Kezdőlap (Információ)

 Informatika 

Kezdőlap  
 
 
Kezdőlap » Informatika » Információ


 

Információ

Informatika  I-Mode  Információ fogalma
2014.04.24

INFORMÁCIÓ, ADAT, JEL, KÓD
Mi az információ?
Az információ olyan új ismeret, amely megszerzője számára szükséges, és korábbi tudása alapján értelmezhető.


Információ és társadalom
A személyi számítógépeket kezdetben önálló, autonóm rendszerekként használták. A munkahelyeken adódó közös feladatok felvetették a gépek közötti adatvitel szükségességét. Ezt flopik segítségével oldották meg.

Az információelmélet az információval, mint az új ismeretté értelmezett adattal foglalkozó matematikai illetve hirközlési tudomány terület.

Információ és bizonytalanság
Egy véletlentől függő kimenetelű kísérlet eredménye több-kevesebb mértékben bizonytalan. A kísérlet elvégzésével ez a bizonytalanság megszűnik.

információ - Informatikai fogalomtár
Információnak nevezünk mindent, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az információ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban.

Információs hálózatok
Számítógépes hálózatok
Hálózatok típusai
Az internet ...

Információ és kommunikáció
Vakbarát ECDL tananyag
Kiadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány ...

Az információ
Az előzőekben már szerepelt néhány alkalommal az a szó, hogy információ, azonban azt nem magyaráztuk meg, hogy mi is az. Definiálni ezúttal sem fogjuk, de azért érdemes egy kicsit megvizsgálni ezt a fogalmat.

Információs folyamatok az élő szervezetekben
Az írás
Az információs társadalom ...

Kezelési Információs (Adat)bázis
Management Information Base (MIB)
Kezelési Információs (Adat)bázis ...

Egyetlen spirális alakú nyomvonalon digitális formában rögzítik az információt. Lyukak (pit, 0) és síkok (land, 1) alkotják.

Információ
Mi is az információ tulajdonképpen? Amikor informálunk valakit, akkor tulajdonképpen át adjuk neki tudásunkat egy bizonyos dologról.

Információs társadalom
Az információs társadalom fogalmi megközelítése: A két leggyakoribb megközelítési szempont magában a fogalomban keresendő.

Információbiztonság
Az információ, mint üzleti erőforrás külső és belső tényezők általi fenyegetettségével, az ezekből származó üzleti kockázatokkal, azok csökkentésével és/vagy megszüntetésével a tárolt információk, ...

Információk a felhasználó böngészőjéről:
Figyelem!
Ezen könyv teljes egészében a szerzői jog védelme alá esik, ezért publikálása, terjesztése, ...

Információ- és Tudásmenedzsment Tanszék

BIZTONSÁG MENEDZSMENT CSOPORT ...

Információ és kommunikáció
A modul igazolja, hogy a vizsgázó:
tisztában van az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmakkal és szakkifejezésekkel, illetve a legfontosabb biztonsági szempontokkal, ...

Információ - egy adott rendszer számára, annak működését befolyásoló, új ismereteket nyújtó jelek, jelsorozatok tartalmi jelentését értjük.

Információszerzés
A valóság minden ismerete
a tapasztalatból ered és
oda tér vissza ...

Információs üzenetek:

Ezek az üzenetek nem hibajelzésre, hanem hibadetektálásra, illetve információ lekérdezésére használatosak. Ezek mindegyike egy kérésből és egy ráadott válaszból áll (kérés/válasz típusú üzenetek).

információs szupersztráda: A korszerű telekommunikációs hálózatokra és számítógép-technikára alapozott Internet-rendszer népszerű megjelölése.

Az információ fontossága
Az információ fontosságát, lényegét mutatja, hogy az információ is a világegyetem alapfogalmai közé tartozik, hasonlóan az energia, anyag fogalmaihoz. E fogalmak egyenrangúságát mutatja a Maxwell démon gondolatkísérlete.

Az információ olyan adat, amelynek újdonságértéke van, számunkra valamilyen újdonsággal bír. Nagyon fontos, hogy azt az adatot ami semmilyen újdonságot nem mond nekünk nem hívjuk információnak. Az információ hordozója a jel. A jel sokféle lehet.

Az információ jelek segítségével adható meg, azaz a jelek az információ hordozói. A jeleket rendszerint kódoljuk: ilyenkor az egyes jeleknek kódokat feleltetünk meg. A lehetséges kódok halmazát kódábécének nevezzük.

A metainformáció fontosabb mint gondolnánk!
A mai informatikai rendszerek világában talán észre sem veszi az egyszerű felhasználó, hogy milyen nagy jelentősége van a metainformációknak.

A redundanciák információ-függetlenek, nem befolyásolja az információ tartalma.
Redundancia típusai:
Információfüggetlen: ...

Információtárolásra és csatolóegységekként is használhatóak továbbá az ún. PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyák, melyek mérete a bankkártyákéhoz mérhető.

Információk:
Állásajánlat
Ha már regisztrált felhasználó vagy, kattints ide! ...

Információforrások, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
reply ...

Információink szerint hamarosan lesz egy újabb firmware is, mely kijavítja majd a DAO-RAW írási és olvasási problémákat. A teszteket a Nero 5.0.3.8-cal végeztük, kivéve a Packet Writing teszteket, melyekhez a Prassi abCD 1.5.

Információs lekérés, katalógus használat
Egységesíteni kell az információ lekérdezés formátumát.
Pl: Milyen tábláink vannak: ...

