Kezdőlap (Információ)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Információ

Informatika  I-Mode  Információ fogalma

Információ, adat, jel, kód
A számítógép adatokkal dolgozik. A számítógépek feladata az adatok feldolgozása. Ha szeretnénk megérteni a számítógépek működését, először értenünk kell az adat és az információ fogalmát.
INFORMÁCIÓ, ADAT, JEL, KÓD ...


Információ és társadalom
A személyi számítógépeket kezdetben önálló, autonóm rendszerekként használták. A munkahelyeken adódó közös feladatok felvetették a gépek közötti adatvitel szükségességét. Ezt flopik segítségével oldották meg.

Információ-technológiai alapismeretek
A ECDL.web wikiből
Aktuális időjárás - óránkénti előrejelzés 48 órára - 7 napos előrejelzés ...

információelmélet
Az információ (hír) keletkezésének és továbbításának lényegével foglalkozik, a valószínűségszámítás új ága. Elvi alapjait 1948...49-ben Claude Shannon teremtette meg, a hírközlés matematikai elméletére vonatkozó tanulmányaiban.

Az információelmélet az információval, mint az új ismeretté értelmezett adattal foglalkozó matematikai illetve hírközlési tudományterület. Főként az információ keletkezésével, struktúrájával, kezelésével, tárolásával, elérésével és továbbításával foglalkozik.

~ és bizonytalanság
Egy véletlentől függő kimenetelű kísérlet eredménye több-kevesebb mértékben bizonytalan. A kísérlet elvégzésével ez a bizonytalanság megszűnik.

~s rendszerek létjogosultsága,
~s többletérték elmélet,
a hasznosság, a kíváncsiság és a presztízs szerepe
adatnyilvántartás vs. döntéshozatal,
monopol ~ vs. hulladékadat-hasznosítás,
plauzibilitás - konzisztencia - redundancia ...

~ technológia - Informatikai fogalomtár
Az IT magában foglalja a mindazokat a módszereket és technikákat, amelyek az ~ nyerésében, kezelésében, visszakeresésében, feldolgozásában, megjelenítésében és szolgáltatásában használatosak.
Forrás: Márkus Béla: Menedzsment és adatpolitika ...

~ és kommunikáció
Vakbarát ECDL tananyag
Kiadja a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány és az
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány ...

Az ~
Az előzőekben már szerepelt néhány alkalommal az a szó, hogy ~, azonban azt nem magyaráztuk meg, hogy mi is az. Definiálni ezúttal sem fogjuk, de azért érdemes egy kicsit megvizsgálni ezt a fogalmat.

~s folyamatok az élő szervezetekben
Az írás
Az ~s társadalom ...

Kezelési ~s (Adat)bázis
Management Information Base (MIB)
Kezelési ~s (Adat)bázis
Az SNMP protokollon keresztül elérhető és manipulálható adatok és ~k, valamint az azok által alkotott struktúrák leírására használt állományformátum.

Egyetlen spirális alakú nyomvonalon digitális formában rögzítik az ~t. Lyukak (pit, 0) és síkok (land, 1) alkotják.

~
Mi is az ~ tulajdonképpen? Amikor informálunk valakit, akkor tulajdonképpen át adjuk neki tudásunkat egy bizonyos dologról. Az a személy, aki értesült a mi tudásunkról az korábban nem rendelkezett ezen ismeretekkel, tehát a fogadó személynek ez a tudás ÚJ.

~s társadalom
Az ~s társadalom fogalmi megközelítése: A két leggyakoribb megközelítési szempont magában a fogalomban keresendő.

~biztonság
Az ~, mint üzleti erőforrás külső és belső tényezők általi fenyegetettségével, az ezekből származó üzleti kockázatokkal, azok csökkentésével és/vagy megszüntetésével a tárolt ~k, adatok biztonságával foglalkozó szakterület.

~k a felhasználó böngészőjéről:
Figyelem!
Ezen könyv teljes egészében a szerzői jog védelme alá esik, ezért publikálása, terjesztése, bárminemű nyomtatott vagy elektronikus sokszorosítása kizárólag a szerző előzetes írásbeli engedélyével lehetséges! ...

