pénzügyi levelezés; ...

Információ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.
Bridge
(Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az információt.

Információ mozgása, lehetőségek:
1, Érték szerinti paraméterátadás:
A formális paramétereknek a meghívott alprogram területén van címkomponense.

információs társadalom
szociológiai kifejezés az információ egyszerű, gyors és széleskörű terjedése nyomán kiala- kuló társadalomra;
következményei ma még beláthatatlanok: ...

információt közvetítő alkalmatosság, közeg;
a kifejezés egyaránt használatos információt tároló közegekre (újság, könyv, CD, stb.), mint információs rendszerekre: (rádió, TV, Internet, stb.)
=>multimedia ...

információ (beleértve programokat is) jogosulatlan módosítása,
az erőforrások jogosultság nélküli használata,
zavarkeltés a rendszer megfelelő működésében anélkül, hogy a támadónak ebből haszna származna.

-Információt első kézből - a könyvtárak hálózata
tovább
-NETSZERELEM- Létezhet-e , vagy csak gyötrődő társadalmunk kényszere?

- Információ: olyan tény, hír, közlés, amely számunkra új, és valamilyen jelentőséggel bír.
- Adat: az információ rögzített megjelenési formája.
- Mező: egy adat tárolására szolgáló hely.

Az információs biztonság eléréséhez elsősorban a felszerelés védelmét kell biztosítanunk különféle biztonsági szabályokkal és akadályokkal.

Az információ feldolgozott adat, mely számunkra új ismeretet hordoz. Ahhoz, hogy ezen információkhoz hozzájuthassunk, valamilyen jelrendszer segítségével kódolni kell azokat.
Számrendszerek
10-es számrendszer ...

Az információátviteli csatornákhoz rendelt a jelzések átvitelére használt csatornákat összefogó multikeret, az ún. CAS multikeret (Channel Associated Signalling).

Az információ tárolás és feldolgozás a számítógépek fejlesztésének köszönhetően szintén nagy léptekben fejlődik.

Az információs és kommunikációs rendszerek biztonságát algoritmikus, fizikai, illetve rendszabályi technikák kombinálásával érhetjük el. Ebben a cikkben az algoritmikus módszerekről szeretnénk tömör áttekintést adni.

Az információk alapja a BSI által készített "BSI für Bürger" CD anyaga, amit a CERT-Hungary Központ és a HUN-CERT (SZTAKI) szakemberei igazítottak a magyar Internet viszonyokhoz.

Az információ áramlásának egyik mértékegysége. A kommunikációs csatornán másodpercenként átvitt bitek számát adja meg.
Cache ...

Az információ mennyiségének a mértékegysége. Két értéke lehet, 0 vagy 1.
BIX
Budapest Internet eXchange ...

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési (IIF) közösség első kapcsolata az EUnet-tel volt 1989-ben. Ez volt az első nemzetközi levelzési lehetőség (ELLA-ból uucp> e-mail cím).

Információszükségleti hierarchia
1943-ban Maslow angol szociológus megalkotta az emberi szükségletek hiearchiájának elméletét.

Információ technológia.
Java {magyarul: Jáva(?)}
Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztés
OSI
Open Systems Interconnection Reference Model
(nyílt rendszerek összekapcsolási modellje) ...

További információk a lejátszókról és meghajtókról:
CNET DVD lejátszók és DVD-ROM meghajtók
uk.media.dvd FAQ.
aus.dvd (Ausztrália/Új-Zéland/lejátszók a 4-es régióban)
Computer Shopper DVD lejátszók és DVD-ROM meghajtók ...

Aktuális információért a SCSI-Generic-HOWTO dokumentumot olvasd át.

4.3.18. Soros portok
...

A routing információk szétosztása egy routing domaintől egy másikhoz, esetleg mérték megadással.
IP default network hálózat szám egy kijelölt, leggyakrabban látogatott szomszédos hálózat megadása
Egyéb, felhasználói interfész parancsok: ...

Hálózati Információs Központ (NIC, Network Information Center)
Általánosságban bármely, hálózati információt kezelő iroda. Az Interneten a legismertebb az InterNIC, ahol a domain neveket regisztrálják.

