Kezdőlap (Tröszt)

 Gazdaság 

Tudod-e, hogy mi mi? MiMi az útmutató tudástár.
  » »
 
   

Tröszt

Gazdaság  Treasury ügylet  Tudásmenedzsment

A "tröszt" jelentése: Azonos termelési ágban működő vállalatokat jogilag is egyesítő szervezet.


tröszt
Vállalatirányítási, összehangolt fejlesztési szerepet betöltő önálló jogi személy.
KERESŐ ...

Tröszt-ellenes törvénykezés: demokrácia érdekében pol. meg kell akadályozni a monopóliumokat
Sherman-féle tv 1890
Clayton-féle kiegészítés: 1914 ...

Tröszt (Trust): Liechtenstein az egyetlen olyan ország a kontinentális Európában, amely az angolszász joghoz hasonlóan rendelkezik a trösztökről. Az alapító beviszi a vagyont a trösztbe, amelyet tőle függetlenül irányítanak a vagyonkezelők harmadik felek vagy az alapító javára.

Az antitröszt-politika részei azok a törvények és intézkedések, melyek a monopolpozíciók kialakulását akadályozzák, s a versenyt erősítik a szükséges területeken (A tröszt több vállalat egyesülése egy vállalattá).
A versenytörvény tiltja a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat (kartell).

Anti~-politika (a kartell tilalma): a versenytörvény tiltja a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat, amelyeknek gyűjtőfogalma a kartell elnevezés. Az ilyen megállapodások a kívül rekedt versenytársaknak okoznak kárt, tehát a tilalom a versenytársak védelmét jelenti.

szakmacsoportos alapozó oktatás, valamint e képzések fejlesztésének támogatása. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a belföldi székhelyű a) gazdasági társaság, b) szövetkezet, lakásszövetkezet, iskolai szövetkezet, az iskolai szövetkezeti csoport kivételével, c) állami vállalat, ~, ...

A valódi nemnövekedés elmélet az 1970-es években jelent meg a Római Klub agy~ és olyan értelmiségiek nyomán, mint Nicholas Georgescu-Roegen, Jean Baudrillard, André Gorz, Edward Goldsmith, Ivan Illich és László Ervin.

- költségek alatti ár), monopóliumok létrejöttét megakadályozza (~ellenes
- törvényeket hoznak).
- árutőzsde: Bp-n gabona és hússzekció létezik. Ide a homogén termékeket ...

Lásd még: Lásd még: Mit jelent Költség, Hossz, Szerződés, Vállalkozás, Fogyasztó?

◄ Treasury ügylet   Tudásmenedzsment ►
 
RSS Mobile