Kezdőlap (Digitalizálás)

 Informatika 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Digitalizálás

Informatika  Digitális videolemez  Dijkstra-algoritmus

A hangdigitalizálás folyamata (In: Digitális tartalmak offline és online környezetben)
Sample, loop gyűjtemény
Digitális jelfeldolgozás
Analóg-digitális átalakító
Kvantálás (jelfeldolgozás) ...


Digitalizálás lépései: Leképezés: az analóg képjelből kétdimenziós képfüggvény jön létre, amely tartalmazza a képjelek kockáit. Mintavételezés: az állóképekhez hasonlóan, az analóg képet annyi képelemre bontják ahány pixelből áll majd a digitális képkocka.

digitalizálás: írott és audiovizuális dokumentumok digitális formába való átalakítása. Digitális jelfeldolgozásnak vagy digitalizálásnak nevezzük azt a folyamatot, amikor egy fizikai mennyiséget valamilyen módon számítógéppel feldolgozhatóvá teszünk.

Digitalizálás
Hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videokártya stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek számjegyekké alakítása.

A digitalizálás fogalma
A fogalom azt a műveletet takarja, amelynek során főként egy más hordozón már megjelent művet (szöveget, képet, hangot) számítógéppel olvasható, kódolt formába teszünk át.

~a során kvantálási (felbontási) és mintavételezési műveletet végeznek. Legfonto-
sabb műszaki jellemzőik a felbontás, pontosság, konvertálási idő. A kvantálásra példaként
vizsgáljuk meg a 0 és + 10 V közötti jel átalakítását 8, ill. 10 bites felbontású ADC-vel: ...

~ közben a videó kimeneten az jelenik meg, amit rögzítünk. A lejátszó program megfelelő beállításával elérhetünk, hogy a lejátszott anyag ne csak a monitoron, hanem például a videó kimenet segítségével a TV képernyőn is megjelenjen.

~
a művelet analóg felépítésű információt (hang, kép, stb.) korszerű feldolgozás, tárolás és továbbítás céljábol 'digitális', 0-1- típusú (numerikus) információra, a digitiális szám- jegyek nyelvére fordít;
a ~ eszközei lehetnek hardver- vagy szoftver megoldásúak; ...

A ~ lényege, hogy a nyomtatott dokumentum tartalmát úgy helyezzük el egy elektronikus tárolóeszközön, hogy formai és tartalmi elemeit is megőrizze, és egyúttal a számítógép segítségével feldolgozhatóvá tegyük.

A hálózat ~a már önmagában is javítja az átvitel minőségét, és csökkenti a fenntartási költségeket, mivel a binárisan kódolt információt könnyebb zavarmentesen átvinni, tárolni, feldolgozni és kapcsolni a digitális eszközökkel, mint a beszédjeleket analóg formában.

Ezt az eljárást hívják ~nak. A ~ során az analóg jelből mintákat vesznek, és az így mért értékeket tárolják el. Ez az átalakítás minden esetben adatvesztéssel jár. Az adatvesztés egyrészt abból adódik, hogy a mért érték helyett, csak egy közeli tárolható.

Kicsi a hibaarány, erősítés helyett 0,1 digitális jelek helyreálítása történik a hiba halmozása nélkül, különböző típusú adatok multiplexált (keret), nagysebességű átvitelét engedi meg. A ~nál a PCM (Pulse Code Modulation) vagy delta modulációt alkalmazzák.

digitizing - ~
digraph (directed graph) - digráf (irányított gráf)
dihedral group - diédercsoport ...

Ez a biztosítéka annak, hogy a ~ és léptetés szinkronizáltan történjék.

CD Ripping = Számok ~a Elsőnek meg kell nyitni a média könyvtárat (Media Library) például ALT+L kombinációval, vagy a főablakból View főmenü Media Library menüje.

Alapvetően kép vagy szöveg ~ára használják. Rengeteg féle van belőle. Egyes multifunkciók eszközökbe már scanner is van építve. A jellemző kivitelezése a scannereknek A4-es méretű. A bedigitalizált képet később lehet szerkeszteni.