Információt tartalmazó számítógépes állomány.
domain név (domain Name)
Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: budapest.sgi.com Ld. még: IP szám.

Információ technológia.
ITU
(International Telecommunications Union) Nemzetközi Távközlési Unió.

Információ
Pénzügyi rendszer feladatai: - pénzintézeti kapcsolatok bonyolítása; - pénztári feladatok ellátása; - partner kapcsolatok bonyolítása; - költségvetési kapcsolatok bonyolítása; - pénzügyi levelezés; ...

Információ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.
Bridge
(Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az információt.

Információ mozgása, lehetőségek:
1, Érték szerinti paraméterátadás:
A formális paramétereknek a meghívott alprogram területén van címkomponense.

információs társadalom
szociológiai kifejezés az információ egyszerű, gyors és széleskörű terjedése nyomán kiala- kuló társadalomra;
következményei ma még beláthatatlanok: ...

információt közvetítő alkalmatosság, közeg;
a kifejezés egyaránt használatos információt tároló közegekre (újság, könyv, CD, stb.), mint információs rendszerekre: (rádió, TV, Internet, stb.)
=>multimedia ...

információ (beleértve programokat is) jogosulatlan módosítása,
az erőforrások jogosultság nélküli használata,
zavarkeltés a rendszer megfelelő működésében anélkül, hogy a támadónak ebből haszna származna.

-Információt első kézből - a könyvtárak hálózata
tovább
-NETSZERELEM- Létezhet-e , vagy csak gyötrődő társadalmunk kényszere?

- Információ: olyan tény, hír, közlés, amely számunkra új, és valamilyen jelentőséggel bír.
- Adat: az információ rögzített megjelenési formája.
- Mező: egy adat tárolására szolgáló hely.

Az információs biztonság eléréséhez elsősorban a felszerelés védelmét kell biztosítanunk különféle biztonsági szabályokkal és akadályokkal.

Az információ valamely megjelenési formája.
Kódolás
A kód előállítása, amikor az információhoz jeleket, vagy meghatározott szabály szerint jelek sorozatát rendeljük hozzá. (Kölcsönösen egyértelmű megfeleltetést hozunk létre.) ...

Az információ feldolgozott adat, mely számunkra új ismeretet hordoz. Ahhoz, hogy ezen információkhoz hozzájuthassunk, valamilyen jelrendszer segítségével kódolni kell azokat.
Számrendszerek
10-es számrendszer ...

Az információátviteli csatornákhoz rendelt a jelzések átvitelére használt csatornákat összefogó multikeret, az ún. CAS multikeret (Channel Associated Signalling).

Az információ tárolás és feldolgozás a számítógépek fejlesztésének köszönhetően szintén nagy léptekben fejlődik.

Az információs és kommunikációs rendszerek biztonságát algoritmikus, fizikai, illetve rendszabályi technikák kombinálásával érhetjük el. Ebben a cikkben az algoritmikus módszerekről szeretnénk tömör áttekintést adni.

Az információk alapja a BSI által készített "BSI für Bürger" CD anyaga, amit a CERT-Hungary Központ és a HUN-CERT (SZTAKI) szakemberei igazítottak a magyar Internet viszonyokhoz.

Az információ áramlásának egyik mértékegysége. A kommunikációs csatornán másodpercenként átvitt bitek számát adja meg.
Cache ...

Az információ mennyiségének a mértékegysége. Két értéke lehet, 0 vagy 1.
BIX
Budapest Internet eXchange ...

Az Információs Infrastruktúra Fejlesztési (IIF) közösség első kapcsolata az EUnet-tel volt 1989-ben. Ez volt az első nemzetközi levelzési lehetőség (ELLA-ból uucp> e-mail cím).

Információszükségleti hierarchia
1943-ban Maslow angol szociológus megalkotta az emberi szükségletek hiearchiájának elméletét.

Információ technológia.
Java {magyarul: Jáva(?)}
Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók.

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztés
OSI
Open Systems Interconnection Reference Model
(nyílt rendszerek összekapcsolási modellje) ...

A terv célja az volt, hogy egy olyan kommunikációs hálózat jöjjön létre, mely egy esetleges ellenséges támadásról gyorsan tud információt továbbítani, és a támadás következtében legfeljebb csak egyes részek sérülhessenek, ...

Nos, a kérdésre a választ ki-ki saját belátása szerint adja meg, azonban ha valaki úgy döntene, hogy vágjunk bele, azon nyomban abba a problémába fog ütközni, hogy fogalma sincs milyen meghajtót vásároljon, sőt arról aztán legkevésbé van információja, ...

Ezeket a speciális formázási információkat nem biztos, hogy a címzett levelező programja is tudja értelmezni és kezelni, lehet, hogy helyette csak össze-vissza karakterek fognak megjelenni.

A multimédia rendszerek integrálni képesek szinte valamennyi taneszközt (nyomtatott, audiovizuális és elektronikus médiumok stb.), amelyet az emberiség a nevelés története során alkalmazott a megtanulandó és a tanulásirányító információk ...

- RAM (Random Access Memory = közvetlen hozzáférésű memória): Az általános feladatok megoldásához szükséges adatok tárolására szolgál, amikor a megjegyzendő információ változhat.

A jelszó olyan legyen amely nem tartalmaz semmilyen értelmes információt, viszont számunkra könnyen megjegyezhető kell, hogy legyen. Jelszót leírni soha sem szabad! ...

Lásd még: Lásd még: Számítógép, Hálózat, Internet, Szoftver, Kommunikáció

Informatika  I-Mode  Információ fogalma
2014.04.24

 
RSS Mobile