~ és kommunikáció
A modul igazolja, hogy a vizsgázó:
tisztában van az internet használatával kapcsolatos alapvető fogalmakkal és szakkifejezésekkel, illetve a legfontosabb biztonsági szempontokkal, ...

~ - egy adott rendszer számára, annak működését befolyásoló, új ismereteket nyújtó jelek, jelsorozatok tartalmi jelentését értjük. ~ az a hír, vagy adat, amely bizonytalanságot képes megszüntetni,, tehát értékkel rendelkezik, értéket hordoz..

~szerzés
A valóság minden ismerete
a tapasztalatból ered és
oda tér vissza ...

~s üzenetek:

Ezek az üzenetek nem hibajelzésre, hanem hibadetektálásra, illetve ~ lekérdezésére használatosak. Ezek mindegyike egy kérésből és egy ráadott válaszból áll (kérés/válasz típusú üzenetek).

~s szupersztráda: A korszerű telekommunikációs hálózatokra és számítógép-technikára alapozott Internet-rendszer népszerű megjelölése.
informatika: Önálló tudományág, mely ~k rögzítésével, kezelésével, rendszerezésével, továbbításával foglalkozik ...

Az ~ fontossága
Az ~ fontosságát, lényegét mutatja, hogy az ~ is a világegyetem alapfogalmai közé tartozik, hasonlóan az energia, anyag fogalmaihoz. E fogalmak egyenrangúságát mutatja a Maxwell démon gondolatkísérlete.

Az ~ olyan adat, amelynek újdonságértéke van, számunkra valamilyen újdonsággal bír. Nagyon fontos, hogy azt az adatot ami semmilyen újdonságot nem mond nekünk nem hívjuk ~nak. Az ~ hordozója a jel. A jel sokféle lehet.

Az ~ jelek segítségével adható meg, azaz a jelek az ~ hordozói. A jeleket rendszerint kódoljuk: ilyenkor az egyes jeleknek kódokat feleltetünk meg. A lehetséges kódok halmazát kódábécének nevezzük.
Példák: beszédhangok, zenei hangok, latin ábécé, morzejelek ...

Az ~ mértékegysége :
Amennyiben például arra keresünk választ, hogy hogyan válasszunk ki egy számot az 1 és 32 közé eső számok közül, akkor először a "Nagyobb-e 16-n ál ?" kérdést tesszük fel satöbbi Maximum ld 32 = 5 kérdésből kitalálhatjuk a kérdéses számot.

A redundanciák ~-függetlenek, nem befolyásolja az ~ tartalma.
Redundancia típusai:
~független: ...

~tárolásra és csatolóegységekként is használhatóak továbbá az ún. PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyák, melyek mérete a bankkártyákéhoz mérhető. Vagy beépített funkciókkal rendelkeznek, vagy illesztőként szolgálnak más, külső eszközök felé.

~források, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
reply ...

~ink szerint hamarosan lesz egy újabb firmware is, mely kijavítja majd a DAO-RAW írási és olvasási problémákat. A teszteket a Nero 5.0.3.8-cal végeztük, kivéve a Packet Writing teszteket, melyekhez a Prassi abCD 1.5.

~s lekérés, katalógus használat
Egységesíteni kell az ~ lekérdezés formátumát.
Pl: Milyen tábláink vannak: ...

~t tartalmazó számítógépes állomány.
domain név (domain Name)
Egy Internet helyet azonosító egyedi név. Mindig két vagy több részből áll, amelyeket pont választ el egymástól. Például: budapest.sgi.com Ld. még: IP szám.

~
Pénzügyi rendszer feladatai: - pénzintézeti kapcsolatok bonyolítása; - pénztári feladatok ellátása; - partner kapcsolatok bonyolítása; - költségvetési kapcsolatok bonyolítása; - pénzügyi levelezés; - befektetett pénzügyi eszközök elszámolása.

~ átviteli sebesség mértékegysége bit/s.
Bridge
(Híd) Berendezés, amely két logikailag azonos protokollt használó, térben és a fizikai megvalósítás szabványában elkülönülő lokális hálózat között továbbítja az ~t.