Nemzetközi információs hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással.
IP-cím, Internet Protokoll cím ...

információk visszakeresésére használható adatbázis, vagyis jól strukturált adatállomány(ok)
datagram
az Internet hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép kódszámát is tartalmazza
dialup ...

metadata
Információforrások vagy elektronikus dokumentumok jellemzőit leíró szabványosított adatelemek. Illetve különböző állományok és média file -ok jellemzőit, rövid leírását, vagy más fontos információkat tartalmazó adatelemek.

információ minden, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban. Az információ legkisebb egysége a bit
ink a tinta angol neve.

Ezek után juthatunk a rendelkezésre álló, tárolt adatokból új ismeretekhez, információhoz. Az adatoknak egy jól struktúrált halmazát adatbázisnak nevezzük, amelyből a későbbiekben információt akarunk majd nyerni.

A számítógép az információkat, adatokat az ún. háttértárolókon tárolja állományok, filek formájában. Ezek az állományok a program- és adatállományok.

Kiadja a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda
NIIFKI vezetője: Nagy Miklós
A kiadásban közreműködött: Kornétás Kiadó ...

Az adatoknak vagy információknak egyik helyről a másikra való eljuttatását biztosító eszköz.
erőforrások megosztása:
Lehetőség nyílik a különböző eszközök, perifériák (pl.: nyomtató, scanner), és programok, adatok közös használatára.

A karakterkészlet információt kétféleképpen is meg lehet adni.
Az egyik lehetőség a HTTP fejlécben az e-mail esettel azonos módon a Content-Type használata.

land A CD-lemez információt hordozó pályájának sík, az olvasó fénynyalábot - elvileg - teljes intenzitással visszaverő felülete.

Ha például egy kereskedelmi vállalat információs rendszerébe jelentkeztünk be, és a piros színű kerékpárok vevőnként összesített rendelési értékeire vagyunk kiváncsiak, ...

hu lista e-mail címén lehet információkat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi Internet szolgáltatásainak URL címei: , és .

ismertetőjel-lista A jogosultsággal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges bővített információkat tartalmazó hivatkozott lista. Az attribútum listák név = érték párokat tartalmaznak.

Egy szervezet (az angol légelhárítás szervezete) hatékony muködése érdekében meg kellett oldani az egyes részek közötti gyors és pontos információáramlást.

Logikai szerkezettel rendelkező, információk tárolására és visszakeresésére szolgáló, felhaszálói igények szerint rendezett adatállomány.
Adatbázis (database) ...

A terv célja az volt, hogy egy olyan kommunikációs hálózat jöjjön létre, mely egy esetleges ellenséges támadásról gyorsan tud információt továbbítani, és a támadás következtében legfeljebb csak egyes részek sérülhessenek, ...

Nos, a kérdésre a választ ki-ki saját belátása szerint adja meg, azonban ha valaki úgy döntene, hogy vágjunk bele, azon nyomban abba a problémába fog ütközni, hogy fogalma sincs milyen meghajtót vásároljon, sőt arról aztán legkevésbé van információja, ...

Ezeket a speciális formázási információkat nem biztos, hogy a címzett levelező programja is tudja értelmezni és kezelni, lehet, hogy helyette csak össze-vissza karakterek fognak megjelenni.

A multimédia rendszerek integrálni képesek szinte valamennyi taneszközt (nyomtatott, audiovizuális és elektronikus médiumok stb.), amelyet az emberiség a nevelés története során alkalmazott a megtanulandó és a tanulásirányító információk ...

- RAM (Random Access Memory = közvetlen hozzáférésű memória): Az általános feladatok megoldásához szükséges adatok tárolására szolgál, amikor a megjegyzendő információ változhat.

A jelszó olyan legyen amely nem tartalmaz semmilyen értelmes információt, viszont számunkra könnyen megjegyezhető kell, hogy legyen. Jelszót leírni soha sem szabad! ...

A fej pontos megvezetéséhez maga az adathordozó szolgál információval. A hasznos sávinformáció közé ugyanis gyárilag szervoinformációt rögzítenek.

A gazdasági információs rendszerének feldolgozási alrendszerei
A gazdasági informatika
A gazdasági informatikai rendszerek modellje
A gazdasági rendszerek kibernetikai jellemzői
A könyvtár fogalma és típusai
A LAN-ok felépítése, működése ...

