Kezdőlap (Háttértár)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Háttértár

Informatika  Háttérmentés  HDSL

Háttértárak
A számítógép a programokat és az adatokat a feldolgozás ideje alatt a RAM-ban tárolja. A gép kikapcsolásával ennek tartalma elvész. Az adatok feldolgozási időn kívüli tárolását különféle háttértárakon lehet megoldani.


háttértár - Informatikai fogalomtár
A háttértárak a perifériák egy fontos típusát alkotják, melyek nem csak az adatok tárolásában, hanem az adatbevitelben, és az adatkivitelben is szerephez jutnak.

A háttértárolók feladata, hogy a számítógép kikapcsolt állapotában eltárolják a programokat és az adatokat. Tárolási elveik alapján léteznek mágneses és optikai háttértárolók.


Mágneses háttértárolók ...

Háttértárak
A számítógéphez kapcsolható perifériák következő csoportja a háttértárakat tartalmazza. Ezek az adatok és programok hosszabbtávú tárolására szolgálnak. A tárolásnak különböző céljai lehetnek.

Háttértárak:
Legfőbb feladatuk az adatok és programok tárolása. Míg az operatív tár csak ideiglenesen, legfeljebb a számítógép kiapcsolásáig őrzi meg a tartalmát, ...

Háttértárak, tömegtárolók
A háttértárolók felépítése:
A számítógépek megjelenése óta számtalan háttértár gyanánt alkalmas eszközt fejlesztettek ki.

háttértároló
Nagymennyiségű adat tárolására képes merev, mágneses bevonatú tárolólemezeket használó háttértároló, melyet különböző méretben, sebességben és kapacitásokban gyártanak.

Háttértárak
Mágneses elvű háttértárak
Streamer: szalagos háttértár. Nagy adattároló kapacitással rendelkezik: létezik 600 GB-os változata is. Hátránya, hogy az adatokat csak sorfolytonosan lehet elérni.

Háttértárolók
A mágneses háttértárolók
A mágneses háttértárolás esetén egy nem mágnesezhető felületre (alumínium, műanyag) vékony rétegben felhordott ferromágneses anyagot meghatározott módon, ...

háttértár: Nagy kapacitású tárolóeszköz, amely a kikapcsolás után is meg.rzi tartalmát. A memóriához képest lassú m.ködés..
HDD: (Hard Disk Drive) Merevlemez meghajtó.

Háttértárak
A háttértárak a számítógépekben a központi tár mellett az adatok tárolását teszik lehetővé, de sokkal nagyobb mennyiségben.
A PC-ben használatos főbb típusa: ...

A háttértár (swap device) egy blokkos eszköz, általában merevlemez. Ellentétben a Unix állományrendszerrel (amely egy lépésben egy blokkot foglal le), a háttértárra íráskor a rendszer a folyamatoknak összefüggő blokkcsoportot foglal.

Osztott háttértár használat
...az egyes userek, munkaállomások háttértárolóján lévő könyvtára(ka)t, alkönyvtárakat kijelölhetjük - megoszthatjuk - közös használatra.

Háttértárolók sebességének mérése
A Háttértároló sebesség modul segítségével merevlemezes, optikai lemezes (CD, DVD, Blu-Ray) és USB flash meghajtók teljesítményének mérése végezhető.

Háttértárak: a nagymennyiségű adatok tárolása a feladatuk. Az információt a gép kikapcsolása után is megőrzik.
Jellemzésük: működési elvükkel, a kapacitásukkal, sebességük alapján.
Működési elvük szerint: ...

háttértárak
perifériák
input perifériák
output perifériák
központi egység (CPU, Central Processing Unit, Központi Feldolgozó Egység, processzor)
memória ...

Háttértárolók:
Az adat tárolásnak két fő módja van. Alapvető különbség, hogy az egyik mágneses, a másik optikai úton tárolja adatainkat. A mágneses adattárolókat három nagy csoportba sorolhatjuk be: winchester, floppy és különleges adattákolókra.

Háttértároló egység (például merevlemez vagy CD/DVD-lemez): az adatok tárolására szolgáló háttértár.

Egy háttértárolón elhelyezkedő fájlrendszer az operációs rendszer be-/kiviteli alrendszeréhez történő csatlakoztatásának folyamata.
Szeretnél friss informatikai híreket a weboldaladra? Katt ide, és 5 perc múlva már kint is lehetnek! ...

