Kezdőlap (Háttértár)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Háttértár

Informatika  Háttérmentés  HDSL

Háttértárak
A számítógép a programokat és az adatokat a feldolgozás ideje alatt a RAM-ban tárolja. A gép kikapcsolásával ennek tartalma elvész. Az adatok feldolgozási időn kívüli tárolását különféle háttértárakon lehet megoldani.


háttértár - Informatikai fogalomtár
A háttértárak a perifériák egy fontos típusát alkotják, melyek nem csak az adatok tárolásában, hanem az adatbevitelben, és az adatkivitelben is szerephez jutnak.

A háttértárolók feladata, hogy a számítógép kikapcsolt állapotában eltárolják a programokat és az adatokat. Tárolási elveik alapján léteznek mágneses és optikai háttértárolók.


Mágneses háttértárolók ...

Háttértárak
A számítógéphez kapcsolható perifériák következő csoportja a háttértárakat tartalmazza. Ezek az adatok és programok hosszabbtávú tárolására szolgálnak. A tárolásnak különböző céljai lehetnek.

Háttértárak
Mágneses adathordozók
A mágneses adatrögzítés azon alapul, hogy egy permanens mágnes anyagot különböző irányba mágnesezik, az egyik iránynak az 1 , a másiknak a 0 felel meg. Az információ felírására egy vasmagos tekercset gyűrűbe hajlítanak, a két vége között kis légrést hagyva.

~ak, tömegtárolók
A ~olók felépítése:
A számítógépek megjelenése óta számtalan ~ gyanánt alkalmas eszközt fejlesztettek ki.

~oló
Nagymennyiségű adat tárolására képes merev, mágneses bevonatú tárolólemezeket használó ~oló, melyet különböző méretben, sebességben és kapacitásokban gyártanak. Ezen helyezkednek el az adataink, az operációs rend ...

~ak
Mágneses elvű ~ak
Streamer: szalagos ~. Nagy adattároló kapacitással rendelkezik: létezik 600 GB-os változata is. Hátránya, hogy az adatokat csak sorfolytonosan lehet elérni. Leggyakrabban adatmentésre, archiválásra használják (pl. bankokban).

~olók
A mágneses ~olók
A mágneses ~olás esetén egy nem mágnesezhető felületre (alumínium, műanyag) vékony rétegben felhordott ferromágneses anyagot meghatározott módon, a tárolandó információnak megfelelően változó irányú mágneses térrel átmágneseznek úgy, ...

~: Nagy kapacitású tárolóeszköz, amely a kikapcsolás után is meg.rzi tartalmát. A memóriához képest lassú m.ködés..
HDD: (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó.

~ak
A ~ak a számítógépekben a központi tár mellett az adatok tárolását teszik lehetővé, de sokkal nagyobb mennyiségben.
A PC-ben használatos főbb típusa: ...

A ~ (swap device) egy blokkos eszköz, általában merevlemez. Ellentétben a Unix állományrendszerrel (amely egy lépésben egy blokkot foglal le), a ~ra íráskor a rendszer a folyamatoknak összefüggő blokkcsoportot foglal.

Osztott ~ használat
...az egyes userek, munkaállomások ~olóján lévő könyvtára(ka)t, alkönyvtárakat kijelölhetjük - megoszthatjuk - közös használatra.

~olók sebességének mérése
A ~oló sebesség modul segítségével merevlemezes, optikai lemezes (CD, DVD, Blu-Ray) és USB flash meghajtók teljesítményének mérése végezhető. A lemezfelület különböző területein mérhető sebesség grafikonon is kirajzolható.

~ak: a nagymennyiségű adatok tárolása a feladatuk. Az információt a gép kikapcsolása után is megőrzik.
Jellemzésük: működési elvükkel, a kapacitásukkal, sebességük alapján.
Működési elvük szerint: ...

~ak (pl. merevlemez, CD vagy DVD, floppy, stb.)
perifériák
input perifériák (pl. billentyűzet, egér, szkenner, stb.)
output perifériák (pl. képernyő, nyomtató, hangszóró, stb.) ...

~olók:
Az adat tárolásnak két fő módja van. Alapvető különbség, hogy az egyik mágneses, a másik optikai úton tárolja adatainkat. A mágneses adattárolókat három nagy csoportba sorolhatjuk be: winchester, floppy és különleges adattákolókra.

~oló egység (például merevlemez vagy CD/DVD-lemez): az adatok tárolására szolgáló ~.

Egy ~olón elhelyezkedő fájlrendszer az operációs rendszer be-/kiviteli alrendszeréhez történő csatlakoztatásának folyamata.
Szeretnél friss informatikai híreket a weboldaladra? Katt ide, és 5 perc múlva már kint is lehetnek!
Nyomtatható verzió ...

