Kezdőlap (Forráskód)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Forráskód

Informatika  Formázás  Forth

Forráskód
source code
forráskód
A szoftverek az ember által könnyen értelmezhető és szerkeszthető, de a hardver általi feldolgozásra alkalmatlan formája.


Forráskód szemantikai ellenőrzése
A szintaktikai elemzés azt vizsgálja, hogy a kód, mint mondatok sorozata érvényes-e, megfelel-e a nyelvtan szabályainak. A nyelvtanilag érvényes mondatsor azonban nem biztos, hogy az elvárt tartalmú tevékenységet végzi el.

nyílt forráskód: a nyílt forráskód kifejezés a forráskód bárki által való hozzáférhetőségére és módosíthatóságára utal.

forráskód kinézet
Mint látható, a listák akár egymásba is ágyazhatóak.
A kétféle lista tulajdonképpen csak abban tér el egymástól, hogy az egyik esetben a listaelemek előtt egyesével növekvő sorszám jelenik meg, a másikban pedig minden listaelem előtt egyforma jel látható.

Forráskódban. Ez a kódkészlet problémáját veti fel, mivel a POSIX az ISO 646 kódkészletre épül. Sajnos az ISO 646 kódkészletben számos jel nem definiált, amit viszont a legtöbb programozási nyelv, így a C is használ. Ezek helyettesítésére az ún. trigraph karaktereket használhatjuk.

~jával (~.ZIP). (Ja, és bár elsö látásra jó ötletnek tünhet, de senki ne kísérlezetten azzal, hogy ugyanazon a gépen a Windows egyik taszkjából a másikba üzenetet küld - sajnos nem fog menni.) ...

A ~ tokenizálása, felbontása a szintaktikai elemzőnek értelmezhető szimbólumokká, azaz a nyers forrásszövegből kreál szimbólumsorozatot, általában operátorok, fenntartott szavak, azonosítók satöbbi formájában.

~ -a számítógépes programokat alapvetően utasítássorozatok formájában írják meg, amelyeket azután speciális (interpreter) programok futtatnak vagy egy ún. compiler segítségével lefordítják őket számítógép által közvetlenül futtatható programmá.

nyílt forráskód
Olyan szoftvereket mondunk nyílt forráskódúnak, amelynek ~jához az eredeti fejlesztőkön kívül mások is hozzáférhetnek.
Minden jog fenntartva © 1994-2009 by Dashöfer Holding Ltd., InfóMédia Kft. 1062 Budapest, Andrássy út 126.

Nyílt forráskódú és jogdíjmentes formátum
A Microsoft Office Open XML Formats nyílt fájlformátum, amelyhez jogdíjmentes licenc tartozik. Bárki közvetlenül beépítheti kiszolgálóiba, alkalmazásaiba és üzleti folyamataiba, anélkül, hogy a Microsoft irányába emiatt pénzügyi kötelezettsége lépne fel.

A nyílt forráskódú alkalmazások nemcsak biztonságot nyújtanak a felhasználó számára azzal, hogy a software gyártókkal szembeni kiszolgáltatottságuk jelentősen csökken, hanem-, mint a PostgreSQL esetében is - a ~ot módosíthatják, és az így kapott alkalmazást terjeszthetik is.

A szoftver-~ja, valamint programkódja- és a hozzá tartozó dokumentáció a programozók szellemi alkotása. Mindezen alkotások szerzői jogával tehát a szoftver alkotója rendelkezik.

MP+
Nyílt forráskódú veszteségesen tömörítő hangformátum. Az MPC alapja az MP2 kódoló rendszer, de sok mindennel ki lett egészítve, melyek nagyban javítják a minőségét. Felmérések szerint hallhatóan jobb minőséget kapunk vi ...

Nyílt forráskódú : Szabadon használható számítógépes program.
Szabad másolni, szabad terjeszteni, szabad tanulmányozni és szabad módosítani.
Office 2007 Állapotsor : Információkat tartalmaz a dokumentumról, ...

Az entrópia kódolá veszteségmentes tömörítési eljárásokat foglal magában, például a már említett Huffmann kódolást. A ~olás többnyire veszteséges. A harmadik csoport a hibrid kódolások, amelyek az előző kettőt ötvözik.

Kerberos: nyílt forráskódú hitelesítő rendszer, egy nem biztonságos hálózaton hitelesíti a felhasználókat.
< Előző
Következő > ...

Népszerű, nyílt forráskódú, azaz bárki által továbbfejleszthető, ingyenes operációs rendszer, számtalan verziója ismert. Kezdetben Linus Torvalds egyetemista fejlesztése volt, majd később több száz, több ezer segítő csatlakozott hozzá.

PHP A PHP, bővebben "PHP: Hypertext Preprocessor" egy széles körben használt, nyílt forráskódú, általános célú programozási nyelv, különösen jó web-fejlesztés támogatással és HTML-be ágyazási képességekkel. A szintaxisa a C, Java és Perl nyelvekre épül, könnyen megtanulható.

népszerű grafikus Web-kliens, a Netscape Communicator programcsalád legfontosabb része; folyamatosan jelennek meg az egyre többet tudó új verziói, sőt 1998-ban a ~ját is nyilvánossá tették, így bárki részt vehet a továbbfejlesztésében
browser client Internet Explorer Mosaic Mozilla WWW ...

