Kezdőlap (Tröszt)

 Gazdaság 

  » »
 
   

Tröszt

Gazdaság  Treasury ügylet  Tudásmenedzsment

A "tröszt" jelentése: Azonos termelési ágban működő vállalatokat jogilag is egyesítő szervezet.


tröszt
Vállalatirányítási, összehangolt fejlesztési szerepet betöltő önálló jogi személy.
KERESŐ ...

Tröszt-ellenes törvénykezés: demokrácia érdekében pol. meg kell akadályozni a monopóliumokat
Sherman-féle tv 1890
Clayton-féle kiegészítés: 1914 ...

Tröszt (Trust): Liechtenstein az egyetlen olyan ország a kontinentális Európában, amely az angolszász joghoz hasonlóan rendelkezik a trösztökről.

Az antitröszt-politika részei azok a törvények és intézkedések, melyek a monopolpozíciók kialakulását akadályozzák, s a versenyt erősítik a szükséges területeken (A tröszt több vállalat egyesülése egy vállalattá).

Antitröszt-politika (a kartell tilalma): a versenytörvény tiltja a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokat, amelyeknek gyűjtőfogalma a kartell elnevezés.

fejlesztésének támogatása. Szakképzési hozzájárulás fizetésére kötelezett a belföldi székhelyű a) gazdasági társaság, b) szövetkezet, lakásszövetkezet, iskolai szövetkezet, az iskolai szövetkezeti csoport kivételével, c) állami vállalat, tröszt, ...

- költségek alatti ár), monopóliumok létrejöttét megakadályozza (trösztellenes
- törvényeket hoznak).
- árutőzsde: Bp-n gabona és hússzekció létezik. Ide a homogén termékeket ...

A kartelleket ma a versenyjog a legtöbb országban tiltja, ezért jellemzően titkosan működnek. A versenyjogi tilalom bevezetése előtt trösztök, kartellek számos országban, ágazatban léteztek, ...

Lásd még: Lásd még: Érték, Termelés, Költség, Szerződés, Hossz

Gazdaság  Treasury ügylet  Tudásmenedzsment

 
RSS Mobile