Minden háttértárolón, lemezen található a fenti struktúrát leíró tartalomjegyzék, amelyet az operációs rendszer tart karban. A könyvtárak és állományok nevét a felhasználó adhatja meg, bizonyos korlátozások, konvenciók figyelembe vétele mellett.

Jukebox - Háttértároló eszköz, melyben több előre behelyezett cserélhető winchester vagy optikai lemez váltása és elérése automatizálva van.
Jumper - Átkötő kapcsoló (sor).

Tartalmazza a háttértárolókról és a beviteli perifériákról beolvasott programokat és adatokat.

Háttértárolón (pl. mágneslemezen) tárolt számítógépes állomány. Egy bizonyos típusú (szöveg, kép, program, adatbázis stb.) és egyetlen egységként kezelt, saját névvel rendelkező digitális információhalmaz.
Fájl (állomány, file) ...

A permanens adatok tárolására a háttértárolók szolgálnak, ahol az adatok file-okba szervezetten helyezkednek el. A nagy adatmennyiségből eredően minden pillanatban az adatoknak csak egy töredéke fér el fizikailag a központi memóriában.

Nagykapacitású, gyors elérésű háttértár. Többnyire rögzített, nem cserélhető. A számítógép házában van. Az átlagos számítógépekben 1-2 darab található meg. Mérete: 10 MByte-tól felfelé gyakorlatilag végtelen.

az Oracle és a Sun cégek által kifejlesztett Java-alapú (személyi) számítógéptípus, mely kizárólag a hálózatról veszi a működése során az adatokat és a szoftvereket, saját háttértárolója nincs is; az NC olcsóbb megoldásokat használ, ...

Spectrum elsődleges perifériája minden időben a kazettás magnetofon volt és lesz is, köszönhetően elsősorban annak, hogy mint háttértároló olcsó, és mindenféle kazettás magnetofon (beleértve a WALKMAN-t is) kivétel nélkül felhasználható.

a legtöbb asztali és hordozható számítógép- ben megtalálható mágneses, többnyire nem- cserélhető, gyors, "Winchester" néven is ismert, központi tárolóegység, háttértároló;
hálózati számítógépekből (NC, thin client stb.) többnyire hiányzik; ...

Ha egy gép egy másikhoz akar kapcsolódni - amelyrol tudja, hogy vele azonos alhálózaton van -, először egy cache-ben (a számítógép memóriájában vagy a háttértároló egy részén kialakított "gyorsítótár" a korábban használt vagy a hálózatról nemrég ...

Az 1960-as évek eleje óta tárolunk adatokat mágneses háttértárolókon. A 60-as évek közepére már elterjedtek a megfelelő kapacitású és hozzáférési idejű háttértárak. A háttértárolókon óriási mennyiségű adatot lehetett tárolni.

Amíg a levél nem "indult el" (a szövegszerkesztőben vagy a háttértárolón van), egy egyszerű fájlvége (EOF) jel. Amikor egy MTA (mailer) adja át egy másiknak, akkor az üzenet vége lehet például egy üres sorban elhelyezett egyetlen pont.

merevlemez Nagy kapacitású, kényelmesen kezelhető, biztonságos háttértároló, amelyet gyárilag építenek be a számítógépekbe.

Lényegében olyan memóriáról, illetve háttértárról van szó, amelynek adataihoz a hagyományos tárakhoz képest sokkal gyorsabban lehet hozzáférni.

számítógép - A számítógép univerzális felépítésű (CPU, RAM, háttértároló).

Háttértárak: winchester, hajlékonylemez, CD-ROM. Tárolási elvek. Ha van valamilyen más eszköz, például ZIP-drive, akkor természetesen arról is beszéljünk.
A perifériák csoportosítása, általános bemutatása.
Kimeneti perifériák.

A HupWiki egy WikiWiki projekt, amelynek célja egy teljes és lehetőség szerint minél pontosabb nyílt tartalmú UNIX/Linux/BSD/szabad szoftver (pontosabban a HUP témaköreihez kapcsolódó) információs háttértár elkészítése. A HupWiki 2004.

RAID (Redundant Array of Independent Disks) A merevlemezes háttértárakon tárolt adatok - hardverhibából fakadó - sérülésének vagy elvesztésének megakadályozására alkalmazott, az adatok redundáns tárolásán alapuló, hibatűrő tárolási mód.