Gyors hálózatokat igényel, mert a felhasználó úgy az információt, mint az annak kezeléséhez szükséges 'programocskákat' (appleteket) a hálózatról tölti le. Főleg hálózati gépeknél (NC) használatos.

A WWW olyan információk millióinak pókhálószerű szövedéke, amelyek a világ tetszőleges részén lévő számítógépeken találhatók. A WWW-t leggyakrabban Web-nek hívják.

Az ARPANET-en többé nem computeres információcsere zajlott. Ehelyett hírek és személyes üzenetek árasztották el a hálózatot.

Egy teljesen letöltött oldal, egy Page Impression-t eredményez, függetlenül az oldalon szereplő adatfájlok számától, vagy a weboldal információinak tartalmától.

Csomagkapcsolt átvitel: Az információtovábbítás csomagokban történik. A csomagok a továbbítandó információ feldarabolásával keletkeznek, amit fejléccel látunk el.

A HupWiki egy WikiWiki projekt, amelynek célja egy teljes és lehetőség szerint minél pontosabb nyílt tartalmú UNIX/Linux/BSD/szabad szoftver (pontosabban a HUP témaköreihez kapcsolódó) információs háttértár elkészítése. A HupWiki 2004.

Az adatbázisok módosítása általában nem történhet meg egyetlen lépésben, hiszen legtöbbször egymódosítás során több táblában tárolt információn is változtatni akarunk, illetve egyszerre több rekordban akarunk módosítani, ...

A keleti oldal bár némi lemaradással, de felismerve az információs technológiák fejlesztésének szükségességét, elindítja számítástechnikai kutatásait.

Egy adott intézmény, cég vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető információs anyag.

Az itt található információk kicsit bonyolultak lehetnek az átlagos felhasználó számára, de rendkívül érdekes dolgokra derül fény, és ezen információk birtokában jobban megérthetjük a Google működését.

Az interneten önálló URL-címmel rendelkező egy vagy többoldalas kiadvány, Egy adott intézmény, cég vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető információs anyag.

A CSS megjelenésének oka az volt, hogy a weboldalakon megnőtt az igény az egyre bonyolultabb, kiforrottabb elemekre és formázásokra, amiket már az eredetileg egyszerű szöveges információk ábrázolására kitalált HTML-lel már nem nagyon lehetett ...

Az oldalon található valamennyi információ a Veszprog Kft. tulajdona. Az információk bármilyen továbbközlése, tárolása és egyéb felhasználása kizárólag a Veszprog Kft. írásbeli engedélyével lehetséges.

Az UNIVAC már szöveges információt is tudott kezelni.
Az UNIVAC volt az első, kereskedelmi forgalomban elérhető számítógép.
Az Egyesült Államokban 1955-ben már 46 UNIVAC számítógépet helyeztek üzembe.

Az adat objektumok információt tárolnak, mint például rajzokat ,hangokat,videókat. A tároló objektumok tipikus példái például a mappák, a kuka.

A lopakodó vírusok megkerülve az operációs rendszert és a vírusvédelmi programokat, meghamisítják az információkat.

Szótárunk a definíciókkal és technológiákkal kapcsolatban a pontos információk által mindig nagy segítséget nyújthat, s folyamatosan bővül, így egyre szélesebb technológiát felölelő szavakat és szakkifejezéseket tartalmaz.

A "portál" jelentése: 1.) Kiindulópontként szolgáló internetes oldal, amely hasznos információkat és átjárást biztosít más webhelyekre a világhálón. 2.) Fantasztikus műfajokban: egyfajta kapu, átjáró két különböző pont, dimenzió vagy idősík között.

# remote access #
[ejtsd: ri'mót ekszesz]
{magyarul: távoli elérés(ű)}
Információforrások, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
(=> online/on-line) ...

- DRAM - dinamikus RAM : alacsony energia igény, de gyorsan elveszíti információtartalmát, ezért frissíteni kell.
- SRAM - statikus RAM : magas működési sebesség, nem igényel frissítést.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Hálózat, Internet, Szoftver, Kommunikáció?

◄ I-Mode   Információ fogalma ►
 
RSS Mobile