~ mozgása, lehetőségek:
1, Érték szerinti paraméterátadás:
A formális paramétereknek a meghívott alprogram területén van címkomponense.

~s társadalom
szociológiai kifejezés az ~ egyszerű, gyors és széleskörű terjedése nyomán kiala- kuló társadalomra;
következményei ma még beláthatatlanok: ...

~t közvetítő alkalmatosság, közeg;
a kifejezés egyaránt használatos ~t tároló közegekre (újság, könyv, CD, stb.), mint ~s rendszerekre: (rádió, TV, Internet, stb.)
=>multimedia ...

~ (beleértve programokat is) jogosulatlan módosítása,
az erőforrások jogosultság nélküli használata,
zavarkeltés a rendszer megfelelő működésében anélkül, hogy a támadónak ebből haszna származna.

-~t első kézből - a könyvtárak hálózata
tovább
-NETSZERELEM- Létezhet-e , vagy csak gyötrődő társadalmunk kényszere?

- ~: olyan tény, hír, közlés, amely számunkra új, és valamilyen jelentőséggel bír.
- Adat: az ~ rögzített megjelenési formája.
- Mező: egy adat tárolására szolgáló hely.

Az ~s biztonság eléréséhez elsősorban a felszerelés védelmét kell biztosítanunk különféle biztonsági szabályokkal és akadályokkal.

Az ~ feldolgozott adat, mely számunkra új ismeretet hordoz. Ahhoz, hogy ezen ~khoz hozzájuthassunk, valamilyen jelrendszer segítségével kódolni kell azokat.
Számrendszerek
10-es számrendszer ...

Az ~átviteli csatornákhoz rendelt a jelzések átvitelére használt csatornákat összefogó multikeret, az ún. CAS multikeret (Channel Associated Signalling).

Az ~ tárolás és feldolgozás a számítógépek fejlesztésének köszönhetően szintén nagy léptekben fejlődik. Jól érzékelhető ez az ~ tároló eszközök kapacitásának, az adatátvitel sebességének, vagy a processzorok teljesítményének növekedésében.

Az ~s és kommunikációs rendszerek biztonságát algoritmikus, fizikai, illetve rendszabályi technikák kombinálásával érhetjük el. Ebben a cikkben az algoritmikus módszerekről szeretnénk tömör áttekintést adni. Ezeket a módszereket más szóval kriptográfiai módszereknek is nevezik.

Az ~k alapja a BSI által készített "BSI für Bürger" CD anyaga, amit a CERT-Hungary Központ és a HUN-CERT (SZTAKI) szakemberei igazítottak a magyar Internet viszonyokhoz.

Az ~ mennyiségének a mértékegysége. Két értéke lehet, 0 vagy 1.
BIX
Budapest Internet eXchange ...

Az ~s Infrastruktúra Fejlesztési (IIF) közösség első kapcsolata az EUnet-tel volt 1989-ben. Ez volt az első nemzetközi levelzési lehetőség (ELLA-ból uucp> e-mail cím).

~szükségleti hierarchia
1943-ban Maslow angol szociológus megalkotta az emberi szükségletek hiearchiájának elméletét. Ez egy igen egyszerű elmélet, amely szerint az emeri szükségleteket alapvetőtől az önmegvalósító tevékenységek igényéig sorba rendezhetjük.

~ technológia.
Java {magyarul: Jáva(?)}
Egy újonnan kifejlesztett programozási nyelv, mellyel különböző géptípusokon egyformán futtatható szoftverek írhatók. Igazából a World-Wide Web terjedésével lett népszerű, mint az azt kiegészítő alkalmazások gépfüggetlen programnyelve.

Nemzeti ~s Infrastruktúra Fejlesztés
OSI
Open Systems Interconnection Reference Model
(nyílt rendszerek összekapcsolási modellje) ...

További ~k a lejátszókról és meghajtókról:
CNET DVD lejátszók és DVD-ROM meghajtók
uk.media.dvd FAQ.
aus.dvd (Ausztrália/Új-Zéland/lejátszók a 4-es régióban)
Computer Shopper DVD lejátszók és DVD-ROM meghajtók ...