# digitizing #
[ejtsd: didzsitájzing]
{magyarul: ~}
Hagyományos adathordozón (papír, film, hang- és videoszalag stb.) levő információ számítógépre vitele valamilyen speciális eszközzel (szkenner, hang- és videokártya stb.); a rajtuk levő "analóg" jelek számjegyekké alakítása.

Lapolvasó (scanner): nyomtatott dokumentumok, képek, fotók ~ára szolgál. A fénysugárral történő letapogatás során visszatükrözött fényjelek egy fényérzékeny elem, a CCD közvetítésével elektromos impulzussá alakulnak át. Típusai: síkágyas, dia-, film-, dobszkenner, kézi szkenner.

- Kétcsatornás AD és DA átalakítók vannak jelen, melyek mono ~ esetén 44,1 KHz-es, sztereóban pedig 22,05 KHz-es mintavételezést is lehetővé tesznek.
- A hangkártya beépített keverővel és külső hangerőszabályzóval rendelkezik.

Valós idejű, a felhasználással együtemű, általában gyors adatkezelés. (pl. ~, kódolás, tömörítés, átvitel, stb.)
Forrás: Internet Értelmező Kisszótár (Új Magyar Évezred)
Informatikai fogalomtár ...

Külsőleg egy fénymásolóhoz hasonló, papíron vagy más kétdimenziós információhordozón levő jelek ~ára (szkennelésére) szolgáló hardver eszköz. A ~ által beolvasott adatok raszteres képként kerülnek át a számítógépbe.
screen capture ...

Csak fekete-fehérben működik a digitalizálóm VHS filmek ~akor
Help! Nem lép be a gép a windowsba, mindig ujraindul
Uhu Linux vs. kábelnet ...

Van olyan változata is, amely egy kézben elfér, a digitalizálandó kép fölött végighúzva történik vele a ~. Felbontása általában kicsi, és a pontosságot befolyásolja a használójának kézmozgása, mivel ha nem elég egyenletesen mozgatjuk, akkor torzul a kép.

reCAPTCHA
Az eredeti CAPTCHA rendszer módosított változata, melyez a Carnegie Mellon egyetem fejlesztői a nyomtatot szövegek ~ának megkönnyítésére fejlesztettek ki, miközben ugyanolyan megbízható weblap biztonsági funkciót is ellát ...

Digitális könyvtár: csak a hagyományos, nyomtatott formában megjelent dokumentumok kerülnek ~ra.
Ezek a könyvtárak eltérnek a hagyományos könyvtáraktól abban, hogy: ...

Pixelgrafikus képnél minden képponthoz egy bájt szükséges, ami tárolja a 256 szín megjelenítése szerint, ezért ~nál nagyon nagy méretű állományok jönnek létre.
Redundancia: ...

A távbeszélő-hálózat például a ~ és a nagyobb sávszélességű csatornák kialakítása révén alkalmassá válik a teletex vagy a telefax szolgáltatás ellátására. A kábeltelevíziós hálózat pedig roppant nagy sávszélességével a legkülönbözőbb szolgáltatásokat tudja biztosítani.

"Azokon a területeken - mondja Roska -, ahol változó jelek tömegével kell dolgozni, olyan számítógép válhat be, amelyben közel kerül egymáshoz az érzékelés és a feldolgozás. A mi gépünk, a CNN Univerzális Gép ilyen, ez a benne zajló jelenségeket nem tördeli a ~ lépcsőibe, ...

A modern digitális központ kapcsolómezeje a csomagkapcsolás elvén működik. Ennek lényege az, hogy az összekapcsolandó vonalak jelét ~ után az un. RTP csomagokba szervezzük. A kapcsolómező ezekután úgy működik, hogy a hívó vonalak felől érkező csomagokat a hívott vonalak felé irányítja.

A szkennereknek két változata létezik, a kézi szkenner, amelyet kézzel kell mozgatni az adott terület felett, a másik, az elterjedtebb a síkágyas, amely egy üveglapra helyezett A4-es méretű oldalak beolvasására alkalmas. Egyes szkennerekkel diák és fotónegatívok ~át is el lehet végezni.

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Hálózat, Képernyő, Memória, Számítógép, Információ?

◄ Digitális videolemez   Dijkstra-algoritmus ►
 
RSS Mobile