Kezdőlap (Digitalizálás)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Digitalizálás

Informatika  Digitális videolemez  Dijkstra-algoritmus

Digitalizálás lépései: Leképezés: az analóg képjelből kétdimenziós képfüggvény jön létre, amely tartalmazza a képjelek kockáit.


digitalizálás: írott és audiovizuális dokumentumok digitális formába való átalakítása.

Digitalizálás
Hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videokártya stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek számjegyekké alakítása.

A digitalizálás fogalma
A fogalom azt a műveletet takarja, amelynek során főként egy más hordozón már megjelent művet (szöveget, képet, hangot) számítógéppel olvasható, kódolt formába teszünk át.

digitalizálása során kvantálási (felbontási) és mintavételezési műveletet végeznek. Legfonto-
sabb műszaki jellemzőik a felbontás, pontosság, konvertálási idő. A kvantálásra példaként ...

Digitalizálás közben a videó kimeneten az jelenik meg, amit rögzítünk. A lejátszó program megfelelő beállításával elérhetünk, hogy a lejátszott anyag ne csak a monitoron, hanem például a videó kimenet segítségével a TV képernyőn is megjelenjen.

digitalizálás
a művelet analóg felépítésű információt (hang, kép, stb.) korszerű feldolgozás, tárolás és továbbítás céljábol 'digitális', 0-1- típusú (numerikus) információra, a digitiális szám- jegyek nyelvére fordít; ...

A digitalizálás lényege, hogy a nyomtatott dokumentum tartalmát úgy helyezzük el egy elektronikus tárolóeszközön, hogy formai és tartalmi elemeit is megőrizze, és egyúttal a számítógép segítségével feldolgozhatóvá tegyük.

A hálózat digitalizálása már önmagában is javítja az átvitel minőségét, és csökkenti a fenntartási költségeket, mivel a binárisan kódolt információt könnyebb zavarmentesen átvinni, tárolni, feldolgozni és kapcsolni a digitális eszközökkel, ...

Ezt az eljárást hívják digitalizálásnak. A digitalizálás során az analóg jelből mintákat vesznek, és az így mért értékeket tárolják el. Ez az átalakítás minden esetben adatvesztéssel jár.

Kicsi a hibaarány, erősítés helyett 0,1 digitális jelek helyreálítása történik a hiba halmozása nélkül, különböző típusú adatok multiplexált (keret), nagysebességű átvitelét engedi meg. A digitalizálásnál a PCM (Pulse Code Modulation) vagy ...

digitizing - digitalizálás
digraph (directed graph) - digráf (irányított gráf)
dihedral group - diédercsoport ...

Ez a biztosítéka annak, hogy a digitalizálás és léptetés szinkronizáltan történjék.

CD Ripping = Számok digitalizálása Elsőnek meg kell nyitni a média könyvtárat (Media Library) például ALT+L kombinációval, vagy a főablakból View főmenü Media Library menüje.

Alapvetően kép vagy szöveg digitalizálására használják. Rengeteg féle van belőle. Egyes multifunkciók eszközökbe már scanner is van építve. A jellemző kivitelezése a scannereknek A4-es méretű. A bedigitalizált képet később lehet szerkeszteni.

Ezt a műveletet digitalizálásnak nevezzük. A lapolvasó által digitalizált képpontok szabványos képfájlba kerülnek, amit megfelelő szoftverekkel felhasználhatunk, módosíthatunk.

Lapolvasó (scanner): nyomtatott dokumentumok, képek, fotók digitalizálására szolgál. A fénysugárral történő letapogatás során visszatükrözött fényjelek egy fényérzékeny elem, a CCD közvetítésével elektromos impulzussá alakulnak át.

- Kétcsatornás AD és DA átalakítók vannak jelen, melyek mono digitalizálás esetén 44,1 KHz-es, sztereóban pedig 22,05 KHz-es mintavételezést is lehetővé tesznek.
- A hangkártya beépített keverővel és külső hangerőszabályzóval rendelkezik.

Valós idejű, a felhasználással együtemű, általában gyors adatkezelés. (pl. digitalizálás, kódolás, tömörítés, átvitel, stb.)
Forrás: Internet Értelmező Kisszótár (Új Magyar Évezred)
Informatikai fogalomtár ...

Külsőleg egy fénymásolóhoz hasonló, papíron vagy más kétdimenziós információhordozón levő jelek digitalizálására (szkennelésére) szolgáló hardver eszköz. A ~ által beolvasott adatok raszteres képként kerülnek át a számítógépbe.
screen capture ...

Csak fekete-fehérben működik a digitalizálóm VHS filmek digitalizálásakor
Help! Nem lép be a gép a windowsba, mindig ujraindul
Uhu Linux vs. kábelnet ...

Van olyan változata is, amely egy kézben elfér, a digitalizálandó kép fölött végighúzva történik vele a digitalizálás.

reCAPTCHA
Az eredeti CAPTCHA rendszer módosított változata, melyez a Carnegie Mellon egyetem fejlesztői a nyomtatot szövegek digitalizálásának megkönnyítésére fejlesztettek ki, miközben ugyanolyan megbízható weblap biztonsági funkciót is ellát ...

Digitális könyvtár: csak a hagyományos, nyomtatott formában megjelent dokumentumok kerülnek digitalizálásra.
Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy: ...

Pixelgrafikus képnél minden képponthoz egy bájt szükséges, ami tárolja a 256 szín megjelenítése szerint, ezért digitalizálásnál nagyon nagy méretű állományok jönnek létre.
Redundancia: ...

A távbeszélő-hálózat például a digitalizálás és a nagyobb sávszélességű csatornák kialakítása révén alkalmassá válik a teletex vagy a telefax szolgáltatás ellátására.

mondja Roska -, ahol változó jelek tömegével kell dolgozni, olyan számítógép válhat be, amelyben közel kerül egymáshoz az érzékelés és a feldolgozás. A mi gépünk, a CNN Univerzális Gép ilyen, ez a benne zajló jelenségeket nem tördeli a digitalizálás ...

Ennek lényege az, hogy az összekapcsolandó vonalak jelét digitalizálás után az un. RTP csomagokba szervezzük. A kapcsolómező ezekután úgy működik, hogy a hívó vonalak felől érkező csomagokat a hívott vonalak felé irányítja.

létezik, a kézi szkenner, amelyet kézzel kell mozgatni az adott terület felett, a másik, az elterjedtebb a síkágyas, amely egy üveglapra helyezett A4-es méretű oldalak beolvasására alkalmas. Egyes szkennerekkel diák és fotónegatívok digitalizálását ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Hálózat, Képernyő, Memória, Windows, Számítógép?

◄ Digitális videolemez   Dijkstra-algoritmus ►
 
RSS Mobile