Aktuális ~ért a SCSI-Generic-HOWTO dokumentumot olvasd át.

4.3.18. Soros portok
...

A routing ~k szétosztása egy routing domaintől egy másikhoz, esetleg mérték megadással.
IP default network hálózat szám egy kijelölt, leggyakrabban látogatott szomszédos hálózat megadása
Egyéb, felhasználói interfész parancsok: ...

Hálózati ~s Központ (NIC, Network Information Center)
Általánosságban bármely, hálózati ~t kezelő iroda. Az Interneten a legismertebb az InterNIC, ahol a domain neveket regisztrálják.
helyszín (site)
Egy szerver címe az Interneten.

Nemzetközi ~s hálózat, nyílt architektúrával, sokrétű szolgáltatással.
IP-cím, Internet Protokoll cím
32 bites bináris szám (IPv4), amely egyértelműen azonosítja az internetre kapcsolódó számítógépeket. A jövőben 128 bitre térnek át (IPv6).

~k visszakeresésére használható adatbázis, vagyis jól strukturált adatállomány(ok)
datagram
az Internet hálózaton továbbított egységnyi adatcsomag neve, mely az adatok mellett a küldő és a címzett gép kódszámát is tartalmazza
dialup ...

metadata
~források vagy elektronikus dokumentumok jellemzőit leíró szabványosított adatelemek. Illetve különböző állományok és média file -ok jellemzőit, rövid leírását, vagy más fontos ~kat tartalmazó adatelemek.

~ minden, amit a rendelkezésünkre álló adatokból nyerünk. Az ~ olyan tény, amelynek megismerésekor olyan tudásra teszünk szert, ami addig nem volt a birtokunkban. Az ~ legkisebb egysége a bit
ink a tinta angol neve.

Ezek után juthatunk a rendelkezésre álló, tárolt adatokból új ismeretekhez, ~hoz. Az adatoknak egy jól struktúrált halmazát adatbázisnak nevezzük, amelyből a későbbiekben ~t akarunk majd nyerni.

A számítógép az ~kat, adatokat az ún. háttértárolókon tárolja állományok, filek formájában. Ezek az állományok a program- és adatállományok. A programállomány azokat az utasításokat tartalmazza, melyeket - a memóriába kerülésük után - a processzor végrehajt.

Kiadja a Nemzeti ~s Infrastruktúra Fejlesztési Program Koordinációs Iroda
NIIFKI vezetője: Nagy Miklós
A kiadásban közreműködött: Kornétás Kiadó ...

Az adatoknak vagy ~knak egyik helyről a másikra való eljuttatását biztosító eszköz.
erőforrások megosztása:
Lehetőség nyílik a különböző eszközök, perifériák (pl.: nyomtató, scanner), és programok, adatok közös használatára.

A karakterkészlet ~t kétféleképpen is meg lehet adni.
Az egyik lehetőség a HTTP fejlécben az e-mail esettel azonos módon a Content-Type használata.

land A CD-lemez ~t hordozó pályájának sík, az olvasó fénynyalábot - elvileg - teljes intenzitással visszaverő felülete. laptop Hordozható mikroszámítógép, amely egyetlen egységből áll (billentyűzete, monitora, a merevlemez-meghajtó és a pozícionáló eszköz egybe van építve).

byte: Angol szó, az ~ nagyobb egységét, 8 bitet jelöl. Általában ennyi ~ kell egy karakter/betű meghatározásához (tehát nagyjából mondhatjuk, hogy egy betű egy byte adat). Egy gépelt oldalon átlagosan 2 kilobyte-nyi szöveg jelenik meg.