Ezzel a Unix hordozhatóvá vált: telepíteni lehetett különféle számítógépeken anélkül, hogy a ~ját meg kellett volna változtatni.

A mai szövegszerkesztők is ilyenek, habár hagyományos értelemben vett szövegszerkesztőt (text editor) már csak ~ú programok, kötegelt parancsállományok, rendszerállományok létrehozásához, módosításához használnak (Pl.: DOS Editor, Norton editor, Notepad… stb.).

A grafikus felület tervezése, az adatbázis létrehozásának, módosításának, bővítésének megvalósítása az egér és menük segítségével történik, gyakorlatilag mindent megtervezhetünk a képernyőn és a ~ot majd a Foxpro generálja nekünk.

Akik azonban még nem rendelkeznek ilyen alkalmazásokkal, vagy jobban szeretik saját maguk szerkeszteni a ~ot, azok nagyon sokat tanulhatnak abból, ha megnézik egy-egy letöltött Web oldal HTML dokumentumát.

(Szkript) - Közvetlenül a ~ú változatban, a program futása során értelmezett (interpretált), speciális nyelven (szkriptnyelven) íródott utasítássor, program vagy programtöredék. A HTML lapok dinamizmusának fokozására használatos például a Javascript vagy a php.

Alapjait a finn Linus Torwald egy egyetemi tanulmány keretében fektette le majd annak ~ját ingyenesen hozzáférhetővé tette. Erre a továbbfejlesztők csapatába több száz programozó bekapcsolódott világszerte.

Lehetővé teszi egy felhasználónak, hogy fogja egy új program ~ját és becsomagolja annak ~ját és lefordított változatát egy csomagba. Így a lefordított változat egyszerűen telepíthető, a ~ból pedig könnyen lefordítható újra a program.

E programoknak nyilvános a ~ja, általában azzal a nem titkolt céllal, hogy a program továbbfejlesztésébe minél többen (természetesen "társadalmi munkában") bekapcsolódjanak (pl. Linux) (Vö.: shareware) frekvencia Fizikai mennyiség, ...

Linux Népszerű, nyitott ~ú, nyitott fejlesztésű, UNIX-alapú, ingyenes operációs rendszer
Microsoft Vezető szoftverfejlesztő cég. Legismertebb terméke a Microsoft Windows és a Microsoft Office. Szoftverek fejlesztésén túl hardvereszközök fejlesztésével is foglalkozik ...

A Un*x operációs rendszerek legismertebb szabad ~ú változata, amelyet Linus Thorvalds finn egyetemista alapított a 90-es évek elején. Kevésbé veszélyeztett a vírusoktól, azonban hackertámadások gyakori célpontja, mivel web- és fálszerverként világszerte igen elterjedt.

A több szem többet lát elven alapuló nyílt forráskódú fejlesztési filozófiája okán rendkívül nagy megbízhatóságú, stabil működésű, a legjobb terméktámogatással rendelkező operációs rendszer jött létre.

Hanganyagok tömörítésére használt nyílt forráskódú eljárás, ingyenes formátum, MPEG-4 szabvánnyal megegyező minőségben. Kidolgozója Christopher Montgomery.
OLAP
(On-line Analitical Processing) Eszköz, amely adatbázisban több szempont szerinti gyors lekérdezést tesz lehetővé.

1974-ben megjelent az első nyilvános publikáció ( ~ ) a UNIX-
ról, és innen kezdve rohamosan terjedt, különösen az egyetemeken,
ahol az AT & T eleinte ingyenesen terjesztette.

HTML-űrlapok kiértékelése, stb; [a weboldal szerkesztője a ~ba egy megfelelő utalást ágyaz arra az URL címre, ahol ez a program futtatandó]; ...

A dinamikus Weblapkészítéséhez leggyakrabban használt szerver oldali szkript-nyelv. A PHP kódot a Webkiszolgáló értelmezi (szerver oldali). A PHP-kódot közvetlenül a HTML ~ba is be lehet írn a mgefelelő módszerek alkalmazésévali.
Internetszerver, webszerver, honlaptárhely, tárhely ...

A programok leírója (meta-adata), az alkalmazás egyéb elemeivel együtt, - amelyek ugyancsak meta-adat formában definiáltak, mint például a modellek, adattáblák és segítő képernyők - XML-alapú állományokban kerülnek tárolásra, és ezek összessége képezi az alkalmazás "~ját".

Ha megtaláltuk az állományt, kattintsunk rá kétszer, hogy betöltődjék a böngészőnkbe. Valahol a szövegben vagy a ~ban esetleg találunk utalást az eredeti oldal címére (segíthet például egy élőkapocs, amelyen keresztül levelet küldhetünk az oldal karbantartójának.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Szoftver, Információ, Számítógép, Internet, Operációs rendszer?

◄ Formázás   Forth ►
 
RSS Mobile