- a ~olók és azok adatainak kezelése, karbantartása
- a programozói munka megkönnyítése
- ismétlődő feladatok megoldásaihoz programkészlet rendelkezésre bo-
csájtása ...

Minden ~olón, lemezen található a fenti struktúrát leíró tartalomjegyzék, amelyet az operációs rendszer tart karban. A könyvtárak és állományok nevét a felhasználó adhatja meg, bizonyos korlátozások, konvenciók figyelembe vétele mellett. Minden formázott ~olónak van gyökérkönyvtára.

Jukebox - ~oló eszköz, melyben több előre behelyezett cserélhető winchester vagy optikai lemez váltása és elérése automatizálva van.
Jumper - Átkötő kapcsoló (sor).
Kernel - Operációs rendszer futtató "mag" programja, a hardvereszközök müködtetésére.

Tartalmazza a ~olókról és a beviteli perifériákról beolvasott programokat és adatokat.

A másik tábort a ~olók (merevlemezek, streamerek, pendrive-ok, flash memóriák) gyártói teszik ki, ők visszatértek a prefixumok decimális értelmezéséhez annak ellenére, hogy ők is bitek és byte-ok mennyiségét fejezték ki eszközeiken.

~olón (pl. mágneslemezen) tárolt számítógépes állomány. Egy bizonyos típusú (szöveg, kép, program, adatbázis stb.) és egyetlen egységként kezelt, saját névvel rendelkező digitális információhalmaz.
Fájl (állomány, file) ...

A permanens adatok tárolására a ~olók szolgálnak, ahol az adatok file-okba szervezetten helyezkednek el. A nagy adatmennyiségből eredően minden pillanatban az adatoknak csak egy töredéke fér el fizikailag a központi memóriában.

Nagykapacitású, gyors elérésű ~. Többnyire rögzített, nem cserélhető. A számítógép házában van. Az átlagos számítógépekben 1-2 darab található meg. Mérete: 10 MByte-tól felfelé gyakorlatilag végtelen. A legelső HDD-t az IBM kutatólaborjaiban fejlesztették ki 1956. október 29-re Reynold B.

az Oracle és a Sun cégek által kifejlesztett Java-alapú (személyi) számítógéptípus, mely kizárólag a hálózatról veszi a működése során az adatokat és a szoftvereket, saját ~olója nincs is; az NC olcsóbb megoldásokat használ, mint a hagyományos PC és könnyebben karbantartható távolról is, ...

Spectrum elsődleges perifériája minden időben a kazettás magnetofon volt és lesz is, köszönhetően elsősorban annak, hogy mint ~oló olcsó, és mindenféle kazettás magnetofon (beleértve a WALKMAN-t is) kivétel nélkül felhasználható.

a legtöbb asztali és hordozható számítógép- ben megtalálható mágneses, többnyire nem- cserélhető, gyors, "Winchester" néven is ismert, központi tárolóegység, ~oló;
hálózati számítógépekből (NC, thin client stb.) többnyire hiányzik; ...

Ha egy gép egy másikhoz akar kapcsolódni - amelyrol tudja, hogy vele azonos alhálózaton van -, először egy cache-ben (a számítógép memóriájában vagy a ~oló egy részén kialakított "gyorsítótár" a korábban használt vagy a hálózatról nemrég letöltött adatok ideiglenes tárolására) keresi a ...

Az 1960-as évek eleje óta tárolunk adatokat mágneses ~olókon. A 60-as évek közepére már elterjedtek a megfelelő kapacitású és hozzáférési idejű ~ak. A ~olókon óriási mennyiségű adatot lehetett tárolni. Ezek az adatok fájlokba, adatállományokba vannak ren­dezve.

Amíg a levél nem "indult el" (a szövegszerkesztőben vagy a ~olón van), egy egyszerű fájlvége (EOF) jel. Amikor egy MTA (mailer) adja át egy másiknak, akkor az üzenet vége lehet például egy üres sorban elhelyezett egyetlen pont.

merevlemez Nagy kapacitású, kényelmesen kezelhető, biztonságos ~oló, amelyet gyárilag építenek be a számítógépekbe.

Lényegében olyan memóriáról, illetve ~ról van szó, amelynek adataihoz a hagyományos tárakhoz képest sokkal gyorsabban lehet hozzáférni.

számítógép - A számítógép univerzális felépítésű (CPU, RAM, ~oló). Emellett tartalmaz néhány speciális perifériát (jelzés üzenet illesztő, akusztikus jelzés interfész a hangfrekvenciásan kódolt jelzések (pl. DTMF tárcsahang) vételéhez és adásához) is.