Ha például egy kereskedelmi vállalat ~s rendszerébe jelentkeztünk be, és a piros színű kerékpárok vevőnként összesített rendelési értékeire vagyunk kiváncsiak, akkor az adatokat a követekező SQL SELECT utasításhoz hasonló paranccsal tudjuk előállítani: SELECT SUM(r.db*t.ear), r.

hu lista e-mail címén lehet ~kat kapni és kérdéseket feltenni. A MEK központi Internet szolgáltatásainak URL címei: , és .

ismertetőjel-lista A jogosultsággal kapcsolatos döntések meghozatalához szükséges bővített ~kat tartalmazó hivatkozott lista. Az attribútum listák név = érték párokat tartalmaznak.

Egy szervezet (az angol légelhárítás szervezete) hatékony muködése érdekében meg kellett oldani az egyes részek közötti gyors és pontos ~áramlást.

Logikai szerkezettel rendelkező, ~k tárolására és visszakeresésére szolgáló, felhaszálói igények szerint rendezett adatállomány.
Adatbázis (database) ...

A terv célja az volt, hogy egy olyan kommunikációs hálózat jöjjön létre, mely egy esetleges ellenséges támadásról gyorsan tud ~t továbbítani, és a támadás következtében legfeljebb csak egyes részek sérülhessenek, de a hálózat többi része működőképes legyen.

Nos, a kérdésre a választ ki-ki saját belátása szerint adja meg, azonban ha valaki úgy döntene, hogy vágjunk bele, azon nyomban abba a problémába fog ütközni, hogy fogalma sincs milyen meghajtót vásároljon, sőt arról aztán legkevésbé van ~ja, ...

Ezeket a speciális formázási ~kat nem biztos, hogy a címzett levelező programja is tudja értelmezni és kezelni, lehet, hogy helyette csak össze-vissza karakterek fognak megjelenni.

A jelszó olyan legyen amely nem tartalmaz semmilyen értelmes ~t, viszont számunkra könnyen megjegyezhető kell, hogy legyen. Jelszót leírni soha sem szabad! ...

A gazdasági ~s rendszerének feldolgozási alrendszerei
A gazdasági informatika
A gazdasági informatikai rendszerek modellje
A gazdasági rendszerek kibernetikai jellemzői
A könyvtár fogalma és típusai
A LAN-ok felépítése, működése
A légitársasági rendszerek kapcsolatai ...

A WWW olyan ~k millióinak pókhálószerű szövedéke, amelyek a világ tetszőleges részén lévő számítógépeken találhatók. A WWW-t leggyakrabban Web-nek hívják. A Webhez kapcsolódó számítógépek szabványos protokollok és nyelvek segítségével kommunikálnak egymással.

Az ARPANET-en többé nem computeres ~csere zajlott. Ehelyett hírek és személyes üzenetek árasztották el a hálózatot. A kutatók közös projektek kiépítésére használták az ARPANET-et, elküldözgették egymásnak kutatási eredményeiket, vagy egyszerűen csak pletykáltak, cseverésztek.

Egy teljesen letöltött oldal, egy Page Impression-t eredményez, függetlenül az oldalon szereplő adatfájlok számától, vagy a weboldal ~inak tartalmától.

A valóságban az történik, hogy egy DRAM mátrixban az ~ kiolvasásához elektromos vonalakat kell feltölteni. A vonalak stabilizálódása időbe telik. Ha a CPU túl gyors, akkor nincs ideje megvárni a válaszokat, és azokat nem tudja megbízhatóan kiolvasni.

Csomagkapcsolt átvitel: Az ~továbbítás csomagokban történik. A csomagok a továbbítandó ~ feldarabolásával keletkeznek, amit fejléccel látunk el.

A HupWiki egy WikiWiki projekt, amelynek célja egy teljes és lehetőség szerint minél pontosabb nyílt tartalmú UNIX/Linux/BSD/szabad szoftver (pontosabban a HUP témaköreihez kapcsolódó) ~s háttértár elkészítése. A HupWiki 2004. január 4-én indult, jelenleg 1 609 szócikk található benne.

A hiperhivatkozás, más néven link a hasonló témájú ~kat köti össze az online felületeken. Ez az összekötő eszköz vonatkozhat szöveges, vagy egyéb online tartalmakra (videókra, képekre).