Ennek oka, hogy az előre felépített indexstruktúra miatt a háttértáron előre helyet kell foglalni a kocka egészének. Sok dimenzió és nagy kiterjedésű dimenziók esetén ez akár oda is vezethet, hogy az adatbázis használhatatlanul naggyá válik.

Fájl: állomány, file
Háttértárolón (pl. mágneslemezen) tárolt számítógépes állomány. Egy bizonyos típusú (szöveg, kép, program, adatbázis stb.) és egyetlen egységként kezelt, saját névvel rendelkező digitális információhalmaz.

SSD
Olyan merevlemez illetve háttértároló, mely nem tartalmaz semmilyem mozgóalkatrészt. Rendszerint valamilyen Flash memória technológián alapuló rendkívül gyors és energiatakarékos, de egyben drága háttértároló.

Új számítógép kategória: olyan asztali gépek összefoglaló neve, melyek nem tartalmaznak beépített háttértárolót (winchestert), csak egy viszonylag egyszerű operációs rendszer van bennük és egy hálózati csatlakozó.

Cache
A számítógép memóriájában vagy a háttértároló egy részén kialakított "gyorsítótár" a korábban használt vagy a hálózatról nemrég letöltött adatok ideiglenes tárolására, az esetleges ismételt előhívás meggyorsítására.

összetartozó állományokat tartalmazó tartalomjegyzék (vagy könyvtár) egy számítógép háttértárolóján
disclaimer
az elektronikus levelek végére írt néhány mondat, melyben a levél írója kijelenti, hogy magánvéleményét fejtette ki
DIS fájl ...

A hajlékonylemez vagy floppy a legegyszerübb és a legolcsóbb háttértároló. A PC-k számára kétféle típusú hajlékonylemez áll rendelkezésre: az 5,25"-os, melynek maximális kapacitása 1,2 MB és a 3,5", melynek maximális kapacitása 1,44 MB.

Nagy kapacitású háttértárolók
Nyomtatók
PC és egy AS-400-as közti kapcsolat.
Számítástechnikai alapismeretek
Számítógépes hálózatok csoportosítása.
Számítógépes vírusok
Számrendszerek
Személyi számítógépek felépítése ...

Megtalálhatók még a háttértárak kezelésére és csatlakoztatására szolgáló részek is. Az alaplapra integrálják a flopivezérlőt és csatlakozót, a merevlemezek és optikai tárak vezérlőit és csatlakozóit, a soros és a párhuzamos port csatlakozóit.

süti: egyes Web szerverek által küldött kódsorozat, mely a kliens számítógépének háttértárolójára kerül és a felhasználó későbbi azonosítására szolgál.
CPU ...

A népszerű gépek közé tartoztak, például az IBM7090, 7070 és 1410.
Memóriaként mágnestárat használtak, a háttértár mágnesszalag, majd mágneslemez.
Ezek a gépek 50 000-100 000 művelet/másodperc sebességet értek el.

1988: A Next felavatja azt az újító jellegű munkaállomást, amely az első törölhető optikai lemezt használja elsődleges háttértárolónak. Az IBM engedélyezi a Next grafikus felhasználói interfészét.

ˇ tárcentrikus számítógépek - a II. generációs számítógépek : a be és kimeneti egységek közvetlenül az operatív tárral kommunikálhatnak. A perifériák mellett megjelennek a háttértárak.

"Winchester" néven is ismert, többnyire nem cserélhető, gyors, háttértároló;
hálózati számítógépekből (NC, thin client stb.) többnyire hiányzik; ...

és a hagyományos munkamódszereket legjobban közelítő funkciója, melyet először az Apple Computer mutatott be a Mac OS-ben. Lehetővé teszi tetszőleges dokumentum vagy dokumentumrészlet egy mozdulattal történő mozgatását alkalmazások és háttértárolók ...

emberke gépének már így is olyan a hangja a sok plussz hűtőventillátortól, mint egy felszálló TU 154-es turbináinak. A winchesterek mérete is egyre növekedni fog, és a jelenlegi listavezető 14-16 Gb-os tárolók eltörpülnek majd a későbbi háttértárak ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Számítógép, Információ, Operációs rendszer, Hálózat, Tároló?

◄ Háttérmentés   HDSL ►
 
RSS Mobile