Az adatfeldolgozó berendezések egy része, például központi egységének munkatárolója, ~olója stb.

A HupWiki egy WikiWiki projekt, amelynek célja egy teljes és lehetőség szerint minél pontosabb nyílt tartalmú UNIX/Linux/BSD/szabad szoftver (pontosabban a HUP témaköreihez kapcsolódó) információs ~ elkészítése. A HupWiki 2004. január 4-én indult, jelenleg 1 609 szócikk található benne.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) A merevlemezes ~akon tárolt adatok - hardverhibából fakadó - sérülésének vagy elvesztésének megakadályozására alkalmazott, az adatok redundáns tárolásán alapuló, hibatűrő tárolási mód.

Ennek oka, hogy az előre felépített indexstruktúra miatt a ~on előre helyet kell foglalni a kocka egészének. Sok dimenzió és nagy kiterjedésű dimenziók esetén ez akár oda is vezethet, hogy az adatbázis használhatatlanul naggyá válik.

Fájl: állomány, file
~olón (pl. mágneslemezen) tárolt számítógépes állomány. Egy bizonyos típusú (szöveg, kép, program, adatbázis stb.) és egyetlen egységként kezelt, saját névvel rendelkező digitális információhalmaz.

Új számítógép kategória: olyan asztali gépek összefoglaló neve, melyek nem tartalmaznak beépített ~olót (winchestert), csak egy viszonylag egyszerű operációs rendszer van bennük és egy hálózati csatlakozó.

Cache
A számítógép memóriájában vagy a ~oló egy részén kialakított "gyorsítótár" a korábban használt vagy a hálózatról nemrég letöltött adatok ideiglenes tárolására, az esetleges ismételt előhívás meggyorsítására.

összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (vagy könyvtár) egy számítógép ~olóján
disclaimer
az elektronikus levelek végére írt néhány mondat, melyben a levél írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejtette ki
DIS fájl ...

A hajlékonylemez vagy floppy a legegyszerübb és a legolcsóbb ~oló. A PC-k számára kétféle típusú hajlékonylemez áll rendelkezésre: az 5,25"-os, melynek maximális kapacitása 1,2 MB és a 3,5", melynek maximális kapacitása 1,44 MB.

Nagy kapacitású ~olók
Nyomtatók
PC és egy AS-400-as közti kapcsolat.
Számítástechnikai alapismeretek
Számítógépes hálózatok csoportosítása.
Számítógépes vírusok
Számrendszerek
Személyi számítógépek felépítése
Szoftverek használatának jogi szabályozása ...

Megtalálhatók még a ~ak kezelésére és csatlakoztatására szolgáló részek is. Az alaplapra integrálják a flopivezérlőt és csatlakozót, a merevlemezek és optikai tárak vezérlőit és csatlakozóit, a soros és a párhuzamos port csatlakozóit.

A népszerű gépek közé tartoztak, például az IBM7090, 7070 és 1410.
Memóriaként mágnestárat használtak, a ~ mágnesszalag, majd mágneslemez.
Ezek a gépek 50 000-100 000 művelet/másodperc sebességet értek el.
Harmadik generációs számítógépek ...

süti: egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének ~olójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál.
CPU ...

A CD lemezen található információk a használat során nem kerülnek át az Ön gépének ~olójára.

1988: A Next felavatja azt az újító jellegű munkaállomást, amely az első törölhető optikai lemezt használja elsődleges ~olónak. Az IBM engedélyezi a Next grafikus felhasználói interfészét.

ˇ tárcentrikus számítógépek - a II. generációs számítógépek : a be és kimeneti egységek közvetlenül az operatív tárral kommunikálhatnak. A perifériák mellett megjelennek a ~ak.

"Winchester" néven is ismert, többnyire nem cserélhető, gyors, ~oló;
hálózati számítógépekből (NC, thin client stb.) többnyire hiányzik; ...

egyik legkorszerűbb, az emberi gondolkodásmódot és a hagyományos munkamódszereket legjobban közelítő funkciója, melyet először az Apple Computer mutatott be a Mac OS-ben. Lehetővé teszi tetszőleges dokumentum vagy dokumentumrészlet egy mozdulattal történő mozgatását alkalmazások és ~olók ...

Néhány emberke gépének már így is olyan a hangja a sok plussz hűtőventillátortól, mint egy felszálló TU 154-es turbináinak. A winchesterek mérete is egyre növekedni fog, és a jelenlegi listavezető 14-16 Gb-os tárolók eltörpülnek majd a későbbi ~ak mellett.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Információ, Operációs rendszer, Hálózat, Tároló?

◄ Háttérmentés   HDSL ►
 
RSS Mobile