Az élőláb és az élőfej a diákkal kapcsolatos olyan általános ~k tárolására szolgál, mint a bemutató dátuma és időpontja, a diasorszámok vagy az oldalszámozás, vagy annak az eseménynek a megjelölése, amelynek alkalmából a bemutató készül.

Az adatbázisok módosítása általában nem történhet meg egyetlen lépésben, hiszen legtöbbször egymódosítás során több táblában tárolt ~n is változtatni akarunk, illetve egyszerre több rekordban akarunk módosítani, több rekordot akarunk beilleszteini.

A keleti oldal bár némi lemaradással, de felismerve az ~s technológiák fejlesztésének szükségességét, elindítja számítástechnikai kutatásait.

Egy adott intézmény, cég vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető ~s anyag.
A honlap kifejezés inkább a címoldalt jelenti, addig a weboldal az egész, önálló ~s egységnek tekinthető tartalmat, beleértve az esetleges szolgáltatásokat is.

Ismerkedjünk meg röviden, hogy mi is a PageRank lényege, miért is nagyszerű amit a Google kitalált!
Az itt található ~k kicsit bonyolultak lehetnek az átlagos felhasználó számára, de rendkívül érdekes dolgokra derül fény, és ezen ~k birtokában jobban megérthetjük a Google működését.

Az interneten önálló URL-címmel rendelkező egy vagy többoldalas kiadvány, Egy adott intézmény, cég vagy személy által készített teljes és önálló egységnek tekinthető ~s anyag.

Az oldalon található valamennyi ~ a Veszprog Kft. tulajdona. Az ~k bármilyen továbbközlése, tárolása és egyéb felhasználása kizárólag a Veszprog Kft. írásbeli engedélyével lehetséges.

A CSS megjelenésének oka az volt, hogy a weboldalakon megnőtt az igény az egyre bonyolultabb, kiforrottabb elemekre és formázásokra, amiket már az eredetileg egyszerű szöveges ~k ábrázolására kitalált HTML-lel már nem nagyon lehetett megoldani.

körlevél Több címzett számára készített, személyre szabott ~kat is tartalmazó formanyomtatvány
letöltés Weboldalak, weboldalon található képek, illetve programok vagy egyéb adatfájlok internetes vagy intranetes szerverről saját számítógépünk háttértárára történő mentése ...

Az UNIVAC már szöveges ~t is tudott kezelni.
Az UNIVAC volt az első, kereskedelmi forgalomban elérhető számítógép.
Az Egyesült Államokban 1955-ben már 46 UNIVAC számítógépet helyeztek üzembe.

Az adat objektumok ~t tárolnak, mint például rajzokat ,hangokat,videókat. A tároló objektumok tipikus példái például a mappák, a kuka.(Macintosh trash can,NeXTSTEP recycler, amit ürítgetni kell!) Az eszköz objektumok bizonyos funkciók elérését teszik lehetővé.

A lopakodó vírusok megkerülve az operációs rendszert és a vírusvédelmi programokat, meghamisítják az ~kat.

Szótárunk a definíciókkal és technológiákkal kapcsolatban a pontos ~k által mindig nagy segítséget nyújthat, s folyamatosan bővül, így egyre szélesebb technológiát felölelő szavakat és szakkifejezéseket tartalmaz.

A "portál" jelentése: 1.) Kiindulópontként szolgáló internetes oldal, amely hasznos ~kat és átjárást biztosít más webhelyekre a világhálón. 2.) Fantasztikus műfajokban: egyfajta kapu, átjáró két különböző pont, dimenzió vagy idősík között.

# remote access #
[ejtsd: ri'mót ekszesz]
{magyarul: távoli elérés(ű)}
~források, szolgáltatások számítógépes hálózaton való elérése, illetve az ilyen online szolgáltatások jelzője.
(=> online/on-line) ...

- DRAM - dinamikus RAM : alacsony energia igény, de gyorsan elveszíti ~tartalmát, ezért frissíteni kell.
- SRAM - statikus RAM : magas működési sebesség, nem igényel frissítést.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Hálózat, Internet, Szoftver, Kommunikáció?

◄ I-Mode   Információ fogalma ►
 
RSS Mobile